Tulosta valinta
6
Reiän pelaaminen
Säännön tarkoitus: Sääntö 6 käsittelee miten reikä pelataan – kuten yksityiskohtaiset Säännöt tiiaamisesta reiän aloittamiseksi, vaatimuksesta käyttää samaa palloa koko reiän ajan paitsi, kun korvaaminen on sallittua, pelijärjestyksestä (jolla on suurempi merkitys reikäpelissä kuin lyöntipelissä) ja reiän loppuun pelaamisesta.
6
Reiän pelaaminen
6.1

Reiän pelaamisen aloittaminen

6.1a

Milloin reikä alkaa

Reikä on aloitettu, kun pelaaja suorittaa aloituslyönnin reiän pelaamiseksi. Reikä on aloitettu, vaikka lyönti suoritettaisiin tiiausalueen ulkopuolelta (ks. Sääntö 6.1b) tai lyönti mitätöitäisiin jonkin säännön nojalla.
6.1b

Palloa on pelattava tiiausalueen sisäpuolelta

Pelaajan on aloitettava jokainen reikä pelaamalla palloa mistä tahansa tiiausalueen sisäpuolelta Säännön 6.2b nojalla. Jos pelaaja aloittaessaan reikää pelaa palloa tiiausalueen ulkopuolelta (käsittäen myös pelaamisen sekä pelattavan reiän muilta tiimerkeiltä että muiden reikien tiimerkeiltä): (1) Reikäpeli. Rangaistusta ei seuraa, mutta vastustaja voi mitätöidä lyönnin:
 • Mitätöiminen täytyy tehdä heti ja ennen kuin kumpikaan pelaajista lyö seuraavaa lyöntiä. Kun vastustaja mitätöi lyönnin, mitätöintiä ei voi perua.
 • Jos vastustaja mitätöi lyönnin, pelaajan on pelattava pallo tiiausalueen sisäpuolelta ja on edelleen hänen vuoronsa pelata.
 • Jos vastustaja ei mitätöi lyöntiä, lyönti lasketaan, pallo on pelissä ja sitä on pelattava paikaltaan.
(2) Lyöntipeli. Pelaaja saa yleisen rangaistuksen (kahden lyönnin rangaistus) ja hänen on korjattava virheensä pelaamalla pallo tiiausalueen sisäpuolelta:
 • Tiiausalueen ulkopuolelta pelattu pallo ei ole pelissä.
 • Tätä ja muita ennen virheen korjaamista lyötyjä lyöntejä (sisältäen lyönnit ja kaikki yksinomaan tämän pallon lyömisestä tulleet rangaistuslyönnit) ei lasketa.
 • Jos pelaaja ei korjaa virhettä ennen kuin hän suorittaa avauslyönnin seuraavalla reiällä tai, jos kyseessä on kierroksen viimeinen reikä, ennen kuin hän palauttaa tuloskorttinsa, pelaajan tulos hylätään.
6.2

Pallon pelaaminen tiiausalueelta

6.2a

Koska tiiausalueen sääntöjä sovelletaan

Säännössä 6.2b olevia tiiausalueen sääntöjä sovelletaan aina kun pelaajan pitää tai hänellä on lupa pelata palloa tiiausalueelta. Tällaisia tilanteita ovat:
 • Pelaaja on aloittamassa reiän pelaamisen (ks. Sääntö 6.1),
 • Pelaaja haluaa pelata uudestaan tiiausalueelta jonkun säännön mukaisesti (ks. Sääntö 14.6), tai
 • Pelaajan pallo on pelissä tiiausalueella lyönnin jälkeen tai sen jälkeen, kun pelaaja on ottanut vapautuksen.
Tämä sääntö koskee vain tiiausaluetta, jolta pelaajan on pelattava aloittaessaan pelattavaa reikää, ei muita kentän tiiauspaikkoja (joko samalla tai toisella reiällä).
6.2b

