Skriv ut del
22
Foursome (også kjent som annethvert slag)
Formål: Regel 22 dekker Foursome (spilt enten som matchspill eller slagspill), hvor to partnere konkurrerer sammen som en side ved å veksle på å slå på én ball. Reglene for denne spilleformen er i hovedsak de samme som for individuelt spill, bortsett fra å kreve at spillerne veksler på å slå ut ved start på et hull og å spille ut hvert hull med annethvert slag.
22
Foursome (også kjent som annethvert slag)
22.1

Oversikt over Foursome

Foursome (også kjent som annethvert slag) er en spilleform som involverer partnere (i enten matchspill eller slagspill) hvor to partnere konkurrerer som en side ved å spille annenhver gang på én ball på hvert hull. Reglene 1-20 gjelder for denne spilleformen (ved å anse siden som spiller én ball på samme måte som en individuell spiller anses), men er modifisert med disse spesifikke reglene. En variant av denne er en form for matchspill kjent som Threesome, hvor en individuell spiller konkurrerer mot en side med to partnere som spiller annethvert slag etter disse spesifikke reglene. 
22.2

Begge partnere kan handle for side

Fordi begge partnere konkurrerer som én side, som spiller bare én ball:
  • Hver partner kan utføre enhver tillatt handling på vegne av siden før slaget er slått, slik som å markere ballen og løfte, plassere tilbake, droppe og plassere en ball, uansett hvilken partner sin tur det er til å spille for siden.
  • En partner og deres caddie kan hjelpe den andre partneren på en hvilken som helst måte som den andre partnerens caddie har lov til å hjelpe (slik som å gi eller spørre om råd og utføre de andre handlingene som er tillatt etter regel 10), men må ikke gi noen hjelp som den andre partnerens caddie ikke har lov til å gi etter reglene.
  • Enhver handling eller regelbrudd gjort av noen av partnerne eller noen av caddiene gjelder for siden.
I slagspill behøver bare én av partnerne å signere for sidens hullscorer på scorekortet (se regel 3.3b).
22.3

Side må slå slag annenhver gang

På hvert hull må partnerne slå hvert slag for siden annenhver gang:
  • Partnerne må alternere hvem som slår ut fra utslagsområdet på hvert hull. 
  • Etter sidens første slag fra utslagsområdet på et hull, må partnerne slå annethvert slag på resten av hullet.
  • Hvis et slag er annullert, spilt på nytt eller på annen måte ikke teller etter noen regel (unntatt når et slag er slått i feil rekkefølge ved brudd på denne regelen), må den samme partneren som slo slaget, slå det neste slaget for siden.
  • Hvis siden beslutter å spille en provisorisk ball, må den spilles av partneren hvis tur det er å spille sidens neste slag.
Ethvert straffeslag for siden påvirker ikke partnernes alternerende spillerekkefølge. Straff for å slå et slag i feil rekkefølge ved brudd på regel 22.3: Generell straff. I slagspillsiden korrigere feilen:
  • Den riktige partneren må slå et slag fra der siden slo det første slaget i feil rekkefølge (se regel 14.6).
  • Slaget slått i feil rekkefølge og alle andre slag før feilen er korrigert (inkludert slag slått og alle straffeslag bare fra spill på denne ballen) teller ikke.
  • Hvis siden ikke korrigerer feilen før de slår et slag for å starte på et nytt hull, eller på det siste hullet av runden før deres scorekort er levert inn, er siden diskvalifisert.
22.4

Starte runden

22.4a

Partner som spiller først

Siden kan velge hvilken partner som vil spille fra det første utslagsområdet ved rundens start, med mindre bestemmelsene for konkurransen sier hvilken partner som må spille først. Sidens runde starter når den partneren slår et slag for å starte sidens første hull.
22.4b

Starttid og startsted

Regel 5.3a gjelder ulikt for hver partner basert på hvem som vil slå først for siden: Partneren som vil spille først, må være klar til å spille på starttiden og startstedet, og må starte på (og ikke før) det tidspunktet. Partneren som vil spille som nestemann må være til stede til starttiden enten på startstedet eller på hullet nær der hvor ballen spilt fra utslagsområdet forventes å komme til ro. Hvis ingen av partnerne er til stede på denne måten, bryter siden regel 5.3a.
22.5

Partnere kan dele køller

Regel 4.1b(2) er modifisert til å tillate at partnere kan dele køller, så lenge det totale antallet køller de har til sammen ikke er flere enn 14.
22.6

Begrensning for spiller som står bak partner når slag slås

I tillegg til begrensningene i regel 10.2b(4), må en spiller ikke stå på eller nær en forlengelse av spillelinjen bak ballen mens deres partner slår et slag, for å få informasjon om deres sides neste slag. Straff for brudd på regel 22.6: Generell straff.
UTFORSK MER
Regel 1Spillet, spillerens oppførsel og reglene
Formål: Regel 1 introduserer følgende sentrale prinsipper av spillet for spilleren: Spill banen som du finner den og spill ballen som den ligger. ...
Les mer