Skriv ut del
10
Forberedelse til og slå et slag. Råd og hjelp. Caddier
Formål: Regel 10 dekker hvordan å forberede seg til og slå et slag, inkludert råd og annen hjelp spilleren kan få fra andre (inkludert caddier). Det underliggende prinsippet er at golf er et spill basert på ferdighet og personlig utfordring.
10
Forberedelse til og slå et slag. Råd og hjelp. Caddier
10.1

Slå et slag

Formål: Regel 10.1 dekker hvordan et slag slås og flere handlinger som er forbudt i forbindelse med dette. Et slag utføres ved å slå en ball reglementert med køllehodet. Den grunnleggende utfordringen er å styre og kontrollere bevegelsen av hele køllen ved å svinge køllen fritt uten å forankre den.
10.1a

Slå ballen reglementert

Utførelsen av et slag:
 • Spilleren må slå ballen reglementert med noen del av køllehodet slik at det bare er kortvarig kontakt mellom køllen og ballen, og ballen må ikke skyves, dras eller vippes.
 • Hvis spillerens kølle ved et uhell treffer ballen mer enn én gang, telles bare ett slag og det er ingen straff.
10.1b

Forankring av køllen

Ved utførelsen av et slag, må spilleren ikke forankre køllen, enten:
 • Direkte, ved å holde køllen eller et håndgrep mot noen del av kroppen (unntatt at spilleren kan holde køllen eller et håndgrep mot en hånd eller underarm), eller
 • Indirekte, gjennom bruk av et «forankringspunkt», ved å holde en underarm mot noen del av kroppen for å bruke et håndgrep som et stabiliseringspunkt som den andre hånden kan svinge køllen rundt.
Hvis spillerens kølle, håndgrep eller underarm bare berører deres kropp eller klær under slaget, uten at den blir holdt mot kroppen, er det ikke noe brudd på denne regelen. Ved bruk av denne regelen, betyr «underarm» den del av armen som er under albueleddet og inkluderer håndleddet. Se reglene 25.3b og 25.4h (modifisering av regel 10.1b for spillere som er amputert og spillere som bruker forflytningshjelpemidler).
10.1c

Stå på skrevs over eller på spillelinjen når slag slås

Spilleren må ikke slå et slag fra en slagstilling med en fot som er plassert bevisst på hver side av, eller med noen fot som bevisst berører spillelinjen eller en forlengelse av denne linjen bak ballen. Bare for denne regelen, spillelinjen inkluderer ikke en rimelig avstand på hver side. Unntak – Det er ingen straff hvis slagstillingen tas ved et uhell eller for å unngå en annen spillers spillelinje. Se regel 25.4i (for spillere som bruker et forflytningshjelpemiddel, modifiseringen av regel 10.1c inkluderer slagstilling tatt med bruk av et forflytningshjelpemiddel).
10.1d

Spille ball i bevegelse

En spiller må ikke slå et slag på en ball som beveger seg:
 • En ball i spill er «i bevegelse» når den ikke er i ro på et punkt.
 • Hvis en ball som har kommet til ro dirrer (noen ganger referert til som «oscillerer»), men holder seg på eller kommer tilbake til sitt opprinnelige punkt, anses den som å være i ro og er ikke en ball i bevegelse.
Men det er tre unntak der det ikke er noen straff: Unntak 1 – Ball begynner å bevege seg først etter at spilleren har startet baksvingen til et slag: Slå et slag på en ball i bevegelse i denne situasjonen er dekket av regel 9.1b, ikke av denne regelen. Unntak 2 – Ball faller ned fra peg: Slå et slag på en ball som faller ned fra en peg er dekket av regel 6.2b(5), ikke av denne regelen. Unntak 3 – Ball beveger seg i vann: Når en ball beveger seg i midlertidig vann eller i vann i et straffeområde:
 • Spilleren kan slå et slag på ballen i bevegelse uten straff, eller
 • Spilleren kan ta fritak etter regel 16.1 eller 17, og kan løfte ballen som er i bevegelse.
I begge tilfeller må ikke spilleren unødvendig forsinke spillet (se regel 5.6a) for å tillate at vinden eller vannstrømmen flytter ballen til et bedre sted. Straff for å slå et slag ved brudd på regel 10.1: Generell straff. I slagspill: Et slag slått ved brudd på denne regelen teller, og spilleren får to straffeslag.
10.2

