Skriv ut del
19
Uspillbar ball
Formål: Regel 19 dekker spillerens ulike fritaksmuligheter for en uspillbar ball. Denne tillater spilleren å velge hvilket alternativ som skal brukes – normalt med ett straffeslag – for å komme ut av en vanskelig situasjon hvor som helst på banen (unntatt i et straffeområde).
19
Uspillbar ball
19.1

Spiller kan velge å ta fritak for uspillbar ball hvor som helst unntatt i et straffeområde

En spiller er den eneste personen som kan bestemme seg for å erklære sin ball uspillbar ved å ta fritak med straff etter regel 19.2 eller 19.3. Fritak for uspillbar ball er tillatt hvor som helst på banen, unntatt i et straffeområde. Hvis en ball er uspillbar i et straffeområde, er spillerens eneste fritaksmulighet å ta fritak med straff etter regel 17.
19.2

Fritaksmuligheter for uspillbar ball i generelt område eller på puttinggreen

En spiller kan ta fritak for uspillbar ball ved å bruke ett av de tre alternativene i regel 19.2a, b eller c, og i hvert tilfelle legge til ett straffeslag.
 • Spilleren kan ta slag-og-lengde fritak etter regel 19.2a selv om den opprinnelige ballen ikke er funnet eller identifisert.
 • Men for å ta fritak i flagglinjen etter regel 19.2b eller sideveis fritak etter regel 19.2c, må spilleren vite punktet til den opprinnelige ballen.
19.2a

Slag-og-lengde fritak

Spilleren kan spille den opprinnelige ballen eller en annen ball fra der det forrige slaget ble slått (se regel 14.6).
19.2b

Fritak i flagglinjen

Spilleren kan droppe den opprinnelige ballen eller en annen ball (se regel 14.3) bak punktet til den opprinnelige ballen ved å bruke punktet til den opprinnelige ballen mellom hullet og punktet hvor ballen droppes (uten begrensning på hvor langt bakover ballen kan droppes). Punktet på flagglinjen hvor ballen først berørte grunnen når droppet, lager et fritaksområde som er én køllelengde i hver retning fra det punktet, men med følgende begrensninger:
 • Begrensninger for plassering av fritaksområde:
  • Må ikke være nærmere hullet enn punktet til den opprinnelige ballen, og
  • Kan være i hvilket som helst område på banen, men
  • Må være i det samme området på banen som ballen først berørte når droppet.
19.2c

Sideveis fritak

Spilleren kan droppe den opprinnelige ballen eller en annen ball i dette sideveis fritaksområdet (se regel 14.3):
 • Referansepunkt: Punktet til den opprinnelige ballen. Men når ballen ligger ovenfor grunnen, slik som i et tre, er referansepunktet på grunnen, rett under ballen. 
 • Størrelse på fritaksområde målt fra referansepunktet: To køllelengder, men med følgende begrensninger:
 • Begrensninger for plassering av fritaksområde:
  • Må ikke være nærmere hullet enn referansepunktet, og
  • Kan være i hvilket som helst område på banen, men
  • Hvis flere enn ett område på banen er plassert innenfor to køllelengder fra referansepunktet, må ballen komme til ro i fritaksområdet i det samme området på banen som ballen først berørte når droppet i fritaksområdet.
Se regel 25.4m (for spillere som bruker et forflytningshjelpemiddel på hjul. Regel 19.2c er modifisert til å utvide fritaksområdet til fire køllelengder). Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på regel 19.2: Generell straff etter regel 14.7a.
19.3

Fritaksmuligheter for uspillbar ball i bunker

19.3a

Vanlige fritaksmuligheter (ett straffeslag)

Når en spillers ball er i en bunker:
 • Spilleren kan ta fritak for uspillbar ball med ett straffeslag etter enhver av alternativene i regel 19.2, bortsett fra at:
 • Ballen må droppes i og komme til ro i bunkeren hvis spilleren enten tar fritak i flagglinjen (se regel 19.2b) eller sideveis fritak (se regel 19.2c).
19.3b

Ekstra fritaksmulighet (to straffeslag)

Som en ekstra fritaksmulighet når en spillers ball er i en bunker, kan spilleren med totalt to straffeslag, ta fritak i flagglinjen utenfor bunkeren etter regel 19.2b. Se regel 25.4n (for spillere som bruker et forflytningshjelpemiddel på hjul, er den ekstra muligheten med fritak i flagglinjen i regel 19.3b, redusert til ett straffeslag). Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på regel 19.3: Generell straff etter regel 14.7a.
UTFORSK MER
Regel 1Spillet, spillerens oppførsel og reglene
Formål: Regel 1 introduserer følgende sentrale prinsipper av spillet for spilleren: Spill banen som du finner den og spill ballen som den ligger. ...
Les mer