Tulosta valinta
8
Kenttä pelataan sellaisena kuin se on
Säännön tarkoitus: Sääntö 8 kattaa pelin keskeisen periaatteen: ”kenttä pelataan sellaisena kuin se on”. Pelaajan pallon pysähdyttyä hänen tulee yleensä hyväksyä lyöntiin vaikuttavat olosuhteet eikä niitä saa parantaa ennen pallon pelaamista. Pelaaja voi kuitenkin tehdä tiettyjä kohtuullisia toimenpiteitä, vaikka ne parantavat olosuhteita. On myös olemassa tiettyjä tilanteita, joissa olosuhteet voidaan palauttaa ennalleen ilman rangaistusta, jos niitä on parannettu tai huononnettu.
8
Kenttä pelataan sellaisena kuin se on
8.1

Pelaajan toimenpiteet, jotka parantavat lyöntiin vaikuttavia olosuhteita

Tukeakseen keskeistä periaatetta “pelaa kenttä sellaisena kuin se on” tämä sääntö rajoittaa niitä toimenpiteitä, joilla pelaaja saa parantaa mitään näistä varjelluista ”lyöntiin vaikuttavista olosuhteista” (missä tahansa kentällä tai sen ulkopuolella) seuraavaa lyöntiänsä varten:
 • Pelaajan pysähtyneen pallon makuuta,
 • Pelaajan aiotun lyöntiasennon aluetta,
 • Pelaajan svingin vaatimaa tilaa,
 • Pelaajan pelilinjaa, ja
 • Vapautumisaluetta, jolle pelaaja tulee pudottamaan tai asettamaan pallon.
Tätä sääntöä sovelletaan sekä kierroksen aikana että pelin ollessa Säännön 5.7a mukaisesti keskeytettynä tehtäviin toimenpiteisiin. Sääntöä ei sovelleta:
 • Irrallisten luonnonhaittojen tai liikuteltavien haittojen poistamiseen, mikä on tietyin rajoituksin sallittua Säännön 15 nojalla, tai
 • Tehtyihin toimenpiteisiin pelaajan pallon ollessa liikkeessä, mikä käsitellään Säännössä 11.
8.1a

Kielletyt toimenpiteet

Lukuun ottamatta niitä tapoja, jotka sallitaan Säännöissä 8.1b, c ja d, pelaaja ei saa tehdä mitään seuraavista toimenpiteistä, jos ne parantavat lyöntiin vaikuttavia olosuhteita: (1) Liikuttaa, taittaa tai katkaista mitään:
 • Kasvavaa tai kiinnittynyttä luontoon kuuluvaa,
 • Kiinteää haittaa, olennaista osaa tai ulkorajan merkkiä, tai
 • Tiiausalueen tiimerkkiä, kun palloa pelataan tiiausalueelta.
(2) Siirtää irrallista luonnonhaittaa tai liikuteltavaa haittaa tiettyyn paikkaan tai asentoon (esim. helpottaakseen lyöntiasennon ottamista tai parantaakseen pelilinjaa). (3) Muokata maanpinnan muotoa, mukaan lukien:
 • Laittamalla takaisin lyönnissä irronneen turpeen,
 • Siirtämällä tai painamalla alas lyöntijälkiin asetettuja turpeita, jotka ovat jo laitettuna takaisin paikalleen, tai
 • muita paikalleen asetettuja nurmipaloja, taiMuodostamalla tai tasoittamalla reikiä, painaumia tai muita maanpinnan epätasaisuuksia.
(4) Poistaa tai tasoittaa hiekkaa tai irtomaata. (5) Poistaa kastetta, huurretta tai vettä. Rangaistus Säännön 8.1a rikkomisesta: Yleinen rangaistus.
8.1b

