Skriv ut del
6
Spille et hull
Formål: Regel 6 dekker hvordan et hull spilles – slik som de spesifikke reglene for utslag for å starte et hull, kravene til å bruke den samme ballen på hele hullet unntatt når det er tillatt å erstatte ballen, spillerekkefølgen (som betyr mer i matchspill enn i slagspill) og å fullføre et hull.
6
Spille et hull
6.1

Starte spill på et hull

6.1a

Når et hull startes

En spiller har startet på et hull når de slår et slag for å starte på hullet. Hullet er startet selv om slaget ble slått utenfor utslagsområdet (se regel 6.1b) eller slaget ble annullert etter en regel.
6.1b

Ball må spilles fra utslagsområdet

En spiller må starte hvert hull ved å spille en ball fra hvor som helst i utslagsområdet etter regel 6.2b. Hvis en spiller som starter et hull spiller en ball fra et sted utenfor utslagsområdet (inkludert fra feil utslagsmerker på et annet utslagssted på samme hull eller et annet hull): (1) Matchspill. Det er ingen straff, men motspilleren kan annullere slaget:
 • Dette må gjøres straks og før noen av spillerne slår et annet slag. Når motspilleren annullerer slaget, kan de ikke trekke tilbake annulleringen.
 • Hvis motspilleren annullerer slaget, må spilleren spille en ball fra utslagsområdet og det er fortsatt deres tur til å spille.
 • Hvis motspilleren ikke annullerer slaget, teller slaget og ballen er i spill og må spilles som den ligger.
(2) Slagspill. Spilleren får den generelle straffen (to straffeslag) og må korrigere feilen ved å spille en ball fra utslagsområdet:
 • Ballen som ble spilt utenfor utslagsområdet er ikke i spill.
 • Det slaget og alle flere slag før feilen er korrigert (inkludert alle slag slått og alle straffeslag bare fra spill av den ballen), teller ikke.
 • Hvis spilleren ikke korrigerer feilen før de slår et slag for å starte på et nytt hull, eller på det siste hullet av runden før deres scorekort er levert inn, er spilleren diskvalifisert.
6.2

Spille ball fra utslagsområde

6.2a

Når regler for utslagsområde gjelder

Reglene for utslagsområdet i regel 6.2b gjelder når en spiller er pålagt eller har tillatelse til å spille en ball fra utslagsområdet. Dette inkluderer når:
 • Spilleren starter spill på hullet (se regel 6.1).
 • Spilleren vil spille på nytt fra utslagsområdet etter en regel (se regel 14.6), eller
 • Spillerens ball er i spill i utslagsområdet etter et slag eller etter at spilleren har tatt fritak.
Denne regelen gjelder bare for utslagsområdet spilleren må spille fra ved starten av hullet de spiller, ikke for andre utslagssteder på banen (enten på samme hull eller et annet hull).
6.2b

