Tulosta valinta
5
Kierroksen pelaaminen
Säännön tarkoitus: Sääntö 5 käsittelee miten kierros pelataan – kuten missä ja milloin pelaaja saa harjoitella kentällä ennen kierrosta tai kierroksen aikana, milloin kierros käynnistyy ja päättyy sekä mitä tapahtuu, kun peli on keskeytettynä tai sitä jatketaan. Pelaajien oletetaan:
 • Aloittavan jokaisen kierroksen ajallaan, ja
 • Pelaavan jokaisen reiän ilman taukoja ja ripeästi, kunnes kierros on pelattu loppuun.
Kun on pelaajan vuoro pelata, on suositeltavaa, ettei hän käytä lyöntiinsä enempää kuin 40 sekuntia ja tavallisesti vielä vähemmän.
5
Kierroksen pelaaminen
5.1

Mikä on kierros

Kierros” on toimikunnan määräämässä järjestyksessä pelattavat 18 reikää tai pienempi määrä reikiä. Kun kierros päättyy tasatulokseen ja sitä jatketaan, kunnes voittaja on selvillä:
 • Tasatuloksessa olevan reikäpeliottelun jatkaminen reikä kerrallaan. Kyseessä on saman kierroksen jatkaminen, ei uusi kierros.
 • Lyöntipelin uusinta. Kyseessä on uusi kierros.
Pelaajan katsotaan pelaavan kierrostaan siitä hetkestä, kun se alkaa siihen asti, kunnes se päättyy (ks. Sääntö 5.3), paitsi pelin ollessa keskeytettynä Säännön 5.7a mukaisesti. Kun säännöissä viitataan tapahtumiin “kierroksen aikana”, se ei sisällä tapahtumia pelin ollessa keskeytettynä Säännön 5.7a mukaisesti, ellei säännössä ole toisin kerrottu.
5.2

Harjoittelu kentällä ennen kierrosta tai kierrosten välillä

Tätä sääntöä sovellettaessa:
 • Kentällä harjoittelulla” tarkoitetaan pallon pelaamista tai minkä tahansa reiän viheriön pinnan kokeilemista pyörittämällä palloa tai hankaamalla sitä, ja
 • Rajoitukset kentällä harjoittelemisessa ennen kierrosta tai kierrosten välillä koskevat vain pelaajaa, eivät pelaajan caddieta.
5.2a

Reikäpeli

Reikäpelikilpailussa pelaaja saa harjoitella kentällä sekä ennen kierrosta että kierrosten välillä.
5.2b

Lyöntipeli

Lyöntipelissä kilpailupäivänä:
 • Pelaaja ei saa harjoitella kentällä ennen kierrosta paitsi, että hän saa:
  • Harjoitella puttaamista ja lähilyöntejä ensimmäisen tiiausalueen lähettyvillä.
  • Harjoitella millä tahansa harjoitusalueella.
  • Harjoitella viimeksi pelatulla viheriöllä tai sen läheisyydessä, vaikka hän pelaisi kyseisen reiän uudestaan samana päivänä (ks. Sääntö 5.5b).
 • Pelaaja saa harjoitella kentällä sen jälkeen, kun hän on päättänyt kyseisen päivän viimeisen kierroksensa.
Jos pelaaja lyö lyönnin rikkoen tätä sääntöä, hän saa yleisen rangaistuksen ensimmäiselle reiälle. Jos pelaaja lyö toisen lyönnin rikkoen tätä sääntöä, hänen tuloksensa hylätään. Ks. Toimikunnan ohjeet, Osa 8; Mallipaikallissääntö I-1 (Molemmissa pelimuodoissa toimikunta voi ottaa käyttöön paikallissäännön, jolla kielletään, rajoitetaan tai sallitaan harjoittelu kentällä ennen kierrosta tai kierrosten välillä).
5.3

