Skriv ut del
3
Konkurransen
Formål: Regel 3 dekker de tre sentrale elementene i alle golfkonkurranser:
 • Spille enten matchspill eller slagspill.
 • Spille enten individuelt eller med en partner som en del av en side, og
 • Score enten med brutto score (ingen handicapslag medregnet) eller netto score (handicapslag medregnet).
3
Konkurransen
3.1

Sentrale elementer i alle konkurranser

3.1a

Spilleform: Matchspill eller slagspill

(1) Matchspill eller vanlig slagspill. Disse er veldig forskjellige spilleformer:
 • I matchspill (se regel 3.2) konkurrerer en spiller og en motspiller mot hverandre basert på hull vunnet, tapt eller delt (uavgjort).
 • I den vanlige formen av slagspill (se regel 3.3) konkurrerer alle spillerne mot hverandre basert på totalscoren – som betyr summen av hver enkelt spillers totale antall slag (inkludert slag slått og straffeslag) på hvert hull i alle runder.
De fleste reglene gjelder for begge spilleformer, men enkelte regler gjelder bare i den ene eller den andre. Se fremgangsmåter for Komiteen, del 6C(11) (vurderinger for Komiteen hvis den avvikler en konkurranse som kombinerer de to spilleformene i en enkelt runde). (2) Andre former for slagspill. Regel 21 dekker andre former for slagspill (Stableford, Maksimum Score og Par/Bogey), som benytter en annen scoremetode. Reglene 1-20 gjelder i disse spilleformer, som modifisert av regel 21.
3.1b

Hvordan spillere konkurrerer: Spille individuelt eller som partnere

Golf er enten spilt av individuelle spillere som konkurrerer på egenhånd eller av partnere som konkurrerer sammen som en side. Selv om reglene 1-20 og regel 25 fokuserer på individuelt spill, gjelder de også:
 • I konkurranser som omfatter partnere (Foursome og Four-Ball), som modifisert av reglene 22 og 23, og
 • I lagkonkurranser, som modifisert av regel 24.
3.1c

Hvordan spillere scorer: Brutto score eller netto score

(1) Scratchkonkurranser. I en scratchkonkurranse:
 • Spillerens «brutto score» på et hull eller runden er deres totale antall slag (inkludert slag slått og straffeslag).
 • Spillerens handicap benyttes ikke.
(2) Handicapkonkurranser. I en handicapkonkurranse:
 • Spillerens “nettoscore” på et hull eller runden er bruttoscore minus spillerens handicapslag.
 • Dette er gjort slik for at spillere med ulik spillestyrke kan konkurrere på en rettferdig måte.
3.2

Matchspill

Formål: Matchspill har spesifikke regler (spesielt om å gi bort slag og å gi informasjon om antall slåtte slag) fordi spilleren og motspilleren:
 • Konkurrerer utelukkende mot hverandre på hvert hull.
 • Kan se hverandres spill, og
 • Kan beskytte sine egne interesser.
3.2a