Regler for utslagsområde

(1) Når ball er i utslagsområde.
 • En ball er i utslagsområdet når noen del av ballen berører det eller er over noen del av utslagsområdet.
 • Spilleren kan stå utenfor utslagsområdet for å slå slaget på en ball i utslagsområdet.
(2) Ballen kan pegges opp eller spilles fra grunnen. Ballen må spilles fra enten:
 • En peg plassert i eller på grunnen, eller
 • Selve grunnen.
Ved bruk av denne regelen, inkluderer «grunnen» all sand eller annet naturlig materiale lagt på plass på stedet for å plassere peggen eller ballen på. Spilleren må ikke slå et slag på en ball på en ikke-godkjent peg eller en ball pegget på en måte som ikke er tillatt etter denne regelen. Straff for brudd på regel 6.2b(2):
 • Straff for første brudd: Generell straff.
 • Straff for andre brudd: Diskvalifikasjon.
(3) Visse forhold i utslagsområdet kan forbedres. Før et slag slås, kan spilleren gjøre følgende handlinger i utslagsområdet for å forbedre forholdene som påvirker slaget (se regel 8.1b(8)):
 • Forandre overflaten på grunnen i utslagsområdet (slik som å lage en ujevnhet med en kølle eller fot).
 • Flytte, bøye eller brekke gress, ugress og andre naturgjenstander som er festet eller gror i grunnen i utslagsområdet.
 • Fjerne eller presse ned sand og jord i utslagsområdet, og
 • Fjerne dugg, rim og vann i utslagsområdet.
Men spilleren får den generelle straffen hvis de utfører noen andre handlinger for å forbedre forholdene som påvirker slaget ved brudd på regel 8.1a. (4) Begrensninger for å flytte utslagsmerker, eller utslagsmerker som mangler, ved spill fra utslagsområde.
 • Plasseringen av utslagsmerkene er gjort av Komiteen for å definere hvert utslagsområde og skal forbli i den samme posisjonen for alle spillere som skal spille fra dette utslagsområdet.
 • Hvis spilleren forbedrer forholdene som påvirker slaget ved å flytte slike utslagsmerker før de slår et slag fra utslagsområdet, får de den generelle straffen for brudd på regel 8.1a(1).
 • Hvis en spiller finner at én eller begge utslagsmerker er borte, skal spilleren kontakte Komiteen. Men, hvis Komiteen ikke er tilgjengelig innen rimelig tid, skal spilleren bruke rimelig skjønn (regel 1.3b(2)) for å anslå plasseringen av utslagsområdet.  
I alle andre situasjoner, anses utslagsmerkene å være vanlige flyttbare hindringer som kan flyttes som tillatt i regel 15.2. (5) Ball er ikke i spill før et slag er slått. Uansett om ballen er pegget opp eller ligger på grunnen når det startes på et hull eller det spilles på nytt fra utslagsområdet etter en regel:
 • Ballen er ikke i spill før spilleren slår et slag på den, og 
 • Ballen kan løftes eller flyttes uten straff før slaget slås.
Hvis en ball som er pegget opp faller ned av peggen eller blir dyttet ned fra peggen av spilleren før spilleren har slått et slag på den, kan den pegges opp igjen hvor som helst i utslagsområdet uten straff. Men hvis spilleren slår et slag på denne ballen når den faller av eller etter at den har falt av, er det ingen straff. Slaget teller og ballen er i spill. (6) Når en ball i spill ligger i utslagsområdet. Hvis spillerens ball i spill er i utslagsområdet etter et slag (slik som en pegget ball etter et slag som bommet på ballen) eller etter å ha tatt fritak, kan spilleren:
 • Løfte eller flytte ballen uten straff (se regel 9.4b, Unntak 1), og
 • Spille denne ballen eller en annen ball fra hvor som helst i utslagsområdet fra en peg eller fra grunnen etter (2), inkludert det å spille ballen som den ligger. 
Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på regel 6.2b(6): Generell straff etter regel 14.7a.
6.3

Ball brukt ved spill av hull

Formål: Et hull spilles med et antall slag slått fra utslagsområdet, til puttinggreenen og ned i hullet. Etter å ha slått ut, er spilleren vanligvis pålagt å spille den samme ballen inntil hullet er fullført. Spilleren får en straff for å slå et slag på en feil ball eller en erstattet ball når erstatning ikke er tillatt etter reglene.
6.3a

Hulle ut med samme ball spilt fra utslagsområde

En spiller kan spille enhver ball som er i samsvar med reglene når det startes på et hull fra utslagsområdet, og kan bytte baller mellom to hull. Spilleren må hulle ut med den samme ballen som ble spilt fra utslagsområdet, unntatt når:
 • Denne ballen er mistet eller har kommet til ro utenfor banen, eller
 • Spilleren erstatter den med en annen ball (uansett om det er tillatt eller ikke å gjøre det).
Spilleren bør sette et identifikasjonsmerke på ballen de skal spille (se regel 7.2).
6.3b

