Skriv ut del
9
Ball spilt som den ligger. Ball i ro løftet eller flyttet
Formål: Regel 9 dekker et sentralt prinsipp i spillet: "Spill ballen som den ligger."
 • Hvis spillerens ball kommer til ro og deretter blir flyttet av naturkrefter slik som vind eller vann, må spilleren normalt spille den fra dens nye punkt.
 • Hvis en ball i ro er løftet eller flyttet av hvem som helst eller ethvert fremmedelement før slaget slås, må ballen plasseres tilbake på sitt opprinnelige punkt.
 • Spillerne bør passe på i nærheten av enhver ball i ro, fordi en spiller som forårsaker at deres egen ball, eller en motspillers ball flytter seg, vil normalt få en straff (unntatt på puttinggreenen).
9
Ball spilt som den ligger. Ball i ro løftet eller flyttet
Regel 9 gjelder for en ball i spill som er i ro på banen, og gjelder både under en runde og når spillet er stoppet etter regel 5.7a.
9.1

Ball spilt som den ligger

9.1a

Spille ball fra der den kom til ro

En spillers ball i ro på banen må spilles som den ligger, med mindre reglene pålegger eller tillater spilleren:
 • Å spille en ball fra et annet sted på banen, eller
 • Å løfte en ball og så plassere den tilbake på dens opprinnelige punkt.
9.1b

Hva må gjøres når ball beveger seg under baksving eller slag

Hvis en spillers ball i ro begynner å bevege seg etter at spilleren har begynt på slaget eller baksvingen for et slag og spilleren fortsetter med å slå slaget:
 • Ballen må ikke plasseres tilbake uansett hva som forårsaket flyttingen.
 • Spilleren må i stedet spille ballen fra der den kommer til ro etter slaget.
 • Hvis spilleren forårsaket at ballen flyttet seg, se regel 9.4b for å finne ut om det er en straff.
Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på regel 9.1: Generell straff etter regel 14.7a.
9.2

Avgjøre hvorvidt ball flyttet seg og hva som forårsaket at den flyttet seg

9.2a

Avgjøre hvorvidt ball flyttet seg

En spillers ball i ro anses å ha flyttet seg bare hvis det er kjent eller så godt som sikkert at den gjorde det. Hvis ballen kan ha flyttet seg, men dette ikke er kjent eller så godt som sikkert, anses den som ikke å ha flyttet seg og må spilles som den ligger.
9.2b

Avgjøre hva som forårsaket at ball flyttet seg

Når en spillers ball i ro har flyttet seg:
 • Det må fastslås hva som forårsaket at den flyttet seg.
 • Dette avgjør om spilleren må plassere ballen tilbake eller spille den som den ligger og om det er en straff.
(1) Fire mulige årsaker. Reglene anerkjenner bare fire mulige årsaker til at en ball i ro flytter seg før spilleren slår et slag:
 • Naturkrefter, slik som vind eller vann (se regel 9.3).
 • Spillerens handlinger, inkludert handlingene til spillerens caddie (se regel 9.4).
 • Motspillerens handlinger i matchspill, inkludert handlingene til motspillerens caddie (se regel 9.5), eller
 • Et fremmedelement, inkludert alle andre spillere i slagspill (se regel 9.6).
Se reglene 22.2 (i Foursome kan hver partner utføre handlinger på vegne av siden og en handling utført av partneren betraktes som en handling utført av spilleren), og 23.5 (i Four-Ball kan hver partner utføre handlinger på vegne av siden og en handling utført av partneren med hensyn til spillerens ball eller utstyr betraktes som en handling utført av spilleren). (2) «Kjent eller så godt som sikkert» er en standard for å avgjøre hva som forårsaket at ball flyttet seg.
 • Spilleren, motspilleren eller et fremmedelement anses å ha flyttet ballen bare hvis det er kjent eller så godt som sikkert at de gjorde det.
 • Hvis det ikke er kjent eller så godt som sikkert at minst én av disse var årsaken, anses ballen som å ha blitt flyttet av naturkrefter.
Ved bruk av denne standarden må all rimelig tilgjengelig informasjon vurderes, som betyr all informasjon spilleren har kjennskap til eller kan få tak i med rimelig anstrengelse og uten unødvendig forsinkelse av spillet.
9.3

