Skriv ut del
21
Andre former for individuelt slagspill og matchspill
Formål: Regel 21 dekker fire andre former for individuelt spill, inkludert tre former for slagspill hvor score er annerledes enn vanlig slagspill: Stableford (score med poeng på hvert hull, Maksimum Score (scoren på hvert hull er begrenset oppad) og Par/bogey (metode for hull-for-hull score som i matchspill).
21
Andre former for individuelt slagspill og matchspill
21.1

Stableford

21.1a

Oversikt over Stableford

Stableford er en form for slagspill hvor:
 • En spillers eller sides score på et hull er basert på oppnådde poeng, ved å sammenligne spillerens eller sidens antall slag (inkludert slag slått og straffeslag) på hullet mot en fastsatt score på hullet, bestemt av Komiteen, og
 • Konkurransen er vunnet av spilleren eller siden som fullfører alle runder med flest poeng.
Reglene for slagspill i reglene 1-20 gjelder, men er modifisert med disse spesifikke reglene. Regel 21.1 er skrevet for:
 • Scratchkonkurranser, men kan tilpasses for handicapkonkurranser, og
 • Individuelt spill, men kan tilpasses for konkurranser med partnere, modifisert av reglene 22 (Foursome) og 23 (Four-Ball), og for lagkonkurranser, modifisert av regel 24.
21.1b

Score i Stableford

(1) Hvordan poeng blir tildelt. Poeng blir tildelt en spiller på hvert hull ved å sammenligne spillerens antall slag mot en fastsatt score på hullet, som er par hvis ikke Komiteen bestemmer en annen fastsatt score:
Hull spilt påPoeng
Mer enn én over fastsatt score eller ingen score oppført0
Én over fastsatt score1
Fastsatt score2
Én under fastsatt score3
To under fastsatt score4
Tre under fastsatt score5
Fire under fastsatt score6
En spiller som ikke huller ut etter reglene av hvilken som helst grunn, får null poeng på hullet. For å bidra til spilletempo oppfordres spillere til å stoppe spillet av et hull når deres score vil resultere i null poeng. Hullet er fullført når spilleren huller ut, velger å ikke gjøre det eller når deres score vil resultere i null poeng. (2) Score oppgitt på hvert hull. For å oppfylle kravene i regel 3.3b om å oppgi hullscore på scorekortet:
 • Hvis hull er fullført ved å hulle ut.
  • Når score ville resultert i tildelte poeng. Scorekortet må vise den faktiske scoren.
  • Når score ville resultert i null poeng. Scorekortet må vise enten ingen score eller enhver score som resulterer i at null poeng tildeles.
 • Hvis hull er fullført uten å hulle ut. Hvis spilleren ikke huller ut etter reglene, må scorekortet vise enten ingen score eller hvilken som helst score som resulterer i at null poeng tildeles.
Komiteen er ansvarlig for å beregne hvor mange poeng spilleren får på hvert hull, og i en handicapkonkurranse, å legge til handicapslag i scoren oppgitt på hvert hull før beregning av antall poeng. Se fremgangsmåter for Komiteen, del 5A(5) (vilkårene for konkurransen kan oppfordre, men ikke kreve, at spillere oppgir oppnådde poeng på hvert hull på scorekortet).
21.1c

Straffer i Stableford

Alle straffer som gjelder i slagspill gjelder i Stableford, bortsett fra at en  spiller som bryter noen av følgende fem regler blir ikke diskvalifisert, men får null poeng på hullet hvor bruddet skjedde:
 • Unnlate å hulle ut etter regel 3.3c.
 • Unnlate å korrigere feilen ved spill utenfor utslagsområdet ved start på et hull (se regel 6.1b(2)).
 • Unnlate å korrigere feilen ved spill av en feil ball (se regel 6.3c).
 • Unnlate å korrigere feilen ved spill fra et feil sted når det er et alvorlig brudd (se regel 14.7b), eller
 • Unnlate å korrigere feilen ved å slå et slag i feil rekkefølge (se regel 22.3). 
Hvis spilleren bryter noen annen regel med diskvalifikasjonsstraff, diskvalifiseres spilleren. Etter å ha lagt til eventuelle straffeslag, så kan ikke spillerens Stableford score på et hull være lavere enn null poeng.
21.1d