Kierroksen aloittaminen ja päättäminen

5.3a

Milloin kierros alkaa

Pelaajan kierros alkaa, kun hän suorittaa lyönnin ensimmäisellä reiällään (ks. Sääntö 6.1a). Pelaajan on aloitettava peli lähtöajallaan (ei ennen):
 • Tämä tarkoittaa, että pelaajan on oltava valmiina pelaamaan toimikunnan määräämänä lähtöaikana ja sen määräämällä lähtöpaikalla.
 • Toimikunnan määräämänä lähtöaikana pidetään tarkkaa aikaa (esim. klo 9:00 tarkoittaa 9:00:00 ei milloin tahansa ennen 9:01).
Jos lähtöaika viivästyy jostain syystä (kuten sää, muiden ryhmien hidas peli tai sääntötulkinnan tarve tuomarilta), tämän säännön rikkomisesta ei seuraa rangaistusta, jos pelaaja on paikalla ja valmiina pelaamaan silloin kun hänen ryhmänsä voi aloittaa pelin. Rangaistus säännön 5.3a rikkomisesta: Tuloksen hylkääminen, paitsi seuraavissa kolmessa tapauksessa:
 • Poikkeus 1 – Pelaaja saapuu lähtöpaikalle valmiina pelaamaan vähemmän kuin 5 minuuttia myöhässä: Pelaaja saa yleisen rangaistuksen, joka kirjataan pelaajan ensimmäiselle reiälle.
 • Poikkeus 2 – Pelaaja aloittaa vähemmän kuin 5 minuuttia etuajassa: Pelaaja saa yleisen rangaistuksen, joka kirjataan pelaajan ensimmäiselle reiälle.
 • Poikkeus 3 – Toimikunta päättää, että erityisen poikkeukselliset tilanteet estivät pelaajaa aloittamasta ajallaan: Kyseessä ei ole tämän säännön rikkominen, ei rangaistusta.
5.3b

Milloin kierros päättyy

Pelaajan kierros päättyy:
 • Reikäpelissä, kun ottelun tulos on ratkennut Säännön 3.2a(3) tai (4) mukaisesti.
 • Lyöntipelissä, kun pelaaja pelaa pallonsa reikään viimeisellä reiällä (mukaan lukien virheen korjaaminen esimerkiksi Säännön 6.1 tai 14.7b mukaisesti).
Ks. Säännöt 21.1e, 21.2e, 21.3e ja 23.3b (Milloin kierros alkaa ja päättyy muissa lyöntipelin pelimuodoissa ja Four-Ball:ssa).
5.4

Ryhmissä pelaaminen

5.4a

Reikäpeli

Kierroksen aikana pelaajan ja vastustajan on pelattava jokainen reikä samassa ryhmässä.
5.4b

Lyöntipeli

Pelaajan pitää pysyä kierroksensa ajan toimikunnan määräämässä ryhmässä, ellei toimikunta hyväksy muutosta ennen tai jälkeen sen tapahtumista. Rangaistus Säännön 5.4 rikkomisesta: Tuloksen hylkääminen.
5.5

Harjoittelu kierroksen aikana tai kun peli on keskeytetty

5.5a

Reikää pelattaessa ei saa lyödä harjoituslyöntejä

Reikää pelattaessa pelaaja ei saa lyödä harjoituslyöntejä millään pallolla kentällä tai kentän ulkopuolella. Harjoituslyöntejä eivät ole:
 • Harjoitussvingi/harjoitusheilahdus, kun tarkoituksena ei ole lyödä palloa.
 • Pallon lyöminen takaisin harjoitusalueelle tai toiselle pelaajalle, kun tämä tapahtuu yksinomaan huomaavaisuudesta.
 • Pelaajan lyönnit reiän loppuun pelaamiseksi, kun reiän tulos on ratkennut.
5.5b