Resultat av hull og match

(1) Vinne et hull. En spiller vinner et hull når:
 • Spilleren fullfører hullet med færre slag (inkludert slag slått og straffeslag) enn motspilleren.
 • Motspilleren gir bort hullet, eller
 • Motspilleren får den generelle straffen (tap av hull).
Hvis motspillerens ball i bevegelse må hulles ut for uavgjort på hullet og ballen bevisst har fått forandret retning eller har blitt stoppet av hvilken som helst person, når det ikke er en rimelig sjanse for at den kan hulles ut (slik som når ballen har rullet forbi hullet og ikke vil rulle tilbake dit), er resultatet på hullet avgjort og spilleren vinner hullet (se regel 11.2a, unntak). (2) Uavgjort på et hull. Et hull er uavgjort (også kjent som «delt») når:
 • Spilleren og motspilleren fullfører hullet med like mange slag (inkludert slag slått og straffeslag), eller
 • Spilleren og motspilleren blir enige om å anse hullet som uavgjort (men dette er bare tillatt etter at minst én av spillerne har slått et slag for å starte på hullet).
(3) Vinne en match. En spiller vinner en match når:
 • Spilleren leder over motspilleren med flere hull enn det gjenstår å spille.
 • Motspilleren gir bort matchen, eller
 • Motspilleren er diskvalifisert.
(4) Fortsette en uavgjort match. Hvis en match er uavgjort etter det siste hullet:
 • Matchen fortsetter hull for hull inntil det er en vinner. Se regel 5.1 (en forlenget match er en fortsettelse av den samme runden, ikke en ny runde).
 • Hullene spilles i samme rekkefølge som under runden, med mindre Komiteen bestemmer en annen rekkefølge.
Men konkurransebestemmelsene kan fastslå at matchen fullføres som uavgjort i stedet for å bli forlenget. (5) Når resultat er endelig. Resultatet av en match blir endelig på den måten det er fastsatt av Komiteen (noe som bør komme frem av konkurransebestemmelsene), slik som:
 • Når resultatet er oppslått på den offisielle resultattavlen eller annet oppgitt sted, eller
 • Når resultatet er gitt til en person utpekt av Komiteen.
Se fremgangsmåter for Komiteen, del 5A(7) (anbefalinger for hvordan resultatet av en match blir endelig).
3.2b

Gi bort

(1) Spiller kan gi bort slag, hull eller match. En spiller kan gi bort motspillerens neste slag, et hull eller matchen:
 • Gi bort neste slag. Dette er tillatt når som helst før motspillerens neste slag er slått.
  • Motspilleren har da fullført hullet med en score som inkluderer det gitte slaget, og ballen kan fjernes av hvem som helst.
  • Å gi bort slag mens motspillerens ball fortsatt er i bevegelse etter det forrige slaget, gjelder for motspillerens neste slag, bortsett fra når ballen er hullet ut (i hvilket tilfelle det som er gitt bort ikke spiller noen rolle).
  • Spilleren kan gi bort motspillerens neste slag ved å forandre retning på eller stoppe motspillerens ball i bevegelse, bare hvis dette er gjort spesielt for å gi bort det neste slaget og bare når det ikke er en rimelig sjanse for at ballen kan hulles ut.
 • Gi bort et hull. Dette er tillatt når som helst før hullet er fullført (se regel 6.5), inkludert før spillerne har startet på hullet. En spiller og en motspiller tillates ikke å avtale å gi bort hull til hverandre for å forkorte matchen. Hvis de gjør det og de vet at dette ikke er tillatt, blir de diskvalifisert
 • Gi bort matchen. Dette er tillatt når som helst før resultatet av matchen er avgjort (se reglene 3.2a(3) og (4)), inkludert før spillerne har startet på matchen.
(2) Hvordan å gi bort. Å gi bort gjøres bare når dette er klart kommunisert:
 • Dette kan gjøres enten muntlig eller ved en handling som klart viser spillerens hensikt om å gi bort slaget, hullet eller matchen (slik som å gjøre en gest).
 • Hvis motspilleren løfter sin ball i strid med en regel grunnet en rimelig misforståelse av at spillerens uttalelse eller handling var å gi det neste slaget eller hullet eller matchen, er det ingen straff og ballen må plasseres tilbake på sitt opprinnelige punkt (som hvis ikke er kjent, må anslås) (se regel 14.2). Det som er gitt bort er endelig og kan ikke avslås eller trekkes tilbake.
3.2c