Unntak til regel 11.2 i Stableford

Regel 11.2 gjelder ikke i denne situasjonen: Hvis en spillers ball i bevegelse må hulles ut for å få ett poeng på hullet og noen person bevisst forandrer dens retning eller stopper ballen på et tidspunkt når det ikke er noen rimelig sjanse for at den kan hulles ut, er det ingen straff til den personen og spilleren får null poeng på hullet.
21.1e

Når runde avsluttes i Stableford

En spillers runde fullføres når spilleren:
 • Huller ut på sitt siste hull (inkludert korrigering av en feil, slik som etter regel 6.1 eller 14.7b), eller
 • Velger å ikke hulle ut på det siste hullet eller ikke kan få mer enn null poeng på hullet.
21.2

Maksimum Score

21.2a

Oversikt over Maksimum Score

Maksimum Score er en form for slagspill hvor spillerens eller sidens score på et hull er begrenset oppad med et maksimalt antall slag fastsatt av Komiteen, slik som to ganger par, et fastsatt antall eller netto dobbel bogey. Reglene for slagspill i reglene 1-20 gjelder, men er modifisert med disse spesifikke reglene. Regel 21.2 er skrevet for:
 • Scratchkonkurranser, men kan også tilpasses for handicapkonkurranser, og
 • Individuelt spill, men kan tilpasses for konkurranser med partnere, modifisert av reglene 22 (Foursome) og 23 (Four-Ball), og for lag-konkurranser, modifisert av regel 24.
21.2b

Score i Maksimum Score

(1) Spillerens score på hull. En spillers score på et hull er basert på spillerens antall slag (inkludert slag slått og straffeslag), unntatt at spilleren vil bare få maksimum score selv om den faktiske scoren er høyere enn maksimum. En spiller som ikke huller ut etter reglene av hvilken som helst grunn, får maksimum score på hullet. For å bidra til spilletempo oppfordres spillere til å stoppe spillet av et hull når deres score har nådd maksimum. Hullet er fullført når spilleren huller ut, velger å ikke gjøre det eller når deres score har nådd maksimum. (2) Score oppgitt på hvert hull. For å oppfylle kravene i regel 3.3b om å oppgi hullscore på scorekortet:
 • Hvis hull er fullført ved å hulle ut.
  • Når score er lavere enn maksimum. Scorekortet må vise den faktiske scoren.
  • Når score er lik eller høyere enn maksimum. Scorekortet må vise enten ingen score eller enhver score lik eller høyere enn maksimum.
 • Hvis hull er fullført uten å hulle ut. Hvis spilleren ikke huller ut etter reglene, må scorekortet vise enten ingen score eller enhver score lik eller høyere enn maksimum.
Komiteen er ansvarlig for å justere spillerens score til maksimum på hvert hull hvor scorekortet viser enten ingen score eller enhver score over maksimum, og i en handicapkonkurranse, legge til handicapslag.
21.2c

Straffer i Maksimum Score

Alle straffer som gjelder i slagspill gjelder i Maksimum Score, bortsett fra at en spiller som bryter noen av følgende fem regler blir ikke diskvalifisert, men får maksimum score på hullet hvor bruddet skjedde:
 • Unnlate å hulle ut etter regel 3.3c.
 • Unnlate å korrigere feilen ved spill utenfor utslagsområdet ved start på et hull (se regel 6.1b(2)).
 • Unnlate å korrigere feilen ved spill av en feil ball (se regel 6.3c).
 • Unnlate å korrigere feilen ved spill fra et feil sted når det er et alvorlig brudd (se regel 14.7b), eller
 • Unnlate å korrigere feilen ved å slå et slag i feil rekkefølge (se regel 22.3). 
Hvis spilleren bryter noen annen regel med diskvalifikasjonsstraff, diskvalifiseres spilleren. Etter å ha lagt til eventuelle straffeslag på et hull, så kan ikke spillerens score på et hull overstige maksimum score fastsatt av Komiteen.
21.2d