Sallitut toimenpiteet

Valmistautuessaan lyöntiin tai lyödessään pelaaja voi tehdä seuraavia toimenpiteitä eikä rangaistusta seuraa, vaikka samalla parannetaan lyöntiin vaikuttavia olosuhteita, kun hän: (1) Etsii normaalisti palloaan käyttäen vain tarpeellisia toimenpiteitä löytääkseen ja tunnistaakseen sen (ks. Sääntö 7.1a). (2) Poistaa tarvittavin toimenpitein irrallisia luonnonhaittoja (ks. Sääntö 15.1) ja liikuteltavia haittoja (ks. Sääntö 15.2). (3) Käyttää tarpeellisia toimenpiteitä merkatessaan pallon paikkaa, ja nostaessaan ja asettaessaan sitä takaisin Sääntöjen 14.1 ja 14.2 nojalla. (4) Asettaa mailan kevyesti suoraan pallon eteen tai taakse. ”Asettaa mailan kevyesti” tarkoittaa, että ruoho, irtomaa, hiekka tai muu materiaali kannattaa mailan painoa maanpinnalla tai sen yläpuolella. Mutta sallittua ei ole:
 • Painaa mailaa maata vasten, tai
 • Jos pallo on bunkkerissa, koskettaa hiekkaa suoraan pallon edessä tai takana (ks. Sääntö 12.2b(1)).
(5) Asettaa jalat tukevasti paikoilleen ottaessaan lyöntiasennon, mukaan lukien kohtuullisen määrän jalkojen kaivamista hiekkaan tai irtomaahan. (6) Asettuu normaaliin lyöntiasentoon tehden kohtuudella tarvittavia toimenpiteitä päästäkseen pallolle ja lyöntiasentoon. Mutta kun pelaaja toimii näin:
 • Hän ei välttämättä pysty ottamaan normaalia lyöntiasentoa tai svingaamaan normaalisti, ja
 • Hänen täytyy pyrkiä vaikuttamaan mahdollisimman vähän olosuhteisiin tällaisissa tilanteissa.
(7) Suorittaa lyöntiä tai lyönnin taaksevientiä silloin, kun lyönti suoritetaan. Mutta pallon ollessa bunkkerissa, hiekkaan koskeminen bunkkerissa taakseviennin aikana ei ole sallittua Säännön 12.2b(1) nojalla. (8) Tiiausalueella:
 • Asettaa tiin maahan tai maan pinnalle (ks. Sääntö 6.2b(2)),
 • Liikuttaa, taivuttaa tai katkaisee mitä tahansa kasvavaa tai kiinnittynyttä luontoon kuuluvaa (ks. Sääntö 6.2b(3)), ja
 • Muokkaa maanpinnan muotoa poistamalla tai painamalla hiekkaa tai irtomaata, tai poistamalla kastetta, huurretta tai vettä (ks. Sääntö 6.2b(3)).
(9) Tasoittaa hiekkaa bunkkerissa huolehtiessaan kentän kunnosta, kun pallo on pelattu pois bunkkerista (ks. Sääntö 12.2b(3)). (10) Poistaa hiekkaa ja irtomaata sekä kunnostaa vaurioita viheriöllä (ks. Sääntö 13.1c). (11) Liikuttaa luontoon kuuluvaa nähdäkseen onko se irtonainen. Mutta jos havaitaan, että esine on kasvava tai kiinnittynyt, täytyy sen pysyä kiinnittyneenä ja se pitää palauttaa niin lähelle alkuperäistä paikkaa ja asentoa kuin mahdollista. Ks. Sääntö 25.4g (Säännön 8.1b(5) muokkaaminen lyöntiasentoa otettaessa pelaajille, jotka käyttävät liikkumisen apuvälinettä).
8.1c

Rangaistuksen välttäminen palauttamalla alkuperäisiksi Säännön 8.1a(1) tai 8.1a(2) vastaisesti parannetut olosuhteet