Råd og annen hjelp

Formål: En grunnleggende utfordring for spilleren er å velge strategi og taktikk for deres spill. Det er derfor begrensninger for råd og annen hjelp spilleren kan få i løpet av en runde.
10.2a

Råd

Under en runde må en spiller ikke:
 • Gi råd til noen i konkurransen og som spiller på banen.
 • Spørre noen om råd, bortsett fra spillerens caddie, eller
 • Berøre en annens spillers utstyr for å få informasjon som ville vært råd hvis det ble gitt av eller spurt om av den andre spilleren (slik som å berøre den andre spillerens køller eller bag for å se hvilken kølle som brukes).
Dette gjelder ikke før en runde, når spillet er stoppet etter regel 5.7a eller mellom runder i en konkurranse. Straff for brudd på regel 10.2a: Generell straff. I både matchspill og slagspill blir straffen lagt til på følgende måte:
 • En spiller spør om eller gir råd når en eller begge spillerne spiller et hull. Spilleren får den generelle straffen på hullet som spilles eller som nettopp er fullført.
 • En spiller spør om eller gir råd når begge spillerne er mellom to hull. Spilleren får den generelle straffen på det neste hullet.
Se reglene 22, 23 og 24 (i spilleformer som omfatter partnere, kan en spiller gi råd til sin partner eller partnerens caddie og kan spørre partneren eller partnerens caddie om råd).
10.2b

Annen hjelp

(1) Få hjelp fra caddie om spillelinje eller annen retningsinformasjon.  Når en spillers caddie hjelper spilleren med spillelinjen eller annen retningsinformasjon, er caddien underlagt følgende begrensninger:
 • Caddien må ikke sette ned en gjenstand for å gi slik hjelp (og spilleren kan ikke unngå straff ved å fjerne gjenstanden før slaget slås).
 • Mens slaget slås, må en caddie ikke:
  • Stå i en posisjon som spilleren kan spille mot, eller
  • Gjøre noe annet som gir slik hjelp (slik som å peke ut et punkt på grunnen).
 • Caddien må ikke stå i det restriktive området når det ikke er tillatt etter regel 10.2b(4).
Men denne regelen forbyr ikke caddien å stå nær hullet for å passe flaggstangen. (2) Få hjelp fra enhver annen person enn caddie med spillelinje eller annen retningsinformasjon. Spilleren må ikke få hjelp med spillelinjen eller annen retningsinformasjon fra noen annen person enn sin caddie, unntatt som følgende:
 • Denne personen kan gi hjelp ved å gi allmenn kjent informasjon relatert til en gjenstand (slik som å peke ut et tre som viser midten av en blind fairway).
 • Unntatt når spillerens ball er på puttinggreenen kan denne personen stå i en posisjon for å vise retningen spilleren kan spille mot, men må flytte seg før slaget slås.
Men denne regelen forbyr ikke noen person å stå nær hullet for å passe flaggstangen.
(3) Ikke sette ned gjenstand for å hjelpe til med sikte, innta slagstilling eller sving. En spiller må ikke sette ned en gjenstand som hjelp til å sikte eller hjelp til å innta slagstilling for slaget som skal slås (slik som å legge ned en kølle for å vise hvor spilleren bør sikte eller plassere sine føtter). «Sette ned en gjenstand» betyr at gjenstanden er i kontakt med grunnen og at spilleren ikke berører gjenstanden. Hvis spilleren bryter denne regelen, kan de ikke unngå straff ved å fjerne gjenstanden før slaget slås. Denne regelen gjelder også ved handlinger med et lignende formål, slik som når en spiller lager et merke i sand eller i dugg for å hjelpe deres sving. Denne regelen gjelder ikke for en ballmarkør når den blir brukt til å markere en ball eller for ballen når den er plassert på et punkt. Men en ballmarkør som faller inn under definisjonen av en siktegjenstand i utstyrsreglene, er dekket av regel 4.3. Se regel 25.2c (modifisering av regel 10.2b(3) for spillere som er blinde). (4) Det restriktive området for caddie før spiller slår slag. Når en spiller begynner å innta en slagstilling for slaget (som betyr at de har minst én fot i posisjon for slagstillingen) og inntil slaget er slått, er det begrensninger relatert til når og hvorfor en spillers caddie bevisst kan stå på eller nær en forlengelse av spillelinjen bak ballen (som er det «restriktive området») som følger:
 • Sikting. Caddien må ikke stå i det restriktive området for å hjelpe spilleren med å sikte. Denne hjelpen inkluderer når caddien flytter seg vekk uten å si noe, men ved å gjøre dette, gir et signal til spilleren om at de er korrekt oppstilt mot det tiltenkte målet. Men det er ikke straff hvis spilleren trår tilbake før slaget slås og caddien flytter seg bort fra det restriktive området før spilleren på nytt begynner å innta en slagstilling for slaget.
 • Annen hjelp enn sikting. Hvis caddien hjelper spilleren med noe spesifikt annet enn sikting (slik som å sjekke om spillerens kølle vil treffe et nærliggende tre i baksvingen), kan caddien stå i det restriktive området, men bare hvis caddien flytter seg vekk før slaget slås og forutsatt at denne posisjonen ikke er en del av en vanlig rutine.
Det er ingen straff hvis caddien uforvarende sto i det restriktive området. Denne regelen forbyr ikke spilleren fra å få hjelp ved at en annen person enn spillerens caddie, står i det restriktive området for å hjelpe til med å følge ballens flukt. Se reglene 22, 23 og 24 (i spilleformer som omfatter partnere og rådgivere, en spillers partner, partnerens caddie og enhver rådgiver er begrenset på de samme måtene). Se regel 25.2d (modifisering av regel 10.2b(4) for spillere som er blinde). (5) Fysisk hjelp, eliminasjon av distraksjoner, og beskyttelse mot værforholdene. En spiller må ikke slå et slag:
 • Mens det mottas fysisk hjelp fra deres caddie eller noen annen person, eller
 • Med deres caddie eller noen annen person eller gjenstand bevisst plassert for å:
  • Eliminere distraksjoner, eller
  • Gi beskyttelse fra sollys, regn, vind eller andre forhold.
Denne regelen forbyr ikke spilleren fra å:
 • Beskytte seg mot værforholdene mens et slag slås, slik som å bruke beskyttende klær eller holde en paraply over sitt eget hode, eller
 • Spørre noen annen person som tilfeldigvis står et sted, om å stå i ro eller flytte seg bort (slik som når en tilskuer kaster en skygge over spillerens ball). 
Straff for brudd på regel 10.2b: Generell straff.
10.3

