Skriv ut del
24
Lagkonkurranser
Formål: Regel 24 dekker lagkonkurranser (spilt enten som matchspill eller slagspill), hvor flere spillere eller sider konkurrerer som et lag, hvor resultatet av deres runder eller matcher samlet blir en lagscore.
24
Lagkonkurranser
24.1

Oversikt over lagkonkurranser

  • Et «lag» er en gruppe spillere som spiller individuelt eller som sider i konkurranse mot andre lag.
  • Deres spill i lagkonkurransen kan også være del av en annen konkurranse (slik som individuelt slagspill) som foregår samtidig.
Reglene 1-23 gjelder i lagkonkurranser, men er modifisert med disse spesifikke reglene.
24.2

Bestemmelser for lagkonkurranse

Komiteen fastsetter spilleformen, hvordan lagets samlede score beregnes og andre vilkår for konkurransen, slik som:
  • I matchspill, antall tildelte poeng for vunnet eller delt match.
  • I slagspill, antall scorer som skal telle i lagets samlede resultat.
  • Hvorvidt konkurransen kan ende med likt resultat, hvis ikke, hvordan likt resultat avgjøres.
24.3

Lagkaptein

Hvert lag kan navngi en lagkaptein til å lede laget og ta avgjørelser for det, slik som hvilke av lagets spillere som skal spille i hvilke runder eller matcher, i hvilken spillerekkefølge de skal spille og hvem som skal spille sammen som partnere. Lagkapteinen kan være en spiller i konkurransen.
24.4

Råd tillatt i lagkonkurranse

24.4a

Person med tillatelse til å gi råd til lag (rådgiver)

Komiteen kan benytte en lokal regel som tillater hvert lag å navngi én person (en “rådgiver”), som kan gi råd og annen hjelp som tillatt i regel 10.2, til spillere på laget under en runde, og som kan spørres om råd av spillere på laget:
  • Rådgiveren kan være lagets kaptein, en lagleder eller en annen person (inkludert et medlem av laget som spiller i konkurransen).
  • Rådgiveren må være kjent for Komiteen før råd kan gis.
  • Komiteen kan tillate et lag å bytte rådgiver under en runde eller under konkurransen.
Se fremgangsmåter for Komiteen, del 8: Mal lokal regel H-2 (Komiteen kan benytte en lokal regel som tillater at hvert lag kan navngi to rådgivere).
24.4b

Begrensninger for rådgiver under eget spill

Hvis et lags rådgiver er en spiller på laget, tillates de ikke å opptre i den rollen under eget spill av en runde i konkurransen. Under eget spill av en runde behandles rådgiveren likt som alle andre spillende lagmedlemmer med hensyn til begrensninger for råd og annen hjelp i regel 10.2.
24.4c

Ingen råd mellom lagmedlemmer, unntatt mellom partnere

Bortsett fra ved spill sammen som partnere på en side:
  • En spiller må ikke spørre om råd fra eller gi råd til et medlem på deres lag som spiller på banen.
  • Dette gjelder selv om lagmedlemmet spiller i den samme gruppen som spilleren eller i en annen gruppe på banen.
Se fremgangsmåter for Komiteen, del 8: Mal lokal regel H-5 (i en slagspill lagkonkurranse hvor en spillers score for runden bare teller som en del av lagets score, kan Komiteen benytte en lokal regel som tillater lagmedlemmer som spiller i den samme gruppen å gi hverandre råd selv om de ikke er partnere). Straff for brudd på regel 24.4: Generell straff etter regel 10.2a.
UTFORSK MER
Regel 1Spillet, spillerens oppførsel og reglene
Formål: Regel 1 introduserer følgende sentrale prinsipper av spillet for spilleren: Spill banen som du finner den og spill ballen som den ligger. ...
Les mer