Jos pelaaja parantaa lyöntiin vaikuttavia olosuhteita liikuttamalla, taittamalla tai katkaisemalla jotain Säännön 8.1a(1) vastaisesti tai liikuttamalla jotakin tiettyyn paikkaan rikkoen Sääntöä 8.1a(2):
 • Rangaistusta ei seuraa, jos pelaaja ennen seuraavaa lyöntiään palauttaa parantamansa olosuhteet alkuperäiseen tilaan sallituilla toimenpiteillä, jotka on määritelty alla olevissa kohdissa (1) ja (2).
 • Mutta pelaajan parantaessa lyöntiin vaikuttavia olosuhteita tekemällä jotain Säännöissä 8.1a(3)-(5) käsitellyistä toimenpiteistä, ei hän voi välttyä rangaistukselta palauttamalla olosuhteet alkuperäiseen tilaan.
(1) Kuinka palauttaa olosuhteet alkuperäisiksi, kun jotain on liikutettu, taivutettu tai katkaistu. Pelaaja voi välttyä rangaistukselta Säännön 8.1a(1) rikkomisesta, jos hän ennen lyöntiä palauttaa alkuperäisen esineen alkuperäiselle paikalleen niin, että sääntöjen vastaisesti tehty parannus häviää esimerkiksi:
 • Palauttamalla poistetun ulkorajan merkin (esim. ulkorajatolpan) takaisin paikalleen tai siirtämällä ulkorajan merkin takaisin sen alkuperäiseen asentoon sen jälkeen, kun se on työnnetty eri kulmaan, tai
 • Palauttamalla puun oksan tai heinän tai kiinteän haitan alkuperäiseen paikkaansa sen liikuttamisen jälkeen.
Mutta pelaaja ei voi välttyä rangaistukselta:
 • Jos parannusta ei poisteta (esim. silloin, kun ulkorajan merkkiä tai oksaa on taivutettu tai katkaistu merkittävästi niin, että sitä ei voida enää palauttaa alkuperäiseen asentoon), tai
 • Käyttämällä jotain muuta kuin alkuperäistä esinettä yrittääkseen palauttaa olosuhteet, esim.:
  • Käyttämällä erilaista tai toista esinettä (esim. laitetaan muu kuin poistettu tolppa reikään, josta ulkorajatolppa oli poistettu, tai sidotaan siirretty oksa takaisin paikalleen), tai
  • Käyttämällä muita materiaaleja alkuperäisen esineen korjaamiseen (esim. käytetään teippiä rikotun ulkorajan merkin tai oksan korjaamiseen).
(2) Kuinka palauttaa esinettä siirtämällä parantuneet olosuhteet. Pelaaja voi välttyä rangaistukselta Säännön 8.1a(2) rikkomisesta, jos hän ennen lyöntiä palauttaa siirretyn esineen paikoilleen.
8.1d

Pallon pysähtymisen jälkeen huonontuneiden olosuhteiden palauttaminen entiselleen