Bruk av handicap i match med handicap

(1) Fastslå handicap. Spilleren og motspilleren bør fortelle hverandre sine handicap før matchen. Hvis en spiller oppgir et feil handicap enten før eller under matchen og ikke korrigerer feilen før motspilleren slår sitt neste slag:
 • Oppgitt handicap for høyt. Spilleren diskvalifiseres hvis dette påvirker antall slag spilleren gir eller får. Hvis det ikke påvirker, er det ingen straff.
 • Oppgitt handicap for lavt. Det er ingen straff og spilleren må bruke det oppgitte lavere handicapet for å beregne antall handicapslag spilleren gir eller får.
(2) Hull hvor handicapslag gjelder.
 • Handicapslag gis per hull, og den laveste nettoscoren vinner hullet.
 • Hvis en delt match forlenges, gis handicapslag på samme måte som under runden (med mindre Komiteen fastsetter en annen måte å gjøre det på).
Hver spiller er ansvarlig for å kjenne til hvilke hull de gir eller får handicapslag, basert på hullenes indeksering som er bestemt av Komiteen (som normalt finnes på scorekortet). Hvis spillerne unnlater å bruke, eller ved en feil bruker handicapslag på et hull, gjelder det avtalte resultatet på hullet, med mindre spillerne korrigerer feilen i tide (se regel 3.2d(3)).
3.2d

Ansvar for spiller og motspiller

(1) Fortelle til motspiller om antall slåtte slag. Når som helst under spill av et hull eller etter at hullet er fullført, kan motspilleren spørre spilleren om antall slag (inkludert slag slått og straffeslag) spilleren har brukt på hullet. Dette er for å gi motspilleren mulighet til å avgjøre hvordan det neste slaget og resten av hullet skal spilles, eller for å bekrefte resultatet på hullet som nettopp er fullført. Når det blir spurt om antall slag, eller ved å gi denne informasjonen uten å ha blitt spurt:
 • Spilleren må opplyse om det riktige antallet slåtte slag.
 • En spiller som ikke svarer på motspillerens forespørsel, anses å ha gitt feil antall slåtte slag.
Spilleren får den generelle straffen (tap av hull) hvis de oppgir for motspilleren feil antall slåtte slag, med mindre spilleren korrigerer feilen i tide:
 • Feil antall slag oppgitt ved spill av hullet. Spilleren må oppgi det riktige antallet slåtte slag før motspilleren slår neste slag eller gjør en lignende handling (slik som å gi bort spillerens neste slag eller hullet).
 • Feil antall slag oppgitt etter at hullet er fullført. Spilleren må opplyse om det riktige antallet slåtte slag:
  • Før en av spillerne slår et slag for å starte på et nytt hull eller gjør en lignende handling (slik som å gi bort neste hull eller matchen), eller
  • På det siste hullet i matchen, før matchens resultat er endelig (se regel 3.2a(5)).
Unntak – Ingen straff hvis ingen effekt på hullets resultat: Hvis spilleren opplyser om feil antall slåtte slag etter at hullet er fullført, men dette ikke påvirker motspillerens forståelse av hvorvidt hullet var vunnet, tapt eller delt, er det ingen straff. (2) Opplyse motspiller om straff. Når en spiller får en straff:
 • Spilleren må fortelle motspilleren om straffen så snart som rimelig mulig, tatt med i betraktning hvor nærme spilleren er i forhold til motspilleren og andre praktiske forhold. Det er ikke alltid det er mulig å fortelle motspilleren om straffen før motspilleren slår sitt neste slag
 • Dette kravet gjelder selv om spilleren ikke kjenner til straffen (fordi det er forventet at spillere kjenner til at de har brutt en regel).
Hvis spilleren unnlater å gjøre dette og ikke retter opp feilen før motspilleren slår et nytt slag eller gjør en lignende handling (slik som å gi bort spillerens neste slag eller hullet), får spilleren den generelle straffen (tap av hull). Unntak – Ingen straff når motspiller visste om spillerens straff: Hvis motspilleren visste om at spilleren hadde pådratt seg en straff, slik som å se at spilleren åpenbart tar fritak med straff, får spilleren ingen straff for ikke å fortelle motspilleren om dette. (3) Kjenne til matchscore. Spillerne forventes å kjenne til matchscoren – det betyr, hvorvidt en av dem leder med et visst antall hull (“hull opp” i matchen) eller om matchen står likt (også kjent som “all square”). Hvis spillerne feilaktig blir enige om en feil matchscore:
 • De kan korrigere matchscoren før en av spillerne slår et slag for å starte på et nytt hull, eller på det siste hullet, før resultatet av matchen er endelig (se regel 3.2a(5)).
 • Hvis den ikke korrigeres i løpet av denne tiden, blir den feilaktige matchscoren den faktiske matchscoren.
Unntak – Når spilleren ber om en regelavgjørelse i tide: Hvis spilleren etterspør en regelavgjørelse i tide (se regel 20.1b), og det er klart at motspilleren enten (1) oppga feil antall slåtte slag eller (2) unnlot å fortelle spilleren om en straff, må den feilaktige matchscoren korrigeres. (4) Beskytte egne rettigheter og interesser. Spillerne i en match bør beskytte sine egne rettigheter og interesser etter reglene:
 • Hvis spilleren vet eller tror at motspilleren har brutt en regel som har en straff, kan spilleren velge enten å reagere på bruddet eller overse det.
 • Men hvis spilleren og motspilleren blir enige om å overse et brudd eller en straff som de vet gjelder, og en av disse spillerne har startet runden, er de begge diskvalifisert etter regel 1.3b.
 • Hvis spilleren og motspilleren er uenige om en av dem har brutt en regel, kan hver av dem beskytte sine rettigheter ved å spørre om en regelavgjørelse etter regel 20.1b.
Hvis en dommer er oppnevnt til én match under hele runden, er dommeren ansvarlig for å handle på ethvert regelbrudd de ser eller blir gjort oppmerksom på (se regel 20.1b(1)).
3.3

