Tulosta valinta
10
Lyöntiin valmistautuminen ja lyöminen; Neuvominen ja avustaminen; Caddiet
Säännön tarkoitus: Säännössä 10 käsitellään, kuinka lyöntiin valmistaudutaan ja lyödään, sisältäen neuvot ja muun avun, joita pelaaja voi saada muilta (mukaan lukien caddiet). Perusperiaatteena on, että golf on taitopeli, joka sisältää henkilökohtaisia haasteita.
10
Lyöntiin valmistautuminen ja lyöminen; Neuvominen ja avustaminen; Caddiet
10.1

Lyöminen

Säännön tarkoitus: Säännössä 10.1 käsitellään lyöntisuoritusta ja monia lyönnin aikana kiellettyjä toimenpiteitä. Lyönti suoritetaan lyömällä palloa kunnolla mailan päällä. Pelin olennainen haaste on ohjata ja kontrolloida koko mailan liikkumista vapaasti svingaamalla ja sitä ankkuroimatta.
10.1a

Palloa on lyötävä kunnolla

Palloa lyötäessä:
 • Pelaajan on lyötävä palloa mailan lavan jollain osalla kunnolla niin, että mailalla ja pallolla on vain hetkellinen kontakti, eikä palloa saa työntää, laahata tai kauhoa mailalla.
 • Jos pelaajan maila osuu palloon vahingossa useammin kuin kerran, lasketaan tämä vain yhdeksi lyönniksi eikä tästä seuraa rangaistusta.
10.1b

Mailan ankkurointi

Palloa lyötäessä pelaaja ei saa ankkuroida mailaansa joko:
 • Suoraan, pitäen mailaa tai mailasta kiinni pitävää kättä mitä tahansa kehon osaa vasten (lukuun ottamatta sitä, että pelaaja voi pitää mailaa tai mailasta kiinni pitävää kättä toista kättään tai kyynärvarttaan vasten), tai
 • Epäsuorasti, käyttäen “ankkurointipistettä” pitämällä kyynärvarttaan kiinni missä tahansa kehonsa osassa ja näin luomalla mailasta kiinni pitävälle kädelle kiinteän pisteen, jonka ympäri toinen käsi voi heilauttaa mailaa.
Jos pelaajan maila, kiinni pitävä käsi tai kyynärvarsi ainoastaan koskettaa hänen vartaloaan tai vaatteitaan lyönnin aikana ilman, että sitä pidetään vartaloa vasten, tätä sääntöä ei rikota. Tässä säännössä “kyynärvarsi” tarkoittaa kyynärnivelen alapuolella olevaa käden osaa sisältäen ranteen. Ks. Säännöt 25.3b ja 25.4h (Säännön 10.1b soveltaminen amputoiduille pelaajille ja pelaajille, jotka käyttävät liikkumisen apuvälinettä).
10.1c

Lyönnin aikana pelilinjalla tai sen molemmilla puolilla seisominen

Pelaaja ei saa lyödä sellaisesta lyöntiasennosta, että jalat on tarkoituksellisesti asetettu molemmille puolille pelilinjaa tai niin, että jompikumpi jalka tarkoituksellisesti koskee pelilinjaa tai sen jatketta pallon takana. Ainoastaan tämän säännön kohdalla pelilinja ei sisällä kohtuullisella etäisyydellä linjan molemmilla puolilla olevaa aluetta. Poikkeus – Rangaistusta ei seuraa, mikäli lyöntiasento on otettu tahattomasti tai pelaaja pyrkii välttämään toisen pelaajan pelilinjaa. Ks. Sääntö 25.4i (Pelaajille, jotka käyttävät liikkumisen apuvälinettä, muokkaus Sääntöön 10.1c pitää sisällään myös lyöntiasennon ottamisen millä tahansa liikkumisen apuvälineen osalla).
10.1d