Ball flyttet av naturkrefter

Hvis naturkrefter (slik som vind eller vann) forårsaker at en spillers ball i ro flytter seg:
 • Det er ingen straff, og
 • Ballen må spilles fra sitt nye punkt.
Unntak 1 – Ball på puttinggreen må plasseres tilbake hvis den flytter seg etter allerede å ha blitt løftet og plassert tilbake (se regel 13.1d): Hvis spillerens ball på puttinggreenen flytter seg etter at spilleren allerede hadde løftet og plassert ballen tilbake på punktet hvor den flyttet seg fra:
 • Ballen må plasseres tilbake på sitt opprinnelige punkt (som hvis ikke er kjent, må anslås) (se regel 14.2).
 • Dette er riktig uavhengig av hva som fikk den til å flytte seg (inkludert naturkrefter).
Unntak 2 – Ball i ro må plasseres tilbake hvis den flytter seg til et annet område på banen eller utenfor banen etter å ha blitt droppet, plassert eller plassert tilbake: Hvis spilleren setter den opprinnelige ballen eller en annen ball i spill ved å droppe, plassere eller plassere den tilbake, og naturkrefter forårsaker at ballen i ro flytter seg og kommer til ro i et annet område på banen eller utenfor banen, må ballen plasseres tilbake på sitt opprinnelige punkt (som hvis ikke er kjent, må anslås) (se regel 14.2). Men for en ball som var plassert tilbakeputtinggreenen, se unntak 1. Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på regel 9.3: Generell straff etter regel 14.7a.
9.4

Ball løftet eller flyttet av spiller

Denne regelen gjelder bare når det er kjent eller så godt som sikkert at en spiller (inkludert spillerens caddie) løftet deres ball i ro eller at handlingene til spilleren eller spillerens caddie forårsaket at den flyttet seg.
9.4a

Når løftet eller flyttet ball må plasseres tilbake

Hvis spilleren løfter sin ball i ro eller forårsaker at den flytter seg, må ballen plasseres tilbake på sitt opprinnelige punkt (som hvis ikke er kjent, må anslås) (se regel 14.2), unntatt:
 • Når spilleren løfter ballen etter en regel for å ta fritak eller for å plassere ballen tilbake på et annet punkt (se reglene 14.2d og 14.2e), eller
 • Når ballen bare flytter seg etter at spilleren har begynt på slaget eller baksvingen for et slag og så fortsetter med å slå slaget (se regel 9.1b).
9.4b

Straff for å løfte sin ball, forårsake at den flytter seg, eller bevisst berøre sin ball

Hvis spilleren løfter eller forårsaker at deres ball i ro flytter seg, eller bevisst berører sin ball i ro, får spilleren ett straffeslag. Men det er fem unntak: Unntak 1 – Spiller tillatt å løfte eller flytte ball: Det er ingen straff når spilleren løfter ballen eller forårsaker at den flytter seg etter en regel som:
 • Tillater at ballen løftes og så plasseres tilbake på sitt opprinnelige punkt.
 • Pålegger at en flyttet ball plasseres tilbake på sitt opprinnelige punkt, eller
 • Pålegger eller tillater spilleren å droppe eller plassere en ball igjen eller å spille en ball fra et annet sted.
Unntak 2 – Flytting ved uhell ved forsøk på å finne eller identifisere ball: Det er ingen straff når spilleren ved et uhell forårsaker at ballen flytter seg under leting for å finne eller identifisere den (se regel 7.4). Unntak 3 – Flytting ved uhell på puttinggreen: Det er ingen straff når spilleren ved et uhell forårsaker at ballen flytter seg på puttinggreenen (se regel 13.1d), uansett hvordan det skjer. Unntak 4 – Flytting ved uhell alle steder unntatt på puttinggreen ved bruk av regel: Det er ingen straff når spilleren ved et uhell forårsaker at ballen flytter seg, bortsett fra på puttinggreenen, mens det utføres rimelige handlinger for å:
 • Markere ballen eller løfte eller plassere ballen tilbake, når det er tillatt å gjøre dette (se reglene 14.1 og 14.2).
 • Fjerne en flyttbar hindring (se regel 15.2).
 • Gjenopprette forverrede forhold, når det er tillatt å gjøre dette (se regel 8.1d).
 • Ta fritak etter en regel, inkludert å bestemme om fritak er tilgjengelig etter en regel (slik som å svinge en kølle for å se om det er påvirkning fra et forhold), eller hvor fritak kan tas (slik som å bestemme det nærmeste punkt for fullt fritak), eller
 • Måle etter en regel (slik som å avgjøre spillerekkefølgen etter regel 6.4).
Unntak 5 – Ball flyttes etter å ha kommet til ro inntil spiller eller utstyr: Hvis spillerens ball etter et slag (regel 11.1) eller etter å ha blitt droppet (regel 14.3c(1)) kommer til ro inntil spilleren eller deres utstyr, er det ingen straff hvis spilleren forårsaker at ballen flytter seg når de flytter seg selv eller fjerner sitt utstyr. Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på regel 9.4: Generell straff etter regel 14.7a. Hvis en spiller er pålagt å plassere tilbake en flyttet ball etter regel 9.4, men unnlater å gjøre dette og spiller fra et feil sted, får de bare den generelle straffen etter regel 14.7a (se regel 1.3c(4) unntak).
9.5