Unntak til regel 11.2 i Maksimum Score

Regel 11.2 gjelder ikke i denne situasjonen: Hvis en spillers ball i bevegelse må hulles ut for å score én lavere enn maksimum score på hullet og noen person bevisst forandrer dens retning eller stopper ballen på et tidspunkt når det ikke er noen rimelig sjanse for at den kan hulles ut, er det ingen straff til den personen og spilleren får maksimum score på hullet.
21.2e

Når runde fullføres i Maksimum Score

En spillers runde fullføres når spilleren:
 • Huller ut på sitt siste hull (inkludert korrigering av en feil, slik som etter regel 6.1 eller 14.7b), eller
 • Velger å ikke hulle ut på det siste hullet eller allerede vil få maksimum score på hullet.
21.3

Par/Bogey

21.3a

Oversikt over Par/Bogey

Par/Bogey er en form for slagspill som bruker score som i matchspill hvor:
 • En spiller eller side vinner eller taper et hull ved å fullføre hullet på færre slag eller flere slag enn en fastsatt score på det hullet bestemt av Komiteen, og
 • Konkurransen er vunnet av spilleren eller siden med det høyeste antall hull vunnet mot hull tapt (det vil si å legge sammen antall hull vunnet og trekke fra antall hull tapt).
Reglene for slagspill i reglene 1-20 gjelder, men er modifisert med disse spesifikke reglene. Regel 21.3 er skrevet for:
 • Scratchkonkurranser, men kan også tilpasses for handicapkonkurranser, og
 • Individuelt spill, men kan tilpasses for konkurranser med partnere, modifisert av reglene 22 (Foursome) og 23 (Four-Ball), og for lagkonkurranser, modifisert av regel 24.
21.3b

Score i Par/Bogey

(1) Hvordan hull er vunnet eller tapt. Score gjøres som i matchspill, med hull vunnet eller tapt ved å sammenligne spillerens antall slag (inkludert slag slått og straffeslag) mot en fastsatt score (typisk par eller bogey) bestemt av Komiteen:
 • Hvis spillerens score er lavere enn fastsatt score, vinner spilleren hullet.
 • Hvis spillerens score er lik fastsatt score, er hullet uavgjort (også kjent som delt).
 • Hvis spillerens score er høyere enn fastsatt score, eller ingen score oppført, taper spilleren hullet.
En spiller som ikke huller ut etter reglene av hvilken som helst grunn, taper hullet. For å bidra til spilletempo oppfordres spillere til å stoppe spillet av et hull når deres score overstiger fastsatt score (siden de har tapt hullet). Hullet er fullført når spilleren huller ut, velger å ikke gjøre det eller når deres score overstiger den fastsatte scoren. (2) Score oppgitt på hvert hull. For å oppfylle kravene i regel 3.3b om å oppgi hullscore på scorekortet:
 • Hvis hull er fullført ved å hulle ut:
  • Når score resulterer i hull vunnet eller delt. Scorekortet må vise den faktiske scoren.
  • Når score resulterer i tapt hull. Scorekortet må vise enten ingen score eller enhver score som resulterer i at hullet tapes.
 • Hvis hull er fullført uten å hulle ut. Hvis spilleren ikke huller ut etter reglene, må scorekortet vise enten ingen score eller enhver score som resulterer i at hullet tapes.
Komiteen er ansvarlig for å avgjøre om spilleren vant, tapte eller delte hvert hull, og i en handicapkonkurranse, legge til handicapslag i den oppgitte på hvert hull før hullets resultat avgjøres. Unntak – Ingen straff hvis ingen påvirkning av resultat på hull: Hvis spilleren leverer inn et scorekort med en hullscore lavere enn den faktiske scoren, men dette ikke påvirker om hullet var vunnet, tapt eller delt, er det ingen straff etter regel 3.3b. Se fremgangsmåter for Komiteen, del 5A(5) (vilkårene for konkurransen kan oppfordre, men ikke kreve at spillere oppgir resultatet på hullet på scorekortet).
21.3c

