Tulosta valinta
16
Vapautuminen epänormaaleista kenttäolosuhteista (sisältäen kiinteän haitan), Vaarallisen eläimen tilanne, Maahan painunut pallo
Säännön tarkoitus: Sääntö 16 kattaa tilanteet, milloin ja kuinka pelaaja voi vapautua rangaistuksetta ja pelata palloa toisesta paikasta esim. silloin, kun epänormaali kenttäolosuhde tai vaarallinen eläin haittaa.
 • Näiden olosuhteiden ei katsota olevan osa kentän pelaamisen haastetta ja näistä saa yleensä vapautua rangaistuksetta muualla kuin estealueella.Näiden olosuhteiden ei katsota olevan osa kentän pelaamisen haastetta ja näistä saa yleensä vapautua rangaistuksetta muualla kuin estealueella.
 • Normaalisti pelaaja vapautuu pudottamalla pallon vapautumisalueelle, joka perustuu lähimpään täydellisesti vapauttavaan pisteeseen.
Tämä sääntö kattaa myös vapautumisen ilman rangaistusta pelaajan pallon ollessa painuneena maahan omaan alastulojälkeensä yleisellä pelialueella.
16
Vapautuminen epänormaaleista kenttäolosuhteista (sisältäen kiinteän haitan), Vaarallisen eläimen tilanne, Maahan painunut pallo
16.1

Epänormaalit kenttäolosuhteet (sisältäen kiinteän haitan)

Tämä sääntö käsittää vapautumisen ilman rangaistusta eläimen tekemästä kolosta, kunnostettavasta alueesta, kiinteästä haitasta tai tilapäisestä vedestä:
 • Näitä kutsutaan yhteisellä nimellä epänormaalit kenttäolosuhteet, mutta jokaisella on oma määritelmänsä.
 • Tämä sääntö ei anna vapautua liikuteltavista haitoista (joista vapautuu ilman rangaistusta Säännön 15.2a mukaisesti), eikä ulkorajan merkeistä tai olennaisesta osasta (joista ei saa vapautua).
16.1a

Milloin saa vapautua

(1) Mitä tarkoittaa epänormaalin kenttäolosuhteen haittaaminen. Sääntöjen mukaista haittaamista tapahtuu, kun yksikin näistä toteutuu:
 • Pelaajan pallo on epänormaalin kenttäolosuhteen sisällä tai päällä tai koskettaa sitä,
 • Epänormaali kenttäolosuhde vaikuttaa fyysisesti pelaajan aiotun lyöntiasennon alueeseen tai svingin vaatimaan tilaan, tai
 • Vain pallon ollessa viheriöllä epänormaalin kenttäolosuhteen, joka on viheriöllä tai sen ulkopuolella katsotaan vaikuttavan pelilinjaan.
Jos epänormaali kenttäolosuhde on tarpeeksi lähellä häiritäkseen pelaajaa, mutta ei täytä mitään näistä vaatimuksista, tämän säännön mukaista haittaamista ei ole. Ks. Toimikunnan ohjeet, Osa 8; Mallipaikallissääntö F-6 (Toimikunta voi ottaa käyttöön paikallissäännön, joka ei salli vapautumista epänormaalien kenttäolosuhteiden vaikutuksesta, mikäli ne vaikuttavat vain aiotun lyöntiasennon alueeseen). (2) Vapautuminen on sallittua kaikkialla kentällä paitsi silloin, kun pallo on estealueella. Vapautuminen epänormaalin kenttäolosuhteen vaikutuksesta myönnetään Säännön 16.1 nojalla vain, jos sekä:
 • Epänormaali kenttäolosuhde on kentällä (ei ulkona), että
 • Pallo on missä tahansa kentällä, paitsi estealueella (missä pelaajan ainoa mahdollisuus on vapautua Säännön 17 nojalla).
(3) Vapautumista ei myönnetä, jos pallon pelaaminen on epätarkoituksenmukaista. Vapautumista ei Säännön 16.1 nojalla myönnetä:
 • Jos pallon pelaaminen sijaintipaikaltaan on epätarkoituksenmukaista jonkin sellaisen syyn takia, jonka perusteella pelaaja ei saa vapautusta (esim. jos pelaaja ei pysty lyömään, koska pallo on pensaassa), tai
 • Jos haittaaminen tapahtuu vain, jos pelaaja valitsee mailan, lyöntiasennon, svingin tai pelisuunnan, joka on epätarkoituksenmukainen kyseisissä olosuhteissa.
Ks. Toimikunnan ohjeet, Osa 8; Mallipaikallissääntö F-23 (Toimikunta voi ottaa käyttöön paikallissäännön, joka sallii vapautua rangaistuksetta kentällä tai kentän ulkopuolella olevien tilapäisten kiinteiden haittojen vaikutuksesta).
16.1b