Liikkuvan pallon pelaaminen

Pelaaja ei saa lyödä liikkuvaa palloa:
 • Pelissä oleva pallo “liikkuu”, kun se ei ole paikallaan.
 • Jos pysähtynyt pallo heiluu (kutsutaan joskus värähtelyksi), mutta pysyy tai palaa alkuperäiselle paikalleen, katsotaan sen olevan paikallaan eikä se ole liikkuva pallo.
Mutta on olemassa kolme poikkeusta, josta rangaistusta ei seuraa: Poikkeus 1 – Pallo alkaa liikkua vasta sen jälkeen, kun pelaaja on aloittanut taakseviennin lyöntiä varten: Liikkuvan pallon lyöminen käsitellään Säännössä 9.1b, ei tässä säännössä. Poikkeus 2 – Pallosi putoaa tiiltä: Tiiltä putoavan pallon lyöminen käsitellään Säännössä 6.2b(5), ei tässä säännössä. Poikkeus 3 – Pallosi liikkuu vedessä: Kun pallo liikkuu joko tilapäisessä vedessä tai vedessä estealueella:
 • Pelaaja voi lyödä liikkuvaa palloa ilman rangaistusta, tai
 • Pelaaja voi vapautua Säännön 16.1 tai 17 nojalla ja voi nostaa liikkuvan pallon.
Kummassakaan tapauksessa pelaaja ei saa tarpeettomasti viivyttää peliä (ks. Sääntö 5.6a) antaakseen tuulen tai veden liikuttaa palloa parempaan paikkaan. Rangaistus lyönnistä rikkoen Sääntöä 10.1: Yleinen rangaistus. Lyöntipelissä sääntöä rikkova lyönti lasketaan ja pelaaja saa kahden lyönnin rangaistuksen.
10.2

Neuvominen ja muu avustaminen

Säännön tarkoitus: Pelaajan olennainen haaste on päättää pelinsä strategia ja taktiikka. Tämän vuoksi on olemassa rajoituksia neuvoille ja muulle avulle, mitä pelaaja voi saada kierroksen aikana.
10.2a

Neuvominen

Kierroksen aikana pelaaja ei saa:
 • Antaa neuvoja kilpailussa kenellekään, joka on pelaamassa kentällä,
 • Pyytää neuvoja muilta kuin omalta caddielta, tai
 • Koskettaa toisen pelaajan varusteisiin saadakseen sellaista tietoa, joka toisen pelaajan antamana tai häneltä kysyttynä katsottaisiin neuvoksi (esim. koskeminen toisen pelaajan mailoihin tai bägiin nähdäkseen mailan, jota tämä käyttää).
Tätä sääntöä ei sovelleta kilpailussa ennen kierrosta, pelin ollessa keskeytettynä Säännön 5.7a mukaisesti tai kierrosten välissä. Rangaistus Säännön 10.2a rikkomisesta: Yleinen rangaistus. Reikä- ja lyöntipelissä rangaistusta sovelletaan seuraavasti:
 • Pelaaja kysyy tai antaa neuvon jommankumman pelaajan pelatessa reikää. Pelaaja saa yleisen rangaistuksen pelattavalle reiälle tai juuri pelaamalleen reiälle.
 • Pelaaja kysyy tai antaa neuvon molempien pelaajien ollessa kahden reiän välissä. Pelaaja saa yleisen rangaistuksen seuraavalle reiälle.
Ks. Säännöt 22, 23 ja 24 (Pelimuodoissa, joissa on pelipartnerit, pelaaja voi antaa ja kysyä neuvoja pelipartneriltaan tai pelipartnerin caddielta).
10.2b