Slagspill

Formål: Slagspill har spesifikke regler (spesielt for scorekort og å hulle ut), fordi:
 • Hver spiller konkurrerer mot alle de andre spillerne i konkurransen, og
 • Alle spillerne må behandles likt etter reglene.
Etter runden, må spilleren og markøren (som fører spillerens score) bekrefte at spillerens score for hvert hull er korrekt, og spilleren må innlevere scorekortet til Komiteen.
3.3a

Vinner i slagspill

Spilleren som fullfører alle runder med færrest antall slag (inkludert slag slått og straffeslag), er vinneren. I en handicapkonkurranse betyr dette færrest antall nettoslag. Se fremgangsmåter for Komiteen, del 5A(6) (konkurransebestemmelsene bør si hvordan delte plasseringer skal avgjøres).
3.3b

Score i slagspill

Spillerens score er notert på deres scorekort av markøren, som enten er utpekt av Komiteen eller valgt av spilleren på en måte som er godkjent av Komiteen. Spilleren må ha den samme markøren under hele runden, med mindre Komiteen godkjenner et skifte enten før eller etter at dette skjer. (1) Markørens ansvar: Notere og bekrefte hullscore på scorekort. Etter hvert hull i løpet av runden, bør markøren bekrefte med spilleren antall slag på det hullet (inkludert slag slått og straffeslag ), og notere bruttoscoren på scorekortet. Når runden er ferdig:
 • Markøren må bekrefte hullscorene på scorekortet.
 • Hvis spilleren har hatt flere enn én markør, må hver markør bekrefte scoren for de hullene hvor de var markøren. Men hvis en av markørene så spilleren spille alle hullene, kan den markøren bekrefte scoren på alle hullene.
En markør kan nekte å bekrefte en spillers hullscore som markøren tror er feil. I et slikt tilfelle må Komiteen vurdere tilgjengelig bevis og avgjøre spillerens score på hullet. Hvis markøren fortsatt nekter å bekrefte spillerens score, kan Komiteen bekrefte hullscoren eller godta bekreftelse fra noen andre som så spillerens handlinger på det aktuelle hullet. Hvis en markør, som er en spiller, vet at de bekrefter en feil score på et hull, skal markøren diskvalifiseres etter regel 1.2a
(2) Spillerens ansvar: Bekrefte hullscoren og levere inn scorekortet. Gjennom runden bør spilleren holde oversikt over deres score på hvert hull. Når runden er ferdig, spilleren:
 • Bør nøye sjekke hullscoren notert av markøren og ta opp alle problemer med Komiteen.
 • Må sørge for at markøren bekrefter #hullscorene på scorekortet.
 • Må ikke forandre en hullscore notert av markøren unntatt etter enighet med markøren eller med Komiteens godkjenning (men, hverken spilleren eller markøren er påkrevd noen ekstra bekreftelse på scoren som er forandret), og
 • Må bekrefte hullscoren på scorekortet og omgående levere det inn til Komiteen, hvoretter spilleren ikke kan forandre scorekortet.