Caddier

Formål: Spilleren kan ha en caddie som bærer spillerens køller og gir råd og annen hjelp under runden, men det er begrensninger i forhold til hva caddien har lov til å gjøre. Spilleren er ansvarlig for caddiens handlinger i løpet av runden og vil få en straff hvis caddien bryter reglene.
10.3a

Caddie kan hjelpe spilleren under runde

(1) Spiller tillates bare én caddie om gangen. En spiller kan ha en caddie til å bære, transportere og håndtere deres køller, gi råd og hjelpe dem på andre tillatte måter i løpet av en runde, men med følgende begrensninger:
 • Spilleren må ikke ha flere enn én caddie om gangen.
 • Spilleren kan bytte caddier i løpet av en runde, men kan ikke gjøre det midlertidig bare med det eneste formål å få råd fra den nye caddien.
Uavhengig av om spilleren har en caddie eller ikke, er enhver annen person som går eller kjører sammen med spilleren eller som bærer andre ting for spilleren (slik som regntøy, paraply eller mat og drikke) ikke spillerens caddie med mindre de er utnevnt som det av spilleren eller også bærer, transporterer eller håndterer spillerens køller. (2) To eller flere spillere kan dele en caddie. Når det er et regelproblem som omhandler en konkret handling av en delt caddie og det er nødvendig å avgjøre hvilken spiller handlingen ble gjort for:
 • Hvis caddiens handling ble utført etter spesifikk beordring fra en av spillerne som deler caddien, ble handlingen gjort for den spilleren.
 • Hvis ingen av spillerne uttrykkelig beordret handlingen, anses handlingen som utført for den spilleren som deler caddien og hvis ball var involvert.
 • Hvis ingen av spillerne som deler caddien spesifikt beordret caddiens handling og ingen av disse spillernes ball var involvert, får alle spillere som deler caddien straffen. 
Se fremgangsmåter for Komiteen, del 8: Mal lokal regel H-1 (Komiteen kan benytte en lokal regel som forbyr eller som krever bruk av caddier eller begrenser en spillers valg av caddie). Se reglene 25.2, 25.4 og 25.5 (spillere med visse funksjonsnedsettelser kan også få hjelp fra en ledsager). Straff for brudd på regel 10.3a:
 • Spilleren får den generelle straffen for hvert hull hvor de har fått hjelp av mer enn én caddie flere ganger.
 • Hvis regelbruddet skjer eller fortsetter mellom to hull, får spilleren den generelle straffen på det neste hullet.
10.3b