Tiiausalueen säännöt

(1) Koska pallo on tiiausalueella.
 • Pallo on tiiausalueella, kun osakin pallosta koskettaa tiiausaluetta tai on minkä tahansa tiiausalueen osan yläpuolella.
 • Pelaaja saa seistä tiiausalueen ulkopuolella lyödessään palloa, joka on tiiausalueella.
(2) Pallon saa tiiata tai pelata maasta. Pallo on pelattava joko:
 • Maanpinnalle tai sen sisään asetetulta tiiltä, tai
 • Maasta.
Tätä sääntöä sovellettaessa “maa” sisältää hiekan ja muut luonnon materiaalit, jotka asetellaan palloa tai tiitä varten. Pelaaja ei saa lyödä palloa sääntöjenvastaisen tiin päältä tai tiiaten pallon tavalla, joka ei ole sallittua tämän säännön mukaan. Rangaistus Säännön 6.2b(2) rikkomisesta:
 • Rangaistus ensimmäisestä rikkeestä: Yleinen rangaistus.
 • Rangaistus toisesta rikkeestä: Tuloksen hylkääminen.
(3) Tiettyjä olosuhteita saa parantaa tiiausalueella. Ennen lyöntiä pelaaja saa tehdä seuraavia toimenpiteitä tiiausalueella parantaakseen lyöntiin vaikuttavia olosuhteita (ks. Sääntö 8.1b(8)):
 • Muokata maanpintaa tiiausalueella (esimerkiksi tekemällä kohouman mailalla tai jalalla),
 • Siirtää, taivuttaa tai katkoa ruohoa, heinää tai muuta luontoon kuuluvaa, joka on kiinnittynyt tai kasvaa tiiausalueella,
 • Poistaa tai painaa alas hiekkaa ja maata tiiausalueella, ja
 • Poistaa kastetta, huurretta tai vettä tiiausalueella.
Mutta pelaaja saa yleisen rangaistuksen, jos hän tekee muita toimenpiteitä parantaakseen lyöntiin vaikuttavia olosuhteita Säännön 8.1a vastaisesti. (4) Rajoitus tiimerkkien siirtämisestä tai niiden puuttuessa tiiausalueelta pelattaessa.
 • Toimikunta asettaa tiimerkit määrittämään tiiausalueen. Niiden tulisi pysyä samalla paikalla kaikille pelaajille, jotka pelaavat tältä tiiausalueelta.
 • Mikäli pelaaja parantaa lyöntiin vaikuttavia olosuhteita siirtämällä jotakin tiimerkkiä ennen lyöntiään tiiausalueelta, hän saa yleisen rangaistuksen Säännön 8.1a(1) rikkomisesta.
 • Jos pelaaja huomaa yhden tai molempien tiimerkkien puuttuvan, pelaajan tulee pyytää toimikunnalta apua. Mutta jos toimikuntaa ei ole tavoitettavissa kohtuullisessa ajassa, pelaajan tulee käyttää mahdollisimman hyvää harkintakykyä (Sääntö 1.3b(2)) arvioidessaan tiiausalueen sijaintia.
Kaikissa muissa tilanteissa tiimerkkejä käsitellään normaaleina liikuteltavina haittoina, joita saa siirtää kuten Säännössä 15.2 on sallittu. (5) Pallo ei ole pelissä ennen kuin sitä on lyöty. Kun pallo on tiiattu tai maan pinnalla reiän aloittamiseksi tai kun sitä pelataan uudestaan tiiausalueelta jonkun säännön perusteella:
 • Pallo ei ole pelissä ennen kuin pelaaja on lyönyt sitä, ja
 • Pallon saa nostaa tai sen saa siirtää rangaistuksetta ennen lyöntiä.
Jos tiiattu pallo putoaa tiiltä tai pelaaja tönäisee pallon tiiltä ennen kuin pelaaja on lyönyt, pallon saa rangaistuksetta tiiata uudestaan mihin tahansa tiiausalueella. Mutta jos pelaaja lyö palloa, joka on putoamassa tiiltä tai sen jälkeen, kun se on pudonnut, rangaistusta ei seuraa, lyönti lasketaan ja pallo on pelissä. (6) Kun pelissä oleva pallo on tiiausalueella. Jos pelaajan pelissä oleva pallo on tiiausalueella lyönnin jälkeen (kuten tiiattu pallo hutilyönnin jälkeen) tai vapautumisen jälkeen, pelaaja saa:
 • Nostaa tai liikuttaa palloa rangaistuksetta (ks. Sääntö 9.4b, Poikkeus 1), ja
 • Pelata tämän tai muun pallon mistä tahansa tiiausalueelta tiin päältä tai maan pinnalta kohdan (2) mukaisesti mukaan lukien, että pallo pelataan paikaltaan.
Rangaistus pallon pelaamisesta väärästä paikasta rikkoen Sääntöä 6.2b(6): Yleinen rangaistus Säännön 14.7a nojalla.
6.3