Ball løftet eller flyttet av motspiller i matchspill

Denne regelen gjelder bare når det er kjent eller så godt som sikkert at motspilleren (inkludert motspillerens caddie) løftet en spillers ball eller forårsaket at den flyttet seg. Hvis motspilleren slår spillerens ball som en feil ball, er dette dekket av regel 6.3c(1) og ikke av denne regelen.
9.5a

Når løftet eller flyttet ball må plasseres tilbake

Hvis motspilleren løfter eller flytter spillerens ball i ro, må ballen plasseres tilbake på sitt opprinnelige punkt (som hvis ikke er kjent, må anslås) (se regel 14.2), unntatt:
 • Når motspilleren gir bort det neste slaget, et hull eller matchen (se regel 3.2b), eller
 • Når motspilleren løfter eller flytter ballen etter spillerens anmodning fordi spilleren ønsker å følge en regel for å ta fritak eller for å plassere ballen tilbake på et annet punkt.
9.5b

Straff for å løfte ball, forårsake at den flytter seg, eller bevisst berøre ball

Hvis motspilleren løfter eller bevisst berører spillerens ball i ro eller forårsaker at den flytter seg, får motspilleren ett straffeslag. Men det er flere unntak: Unntak 1 – Motspiller tillatt å løfte spillers ball: Det er ingen straff når motspilleren løfter ballen:
 • Når det gis et slag, et hull eller matchen til spilleren, eller
 • På spillerens anmodning.
Unntak 2 – Markere og løfte spillerens ball på puttinggreen ved misforståelse: Det er ingen straff når motspilleren markerer spillerens ball og løfter den på puttinggreenen ved feilaktig å tro at det er motspillerens egen ball. Unntak 3 – Samme unntak som for spilleren: Det er ingen straff når motspilleren ved et uhell forårsaker at ballen flytter seg mens det utføres handlinger dekket av unntakene 2, 3, 4 eller 5 i regel 9.4b. Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på regel 9.5: Generell straff etter regel 14.7a.
9.6

Ball løftet eller flyttet av fremmedelement

Hvis det er kjent eller så godt som sikkert at et fremmedelement (inkludert en annen spiller i slagspill eller en annen ball) løftet eller flyttet en spillers ball i ro:
 • Det er ingen straff, og
 • Ballen må plasseres tilbake på sitt opprinnelige punkt (som hvis ikke er kjent, må anslås) (se regel 14.2).
Dette gjelder uavhengig av om spillerens ball er funnet eller ikke. Men, hvis det ikke er kjent eller så godt som sikkert at ballen ble løftet eller flyttet av et fremmedelement og ballen er mistet, må spilleren ta fritak med slag-og-lengde etter regel 18.2. Hvis spillerens ball er spilt som en feil ball av en annen spiller, er dette dekket av regel 6.3c(2) og ikke av denne regelen. Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på regel 9.6: Generell straff etter regel 14.7a.
9.7

Ballmarkør løftet eller flyttet

Denne regelen dekker hva som skal gjøres hvis en ballmarkør som markerer en løftet ball, blir løftet eller flyttet før ballen er plassert tilbake.
9.7a

Ball eller ballmarkør må plasseres tilbake

Hvis det er kjent eller så godt som sikkert at en spillers ballmarkør har blitt løftet eller er flyttet på en hvilken som helst måte (inkludert av naturkrefter) før ballen er plassert tilbake, må spilleren enten:
 • Plassere ballen tilbake på dens opprinnelige punkt (som hvis ikke er kjent, må anslås) (se regel 14.2), eller
 • Plassere en ballmarkør for å markere dette opprinnelige punktet.
9.7b

Straff for å løfte ballmarkør eller forårsake at den flytter seg

Hvis spilleren eller deres motspiller i matchspill, løfter spillerens ballmarkør eller forårsaker at den flytter seg (når ballen er løftet og ennå ikke plassert tilbake), får spilleren eller motspilleren ett straffeslag. Unntak – Regel 9.4b og 9.5b unntakene gjelder for å løfte ballmarkør eller forårsake at den flytter seg: I alle tilfeller hvor spilleren eller motspilleren ikke får straff for å løfte spillerens ball eller forårsake at den flytter seg, er det heller ingen straff for å løfte eller flytte spillerens ballmarkør ved et uhell. Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på regel 9.7: Generell straff etter regel 14.7a.
UTFORSK MER
Regel 1Spillet, spillerens oppførsel og reglene
Formål: Regel 1 introduserer følgende sentrale prinsipper av spillet for spilleren: Spill banen som du finner den og spill ballen som den ligger. ...
Les mer