Jos lyöntiin vaikuttavat olosuhteet huonontuvat sen jälkeen, kun pallo pysähtyi: (1) Milloin huonontuneiden olosuhteiden palauttaminen on sallittua. Jos lyöntiin vaikuttavat olosuhteet huonontuvat muun henkilön kuin pelaajan itsensä tai eläimen vuoksi, pelaaja voi ilman rangaistusta Säännön 8.1a nojalla:
 • Palauttaa alkuperäiset olosuhteet niin samanlaisiksi kuin mahdollista.
 • Merkitä pallon paikan ja nostaa, puhdistaa ja asettaa pallon takaisin alkuperäiselle paikalleen (ks. Säännöt 14.1 ja 14.2), jos se on tarpeellista tehdä alkuperäisten olosuhteiden palauttamiseksi, tai jos jotain ainesta päätyi pallon päälle silloin, kun olosuhteet huononivat.
 • Jos huonontuneita olosuhteita ei voida helposti palauttaa alkuperäisiksi, pelaaja voi nostaa ja asettaa pallon takaisin lähimpään paikkaan (ei lähemmäksi reikää), joka (1) on lyöntiin vaikuttavilta olosuhteiltaan mahdollisimman samanlainen kuin alkuperäinen paikka, (2) on yhden mailanmitan sisällä alkuperäisestä paikasta, ja (3) on samalla kentän alueella kuin alkuperäinen paikka.
Poikkeus – Pallon makuun huononeminen sitä nostettaessa, liikuteltaessa tai sen jälkeen ja ennen sen asettamista takaisin: Tämä tilanne käsitellään Säännössä 14.2d, ellei makuu huonontunut pelin ollessa keskeytettynä ja pallo oli nostettuna, jolloin tämä sääntö pätee. (2) Milloin huonontuneiden olosuhteiden parantaminen on kiellettyä. Pelaaja ei saa parantaa lyöntiin vaikuttavia olosuhteita (paitsi Sääntöjen 8.1c(1), 8.1c(2) ja 13.1c sallimilla tavoilla), joita on huonontanut:
 • Pelaaja, mukaan lukien pelaajan caddie,
 • Pelaajan hyväksymänä toimiva toinen henkilö (muu kuin tuomari), tai
 • Luonnonvoimat kuten tuuli tai vesi.
Jos pelaaja parantaa huonontuneita olosuhteita silloin, kun se ei ole sallittua, hän saa yleisen rangaistuksen Säännön 8.1a nojalla. Rangaistus pelaamisesta väärästä paikasta rikkoen Sääntöä 8.1d: Yleinen rangaistus 14.7a nojalla. Ks. Sääntö 22.2 (Foursome:ssa kumpikin pelipartneri voi tehdä toimenpiteitä pelaajaparin puolesta, ja pelipartnerin toimenpiteet rinnastetaan pelaajan toimenpiteisiin); 23.5 (Four-Ball:ssa kumpikin pelipartneri voi tehdä toimenpiteitä pelaajaparin puolesta, ja pelipartnerin toimenpiteet koskien pelaajan palloa tai varusteita rinnastetaan pelaajan toimenpiteisiin).
8.2

Pelaaja muuttaa tahallisesti muita fyysisiä olosuhteita, jotka vaikuttavat pelaajan paikallaan olevaan palloon tai tulevaan lyöntiin

8.2a

Milloin Sääntöä 8.2 sovelletaan

Tämä sääntö käsittelee vain pelaajan tahallisia toimenpiteitä hänen muuttaessaan muita fyysisiä olosuhteita, jotka vaikuttavat pelaajan paikallaan olevaan palloon tai tulevaan lyöntiin. Tätä sääntöä ei sovelleta pelaajan toimintaan, jossa hän:
 • Tarkoituksellisesti muuttaa oman pallonsa kulkusuuntaa tai mitä tahansa fyysisiä olosuhteita vaikuttaakseen siihen, minne pallo saattaisi pysähtyä (tämä käsitellään Säännöissä 11.2 ja 11.3), tai
 • Muuttaa lyöntiinsä vaikuttavia olosuhteita (tämä käsitellään Säännössä 8.1a).
8.2b