Straffer i Par/Bogey

Alle straffer som gjelder i slagspill gjelder i Par/Bogey, bortsett fra at en spiller som bryter noen av følgende fem regler blir ikke diskvalifisert, men taper hullet hvor bruddet skjedde:
 • Unnlate å hulle ut etter regel 3.3c.
 • Unnlate å korrigere feilen ved spill utenfor utslagsområdet ved start på et hull (se regel 6.1b(2)).
 • Unnlate å korrigere feilen ved spill av en feil ball (se regel 6.3c).
 • Unnlate å korrigere feilen ved spill fra et feil sted når det er et alvorlig brudd (se regel 14.7b), eller
 • Unnlate å korrigere feilen ved å slå et slag i feil rekkefølge (se regel 22.3). 
Hvis spilleren bryter noen annen regel med diskvalifikasjonsstraff, diskvalifiseres spilleren. Etter å ha lagt til eventuelle straffeslag, så kan ikke spilleren gjøre det dårligere enn å tape hullet.
21.3d

Unntak til regel 11.2 i Par/Bogey

Regel 11.2 gjelder ikke i denne situasjonen: Hvis en spillers ball i bevegelse må hulles ut for å dele hullet og noen person bevisst forandrer dens retning eller stopper ballen når det ikke er noen rimelig sjanse for at den kan hulles ut, er det ingen straff til den personen og spilleren taper hullet.
21.3e

Når runde avsluttes i Par/Bogey

En spillers runde fullføres når spilleren:
 • Huller ut på sitt siste hull (inkludert korrigering av en feil, slik som etter regel 6.1 eller 14.7b), eller
 • Velger å ikke hulle ut på det siste hullet eller har allerede tapt hullet.
21.4

Three-Ball matchspill

21.4a

Oversikt over Three-Ball matchspill

Three-Ball matchspill er en form for matchspill hvor:
 • Hver av tre spillere spiller en individuell match mot de to andre spillerne samtidig, og
 • Hver spiller spiller én ball som brukes i begge deres matcher.
Reglene for matchspill i reglene 1-20 gjelder for alle de tre individuelle matchene, bortsett fra at disse spesifikke reglene gjelder i to tilfeller hvor bruken av reglene i én match kan komme i konflikt med å bruke dem i en annen match.
21.4b

Spille utenfor tur

Hvis en spiller spiller utenfor tur i noen match, kan motspilleren som skulle ha spilt først, annullere slaget etter regel 6.4a(2). Hvis spilleren spilte utenfor tur i begge matchene, kan hver motspiller velge om slaget skal annulleres i deres match mot spilleren. Hvis en spillers slag er annullert bare i én match:
 • Spilleren må fortsette spill med den opprinnelige ballen i den andre matchen.
 • Dette betyr at spilleren må fullføre hullet ved å spille en separat ball i hver match.
21.4c

Ball eller ballmarkør løftet eller flyttet av én motspiller

Hvis en motspiller får ett straffeslag for å løfte en spillers ball eller ballmarkør eller forårsaker at ballen eller ballmarkøren flyttes etter regel 9.5b eller 9.7b, gjelder den straffen bare i matchen mot den spilleren. Motspilleren får ingen straff i sin match mot den andre spilleren.
21.5

Andre former for golfspill

Selv om bare noen spilleformer er spesielt dekket av reglene 3, 21, 22 og 23, spilles også golf i mange andre former, slik som Scramble og Greensome. Reglene kan tilpasses for å styre spill i disse og andre spilleformer. Se fremgangsmåter for Komiteen, del 9 (anbefalte måter å tilpasse reglene for andre vanlige spilleformer).
UTFORSK MER
Regel 1Spillet, spillerens oppførsel og reglene
Formål: Regel 1 introduserer følgende sentrale prinsipper av spillet for spilleren: Spill banen som du finner den og spill ballen som den ligger. ...
Les mer