Rajoitus harjoituslyönneille reiän pelaamisen jälkeen

Reiän pelaamisen jälkeen, mutta ennen kuin pelaaja suorittaa avauslyönnin seuraavalla reiällä, hän ei saa lyödä harjoituslyöntejä. Poikkeus – Missä pelaaja saa harjoitella puttaamista ja lähilyöntejä: Pelaaja saa harjoitella puttaamista tai lähilyöntejä:
 • Viimeksi pelatun reiän viheriöllä ja millä tahansa harjoitusviheriöllä tai niiden läheisyydessä (ks. Sääntö 13.1e), ja
 • Seuraavan reiän tiiausalueella tai sen läheisyydessä.
Mutta harjoituslyöntejä ei saa lyödä bunkkerista eivätkä harjoituslyönnit saa tarpeettomasti hidastaa peliä (ks. Sääntö 5.6a). Ks. toimikunnan menettelytavat, Osa 8; Mallipaikallissääntö I-2 (Toimikunta voi ottaa käyttöön paikallissäännön, jolla kielletään puttaamisen ja lähilyöntien harjoittelu viimeksi pelatun reiän viheriöllä tai sen läheisyydessä).
5.5c

Harjoittelu, kun peli on keskeytettynä tai muuten pysäytetty

Kun peli on keskeytetty tai muuten pysäytetty Säännön 5.7a mukaisesti, pelaaja ei saa lyödä harjoituslyöntejä paitsi:
 • Säännön 5.5b sallimilla tavoilla,
 • Missä tahansa kentän ulkopuolella, ja
 • Missä tahansa kentällä missä toimikunta sen sallii.
Jos pelaajat sopivat reikäpeliottelun keskeyttämisestä eivätkä aio jatkaa sitä saman päivän aikana, pelaajat saavat harjoitella kentällä rajoituksetta ennen kuin ottelua jatketaan. Rangaistus Säännön 5.5 rikkomisesta: Yleinen rangaistus. Jos rike tapahtuu kahden reiän välillä, rangaistus kirjataan seuraavalle reiälle.
5.6

Tarpeeton viivyttely; Ripeä pelinopeus

5.6a

Tarpeeton pelin viivyttäminen

Pelaaja ei saa tarpeettomasti viivyttää peliä reikää pelatessaan tai reikien välillä. Pelaajan voidaan sallia hieman viivyttää peliä erityisistä syistä, kuten:
 • Kun pelaaja odottaa apua tuomarilta tai toimikunnalta,
 • Kun pelaajaa loukkaantuu tai sairastuu, tai
 • Kun on olemassa jokin muu hyvä syy.
Rangaistus Säännön 5.6a rikkomisesta:
 • Rangaistus ensimmäisestä rikkeestä: Yhden lyönnin rangaistus.
 • Rangaistus toisesta rikkeestä: Yleinen rangaistus.
 • Rangaistus kolmannesta rikkeestä: Tuloksen hylkääminen.
Jos pelaaja viivyttelee tarpeettomasti kahden reiän välillä, rangaistus kirjataan seuraavalle reiälle. Ks. Sääntö 25.6a (Säännön 5.6a soveltaminen paragolfareille).
5.6b

