Skriv ut del
22
Foursome (også kjent som annethvert slag)
Formål: Regel 22 dekker Foursome (spilt enten som matchspill eller slagspill), hvor to partnere konkurrerer sammen som en side ved å veksle på å slå på én ball. Reglene for denne spilleformen er i hovedsak de samme som for individuelt spill, bortsett fra å kreve at spillerne veksler på å slå ut ved start på et hull og å spille ut hvert hull med annethvert slag.
22
Foursome (også kjent som annethvert slag)
22.3

Side må slå slag annenhver gang

22.3/1
When Playing Again from Teeing Area in Mixed Foursomes Ball Must Be Played from Same Teeing Area
In playing mixed Foursomes where different teeing areas are used by women and men if, for example, a man tees off from the teeing area defined by green tee-markers and hits his shot out of bounds, the woman must play the next stroke from the green teeing area.
22.3/2
Determining Which Ball Is in Play When Both Partners in Foursomes Tee Off from Same Teeing Area
If both the player and their partner mistakenly tee off from the same teeing area, it must be determined whose turn it was to play. For example, Player A and Player B are partners of the Side A-B. Player A tees off first; then Player B tees off from the same teeing area:
  • If it was Player A's turn to tee off, Player B's ball would be the side's ball in play under penalty of stroke and distance (Rule 18.1). The side has taken 3 strokes (including one penalty stroke) and it is Player A's turn to play next.
  • If it was Player B's turn to tee off, the side loses the hole in match play or gets two penalty strokes in stroke play for playing in the wrong order when Player A played first. In stroke play, Player B's ball is the side's ball in play, the side has taken 3 strokes (including two penalty strokes) and it is Player A's turn to play next.
22.3/3
Player May Not Purposely Miss Ball so Their Partner Can Play
A player may not change whose turn it is to play by intentionally missing the ball. A "stroke" is the forward movement of the club made to strike the ball. Therefore, if a player has intentionally missed the ball, they have not made a stroke and it is still their turn to play. For example, Player A and Player B are partners of the Side A-B. If Player A purposely misses the ball so that Player B can hit the shot, Player A has not made a stroke as there was no intention of striking the ball. If Player B subsequently plays the ball, side A-B gets the general penalty because Player B played in the wrong order as it was still Player A's turn to play. However, if Player A intends to strike the ball and accidentally misses it, they have made a stroke and it is Player B's turn to play.
22.3/4
How to Proceed When Provisional Ball Played by Wrong Partner
If a side decides to play a provisional ball, it must be played by the partner whose turn it is to make the side's next stroke. For example, Player A and Player B are partners of the side A-B. Player A plays their ball and there is doubt whether the ball is out of bounds or lost outside a penalty area. If the side decides to play a provisional ball, Player B must play the provisional ball. If, by mistake, Player A plays the provisional ball, there is no penalty if the original ball is found and the provisional ball does not become the ball in play. However, if the original ball is lost and the provisional ball becomes the ball in play, since Player A played the provisional ball in this example, the side loses the hole in match play or gets a penalty of two strokes in stroke play for playing in the wrong order. In stroke play, the provisional ball must be abandoned and Player B must return to the spot of Player A's last stroke at the original ball and put a ball in play (Rule 18.2b).
UTFORSK MER