Terug

De officiële Golfregels

Zoeken in de Regels
Over de Definities
Er zijn meer dan 70 uitdrukkingen en begrippen gedefinieerd en deze vormen de grondbeginselen waarop de regels zijn gebaseerd. Een goede kennis van deze gedefinieerde termen (die licht blauw en vet zijn) is erg belangrijk voor de juiste toepassing van de regels.
A
Abnormale baanomstandigheden
Advies
Afslagplaats
Algemeen gebied
Algemene straf
Verlies van de hole bij matchplay of twee strafslagen bij strokeplay.
B
Baan
Bal Bewogen
Balmarker
Bekend of praktisch zeker
Buiten de baan
Buiten-de-baanmarkering
Bunker
C
Caddie
Clublengte
Commissie
D
Dichtstbijzijnde punt zonder enige belemmering
Dier
Elk dierlijk levend wezen (anders dan mensen), waaronder zoogdieren, vogels, reptielen, amfibieën en ongewervelde dieren (zoals wormen, insecten, spinnen en schaaldieren).
Droppen
Dropzone
E
Eer
Het recht van een speler om als eerste af te slaan vanaf de afslagplaats (zie Regel 6.4).
Ernstige overtreding
F
Four-Ball
Foursomes
G
Gat gemaakt door een dier
Gebieden van de baan
Green
Grond in bewerking - Ground Under Repair
H
Hindernis
Hole
I
In het spel
Ingebed
Integraal deel van de baan
Invloed van buitenaf
L
Ligging
Los natuurlijk voorwerp
Los obstakel
M
Marker
Markeren
Matchplay
Maximum score
Een vorm van strokeplay waarbij de holescore van een speler of partij is begrensd op een maximum aantal slagen (slagen en strafslagen) vastgesteld door de Commissie, zoals twee keer par, een vast aantal of netto dubbel bogey.
N
Natuurkrachten
De invloeden van de natuur zoals wind of water of wanneer iets - onder invloed van de zwaartekracht -zonder duidelijke reden gebeurt.
O
Obstakel
Omstandigheden die de slag beïnvloeden
P
Par/Bogey
Partij
Partner
Een speler die samen met een andere speler in dezelfde partij speelt, bij matchplay of strokeplay.
Provisionele bal
Punt met de minste belemmering
R
Referee
Regels voor uitrusting
De specificaties van en andere voorschriften voor clubs, ballen en andere uitrusting die spelers mogen gebruiken gedurende een ronde. De Regels voor uitrusting staan op RandA.org/EquipmentStandards.
Ronde
18 holes of minder, gespeeld in de volgorde die is bepaald door de Commissie.
S
Scorekaart
Slag
Slag en afstand
Speellijn
Stableford
Stand
Strokeplay
T
Tee
Een voorwerp dat wordt gebruikt om een bal op te plaatsen om vanaf de afslagplaats te spelen. Een tee mag niet langer zijn dan 4 inches (101,6 mm) en moet voldoen aan de Regels voor uitrusting.
Tegenstander
De persoon tegen wie de speler het opneemt in een match. Het begrip tegenstander is dus alleen van toepassing bij matchplay.
Terugplaatsen
Three-ball
Tijdelijk water
U
Uitgeholed
Uitrusting
V
Vast obstakel
Verbeteren
Het zodanig veranderen van een of meer omstandigheden die de slag beïnvloeden of andere fysieke omstandigheden die het spel beïnvloeden dat een speler er mogelijk voordeel mee behaalt voor een slag.
Verboden speelzone
Verkeerde bal
Verkeerde green
Verkeerde plaats
Verloren
Vervangen
Vlaggenstok