Ripeä pelinopeus

Golfkierros on tarkoitus pelata ripeästi. Jokaisen pelaajan tulisi ymmärtää, että hänen pelinopeutensa vaikuttaa todennäköisesti siihen, kuinka kauan muiden pelaajien kierroksen pelaaminen kestää. Tämä koskee sekä pelaajan omassa ryhmässä pelaavia että perässä tulevien ryhmien pelaajia. Pelaajia kehotetaan antamaan ohituslupa nopeammille ryhmille. (1) Pelinopeussuositukset. Pelaajan tulisi pelata ripeästi koko kierroksen ajan, mukaan lukien ajan, joka kuluu:
 • Lyöntiin valmistautumiseen ja lyöntiin,
 • Siirtymiseen paikasta toiseen lyöntien välillä, ja
 • Siirtymiseen seuraavalle tiiausalueelle, kun reikä on pelattu loppuun.
Pelaajan tulisi valmistautua seuraavaan lyöntiinsä ennakkoon ja olla valmiina pelaamaan, kun on hänen vuoronsa. Kun on pelaajan vuoro pelata:
 • On suositeltavaa, ettei pelaaja käytä lyöntiinsä enempää kuin 40 sekuntia siitä, kun hän pystyy (tai hänen pitäisi pystyä) pelaamaan esteettä ja häiriöttä, ja
 • Pelaajan tulisi tavallisesti kyetä lyömään nopeamminkin ja näin myös kehotetaan tekemään.
(2) Pelaaminen väärällä vuorolla pelin nopeuttamiseksi. Pelimuodosta riippumatta tulee hetkiä, jolloin pelaajat voivat pelata väärällä vuorolla nopeuttaakseen peliä:
 • Reikäpelissä pelaajat voivat sopia, että toinen heistä voi pelata väärällä vuorolla ajan säästämiseksi (ks. Sääntö 6.4a Poikkeus).
 • Lyöntipelissä pelaajat voivat pelata “ready golfia” turvallisella ja vastuullisella tavalla (ks. Sääntö 6.4b(2)).
(3) Toimikunnan ohjeet pelinopeuteen. Ripeän pelin edistämiseksi ja toteuttamiseksi toimikunnan tulisi laatia paikallissääntö pelinopeusohjeeksi. Ohjeessa voidaan määrätä maksimiaika kierrokselle, reiälle tai reikäjaksolle ja lyönnille. Toimikunta voi myös määrätä rangaistukset, mikäli ohjetta ei noudateta.
Ks. toimikunnan ohjeet, Osa 5H (Suositukset pelinopeusohjeen sisällöksi).
5.7

Pelin keskeyttäminen; Pelin jatkaminen

5.7a

Milloin pelaajat voivat keskeyttää pelin ja milloin pelaajien on keskeytettävä peli

Kierroksen aikana pelaaja ei saa keskeyttää pelaamista, paitsi seuraavissa tapauksissa:
 • Toimikunnan keskeyttäessä pelin. Kaikkien pelaajien on keskeytettävä pelaaminen, jos toimikunta keskeyttää pelin (ks. Sääntö 5.7b).
 • Sopiminen pelin keskeyttämisestä reikäpelissä. Ottelun pelaajat voivat sopia pelin keskeyttämisestä mistä syystä tahansa, paitsi jos keskeyttäminen viivästyttää kilpailua. Jos he sopivat pelin keskeyttämisestä ja toinen pelaajista haluaa sen jälkeen jatkaa peliä, sopimus on päättynyt ja toisenkin pelaajan on jatkettava peliä.
 • Yksittäinen pelaaja keskeyttää pelin salamoinnin vuoksi. Pelaaja saa keskeyttää pelin, jos hän perustellusti uskoo salamoinnista aiheutuvan vaaraa, mutta hänen tulee ilmoittaa tästä toimikunnalle viipymättä.
Kentältä poistuminen ei ole sellaisenaan pelin keskeyttämistä. Pelaajan pelin viivyttämistä ei käsitellä tässä säännössä vaan Säännössä 5.6a. Jos pelaaja keskeyttää pelin muusta syystä kuin tässä säännössä on sallittu tai ei ilmoita toimikunnalle asiasta sitä vaadittaessa, pelaajan tulos hylätään.
5.7b