Muu avustaminen

(1) Avun saaminen caddielta pelilinjaan tai muuhun tietoon suunnasta.  Kun pelaajan caddie avustaa pelaajaa pelilinjaan tai muuhun tietoon suunnasta liittyen, caddieta koskevat seuraavat rajoitukset:
 • Caddie ei saa asettaa esinettä antamaan tällaista apua (eikä rangaistukselta voi välttyä poistamalla esineen ennen lyöntiä).
 • Lyönnin aikana caddie ei saa:
  • Seistä paikassa, jota kohti pelaajaa pelaa, tai
  • Tehdä mitään muuta sellaista, joka antaa tällaista apua (esim. osoittaa maassa olevaa kohtaa).
 • Caddie ei saa seistä kielletyllä alueella silloin, kun Sääntö 10.2b(4) ei sitä salli.
Mutta tämä sääntö ei kiellä caddieta seisomasta lähellä reikää huoltaessaan lipputankoa. (2) Avun saaminen joltain muulta kuin caddielta pelilinjaan tai muuhun tietoon suunnasta. Pelaaja ei saa saada apua pelilinjaan tai muuhun tietoon suunnasta keneltäkään muulta henkilöltä kuin caddielta, paitsi seuraavasti:
 • Kyseinen henkilö voi tarjota apua yleisesti tiedetyistä tiedoista (esim. osoittamalla puuta, joka on keskellä sokkoväylää).
 • Muulloin kuin pelaajan pallon ollessa viheriöllä, kyseinen henkilö voi seistä paikassa, jota kohti pelaaja pelaa, mutta hänen pitää siirtyä pois ennen lyönnin suorittamista.
Mutta tämä sääntö ei kiellä ketään seisomasta lähellä reikää huoltaessaan lippuatankoa.
(3) Mitään esinettä ei saa asettaa avustamaan tähtäystä, lyöntiasennon ottamista tai svingaamista. Pelaaja ei saa asettaa esinettä avustamaan tähtäystä tai lyöntiasennon ottamista tulevaa lyöntiä varten (esim. asettamalla maila maahan osoittamaan minne pelaajan tulisi tähdätä tai miten jalat tulisi asettaa). ”Esineen asettaminen” tarkoittaa esineen laittamista maahan ja että pelaaja ei koske siihen. Jos pelaaja rikkoo tätä sääntöä, hän ei voi välttyä rangaistukselta poistamalla esineen ennen lyöntiä. Tämä sääntö koskee myös vastaavanlaisia toimenpiteitä, kuten pelaajan tekemiä merkkejä hiekkaan tai kasteeseen auttamaan svingaamista. Tätä sääntöä ei sovelleta pallon merkkinappiin, kun sillä merkitään pallon paikkaa tai palloon, kun se on asetettu paikalleen. Mutta pallon merkkinappia, joka täyttää varustesääntöjen suuntaamisvälineen määritelmän, käsitellään Säännössä 4.3. Ks. Sääntö 25.2c (Säännön 10.2b(3) soveltaminen näkövammaisille pelaajille). (4) Caddien kielletty alue ennen kuin pelaaja suorittaa lyönnin. Silloin kun pelaaja aloittaa lyöntiasennon ottamisen lyöntiä varten (tämä tarkoittaa sitä, että ainakin toinen jaloista on lyöntiasennossa) ja kunnes lyönti on suoritettu, on rajoituksia, milloin ja miksi pelaajan caddie saa tarkoituksellisesti seistä pelilinjan jatkeella tai sen läheisyydessä pallon takana (tämä on ns. “kieletty alue”). Näitä ovat:
 • Tähtääminen. Caddie ei saa seistä kielletyllä alueella avustamassa pelaajan tähtäämistä. Tämä avustaminen pitää sisällään sen, jos caddie siirtyy pois sanomatta sanaakaan, mutta niin tekemällä viestittää pelaajalle, että tähtäys on otettu oikein haluttuun kohteeseen. Mutta rangaistusta ei seuraa, jos pelaaja poistuu lyöntiasennosta ennen lyöntiä ja caddie poistuu kielletyltä alueelta ennen kuin pelaaja aloittaa uudestaan lyöntiasennon ottamisen lyöntiä varten.
 • Muu kuin apu tähtäämiseen. Jos caddie avustaa pelaajaa jollakin muulla tavalla kuin tähtäämisen osalta (esim. tarkistamalla osuuko pelaajan maila läheiseen puuhun taakseviennissä), saa caddie seistä kielletyllä alueella, mutta vain jos caddie siirtyy pois ennen lyöntiä ja edellyttäen, että tämä asettuminen ei ole osa normaalia rutiinia.
Rangaistusta ei seuraa, jos caddie seisoo vahingossa kielletyllä alueella. Tämä sääntö ei kiellä pelaajaa saamasta apua pallon lennon seurantaan, jos kielletyllä alueella oleva henkilö on joku muu kuin pelaajan caddie. Ks. Säännöt 22, 23 ja 24 (Pelimuodoissa, joissa on pelipartnerit ja avunantajat, pelipartneria ja pelipartnerin caddieta ja kaikkia avunantajia koskevat samat rajoitukset). Ks. Sääntö 25.2d (Säännön 10.2b(4) soveltaminen näkövammaisille pelaajille). (5) Fyysinen apu, häiriötekijöiden poistaminen ja luonnon olosuhteilta suojautuminen. Pelaaja ei saa lyödä:
 • Saadessaan fyysistä apua omalta caddielta tai toiselta henkilöltä, tai
 • Jos pelaajan caddie, joku muu henkilö tai esine on tarkoituksellisesti asetettu:
  • Poistamaan häiriötekijöitä, tai
  • Antamaan suojaa auringolta, sateelta, tuulelta tai muilta luonnon olosuhteilta.
Tämä sääntö ei kiellä pelaajaa:
 • Tekemästä omia toimenpiteitä suojautuakseen luonnon olosuhteilta lyönnin aikana, esim. pukeutumalla suojaaviin vaatteisiin tai pitämällä sateenvarjoa päänsä päällä, tai
 • Pyytämästä muita henkilöitä pysymään paikallaan, jos hän ei ole heitä siihen paikkaan tarkoituksellisesti asettanut, tai siirtymään (esim. kun katsojan varjo tulee pelaajan pallon päälle).
Rangaistus Säännön 10.2b rikkomisesta: Yleinen rangaistus.
10.3