Vapautuminen pallon ollessa yleisellä pelialueella

Jos pelaajan pallo on yleisellä pelialueella ja kentällä oleva epänormaali kenttäolosuhde haittaa, pelaaja voi vapautua ilman rangaistusta pudottamalla alkuperäisen tai muun pallon seuraavanlaiselle vapautumisalueelle (ks. Sääntö 14.3):
 • Vertailupiste: Yleisellä pelialueella oleva lähin täydellisen vapautumisen piste.
 • Vertailupisteestä mitattu vapautumisalueen koko: Yksi mailanmitta, mutta seuraavin rajoituksin:
 • Vapautumisalueen sijainnin rajoitukset:
  • Täytyy olla yleisellä pelialueella,
  • Ei saa olla lähempänä reikää kuin vertailupiste, ja
  • Epänormaalista kenttäolosuhteesta on vapauduttava täysin.
16.1c

Vapautuminen pallon ollessa bunkkerissa

Kun pelaajan pallo on bunkkerissa ja kentällä oleva epänormaali kenttäolosuhde haittaa, pelaaja voi vapautua ilman rangaistusta kohdan (1) mukaisesti tai vapautua rangaistuksella kohdan (2) mukaisesti: (1) Vapautuminen bunkkerissa Ilman rangaistusta. Pelaaja voi vapautua ilman rangaistusta Säännön 16.1b mukaisesti, paitsi että
 • Lähimmän täydellisen vapautumisen pisteen ja vapautumisalueen täytyy olla bunkkerissa.
 • Jos lähintä täydellisen vapautumisen pistettä ei ole bunkkerissa, pelaaja voi silti vapautua rangaistuksetta käyttäen vertailupisteenä maksimaalisen vapautumisen pistettä, joka on bunkkerissa.
(2) Vapautuminen rangaistuksella: Pelaaminen bunkkerin ulkopuolelta (Linjassa taaksepäin -vapautuminen). Pelaaja voi yhden lyönnin rangaistuksella pudottaa alkuperäisen tai muun pallon (ks. Sääntö 14.3) kyseisen bunkkerin ulkopuolelle niin, että alkuperäisen pallon paikka on reiän ja sen paikan, johon pallo pudotetaan, välisellä linjalla (tälle linjalle pallon voi pudottaa kuinka kauas tahansa). Linjalla oleva kohta, johon pallo pudotettaessa ensimmäisenä osuu, muodostaa vapautumisalueen, joka on yhden mailanmitan suuruinen kaikkiin suuntiin, mutta seuraavin rajoituksin:
 • Vapautumisalueen sijainnin rajoitukset:
  • Ei saa olla lähempänä reikää kuin alkuperäisen pallon paikka, ja
  • Voi olla millä tahansa kentän alueella paitsi samassa bunkkerissa, mutta
  • Täytyy olla samalla kentän alueella, jota pallo ensimmäisenä kosketti sitä pudotettaessa.
16.1d

Vapautuminen pallon ollessa viheriöllä

Kun pelaajan pallo on viheriöllä ja kentällä oleva epänormaali kenttäolosuhde haittaa, pelaaja voi vapautua ilman rangaistusta asettamalla alkuperäisen tai muun pallon lähimpään täydellisen vapautumisen pisteeseen käyttäen Sääntöjen 14.2b(2) ja 14.2e mukaisia toimintatapoja pallon takaisin asettamiseen:
 • Lähin täydellisen vapautumisen piste tulee olla joko viheriöllä tai yleisellä pelialueella.
 • Jos lähintä täydellisen vapautumisen pistettä ei ole, pelaaja voi silti vapautua käyttämällä vertailupisteenä maksimaalisen vapautumisen pistettä, jonka tulee olla viheriöllä tai yleisellä pelialueella.
16.1e