Kuinka pelaajien on meneteltävä, kun toimikunta keskeyttää pelin

Toimikunnalla on kaksi tapaa keskeyttää peli, joissa kummassakin on erilaiset vaatimukset, milloin pelaajien pitää keskeyttää pelaaminen. (1) Välitön pelin keskeyttäminen (esimerkiksi vaaratilanteen uhatessa). Kun toimikunta ilmoittaa pelin välittömästä keskeyttämisestä, pelaaja ei saa lyödä yhtään lyöntiä ennen kuin toimikunta antaa luvan jatkaa peliä. Toimikunnan tulisi käyttää selkeää tapaa ilmoittaakseen pelaajille pelin välittömästä keskeyttämisestä. (2) Tavanomainen pelin keskeyttäminen (kuten pimeyden tai pelikelvottoman kentän vuoksi). Jos toimikunta keskeyttää pelin tavanomaisista syistä, jatkotoimenpiteet riippuvat siitä missä kukin peliryhmä on:
 • Kahden reiän pelaamisen välissä. Jos ryhmän kaikki pelaajat ovat reikien pelaamisen välissä, heidän pitää keskeyttää peli eivätkä he saa suorittaa aloituslyöntiä seuraavalla reiällä ennen kuin toimikunta antaa luvan jatkaa peliä.
 • Reiän pelaaminen on kesken. Jos kuka tahansa ryhmän pelaajista on aloittanut reiän pelaamisen, pelaajat voivat joko keskeyttää pelin tai pelata reiän loppuun.
  • Pelaajille sallitaan hieman aikaa (yleensä ei enempää kuin kaksi minuuttia) päättää keskeyttävätkö he pelin vai pelaavatko reiän loppuun.
  • Jos pelaajat päättävät jatkaa reiän pelaamista, he voivat jatkaa ja pelata reiän loppuun tai keskeyttää pelaamisen ennen reiän loppuun pelaamista.
  • Kun pelaajat ovat pelanneet reiän loppuun tai ovat keskeyttäneet pelaamisen ennen kuin reikä on pelattu loppuun, he eivät saa lyödä yhtään lyöntiä ennen kuin toimikunta antaa luvan jatkaa peliä Säännön 5.7c mukaisesti.
Jos pelaajat eivät pääse yksimielisyyteen miten toimia:
  • Reikäpeli. Jos vastustaja keskeyttää pelaamisen, pelaajan on myös keskeytettävä pelaaminen eikä kumpikaan pelaajista saa jatkaa peliä ennen kuin toimikunta antaa luvan jatkaa peliä. Jos pelaaja ei keskeytä pelaamista, pelaaja saa yleisen rangaistuksen (reiän menetys).
  • Lyöntipeli. Kuka tahansa ryhmän pelaajista saa keskeyttää pelinsä tai jatkaa reiän pelaamista riippumatta siitä, mitä ryhmän muut pelaajat päättävät tehdä, paitsi että pelaaja saa jatkaa peliä vain, jos pelaajan merkitsijä jää valvomaan pelaajan tulosta.
Rangaistus Säännön 5.7b rikkomisesta: Tuloksen hylkääminen. Poikkeus – Rangaistusta ei seuraa, mikäli toimikunta päättää, että oli hyväksyttävää olla keskeyttämättä: Kyseessä ei ole tämän säännön rikkominen eikä rangaistusta seuraa, jos toimikunta katsoo, että pelaajalla oli hyväksyttävä syy olla keskeyttämättä pelaaminen, kun sitä edellytettiin. Ks. toimikunnan ohjeet, Osa 8; Mallipaikallissääntö J-1 (Suositeltavat tavat toimikunnalle miten ilmoitetaan välittömästä ja tavanomaisesta pelin keskeyttämisestä).
5.7c

Kuinka pelaajien on meneteltävä, kun peliä jatketaan

(1) Mistä peliä jatketaan. Pelaajan on jatkettava peliä siitä kohdasta, missä hän keskeytti pelin reikää pelatessaan, tai jos hän keskeytti reikien välillä, niin seuraavalta tiiausalueelta. Näin menetellään, vaikka peliä jatkettaisiin seuraavana päivänä. Jos pelaaja jatkaa pelaamista eri kohdasta kuin missä hän keskeytti pelaamisen, ks. Sääntö 6.1b ja 14.7. (2) Milloin peliä jatketaan. Pelaajan pitää olla kohdan (1) mukaisessa paikassa ja valmiina pelaamaan:
 • Toimikunnan määräämänä aikana, jolloin peliä jatketaan, ja
 • Pelaajan on jatkettava peliä tänä määrättynä kellonaikana (ei ennen).
Mikäli mahdollisuus jatkaa peliä viivästyy jostain syystä (kuten silloin, kun edellä olevan ryhmän pelaajien on pelattava ensin ja siirryttävä pois edestä), tätä sääntöä ei rikota, jos pelaaja on paikalla ja valmiina pelaamaan, kun pelaajan ryhmä pystyy jatkamaan peliä. Rangaistus Säännön 5.7c(2) rikkomisesta: Tuloksen hylkääminen. Poikkeukset tuloksen hylkäämiseen, jos peliä ei virheellisesti jatketa ajallaan: Poikkeukset 1, 2 ja 3 Säännössä 5.3a ja poikkeus Sääntöön 5.7b pätevät myös tähän.
5.7d