Caddiet

Säännön tarkoitus: Pelaajalla voi olla kierroksen aikana caddie kantamassa pelaajan mailoja ja antamassa neuvoja ja muuta apua, mutta caddien toimenpiteille on olemassa rajoituksia. Pelaaja on vastuussa caddiensa toimenpiteistä kierroksen aikana ja saa rangaistuksen, jos caddie rikkoo sääntöjä.
10.3a

Caddie saa auttaa pelaajaa kierroksen aikana

(1) Pelaajalla saa olla vain yksi caddie kerrallaan. Pelaajalla saa olla caddie kierroksen aikana kantamassa, kuljettamassa ja käsittelemässä hänen mailojaan, antamassa neuvoja ja auttamassa muulla sallitulla tavalla, mutta seuraavin rajoittein:
 • Pelaajalla ei saa olla enempää kuin yksi caddie kerrallaan.
 • Pelaaja saa vaihtaa caddieta kierroksen aikana, mutta näin ei saa tehdä tilapäisesti vain tarkoituksenaan saada neuvoja uudelta caddielta.
Riippumatta siitä, onko pelaajalla caddieta, toinen henkilö, joka kävelee tai kulkee pelaajan mukana tai kantaa tavaroita pelaajan puolesta (esim. sadeasua, sateenvarjoa tai ruokaa ja juomia), ei ole pelaajan caddie, ellei pelaaja ole häntä sellaiseksi nimennyt tai ellei hän lisäksi kanna, kuljeta tai käsittele pelaajan mailoja. (2) Kahdella tai useammalla pelaajalla voi olla yhteinen caddie. Kun kyseessä on sääntötilanne, joka koskee tiettyä yhteisen caddien toimenpidettä, tulee päättää, kenelle pelaajista kyseinen toimenpide oli tehty:
 • Jos caddien toimenpide tehtiin jonkun yhteistä caddieta käyttävän pelaajan erityisten ohjeiden mukaisesti, niin toimenpide tehtiin tälle pelaajalle.
 • Jos kukaan näistä pelaajista ei erityisesti määrännyt tätä toimenpidettä, katsotaan toimenpide tehdyn sille yhteistä caddieta käyttävälle pelaajalle, jonka pallo on kyseessä.
 • Jos kukaan näistä pelaajista ei erityisesti määrännyt yhteisen caddien toimenpidettä eikä kyseessä ollut kenenkään näiden pelaajien pallo, kaikki yhteisen caddien pelaajat saavat rangaistuksen.
Ks. Toimikunnan ohjeet, Osa 8; Mallipaikallissääntö H-1 (Toimikunta voi ottaa käyttöön paikallissäännön, jolla kielletään tai vaaditaan caddien käyttö tai rajoitetaan pelaajan mahdollisuutta valita caddie). Ks. Säännöt 25.2, 25.4 ja 25.5 (Tiettyjä vammoja omaavat pelaajat voivat saadaapua avustajalta). Rangaistus Säännön 10.3a rikkomisesta:
 • Pelaaja saa yleisen rangaistuksen jokaiselle reiälle, jolla häntä auttoi samanaikaisesti useampi kuin yksi caddie.
 • Jos sääntörike tapahtuu tai jatkuu kahden reiän välillä, saa pelaaja yleisen rangaistuksen seuraavalle reiälle.
10.3b

