Skriv ut del
2
Banen
Formål: Regel 2 introduserer det grunnleggende som hver spiller bør vite om banen:
 • Det er fem definerte områder på banen, og
 • Det er flere typer av definerte gjenstander og forhold som kan påvirke spillet.
Det er viktig å kjenne til området på banen hvor ballen ligger og status på alle påvirkende gjenstander og forhold, fordi disse ofte påvirker spillerens muligheter til å spille ballen eller ta fritak.
2
Banen
2.1

Banens grenser og utenfor banen

Golf spilles på en bane hvor grensene er bestemt av Komiteen. Områder som ikke er på banen, er utenfor banen.
2.2

Definerte områder på banen

Det er fem områder på banen.
2.2a

Generelt område

Det generelle området dekker hele banen unntatt de fire spesifikke områdene på banen som er omtalt i regel 2.2b. Det kalles det "generelle området" fordi:
 • Det dekker det meste av banen, og er hvor en spillers ball oftest blir spilt inntil ballen når puttinggreenen.
 • Det inkluderer alle typer grunn og gjenstander som vokser eller er festet i dette området, slik som fairway, rough og trær.
2.2b

De fire spesifikke områdene

Visse regler gjelder spesielt for de fire områdene på banen som ikke er det generelle området:
 • Utslagsområdet, som spilleren må benytte ved start av hullet de spiller (regel 6.2).
 • Alle straffeområder (regel 17).
 • Alle bunkere (regel 12), og
 • Puttinggreenen på hullet som spilleren spiller (regel 13).
2.2c

Å fastslå området på banen hvor ball ligger

Området på banen hvor en spillers ball ligger, påvirker reglene som gjelder for å spille ballen eller ta fritak. En ball blir alltid behandlet som å ligge i bare ett område på banen:
 • Hvis en del av ballen er både i det generelle området og i et av de fire spesifikke områdene på banen, er den ansett å ligge i det spesifikke området på banen.
 • Hvis en del av ballen er i to spesifikke områder på banen, er den ansett å ligge i det spesifikke området som kommer først i denne rekkefølgen: Straffeområde, bunker, puttinggreen.
2.3

Gjenstander eller forhold som kan påvirke spillet

Visse regler kan gi fritak (fritak uten straff) ved påvirkning fra visse definerte gjenstander eller forhold, slik som:
 • Løse naturgjenstander (regel 15.1).
 • Flyttbare hindringer (regel 15.2), og
 • Unormale baneforhold, som er hull laget av dyr, grunn under reparasjon, uflyttbare hindringer og midlertidig vann (regel 16.1).
Men det er ikke fritak uten straff fra grensegjenstander eller integrerte gjenstander som påvirker spillet.
2.4

Spilleforbudområder

Et spilleforbudområde er en definert del av et unormalt baneforhold (se regel 16.1f) eller et straffeområde (se regel 17.1e) hvor spill ikke er tillatt. En spiller må ta fritak når:
 • Deres ball er i et spilleforbudområde, eller
 • Et spilleforbudområde påvirker deres område for planlagt slagstilling eller område for planlagt sving ved spill av en ball utenfor spilleforbudområdet (se reglene 16.1f og 17.1e).
Se fremgangsmåter for Komiteen, del 5IH(2) (en etikettebestemmelse kan pålegge spillere å holde seg fullstendig utenfor et spilleforbudområde). 
UTFORSK MER
Regel 1Spillet, spillerens oppførsel og reglene
Formål: Regel 1 introduserer følgende sentrale prinsipper av spillet for spilleren: Spill banen som du finner den og spill ballen som den ligger. ...
Les mer