Pallon nostaminen, kun peli keskeytetään; Pallon asettaminen takaisin ja vaihtaminen, kun peliä jatketaan

(1) Pallon nostaminen, kun peli keskeytetään ja ennen kuin peliä jatketaan. Kun reiän pelaaminen keskeytetään tämän säännön mukaisesti, pelaaja saa merkitä pallonsa paikan ja nostaa pallon (ks. Sääntö 14.1). Ennen kuin pelaaja jatkaa peliään:
 • Jos pelaajan pallo nostettiin, kun peli keskeytettiin. Pelaajan on asetettava alkuperäinen tai muu pallo takaisin alkuperäiselle paikalle (joka arvioidaan, jos se ei ole tiedossa) (ks. Sääntö 14.2).
 • Jos pelaajan palloa ei nostettu, kun peli keskeytettiin. Pelaaja voi valita pelaavansa palloa paikaltaan tai voi merkitä pallon paikan, nostaa pallon (ks. Sääntö 14.1) ja asettaa takaisin tämän tai muun pallon alkuperäiselle paikalle (ks. Sääntö 14.2).
Kummassakin tapauksessa:
 • Jos pallon makuu on muuttunut pallon nostamisen seurauksena, pelaajan tulee asettaa tämä tai muu pallo takaisin Säännön 14.2d mukaisesti.
 • Jos pallon makuu on muuttunut pallon nostamisen jälkeen ja ennen kuin pallo on asetettu takaisin, Sääntöä 14.2d ei sovelleta:
  • 'Alkuperäinen tai muu pallo on asetettava takaisin alkuperäiselle paikalle (joka arvioidaan, jos se ei ole tiedossa) (ks. Sääntö 14.2).
  • Mutta jos pallon makuu tai muut lyöntiin vaikuttavat olosuhteet huonontuivat tänä aikana, sovelletaan Sääntöä 8.1d.
(2) Miten toimitaan, jos pallo tai pallon merkkinappi liikkuu pelin ollessa keskeytettynä. Jos pelaajan pallo tai pallon merkkinappi liikkuu millään lailla ennen kuin peliä jatketaan (sisältäen luonnonvoimat), pelaajan on joko:
 • Asetettava alkuperäinen tai muu pallo takaisin alkuperäiselle paikalle (joka arvioidaan, jos se ei ole tiedossa) (ks. Sääntö 14,2), tai
 • Asetettava pallon merkkinappi merkitsemään alkuperäistä paikkaa, jonka jälkeen hänen on asetettava alkuperäinen tai muu pallo takaisin tähän paikkaan (ks. Säännöt 14.1 ja 14.2).
Jos pelaajan lyöntiin vaikuttavat olosuhteet ovat huonontuneet pelin ollessa keskeytettynä, ks. Sääntö 8.1d. Rangaistus pallon pelaamisesta väärästä paikasta rikkoen Sääntöä 5.7d: Yleinen rangaistus Säännön 14.7a nojalla.
TUTUSTU TARKEMMIN
Sääntö 1Peli, pelaajan käyttäytyminen ja säännöt
Säännön tarkoitus Sääntö 1 esittelee pelin keskeiset periaatteet pelaajalle: Pelaa kenttä sellaisena kuin se on ja pallo sijaintipaikaltaan. Pela...
Lue lisää