Reiän pelaamisessa käytetty pallo

Säännön tarkoitus: Reikä pelataan lyömällä palloa tiiausalueelta viheriölle ja reikään. Lyötyään tiiausalueelta pelaajan on normaalisti pelattava samalla pallolla reikä loppuun. Pelaajaa rangaistaan, jos hän pelaa väärää palloa, tai vaihtaa pallon silloin, kun se ei ole sääntöjen mukaan sallittua.
6.3a

Reikä pelataan samalla pallolla tiiausalueelta reikään

Pelaaja voi aloittaa reiän pelaamisen tiiausalueelta millä tahansa hyväksytyllä pallolla, ja hän saa vaihtaa palloaan reikien pelaamisen välissä. Pelaajan on pelattava reikään se pallo, joka pelattiin tiiausalueelta, paitsi kun:
 • Pallo katoaa tai on ulkona, tai
 • Pelaaja vaihtaa pallon (riippumatta siitä onko se sallittua vai ei).
Pelaajan tulisi laittaa pelipalloonsa jokin merkki tunnistamista varten (ks. Sääntö 7.2).
6.3b

Pallon vaihtaminen toiseen palloon reikää pelattaessa

(1) Milloin pelaajan on sallittua ja ei ole sallittua vaihtaa pallo toiseen palloon. Tietyt säännöt sallivat pelaajan vaihtaa pallon, jota hän on käyttänyt reikää pelatessaan vaihtamalla pelissä oleva pallo toiseen, mutta jotkut säännöt eivät sitä salli:
 • Kun pelaaja vapautuu jonkin säännön nojalla, joko pudottamalla tai asettamalla pallon (esimerkiksi kun pallo ei pysy paikallaan vapautumisalueella tai vapauduttaessa viheriöllä), hän saa käyttää joko alkuperäistä tai muuta palloa (Sääntö 14.3a),
 • Kun pelaaja pelaa uudestaan sieltä mistä edellinen lyönti lyötiin, hän saa käyttää joko alkuperäistä tai muuta palloa (Sääntö 14.6), ja
 • Kun pallo asetetaan takaisin paikalleen, pelaaja ei saa vaihtaa palloa uuteen, vaan hänen on käytettävä alkuperäistä palloa tietyin poikkeuksin (Sääntö 14.2a).
(2) Vaihdetusta pallosta tulee pelissä oleva pallo. Kun pelaaja vaihtaa pelissä olevan pallon toiseen (ks. Sääntö 14.4):
 • Alkuperäinen pallo ei ole enää pelissä, vaikka se olisikin paikallaan kentällä.
 • Tämä pätee, vaikka pelaaja:
  • Vaihtaisi muun pallon alkuperäisen tilalle, vaikka se ei olisi sääntöjen mukaan sallittua (riippumatta siitä havaitsiko pelaaja, että hän vaihtaisi pallon muuhun palloon), tai
  • Asettaisi takaisin, pudottaisi tai asettaisi vaihdettavan pallon (1) väärällä tavalla, (2) väärään paikkaan tai (3) käyttäen menettelytapaa mikä ei ollut sallittua.
 • Virheen korjaaminen ennen vaihdetun pallon pelaamista, ks. Sääntö 14.5.
Jos pelaajan alkuperäistä palloa ei ole löydetty ja pelaaja laittaa peliin toisen pallon lyönti ja lyöntimatka –vapautumisella (ks. Säännöt 17.1d, 18.1, 18.2b ja 19.2a), tai laittaa toisen pallon peliin siten kuin säännöt sallivat silloin, kun tiedetään tai on käytännössä varmaa mitä pallolle tapahtui (ks. Säännöt 6.3c, 9.6, 11.2c, 15.2b, 16.1e ja 17.1c):
 • Pelaajan pitää jatkaa pelaamista vaihdetulla pallolla, ja
 • Pelaaja ei saa pelata alkuperäisellä pallolla, vaikka se löydettäisiin kentältä ennen 3 minuutin etsintäajan päättymistä (ks. Sääntö 18.2a(1)).
(3) Väärin vaihdetun pallon lyöminen. Jos pelaaja lyö palloa, joka on vaihdettu väärin, pelaaja saa yhden lyönnin rangaistuksen ja hänen on pelattava reikä loppuun väärin vaihdettulla pallolla.
6.3c

