Tilbage

De officielle Golfregler

Slå op i Golfreglerne
Om Definitioner
Der er over 70 definerede udtryk, og disse danner grundlaget for, hvordan Golfreglerne er skrevet. Et godt kendskab til de definerede udtryk (som vises i lyseblå og fed) er meget vigtig for at kunne anvende Golfreglerne korrekt.
A
Alvorlig overtrædelse
Areal under reparation
B
Banen
Baneområder
Bunker
C
Caddie
D
Dommer
Droppe
Dyr
Ethvert levende medlem af dyreriget (andre end mennesker), herunder pattedyr, fugle, krybdyr, padder og hvirvelløse dyr (som såsom orme, insekter, edderkopper og krebsdyr).
Dyrehul
E
Ekstern påvirkning
Erstatte
F
Flagstang
Flytbar forhindring
Flyttet
Forbedre
At forandre et eller flere af de forhold, der påvirker slaget, eller andre fysiske forhold, der påvirker spillet, så spilleren får en potentiel fordel ved udførelsen af et slag.
Forhindring
Forhold, der påvirker slaget
Forkert bold
Forkert green
Forkert sted
Forrige sted
Four-Ball
Foursome
Fæstnet
G
Generel straf
Tab af hul i hulspil eller to strafslag i slagspil.
Generelle område
Genplacere
Greenen
Grænsemarkering
H
Honnør
En spillers ret til at spille først fra teestedet. (se Regel 6.4).
Hul
Hulspil
I
I hul
I spil
Ikke-flytbar forhindring
Integreret genstand
K
Kendsgerning eller så godt som sikkert
Komité
Køllelængde
L
Leje
Lempelsesområde
Løse naturgenstande
M
Maksimum score
En form for slagspil, hvor en spillers eller en sides score for et hul højst kan være et maksimalt antal slag (omfattende både udførte slag og alle strafslag), som er fastsat af Komitéen, såsom to gange par, et fast tal eller netto dobbelt-bogey.
Markere
Markeringsmærke
Markør
Midlertidigt vand
Mistet
Modstander
Personen, en spiller konkurrerer mod i en hulspilsmatch. Udtrykket modstander gælder kun i hulspil.
N
Naturkræfter
Virkningerne af naturen, såsom vind, vand eller, når der sker noget uden nogen tilsyneladende grund som følge af tyngdekraften.
Nærmeste punkt for fuld lempelse
O
Område med spilleforbud
Out of bounds
P
Par/Bogey
Partner
En spiller, der konkurrerer sammen med en anden spiller som en side enten i hulspil eller slagspil.
Provisorisk bold
Punkt for størst mulig lempelse
R
Runde
18 eller færre huller spillet i den rækkefølge, Komitéen har bestemt.
Råd
S
Scorekort
Side
Slag
Slagspil
Spillelinje
Stableford
Stance
Strafområde
T
Tee
En genstand, der anvendes til at hæve en bold over jorden, for at spille den fra teestedet. Den må ikke være længere end 101,6 mm (4”) og skal være i overensstemmelse med Udstyrsreglerne.
Teestedet
Three-Ball
U
Udstyr
Udstyrsregler
Specifikationerne og andre reguleringer af køller, bolde og andet udstyr, som spillerne må bruge under en runde. Udstyrsreglerne kan findes på RandA.org/EquipmentStandards.
Unormalt baneforhold