Vapautuminen, kun palloa, joka on epänormaalissa kenttäolosuhteessa tai sen päällä, ei löydy

Jos pelaajan palloa ei ole löydetty, mutta tiedetään tai on käytännössä varmaa, että pallo pysähtyi kentällä olevaan epänormaaliin kenttäolosuhteeseen tai sen päälle, pelaaja voi käyttää tätä vapautusvaihtoehtoa lyönti ja lyöntimatka -vapautumisen sijaan:
 • Pelaaja saa vapautua Säännön 16.1b, c tai d kohtien mukaisesti, käyttäen arvioitua pistettä, jossa pallo viimeksi ylitti kentällä olevan epänormaalin kenttäolosuhteen rajan, pallon sijaintikohtana löytääkseen lähimmän täydellisen vapautumisen pisteen.
 • Pelaajan vapauduttua laittamalla toisen pallon peliin:
  • Alkuperäinen pallo ei enää ole pelissä eikä sitä saa pelata.
  • Tämä pätee, vaikka alkuperäinen pallo löytyisikin kentältä ennen kolmen minuutin etsimisajan päättymistä (ks. Sääntö 6.3b).
Mutta jos ei tiedetä tai ole käytännössä varmaa, että pallo pysähtyi epänormaaliin kenttäolosuhteeseen tai sen päälle ja pallo on kadonnut, täytyy pelaajan ottaa lyönti ja lyöntimatka -vapautuminen Säännön 18.2 mukaisesti.
16.1f

Epänormaalissa kenttäolosuhteessa olevasta kielletystä pelialueesta on vapauduttava

Palloa ei saa pelata sijaintipaikaltaan missään seuraavista tapauksista: (1) Vapautuminen pallon ollessa kielletyllä pelialueella missä tahansa kentällä muualla kuin estealueella. Kun pelaajan pallo on kielletyllä pelialueella epänormaalin kenttäolosuhteen sisällä tai päällä yleisellä pelialueella, bunkkerissa tai viheriöllä:
 • Kielletty pelialue yleisellä pelialueella. Pelaajan täytyy vapautua ilman rangaistusta Säännön 16.1b mukaisesti.
 • Kielletty pelialue bunkkerissa. Pelaajan täytyy vapautua ilman rangaistusta tai rangaistuksella Säännön 16.1c (1) tai (2) mukaisesti.
 • Kielletty pelialue viheriöllä. Pelaajan täytyy vapautua ilman rangaistusta Säännön 16.1d mukaisesti.
(2) Vapautuminen kielletyn pelialueen haitatessa lyöntiasentoa tai svingiä missä tahansa kentällä muualla kuin estealueella. Kun pelaajan pallo on kielletyn pelialueen ulkopuolella yleisellä pelialueella, bunkkerissa tai viheriöllä ja kielletty pelialue (joko epänormaalissa kenttäolosuhteessa tai estealueella) haittaa aiotun lyöntiasennon aluetta tai svingin vaatimaa tilaa, täytyy pelaajan joko:
 • Vapautua, jos se on sallittua, Säännön 16.1b, c tai d mukaisesti riippuen siitä, onko pallo yleisellä pelialueella, bunkkerissa vai viheriöllä, tai
 • Vapautua pelaamattomasta paikasta Säännön 19 mukaisesti.
Kun kielletty pelialue haittaa pallon ollessa estealueella, ks. Sääntö 17.1e. Rangaistus pallon pelaamisesta väärästä paikasta rikkoen Sääntöä 16.1: Yleinen rangaistus Säännön 14.7a nojalla.
16.2

Vaarallisen eläimen tilanne

16.2a

Milloin saa vapautua

“Vaarallisen eläimen tilanne” syntyy, kun pallon lähellä on vaarallinen eläin (kuten myrkyllinen käärme, ärhäkät mehiläiset/ampiaiset, alligaattori, tulimuurahaiset tai karhu), joka voi aiheuttaa pelaajalle vakavia fyysisiä vammoja, jos hän pelaa palloa sijaintipaikaltaan. Pelaaja voi vapautua Säännön 16.2b mukaisesti vaarallisen eläimen tilanteesta missä tahansa kentällä. Tämä sääntö ei päde muihin kentällä vastaan tuleviin tilanteisiin, jotka voivat aiheuttaa fyysistä vahinkoa (esim. kaktus).
16.2b