Väärä pallo

(1) Väärän pallon lyöminen. Pelaaja ei saa lyödä väärää palloa. Poikkeus – Pallo liikkuu vedessä: Rangaistusta ei seuraa, jos pelaaja lyö väärää palloa, joka liikkuu vedessä estealueella tai tilapäisessä vedessä:
 • Lyöntiä ei lasketa, ja
 • Pelaajan on korjattava virheensä sääntöjen mukaisesti pelaamalla oikeaa palloa sen alkuperäiseltä paikalta tai vapautumalla sääntöjen mukaisesti.
Rangaistus väärän pallon pelaamisesta rikkoen Sääntöä 6.3c(1): Reikäpelissä, pelaaja saa yleisen rangaistuksen (reiän menetys):
 • Jos pelaaja ja vastustaja pelaavat toistensa palloja reiän aikana, ensiksi väärää palloa lyönyt saa yleisen rangaistuksen (reiän menetys).
 • Mutta jos ei tiedetä, kumpi pelasi ensin väärää palloa, rangaistusta ei seuraa ja reikä pelataan loppuun asti vaihtuneilla palloilla.
Lyöntipelissä pelaaja saa yleisen rangaistuksen (kahden lyönnin rangaistus) ja hänen on korjattava virheensä jatkamalla peliä alkuperäisellä pallolla paikaltaan tai vapautumalla sääntöjen mukaan:
 • Väärällä pallolla lyötyä lyöntiä ja ennen virheen korjaamista lyötyjä lyöntejä (sisältäen lyönnit ja kaikki yksinomaan tämän pallon lyömisestä tulleet rangaistuslyönnit) ei lasketa.
 • Jos pelaaja ei korjaa virhettä ennen kuin hän suorittaa avauslyönnin seuraavalla reiällä tai, jos kyseessä on kierroksen viimeinen reikä, ennen kuin hän palauttaa tuloskorttinsa, pelaajan tulos hylätään.
(2) Miten toimitaan, kun toinen pelaaja lyö pelaajan palloa vääränä pallona. Jos tiedetään tai on käytännössä varmaa, että toinen pelaaja pelasi pelaajan palloa vääränä pallona, pelaajan on asetettava alkuperäinen tai muu pallo takaisin alkuperäiseen paikkaan (joka arvioidaan, jos se ei ole tiedossa) (ks. Sääntö 14.2). Tämä pätee riippumatta siitä, löytyykö alkuperäinen pallo vai ei.
6.3d

Milloin pelaaja saa pelata useampaa kuin yhtä palloa samalla reiällä

Pelaaja saa pelata reiän aikana useampaa kuin yhtä palloa kerrallaan ainoastaan:
 • Pelatessaan varapalloa (josta tulee joko pelissä oleva pallo tai se hylätään kuten on kerrottu Säännössä 18.3c), tai
 • Pelatessaan lyöntipelissä kahta palloa korjatakseen mahdollista vakavaa sääntörikettä pelattuaan väärästä paikasta (ks. Sääntö 14.7b), tai ollessaan epävarma käytettävästä menettelytavasta (ks. Sääntö 20.1c(3)).
6.4

Pelijärjestys reikää pelatessa

Säännön tarkoitus: Sääntö 6.4 käsittelee pelijärjestystä reiän pelaamisen aikana. Pelijärjestys tiiausalueelta riippuu siitä, kenellä on aloitusoikeus. Sen jälkeen järjestys perustuu siihen, kenen pallo on kauimpana reiästä.
 • Reikäpelissä pelijärjestys on ehdoton; jos pelaaja pelaa väärällä vuorolla, vastustaja voi mitätöidä lyönnin ja pelaajan pitää uusia lyönti.
 • Lyöntipelissä väärällä vuorolla pelaamisesta ei seuraa rangaistusta ja on sekä sallittua että suositeltavaa pelata “ready golfia”, jolla tarkoitetaan ajoittaista pelaamista väärällä vuorolla turvallisella ja vastuullisella tavalla.
6.4a