Hvis spilleren bryter noen av disse kravene i regel 3.3b, er spilleren diskvalifisert. Unntak – Ingen straff ved brudd grunnet markørens unnlatelse å utføre ansvar: Det er ingen straff hvis Komiteen finner at spillerens brudd på regel 3.3b(2) skyldes markørens unnlatelse av å utføre deres ansvar (slik som at markøren forlater stedet med spillerens scorekort eller forlater stedet uten å bekrefte scorekortet), så lenge dette var utenfor spillerens kontroll. Se fremgangsmåter for Komiteen, del 5A(5) (anbefalinger for hvordan å definere når et scorekort er levert inn). Se fremgangsmåter for Komiteen, del 8: Mal lokal regel L-1 (redusere straff for å levere inn et scorekort uten at hullscorer er bekreftet). (3) Feil score på et hull. Hvis spilleren leverer inn et scorekort med en feil score på noe hull:
 • Innlevert score høyere enn den faktiske scoren. Den høyere innleverte scoren på hullet gjelder.
 • Innlevert score lavere enn den faktiske scoren eller ingen score innlevert. Spilleren er diskvalifisert.
Unntak – Unnlate å inkludere ukjent straff: Hvis én eller flere av spillerens hullscorer er lavere enn faktisk brukt fordi de utelot ett eller flere straffeslag som spilleren ikke var klar over før innlevering av scorekortet:
 • Spilleren er ikke diskvalifisert.
 • I stedet, hvis feilen blir funnet før avslutningen av konkurransen, vil Komiteen justere spillerens score på det hullet eller hull ved å legge til straffeslag(ene) som skulle ha vært inkludert i scoren på det hullet eller hull etter reglene.
Dette unntaket gjelder ikke:
 • Når den utelatte straffen er diskvalifikasjon, eller
 • Når spilleren ble fortalt at en straff kan gjelde eller var usikker på om en straff kunne gjelde og dette ikke var tatt opp med Komiteen før innlevering av scorekortet.
(4) Spiller ikke ansvarlig for å vise handicap på scorekort eller summere scorer. Det er ikke noe krav til at en spillers handicap vises på scorekortet eller at spillere summerer sine egne scorer. Hvis spilleren leverer inn et scorekort hvor de har gjort en feil i å vise eller bruke handicap, eller hvis de har gjort en feil i å summere scorene, er det ingen straff. Så snart Komiteen mottar scorekortet fra spilleren etter at deres runde er ferdig, er Komiteen ansvarlig for å:
 • Summere spillerens scorer, og
 • Beregne spillerens handicapslag i konkurransen, og bruke det for å beregne spillerens nettoscore.
Se fremgangsmåter for Komiteen, del 8, Mal lokal regel L-2 (å gjøre spilleren ansvarlig for handicap på scorekort).
3.3c

Unnlate å hulle ut

En spiller må hulle ut på hvert hull under en runde. Hvis spilleren unnlater å hulle ut på noe hull:
 • Spilleren må korrigere feilen før de slår et slag for å starte på et nytt hull, eller på det siste hullet av runden, før deres scorekort er levert inn.
 • Hvis feilen ikke er korrigert innen den tid, er spilleren diskvalifisert.
Se reglene 21.1, 21.2 og 21.3 (Regler for andre former for slagspill (Stableford, Maksimum Score og Par/Bogey) hvor scoreberegning er annerledes og en spiller er ikke diskvalifisert hvis de ikke huller ut).
UTFORSK MER
Regel 1Spillet, spillerens oppførsel og reglene
Formål: Regel 1 introduserer følgende sentrale prinsipper av spillet for spilleren: Spill banen som du finner den og spill ballen som den ligger. ...
Les mer