Erstatning med en annen ball under spill av hull

(1) Når en spiller tillates og ikke tillates å erstatte ballen med en annen ball. Visse regler tillater en spiller å bytte ballen de bruker til å spille et hull ved å erstatte ballen i spill med en annen ball, andre gjør det ikke:
 • Når det tas fritak etter en regel, inkludert når det enten droppes en ball eller det plasseres en ball (slik som når en ball ikke blir liggende i fritaksområdet eller når det tas fritak på puttinggreenen), kan spilleren bruke enten den opprinnelige ballen eller en annen ball (regel 14.3a).
 • Når det spilles på nytt fra der et tidligere slag ble slått, kan spilleren enten bruke den opprinnelige ballen eller en annen ball (regel 14.6), og
 • Når ballen plasseres tilbake på et punkt, har spilleren ikke tillatelse til å erstatte en ball og må bruke den opprinnelige ballen, med visse unntak (regel 14.2a).
(2) Erstattet ball blir ballen i spill. Når en spiller erstatter ballen i spill med en annen ball (se regel 14.4):
 • Den opprinnelige ballen er ikke lenger i spill, selv om den er i ro på banen.
 • Dette er riktig selv om spilleren:
  • Erstattet den opprinnelige ballen med en annen ball når det ikke er tillatt etter reglene (uavhengig av om spilleren var klar over eller ikke at de erstattet ballen med en annen ball), eller
  • Plasserte tilbake, droppet eller plasserte den erstattede ballen (1) på en feil måte, (2) på et feil sted, eller (3) ved bruk av en fremgangsmåte som ikke gjelder.
 • For å finne ut hvordan man kan korrigere en feil gjort før det er spilt på den erstattede ballen, se regel 14.5.
Hvis spillerens opprinnelige ball ikke har blitt funnet og spilleren satte en annen ball i spill for å ta fritak med slag og lengde (se reglene 17.1d, 18.1, 18.2b og 19.2a) eller som tillatt etter en regel som gjelder når det er kjent eller så godt som sikkert hva som skjedde med ballen (se reglene 6.3c, 9.6, 11.2c, 15.2b, 16.1e og 17.1c):
 • Spilleren må fortsette å spille med den erstattede ballen, og
 • Spilleren må ikke spille den opprinnelige ballen selv om den er funnet på banen før letetiden på tre minutter er over (se regel 18.2a(1)).
(3) Slå slag på feil erstattet ball. Hvis spilleren slår et slag på en feil erstattet ball får spilleren ett straffeslag og må deretter spille ut hullet med den feil erstattede ballen.
6.3c

Feil Ball

(1) Slå slag på feil ball. En spiller må ikke slå et slag på en feil ball. Unntak – Ball beveger seg i vann: Det er ingen straff hvis spilleren slår et slag på en feil ball som beveger seg i vann i et straffeområde eller i midlertidig vann:
 • Slaget teller ikke, og
 • Spilleren må korrigere feilen etter reglene ved å spille den riktige ballen fra sitt opprinnelige punkt eller ta fritak etter reglene.
Straff for å spille feil ball ved brudd på regel 6.3c(1): I matchspill får spilleren den generelle straffen (tap av hull):
 • Hvis spilleren og motspilleren spiller hverandres baller under spill av et hull, får den første som slår et slag på en feil ball den generelle straffen (tap av hull).
 • Men hvis det ikke er kjent hvilken feil ball som ble spilt først, er det ingen straff og hullet må spilles ut med de forbyttede ballene.
I slagspill får spilleren den generelle straffen (to straffeslag) og må korrigere feilen ved å fortsette å spille med den opprinnelige ballen enten som den ligger eller ta fritak etter reglene:
 • Slaget slått på feil ball og alle påfølgende slag før feilen er korrigert (inkludert alle slag slått og alle ytterligere straffeslag bare ved å spille på denne ballen) teller ikke.
 • Hvis spilleren ikke korrigerer feilen før de slår et slag for å starte på et nytt hull, eller på det siste hullet av runden før deres scorekort er levert inn, er spilleren diskvalifisert.
(2) Hva må gjøres når spillerens ball ble spilt av en annen spiller som feil ball. Hvis det er kjent eller så godt som sikkert at spillerens ball ble spilt av en annen spiller som en feil ball, må spilleren plassere tilbake den opprinnelige ballen eller en annen ball på det opprinnelige punktet (som hvis ikke er kjent, må anslås) (se regel 14.2). Dette gjelder uansett om den opprinnelige ballen er funnet eller ikke.
6.3d

Når en spiller kan spille flere enn én ball samtidig

En spiller kan spille flere enn én ball samtidig på et hull bare når:
 • De spiller en provisorisk ball (som enten blir ballen i spill eller blir forlatt som foreskrevet i regel 18.3c), eller
 • De spiller to baller i slagspill for å korrigere et mulig alvorlig brudd gjort ved å spille fra et feil sted (se regel 14.7b) eller når det er usikkerhet om hvilken fremgangsmåte som er riktig å bruke (se regel 20.1c(3)).
6.4