Reikäpeli

(1) Pelijärjestys. Pelaajan ja vastustajan on pelattava tässä järjestyksessä:
 • Ensimmäisen reiän aloittaminen. Ensimmäisellä reiällä aloitusoikeus määräytyy toimikunnan lähtöjärjestyksen mukaisesti, tai jos arvontaa ei ole suoritettu, sopimalla tai arpomalla (esimerkiksi kolikkoa heittämällä).
 • Aloittaminen kaikilla muilla rei’illä.
  • Reiän voittaneella pelaajalla on aloitusoikeus seuraavalla tiiausalueella.
  • Jos reikä tasataan, aloitusoikeus säilyy pelaajalla, jolla se oli edellisellä tiiausalueella.
  • Jos pelaaja tekee oikea-aikaisen pyynnön sääntötulkinnasta (ks. Sääntö 20.1b), johon ei ole vielä saatu toimikunnan päätöstä ja joka voisi vaikuttaa aloitusoikeuteen seuraavalla reiällä, aloitusoikeus joko sovitaan tai arvotaan.
 • Kun molemmat pelaajat ovat aloittaneet reiän.
  • Kauimpana reiästä olevaa palloa pelataan ensin.
  • Jos pallot ovat samalla etäisyydellä reiästä tai niiden keskinäisiä etäisyyksiä ei tiedetä, ensin pelattava pallo joko sovitaan tai arvotaan.
(2) Vastustaja voi mitätöidä pelaajan väärällä vuorolla lyödyn lyönnin. Jos pelaaja pelaa, kun on hänen vastustajansa vuoro pelata, rangaistusta ei seuraa, mutta vastustaja voi mitätöidä lyönnin:
 • Tämä täytyy tehdä heti ja ennen kuin kumpikaan pelaajista lyö seuraavaa lyöntiä. Kun vastustaja mitätöi lyönnin, mitätöintiä ei voi perua.
 • Jos vastustaja mitätöi lyönnin, pelaajan täytyy pelata omalla vuorollaan sieltä mistä lyönti lyötiin (ks. Sääntö 14.6).
 • Jos vastustaja ei mitätöi lyöntiä, lyönti lasketaan ja pallo on pelissä ja sitä on pelattava paikaltaan.
Poikkeus – Sopiminen väärällä vuorolla pelaamisesta ajan säästämiseksi: Säästääkseen aikaa:
 • Pelaaja voi pyytää vastustajalta lupaa pelata väärällä vuorolla tai hyväksyä vastustajan pyynnön pelata väärällä vuorolla.
 • Jos vastustaja tämän jälkeen lyö väärällä vuorolla, pelaajalla ei ole oikeutta mitätöidä lyöntiä.
Ks. Sääntö 23.6 (Pelijärjestys Four-Ball:ssa).
6.4b

Lyöntipeli

(1) Normaali pelijärjestys.
 • Ensimmäisen reiän aloittaminen. Ensimmäisellä tiiausalueella aloitusoikeus määräytyy toimikunnan laatiman lähtöjärjestyksen mukaisesti tai, jos lähtöjärjestystä ei ole, sopimalla tai arpomalla (kuten kolikkoa heittämällä).
 • Aloittaminen kaikilla muilla rei’illä.
  • Reiän alhaisimman bruttotuloksen tehneellä ryhmän pelaajalla on aloitusoikeus seuraavalla tiiausalueella. Toiseksi parhaan bruttotuloksen tehneen pelaajan tulisi pelata seuraavana jne.
  • Jos kahdella tai useammalla pelaajalla on sama tulos, heidän tulisi pelata samassa järjestyksessä kuin edellisellä tiiausalueella.
  • Aloitusoikeus määräytyy bruttotuloksen mukaan, vaikka kyseessä olisi tasoituksellinen kilpailu.
 • Kun kaikki pelaajat ovat aloittaneet reiän.
  • Kauimpana reiästä olevaa palloa tulisi pelata ensin.
  • Jos kaksi tai useampi pallo ovat samalla etäisyydellä reiästä tai niiden keskinäisiä etäisyyksiä ei tiedetä, ensin pelattava pallo joko sovitaan tai arvotaan.
Rangaistusta ei seuraa, jos pelaaja pelaa väärällä lyöntivuorolla, paitsi jos kaksi tai useampi pelaaja sopii pelaamisesta väärällä vuorolla antaakseen etua jollekin heistä ja joku heistä pelaa väärällä vuorolla. Tällöin jokainen, joka sopi asiasta, saa yleisen rangaistuksen (kahden lyönnin rangaistus). (2) Pelaaminen väärällä vuorolla turvallisella ja vastuullisella tavalla (“Ready Golf”). Pelaajien on sekä sallittua että suositeltavaa pelata väärällä vuorolla esimerkiksi silloin, kun:
 • Kaksi tai useampi pelaaja sopivat toimivansa näin käytännöllisyyssyistä tai aikaa säästääkseen,
 • Pelaajan pallo pysähtyy hyvin lähelle reikää ja pelaaja haluaa pelata reikään, tai
 • Yksittäinen pelaaja on valmis ja pystyy pelaamaan ennen kuin pelaaja, jonka vuoro normaalissa pelijärjestyksessä kohdan (1) mukaan on, kunhan pelaaja ei väärällä vuorolla pelatessaan aiheuta vaaraa, häiritse tai estä muiden pelaajien peliä.
Mutta jos pelaaja, jolla on lyöntivuoro kohdan (1) mukaisesti, on valmis, pystyy pelaamaan ja osoittaa, että hän haluaa pelata ensin, muiden pelaajien tulisi yleensä odottaa, että pelaaja on pelannut. Pelaajan ei tulisi pelata väärällä vuorolla saavuttaakseen etua muihin pelaajiin nähden.
6.4c