Kielletyt toimenpiteet muiden fyysisten olosuhteiden muuttamiseksi

Pelaaja ei saa tehdä tarkoituksellisesti mitään toimenpiteitä, jotka on lueteltu Säännössä 8.1a (paitsi jotka on sallittu Säännössä 8.1b, c tai d), muuttaakseen mitään muita fyysisiä olosuhteita, jotka vaikuttavat:
 • Minne pelaajan pallo saattaisi mennä tai pysähtyä pelaajan seuraavan tai sitä myöhemmän lyönnin seurauksena, tai
 • Minne pelaajan paikallaan oleva pallo voi mennä tai pysähtyä, jos se liikkuu ennen lyöntiä (esim. kun pallo on jyrkässä rinteessä ja pelaaja pelkää, että se voi vieriä pensaaseen).
Poikkeus – Toimenpiteet kentän kunnosta huolehtimiseksi: Rangaistusta ei seuraa tämän säännön nojalla, jos pelaaja muuttaa muita fyysisiä olosuhteita huolehtiessaan kentän kunnosta (esim. tasoittaa jälkiä bunkkerissa tai laittaa irti lyödyn turpeen takaisin). Rangaistus Säännön 8.2 rikkomisesta: Yleinen rangaistus. Ks. Sääntö 22.2 (Foursome:ssa kumpikin pelipartneri voi tehdä toimenpiteitä pelaajaparin puolesta, ja pelipartnerin toimenpiteet rinnastetaan pelaajan toimenpiteisiin); 23.5 (Four-Ball:ssa kumpikin pelipartneri voi tehdä toimenpiteitä pelaajaparin puolesta, ja pelipartnerin toimenpiteet koskien pelaajan palloa tai varusteita rinnastetaan pelaajan toimenpiteisiin).
8.3

Pelaaja muuttaa tahallisesti fyysisiä olosuhteita, jotka vaikuttavat toisen pelaajan paikallaan olevaan palloon tai tulevaan lyöntiin

8.3a

Milloin sääntöä 8.3 sovelletaan

Tämä sääntö käsittelee ainoastaan pelaajan tahallisia toimenpiteitä muuttaakseen fyysisiä olosuhteita siten, että ne vaikuttavat toisen pelaajan paikallaan olevaan palloon tai tulevaan lyöntiin. Tämä ei koske pelaajan toimintaa, jolla halutaan tarkoituksellisesti muuttaa toisen pelaajan liikkeessä olevan pallon suuntaa tai pysäyttää hänen pallonsa, tai muuttaa fyysisiä olosuhteita vaikuttamaan siihen, minne pallo saattaisi pysähtyä (tämä käsitellään Säännöissä 11.2 ja 11.3).
8.3b

Kielletyt toimenpiteet muiden fyysisten olosuhteiden muuttamiseksi

Pelaaja ei saa tarkoituksellisesti tehdä mitään toimenpiteitä, jotka on lueteltu Säännössä 8.1a (paitsi jotka on sallittu Säännössä 8.1b, c tai d):
 • Parantaakseen tai heikentääkseen toisen pelaajan lyöntiin vaikuttavia olosuhteita, tai
 • Muuttaakseen mitään fyysistä olosuhdetta vaikuttaakseen:
  • Minne toisen pelaajan pallo saattaisi mennä tai pysähtyä pelaajan seuraavan tai sitä myöhemmän lyönnin seurauksena, tai
  • Minne toisen pelaajan paikallaan oleva pallo voi mennä tai pysähtyä, jos se liikkuu ennen lyöntiä.
Poikkeus – Toimenpiteet kentän kunnosta huolehtimiseksi: Rangaistusta ei seuraa tämän säännön nojalla, jos pelaaja muuttaa muita fyysisiä olosuhteita huolehtiessaan kentän kunnosta (esim. tasoittaa jälkiä bunkkerissa tai laittaa irti lyödyn turpeen takaisin). Rangaistus Säännön 8.3 rikkomisesta: Yleinen rangaistus. Ks. Sääntö 22.2 (Foursome:ssa kumpikin pelipartneri voi tehdä toimenpiteitä pelaajaparin puolesta, ja pelipartnerin toimenpiteet rinnastetaan pelaajan toimenpiteisiin); 23.5 (Four-Ball:ssa kumpikin pelipartneri voi tehdä toimenpiteitä pelaajaparin puolesta, ja pelipartnerin toimenpiteet koskien pelaajan palloa tai varusteita rinnastetaan pelaajan toimenpiteisiin).
TUTUSTU TARKEMMIN
Sääntö 1Peli, pelaajan käyttäytyminen ja säännöt
Säännön tarkoitus Sääntö 1 esittelee pelin keskeiset periaatteet pelaajalle: Pelaa kenttä sellaisena kuin se on ja pallo sijaintipaikaltaan. Pela...
Lue lisää