Spillerekkefølge når hull spilles

Formål: Regel 6.4 dekker spillerekkefølgen i løpet av et hull. Spillerekkefølgen fra utslagsområdet er avhengig av hvem som har honnøren, og deretter bestemmes det av hvilken ball som er lengst fra hullet.
 • I matchspill er spillerekkefølgen grunnleggende. Hvis en spiller spiller utenfor tur, kan motspilleren annullere slaget og få spilleren til å spille på nytt.
 • I slagspill er det ingen straff for å spille utenfor tur og spillerne tillates og oppfordres til å spille «Ready Golf» - som betyr, å spille utenfor tur på en sikker og ansvarlig måte.
6.4a

Matchspill

(1) Spillerekkefølge. Spilleren og motspilleren må spille i denne rekkefølgen:
 • Ved start på første hull. På det første hullet er honnøren avgjort ved en trekning foretatt av Komiteen eller, hvis det ikke er noen trekning, ved enighet eller ved bruk av en tilfeldig metode (slik som å kaste mynt og krone).
 • Ved start på alle andre hull.
  • Spilleren som vinner et hull, har honnøren på det neste utslagsområdet.
  • Hvis hullet ble delt, beholdes honnøren av spilleren som hadde den på det forrige utslagsområdet.
  • Hvis en spiller innenfor tidsfrist ber om en regelavgjørelse (se regel 20.1b) som ennå ikke er avgjort av Komiteen og som kan påvirke hvem som har honnøren på det neste hullet, blir honnøren avgjort ved enighet eller ved bruk av en tilfeldig metode.
 • Etter at begge spillerne har startet et hull.
  • Ballen som er lengst fra hullet skal spilles først.
  • Hvis ballene er like langt fra hullet eller deres avstander i forhold til hverandre ikke er kjent, blir ballen som skal spilles først avgjort ved enighet eller ved bruk av en tilfeldig metode.
(2) Motspilleren kan annullere spillerens slag spilt utenfor tur. Hvis spilleren spiller når det var motspillerens tur til å spille, er det ingen straff, men motspilleren kan annullere slaget:
 • Dette må gjøres straks og før en av spillerne slår ytterligere et slag. Når motspilleren annullerer slaget, kan de ikke trekke tilbake annulleringen.
 • Hvis motspilleren annullerer slaget, må spilleren når det er deres tur til å slå, spille en ball fra der dette slaget ble slått (se regel 14.6).
 • Hvis motspilleren ikke annullerer slaget, teller slaget og ballen er i spill og må spilles som den ligger.
Unntak – Spille utenfor tur ved enighet om å spare tid: For å spare tid:
 • Spilleren kan invitere motspilleren til å spille utenfor tur eller kan godta motspillerens ønske om å spille utenfor tur.
 • Hvis motspilleren deretter slår slaget utenfor tur, har spilleren gitt opp retten til å annullere slaget.
Se regel 23.6 (spillerekkefølge i Four-Ball).
6.4b

Slagspill

(1) Normal spillerekkefølge.
 • Ved start på første hull. Honnøren på det første utslagsområdet avgjøres ved en trekning foretatt av Komiteen eller, hvis det ikke er noen trekning, ved enighet eller ved bruk av en tilfeldig metode (slik som å kaste mynt og krone).
 • Ved start på alle andre hull.
  • Spilleren i gruppen med den laveste bruttoscoren på et hull har honnøren på det neste utslagsområdet, spilleren med den nest laveste bruttoscoren skal spille deretter, og så videre.
  • Hvis to eller flere spillere har samme score på et hull, bør de spille i samme rekkefølge som fra det forrige utslagsområdet.
  • Honnøren er basert på bruttoscore, selv i en handicapkonkurranse.
 • Etter at alle spillerne har startet et hull.
  • Ballen som er lengst fra hullet bør spilles først.
  • Hvis to eller flere baller er like langt fra hullet eller deres avstander i forhold til hverandre ikke er kjent, bør ballen som skal spilles først bli avgjort ved enighet eller ved bruk av en tilfeldig metode.
Det er ingen straff hvis en spiller spiller utenfor tur, unntatt hvis to eller flere spillere blir enige om å spille utenfor tur for å gi en av dem en fordel, og en av dem deretter spiller utenfor tur,  får hver av spillerne som gjorde avtalen den generelle straffen (to straffeslag). (2) Spill utenfor tur på en sikker og ansvarlig måte («Ready Golf»). Spillerne har både tillatelse og blir oppfordret til å spille utenfor tur på en sikker og ansvarlig måte, slik som når:
 • To eller flere spillere blir enige om å gjøre det når det passer eller for å spare tid.
 • En spillers ball kommer til ro veldig kort fra hullet og spilleren ønsker å hulle ut, eller
 • En enkeltspiller er klar og i stand til å spille før en annen spiller hvis tur det er til å spille etter normal spillerekkefølge (1), så lenge det å spille utenfor tur ikke er til fare for, distraherer eller påvirker noen annen spiller.
Men, hvis spilleren som har turen til å spille etter (1) er klar og i stand til å spille, gir beskjed om at de ønsker å spille først, bør andre spillere generelt sett vente til denne spilleren har spilt. En spiller skal ikke spille utenfor tur for å oppnå en fordel overfor andre spillere.
6.4c