Vapautuminen vaarallisen eläimen tilanteesta

Kun vaarallisen eläimen tilanne haittaa: (1) Jos pallo on muualla kuin estealueella. Pelaaja voi vapautua Säännön 16.1b, c tai d mukaisesti riippuen siitä, onko pallo yleisellä pelialueella, bunkkerissa tai viheriöllä. (2) Jos pallo on estealueella. Pelaaja voi vapautua ilman rangaistusta tai rangaistuksella:
 • Vapautuminen ilman rangaistusta: Pallo pelataan estealueelta. Pelaaja voi vapautua ilman rangaistusta Säännön 16.1b mukaisesti, paitsi että lähin täydellisen vapautumisen piste ja vapautumisalue täytyy olla estealueella.
 • Vapautuminen rangaistuksella: Pallo pelataan estealueen ulkopuolelta.
  • Pelaaja voi vapautua rangaistuksella Säännön 17.1d mukaisesti.
  • Jos vaarallisen eläimen tilanne haittaa estealueen ulkopuolella paikassa, josta pallo pelattaisiin sen jälkeen, kun on vapauduttu rangaistuksella, pelaaja voi vapautua uudestaan kohdan (1) mukaisesti ilman lisärangaistusta.
(3) Selvästi epätarkoituksenmukaisen lyönnin nojalla vapautumista ei myönnetä. Vapautumista ei saa Säännön 16.2b nojalla:
 • Jos pallon pelaaminen sijaintipaikaltaan on epätarkoituksenmukaista jonkin sellaisen syyn takia, jonka perusteella pelaaja ei saa vapautusta (esim. jos pelaaja ei pysty lyömään, koska pallo on pensaassa).
 • Jos haittaamista tapahtuu vain siksi, että pelaaja valitsee mailan, lyöntiasennon, svingin tai pelisuunnan, joka on epätarkoituksenmukainen kyseisissä olosuhteissa.
Tätä sääntöä sovellettaessa lähin täydellisen vapautumisen piste tarkoittaa lähintä pistettä (ei lähempänä reikää), jossa vaarallisen eläimen tilannetta ei enää ole. Rangaistus pallon pelaamisesta väärästä paikasta rikkoen Sääntöä 16.2: Yleinen rangaistus Säännön 14.7a nojalla.
16.3

Maahan painunut pallo

16.3a

Milloin saa vapautua

(1) Pallon tulee olla painunut maahan yleisellä pelialueella. Vapautuminen sallitaan Säännön 16.3b mukaisesti vain, jos pelaajan pallo on painunut maahan yleisellä pelialueella.
 • Vapautumista ei sallita tämän säännön nojalla, jos pallo on painunut maahan jossain muualla kuin yleisellä pelialueella.
 • Mutta pallon ollessa viheriöllä maahan painuneena, pelaaja voi merkitä pallon paikan ja nostaa sekä puhdistaa pallon, korjata pallon tekemät vauriot ja asettaa pallon takaisin alkuperäiselle paikalle (ks. Sääntö 13.1.c(2)).
Poikkeus – Maahan painuneesta pallosta ei sallita vapautumista yleisellä pelialueella: Vapautumista ei saa Säännön 16.3b nojalla:
 • Jos pallo on painuneena maahan hiekassa yleisellä pelialueella, jota ei ole leikattu väyläkorkeuteen tai lyhyemmäksi, tai
 • Jos pallon pelaaminen sijaintipaikaltaan on epätarkoituksenmukaista jonkin sellaisen syyn takia, jonka perusteella pelaaja ei saa vapautusta (esim. jos pelaaja ei pysty lyömään, koska pallo on pensaassa).
(2) Pallon maahan painumisen määrittäminen. Pelaajan pallo on painunut maahan vain, jos:
 • Se on pelaajan edellisen lyönnin seurauksena päätynyt omaan alastulojälkeensä, ja
 • Osa pallosta on maanpinnan alapuolella.
Jos pelaaja ei pysty varmuudella sanomaan, onko pallo omassa vai jonkin muun pallon alastulojäljessä, pelaaja voi pitää palloaan maahan painuneena, jos käytettävissä olevista tiedoista on perusteltua päätellä, että pallo on omassa alastulojäljessään. Pallo ei ole maahan painunut, jos se on maanpinnan alapuolella jostain muusta syystä kuin pelaajan edellisen lyönnin seurauksena, kuten:
 • Pallo on painunut maahan, koska joku on astunut sen päälle,
 • Pallo on lyöty suoraan maahan ilman, että se on koskaan noussut ilmaan, tai
 • Pallo on pudotettu säännön mukaista vapautusta otettaessa.
16.3b

