Tilbage

De officielle Golfregler

Slå op i Golfreglerne
Om Procedurer for Komitéen
Procedurer for Komitéen indeholder praktiske informationer for de personer, der er involveret i at styre det daglige spil på golfbanen eller lede turneringer på alle niveauer. Den er opdelt i vejledning for "almindeligt spil" (når Komitéen ikke har nogen turneringer) og vejledning for at afholde "turneringer", under hensyntagen til at disse ofte er overlappende. Afsnit 8 omhandler Standard lokalregler, som Komitéen kan anvende til at imødekomme lokale forhold.