Kun pelaaja pelaa varapallon tai muun pallon tiiausalueelta

Ennen kuin pelaaja pelaa varapallon tai muun pallon tiiausalueelta, ryhmän muut pelaajat lyövät reiän ensimmäisen lyöntinsä. Jos useampi kuin yksi pelaaja pelaa varapallon tai muun pallon tiiausalueelta, pelijärjestys on sama kuin aiemmin. Varapallon tai muun pallon pelaaminen väärällä vuorolla, ks. Säännöt 6.4a(2) ja 6.4b.
6.4d

Kun pelaaja vapautuu tai haluaa pelata varapallon muualta kuin tiiausalueelta

Pelijärjestys Sääntöjen 6.4a(1) ja 6.4b(1) nojalla näissä kahdessa tapauksessa on: (1) Vapautuminen pelaamalla palloa eri paikasta kuin se on.
 • Kun pelaaja huomaa, että hänen on käytettävä lyönti ja lyöntimatka-vapautumista. Pelaajan lyöntivuoro määräytyy sen paikan perusteella, mistä hän löi edellisen lyöntinsä.
 • Kun pelaajalla on mahdollisuus joko pelata pallo paikaltaan tai vapautua.
  • Pelaajan lyöntivuoro määräytyy sen paikan perusteella, missä hänen alkuperäinen pallonsa on (joka arvioidaan, jos se ei ole tiedossa) (ks. Sääntö 14.2).
  • Tämä pätee, vaikka pelaaja olisi jo päättänyt käyttää lyönti ja lyöntimatka - vapautumista tai vapautuu pelatakseen eri paikasta kuin missäalkuperäinen pallo on (kuten jos alkuperäinen pallo on estealueella taipallo on pelaamattomassa paikassa).
(2) Varapallon pelaaminen. Pelaajan lyöntivuoro varapallon pelaamiseksi on heti edellisen lyönnin jälkeen ja ennen kuin kukaan muu on pelannut palloaan, paitsi:
 • Kun aloitetaan reiän pelaamista tiiausalueelta (ks. Sääntö 6.4c), tai
 • Kun pelaaja odottaa ennen kuin hän päättää pelata varapallon (jossa tapauksessa pelaajan lyöntivuoro, kun hän on päättänyt pelata varapallon, määräytyy sen paikan perusteella, mistä hän löi edellisen lyöntinsä).
6.5

Reiän pelaaminen loppuun

Pelaaja on pelannut reiän loppuun:
 • Reikäpelissä kun:
  • Pelaaja on pelannut reikään tai pelaajan seuraava lyönti on luovutettu, tai
  • Reiän tulos on ratkennut (kuten jos vastustaja on luovuttanut reiän, vastustajan tulos on pienempi kuin pelaaja pystyisi saamaan tai pelaaja tai vastustaja saa yleisen rangaistuksen (reiän menetys)).
 • Lyöntipelissä, kun pelaaja on pelannut reikään Säännön 3.3c mukaisesti.
Jos pelaaja ei tiedä, että hän on jo pelannut reiän loppuun ja pyrkii jatkamaan reiän pelaamista, tätä pelaamista ei katsota harjoitteluksi eikä hän saa rangaistusta toisen pallon pelaamisesta eikä väärän pallon pelaamisesta. Ks. Säännöt 21.1b(1), 21.2b(1), 21.3b(1) ja 23.3c (Milloin pelaaja on pelannut reiän loppuun muissa lyöntipelin pelimuodoissa tai Four-Ball:ssa).
TUTUSTU TARKEMMIN
Sääntö 1Peli, pelaajan käyttäytyminen ja säännöt
Säännön tarkoitus Sääntö 1 esittelee pelin keskeiset periaatteet pelaajalle: Pelaa kenttä sellaisena kuin se on ja pallo sijaintipaikaltaan. Pela...
Lue lisää