Vapautuminen maahan painuneelle pallolle

Kun pelaajan pallo on maahan painunut yleisellä pelialueella ja vapautuminen Säännön 16.3a nojalla on mahdollista, pelaaja voi vapautua ilman rangaistusta pudottamalla alkuperäinen tai muu pallo seuraavanlaiselle vapautumisalueelle (ks. Sääntö 14.3):
 • Vertailupiste: Paikka yleisellä pelialueella, joka on välittömästi maahan painuneen pallon takana.
 • Vertailupisteestä mitattu vapautumisalueen koko: Yksi mailanmitta, mutta seuraavin rajoituksin:
 • Vapautumisalueen sijainnin rajoitukset:
  • Täytyy olla yleisellä pelialueella, ja
  • Ei saa olla lähempänä reikää kuin vertailupiste.
Ks. Toimikunnan ohjeet, Osa 8; Mallipaikallissääntö F-2 (Toimikunta voi ottaa käyttöön paikallissäännön, joka sallii vapautumisen vain, jos pallo on maahan painuneena alueella, joka on leikattu väyläkorkeuteen tai lyhyemmäksi. Rangaistus pallon pelaamisesta väärästä paikasta rikkoen Sääntöä 16.3: Yleinen rangaistus Säännön 14.7a nojalla.
16.4

Pallon nostaminen selvitettäessä onko pallo olosuhteessa, josta vapautuminen sallitaan

Jos pelaajalla on kohtuullinen syy uskoa, että hänen pallonsa on olosuhteessa, josta vapautuminen sallitaan ilman rangaistusta Säännön 15.2, 16.1 tai 16.3 nojalla, mutta ei voi todeta tätä ilman pallon nostamista:
 • Pelaaja voi nostaa pallon ja katsoa onko vapautuminen mahdollista, mutta:
 • Pallon paikka tulee ensin merkitä eikä nostettua palloa saa puhdistaa (paitsi viheriöllä) (ks. Sääntö 14.1).
Jos pelaaja nostaa pallon ilman kohtuullista syytä uskoa vapautumisen mahdollisuuteen (paitsi viheriöllä, missä pelaaja voi nostaa pallonsa Säännön 13.1b nojalla), saa hän yhden lyönnin rangaistuksen. Jos pelaajan sallitaan vapautua ja hän vapautuu, rangaistusta ei seuraa, vaikka hän ei olisi merkinnyt pallon paikkaa ennen nostamista tai vaikka hän olisi puhdistanut nostettua palloa. Jos vapautumista ei sallita tai pelaaja päättää olla ottamatta sallittua vapautumista:
 • Pelaaja saa yhden lyönnin rangaistuksen, jos hän ei merkinnyt pallon paikkaa ennen sen nostamista tai puhdisti nostettua palloa, kun se ei ollut sallittua, ja
 • Pallo tulee asettaa takaisin alkuperäiselle paikalle (ks. Sääntö 14.2).
Rangaistus pallon pelaamisesta väärästä paikasta rikkoen Sääntöä 16.4: Yleinen rangaistus Säännön 14.7a nojalla.
TUTUSTU TARKEMMIN
Sääntö 1Peli, pelaajan käyttäytyminen ja säännöt
Säännön tarkoitus Sääntö 1 esittelee pelin keskeiset periaatteet pelaajalle: Pelaa kenttä sellaisena kuin se on ja pallo sijaintipaikaltaan. Pela...
Lue lisää