Hva en caddie kan gjøre

Dette er eksempler på hva en caddie har lov til og ikke har lov til etter reglene: (1) Handlinger som alltid er tillatt. En caddie kan alltid utføre følgende handlinger når det er tillatt etter reglene:
 • Bære, transportere og håndtere spillerens køller og annet utstyr (inkludert å kjøre en golfbil eller trekke en tralle).
 • Lete etter spillerens ball (regel 7.1).
 • Gi informasjon, råd og annen hjelp før slaget slås (reglene 10.2a og 10.2b).
 • Jevne ut/rake bunkere eller utføre andre handlinger for å vise omsorg for banen (reglene 8.2 unntak8.3 unntak og 12.2b(2) og (3)).
 • Fjerne sand eller løs jord og reparere skader på puttinggreenen (regel 13.1c).
 • Fjerne eller passe flaggstangen (regel 13.2b).
 • Løfte spillerens ball så snart det er rimelig å konkludere med (slik som fra en handling eller en uttalelse) at spilleren vil ta fritak etter en regel (regel 14.1b). 
 • Markere spillerens ball og løfte og plassere ballen tilbake på puttinggreenen (reglene 14.1b unntak og 14.2b).
 • Rengjøre spillerens ball (regel 14.1c).
 • Fjerne løse naturgjenstander og flyttbare hindringer (reglene 15.1 og 15.2).
(2) Handlinger som bare er tillatt med spillerens godkjennelse. En caddie kan bare utføre følgende handlinger hvis reglene tillater spilleren å gjøre det, og bare med spillerens godkjennelse (som må gis spesifikt hver gang i stedet for en generell godkjennelse for en runde):
 • Gjenopprette forholdene som ble forverret etter at spillerens ball kom til ro (regel 8.1d).
 • Når spillerens ball er hvor som helst, unntatt på puttinggreenen, løfte spillerens ball etter en regel som krever at den plasseres tilbake (regel 14.1b).
(3) Handlinger som ikke er tillatt. En caddie har ikke tillatelse til å utføre følgende handlinger på vegne av spilleren:
 • Gi bort det neste slaget, et hull eller matchen til motspilleren eller være enig med motspilleren om matchscoren (regel 3.2).
 • Plassere en ball tilbake, med mindre caddien hadde løftet eller flyttet ballen (regel 14.2b).
 • Droppe eller plassere en ball ved fritak (regel 14.3).
 • Beslutte å ta fritak etter en regel (slik som å anse en ball som uspillbar etter regel 19 eller ta fritak fra et unormalt baneforhold eller straffeområde etter regel 16.1 eller 17): Caddien kan råde spilleren til å gjøre det, men spilleren må selv avgjøre det.
10.3c

Spiller er ansvarlig for caddiens handlinger og regelbrudd

En spiller er ansvarlig for handlinger utført av deres caddie både under en runde og når spillet er stoppet etter regel 5.7a, men ikke før eller etter en runde. Hvis caddiens handlinger bryter en regel eller ville brutt en regel hvis handlingen hadde blitt utført av spilleren, får spilleren straffen etter den regelen. Når bruk av en regel er avhengig av om spilleren er klar over visse fakta, anses spillerens kunnskap å inkludere det som er kjent av deres caddie.
UTFORSK MER
Regel 1Spillet, spillerens oppførsel og reglene
Formål: Regel 1 introduserer følgende sentrale prinsipper av spillet for spilleren: Spill banen som du finner den og spill ballen som den ligger. ...
Les mer