Mitä caddie saa tehdä

Nämä ovat esimerkkejä, mitä caddie saa tehdä ja mitä ei: (1) Aina sallitut toimenpiteet. Caddie saa tehdä seuraavia toimenpiteitä aina, kun ne ovat sääntöjen mukaan sallittuja:
 • Kantaa, kuljettaa ja käsitellä pelaajan mailoja ja muita varusteita (mukaan lukien golfauton tai golfkärryjen kuljettaminen).
 • Etsiä pelaajan palloa (Sääntö 17.1).
 • Antaa tietoja, neuvoja ja auttaa muutoin ennen lyöntiä (Säännöt 10.2a ja 10.2b).
 • Tasoittaa bunkkereita tai tehdä muita toimenpiteitä kentän kunnosta huolehtimiseksi (Sääntöjen 8.2 poikkeus, 8.3 poikkeus, ja 12.2b(2) ja (3)).
 • Poistaa hiekkaa ja irtomaata viheriöllä sekä korjata viheriön vaurioita (Sääntö 13.1c).
 • Poistaa tai huoltaa lipputankoa (Sääntö 13.2b).
 • Nostaa pelaajan pallon, kun on kohtuullista päätellä (esim. toiminnan tai puheen perusteella), että pelaaja tulee vapautumaan jonkun säännön nojalla (Sääntö 14.1b).
 • Merkitä pelaajan pallon paikka ja nostaa ja asettaa se takaisin viheriöllä (Säännön 14.1b poikkeus ja 14.2b).
 • Puhdistaa pelaajan pallo (Sääntö 14.1c).
 • Poistaa irrallisia luonnonhaittoja ja liikuteltavia haittoja (Säännöt 15.1 ja 15.2).
(2) Sallitut toimenpiteet vain pelaajan valtuuttamana. Caddie saa tehdä näitä toimenpiteitä, kun säännöt sallivat ne pelaajalle, mutta ainoastaan silloin, kun pelaaja antaa niihin valtuutuksen (joka täytyy antaa erikseen joka kerta sen sijaan, että se annettaisiin yleisesti koko kierrokselle):
 • Palauttaa olosuhteet takaisin alkuperäiseksi, kun ne heikentyivät pelaajan pallon pysähtymisen jälkeen (Sääntö 8.1d).
 • Pelaajan pallon ollessa muualla kuin viheriöllä, nostaa pelaajan pallo sellaisen säännön nojalla, joka edellyttää pallon asettamista takaisin (Sääntö 14.1b).
(3) Kielletyt toimenpiteet. Caddie ei saa tehdä seuraavia toimenpiteitä pelaajan hyväksi:
 • Luovuttaa seuraavaa lyöntiä, reikää tai ottelua vastustajalle tai sopia vastustajan kanssa ottelun tilanteesta (Sääntö 3.2).
 • Asettaa pallo takaisin, ellei caddie ollut sitä nostanut tai liikuttanut (Sääntö 14.2b).
 • Pudottaa tai asettaa pallo vapautusta otettaessa (Sääntö 14.3).
 • Päättää vapautua säännön perusteella (esim. julistamalla pallon olevan pelaamattomassa paikassa Säännön 19 nojalla tai vapautua epänormaalista kenttäolosuhteesta tai estealueelta Säännön 16.1 tai 17 nojalla); caddie saa neuvoa pelaajaa tekemään niin, mutta pelaajan täytyy tehdä päätös.
10.3c

Pelaajan vastuut caddien toimenpiteistä ja sääntörikkeistä

Pelaaja on vastuussa oman caddiensa toimenpiteistä kierroksen aikana ja pelin ollessa keskeytettynä Säännön 5.7a mukaisesti, mutta ei ennen kierrosta tai sen jälkeen. Jos caddien toimenpide rikkoo sääntöä tai rikkoisi sääntöä, jos pelaaja tekisi niin, saa pelaaja rangaistuksen kyseisen säännön nojalla. Kun säännön soveltaminen riippuu siitä, onko pelaaja tietoinen tietyistä tosiasioista, pelaajan tietoisuuteen katsotaan kuuluvan myös kaikki se, mitä hänen caddiensa tietää.
TUTUSTU TARKEMMIN
Sääntö 1Peli, pelaajan käyttäytyminen ja säännöt
Säännön tarkoitus Sääntö 1 esittelee pelin keskeiset periaatteet pelaajalle: Pelaa kenttä sellaisena kuin se on ja pallo sijaintipaikaltaan. Pela...
Lue lisää