Takaisin

Golfin Säännöt

Selaa sääntöjä
Määritelmistä
On olemassa yli 70 määriteltyä termiä ja nämä muodostavat perustan, jonka ympärille säännöt on kirjoitettu. Hyvä määriteltyjen termien (jotka ovat vaaleansinisiän ja lihavoituja) tuntemus on erittäin tärkeää sovellettaessa sääntöjä oikein.
A
Aloitusoikeus (Honour)
Pelaajan oikeus pelata tiiausalueelta ensimmäisenä (ks. Sääntö 6.4).
Asettaa takaisin
B
Bunkkeri (Bunker)
C
Caddie (Caddie)
E
Eläimen tekemä kolo (Animal Hole)
Eläin (Animal)
Mikä tahansa eläinkuntaan kuuluva (muu kuin ihminen) mukaan lukien nisäkkäät, linnut, matelijat, sammakkoeläimet ja selkärangattomat (kuten madot, hyönteiset, hämähäkit ja äyriäiset).
Epänormaali kenttäolosuhde (Abnormal Course Condition)
Estealue (Penalty Area)
F
Four-ball (Four-Ball)
Foursome (Foursomes) (Ent. Nelinpeli)
H
Haitta (Obstruction)
I
Irrallinen luonnonhaitta (Loose Impediment)
K
Kadonnut (Lost)
Kenttä (Course)
Kentän alueet (Areas of the Course)
Kielletty pelialue (No Play Zone)
Kierros (Round)
Toimikunnan määräämässä järjestyksessä pelattavat 18 tai pienempi määrä reikiä.
Kiinteä haitta (Immovable Obstruction)
Kunnostettava alue (Ground Under Repair)
L
Liikkunut (Moved)
Liikuteltava haitta (Movable Obstruction)
Lipputanko
Luonnonvoimat (Natural Forces)
Luonnon vaikutukset kuten tuuli, vesi tai jos jotain tapahtuu ilman näkyvää syytä maan vetovoiman vaikutuksesta.
Lyönti (Stroke)
Lyönti ja lyöntimatka (Stroke and Distance)
Lyöntiasento (Stance)
Lyöntiin vaikuttavat olosuhteet (Conditions Affecting the Stroke)
Lyöntipeli (Stroke Play)
Lähin täydellisen vapautumisen piste (Nearest Point of Complete Relief)
M
Maahan painunut (Embedded)
Mailanmitta (Club-Length)
Maksimaalisen vapautumisen piste (Point of Maximum Available Relief)
Maksimitulos (Maximum Score)
Lyöntipelimuoto, jossa toimikunta rajoittaa pelaajan tai pelaajaparin reikäkohtaista maksimitulosta (sisältäen lyönnit ja mahdolliset rangaistuslyönnit), esimerkiksi kaksi kertaa pariin, kiinteään lyöntimäärään tai nettotuplabogeyin.
Makuu (Lie)
Merkitsijä (Marker)
Merkitä (Mark)
N
Neuvo (Advice)
O
Olennainen osa (Integral Object) (Ent. Olennainen rakenne)
P
Pallon merkkinappi (Ball-Marker)
Par/Bogey-kilpailut (Par/Bogey)
Parantaa (Improve)
Muuttaa yhtä tai useampaa lyöntiin vaikuttavaa olosuhdetta tai muuta peliin vaikuttavaa fyysistä olosuhdetta niin, että pelaaja saa siitä mahdollisesti hyötyä lyöntiinsä.
Pelaajapari (Side)
Pelilinja (Line of Play)
Pelipartneri (Partner)
Pelaaja, joka pelaa toisen pelaajan kanssa samassa pelaajaparissa joko reikä- tai lyöntipelissä.
Pelissä (In Play)
Pistebogey (Stableford)
Pudottaa (Drop)
R
Reikä (Hole)
Reikäpeli (Match Play)
Reiässä (Holed)
T
Three-Ball (Three-Ball)
Tiedetään tai on käytännössä varmaa (Known or Virtually Certain)
Tii (Tee)
Esine, jota käytetään pallon kohottamiseen maan pinnan yläpuolelle pelattaessa palloa tiiausalueelta. Sen pituus ei saa olla yli 4 tuumaa (101.6 mm) ja sen tulee olla varustesääntöjen mukainen.
Tiiausalue (Teeing Area)
Tilapäinen vesi (Temporary Water)
Toimikunta (Committee)
Tuloskortti (Scorecard)
Tuomari (Referee)
U
Ulkona (Out of Bounds)
Ulkopuolinen vaikutus (Outside Influence)
Ulkorajan merkki (Boundary Object)
V
Vaihtaa (Substitute) (Ent. Korvata)
Vakava sääntörike (Serious Breach)
Vapautumisalue (Relief Area)
Varapallo (Provisional Ball)
Varusteet (Equipment)
Varustesäännöt (Equipment Rules)
Erityiset määräykset ja muut säännöt mailoille, palloille ja muille varusteille, joita pelaajat saavat kierroksen aikana käyttää. Varustesäännöt löytyvät osoitteesta RandA.org/EquipmentStandards.
Vastustaja (Opponent)
Henkilö, jota vastaan pelaaja pelaa reikäpeliottelua. Termiä vastustaja käytetään vain reikäpelissä.
Viheriö (Putting Green)
Väärä paikka (Wrong Place)
Väärä pallo (Wrong Ball)
Väärä viheriö (Wrong Green)
Y
Yleinen pelialue (General Area)
Yleinen rangaistus (General Penalty)
Reiän menetys reikäpelissä tai kahden lyönnin rangaistus lyöntipelissä.