Tulosta valinta
2
Kenttä
Säännön tarkoitus: Sääntö 2 esittelee perusasiat, jotka kaikkien pelaajien tulisi tietää kentästä:
 • Kentällä on viisi määriteltyä aluetta, ja
 • Kentällä on monenlaisia rakennelmia ja olosuhteita, jotka voivat haitata peliä.
On tärkeää tietää kentän alue, jossa pallo on sekä häiritsevien rakennelmien ja olosuhteiden status, koska ne usein vaikuttavat pelaajan mahdollisuuksiin pelata palloa tai ottaa vapautus.
2
Kenttä
2.1

Kentän rajat ja Ulkona

Golfia pelataan kentällä, jonka rajat toimikunta asettaa. Alueet, jotka eivät ole kentällä ovat ulkona.
2.2

Määritellyt kentän alueet

Kentällä on viisi aluetta.
2.2a

Yleinen pelialue

Yleinen pelialue käsittää koko kentän paitsi ne neljä muuta määriteltyä kentän aluetta, jotka on kerrottu Säännössä 2.2b. Tätä kutsutaan “yleiseksi" pelialueeksi koska:
 • Se kattaa suurimman osan kentästä ja siellä pelaajan palloa yleensä pelataan, kunnes pallo päätyy viheriölle.
 • Se sisältää kaikenlaisen maan sekä kasvavat ja kiinnittyneet asiat, jotka alueelta löytyvät kuten väylät, karheikot ja puut.
2.2b

Neljä määriteltyä aluetta

Tietyt säännöt koskevat erityisesti neljää kentän aluetta, jotka eivät ole yleisellä pelialueella:
2.2c

Kentän alueen määrittäminen, jolla pallo sijaitsee

Kentän alue, jolla pelaajan pallo sijaitsee, vaikuttaa sovellettaviin sääntöihin palloa pelattaessa tai vapauduttaessa. Pallon katsotaan aina sijaitsevan vain yhdellä kentän alueella:
 • Jos osakin pallosta on sekä yleisellä pelialueella että yhdellä neljästä määritellystä kentän alueesta, katsotaan pallon olevan tällä määritellyllä kentän alueella.
 • Jos osakin palloa on kahdella määritellyllä kentän alueella, katsotaan pallon olevan määritellyllä alueella, joka valitaan seuraavassa järjestyksessä: estealue, bunkkeri, viheriö.
2.3

Esineet tai olosuhteet, jotka voivat vaikuttaa pelaamiseen

Tietyt säännöt voivat sallia vapautumisen (vapautuminen ilman rangaistusta) tiettyjen määriteltyjen asioiden tai olosuhteiden vaikutuksesta, kuten:
 • Irralliset luonnonhaitat (Sääntö 15.1),
 • Liikuteltavat haitat (Sääntö 15.2), ja
 • Epänormaalit kenttäolosuhteet, joita ovat eläimen tekemät kolot, kunnostettava alue, kiinteä haitta ja tilapäinen vesi (Sääntö 16.1).
Mutta vapautusta ei saa peliä haittaavista ulkorajan merkeistä tai oleellisista osista.
2.4

Kielletyt pelialueet

Kielletty pelialue on määritelty osa epänormaalia kenttäolosuhdetta (ks. Sääntö 16.1f) tai estealuetta (ks. Sääntö 17.1e), josta pelaaminen on kielletty. Pelaajan on vapauduttava, kun:
 • Hänen pallonsa on kielletyllä pelialueella, tai
 • Kielletty pelialue vaikuttaa pelaajan lyöntiasennon alueella tai svingin vaatimalla tilalla pelattaessa palloa kielletyn pelialueen ulkopuolelta (ks. Säännöt 16.1f ja 17.1e).
Ks. Toimikunnan ohjeet, Osa 5I(2) (Käyttäytymissäännöillä voidaan kieltää pelaajaa menemästä kielletylle pelialueelle). 
TUTUSTU TARKEMMIN
Sääntö 1Peli, pelaajan käyttäytyminen ja säännöt
Säännön tarkoitus Sääntö 1 esittelee pelin keskeiset periaatteet pelaajalle: Pelaa kenttä sellaisena kuin se on ja pallo sijaintipaikaltaan. Pela...
Lue lisää