Når spiller vil spille provisorisk ball eller en annen ball fra utslagsområde

Spillerekkefølgen i dette tilfellet er at alle andre spillere i gruppen slår sitt første slag på hullet før spilleren slår en provisorisk ball eller en annen ball fra utslagsområdet. Hvis flere enn én spiller vil spille en provisorisk ball eller en annen ball fra utslagsområdet, er spillerekkefølgen den samme som før. Når en provisorisk ball eller en annen ball er spilt utenfor tur, se regel 6.4a(2) og 6.4b.
6.4d

Når spiller tar fritak eller vil spille provisorisk ball fra hvor som helst, unntatt fra utslagsområde

Spillerekkefølgen etter reglene 6.4a(1) og 6.4b(1) i følgende to tilfeller er: (1) Ta fritak for å spille ball fra et annet sted enn der den ligger.
 • Når spiller blir klar over at de er pålagt å ta fritak med slag-og-lengde. Spillerekkefølgen bestemmes av punktet fra der deres forrige slag ble slått.
 • Når spiller har valget mellom å spille ballen som den ligger eller ta fritak.
  • Spillerekkefølgen bestemmes av punktet hvor den opprinnelige ballen ligger (som hvis ikke er kjent, må anslås) (se regel 14.2).
  • Dette gjelder selv når spilleren allerede har bestemt seg for å ta fritak med slag-og-lengde eller ta fritak for å spille fra et annet sted enn der den opprinnelige ballen ligger (slik som når den opprinnelige ballen er i et straffeområde eller erklæres som uspillbar).
(2) Spill av provisorisk ball. Riktig spillerekkefølge er å spille den provisoriske ballen straks etter å ha slått det forrige slaget og før noen andre spiller en ball, unntatt:
 • Ved start på et hull fra utslagsområdet (se regel 6.4c), eller
 • Når spilleren venter på å bestemme seg for om en provisorisk ball skal spilles (i så fall blir spillernes spillerekkefølge, når de har bestemt seg for å spille en provisorisk ball, avgjort av punktet der det forrige slaget ble slått). 
6.5

Avslutte spill av et hull

En spiller har fullført et hull:
 • I matchspill, når:
  • Spilleren huller ut eller spillerens neste slag er gitt bort, eller
  • Resultatet på hullet er avgjort (slik som når motspilleren gir bort hullet, motspillerens score på hullet er lavere enn spilleren har mulighet til å klare eller når spilleren eller motspilleren får den generelle straffen (tap av hull)).
 • I slagspill, når spilleren huller ut etter regel 3.3c.
Hvis en spiller ikke vet at de har fullført et hull og forsøker å fortsette spill av det hullet, anses spillerens videre spill ikke å være trening, og de får ingen straff for å spille en annen ball, inkludert en feil ball. Se reglene 21.1b(1), 21.2b(1), 21.3b(1) og 23.3c (når en spiller har fullført et hull i andre former for slagspill eller i Four-Ball).
UTFORSK MER
Regel 1Spillet, spillerens oppførsel og reglene
Formål: Regel 1 introduserer følgende sentrale prinsipper av spillet for spilleren: Spill banen som du finner den og spill ballen som den ligger. ...
Les mer