Tulosta valinta
13
Viheriöt
Säännön tarkoitus: Sääntö 13 on erillinen sääntö viheriöille. Ne ovat erityisesti hoidettuja alueita pallon pelaamiseen maata pitkin ja jokaisella viheriöllä on reiässä lipputanko, joten viheriöillä on tiettyjä erilaisia sääntöjä kuin muilla kentän alueilla.
13
Viheriöt
13.1

Sallitut ja vaaditut toimenpiteet viheriöillä

Säännön tarkoitus: Tämä sääntö antaa pelaajalle viheriöllä oikeuden toimenpiteisiin, joita ei normaalisti sallita viheriön ulkopuolella, esim. voit merkitä, nostaa, puhdistaa ja asettaa pallon takaisin sekä korjata pinnan vaurioita, ja poistaa hiekkaa sekä irtomaata. Rangaistusta ei seuraa, jos aiheutetaan vahingossa pallon tai pallon merkkinapin liikkuminen viheriöllä.
13.1a

Koska pallo on viheriöllä

Pallo on viheriöllä, kun osakin pallosta:
 • Koskettaa viheriötä, tai
 • On jonkin päällä tai sisällä (esim. irrallisen luonnonhaitan tai haitan) ja on viheriön reunojen sisäpuolella.
Jos osa pallosta on sekä viheriöllä että toisella kentän alueella, ks. Sääntö 2.2c.
13.1b

Viheriöllä olevan pallon merkitseminen, nostaminen ja puhdistaminen

Viheriöllä olevan pallon voi nostaa ja puhdistaa (ks. Sääntö 14.1). Pallon paikka täytyy merkitä ennen sen nostamista (ks. Sääntö 14.1) ja pallo täytyy asettaa takaisin alkuperäiselle paikalleen (ks. Sääntö 14.2).
13.1c

Viheriön parantamiseksi sallitut keinot

Kierroksen aikana ja pelin ollessa keskeytettynä Säännön 5.7a mukaisesti, pelaajalle sallitaan seuraavat kaksi toimenpidettä viheriöllä riippumatta siitä, onko pallo viheriöllä tai ei: (1) Hiekan ja irtomaan poistaminen. Viheriöllä olevaa hiekkaa ja irtomaata saa poistaa ilman rangaistusta. (2) Vaurion korjaaminen. Pelaaja voi korjata viheriöllä olevan vaurion ilman rangaistusta. Pelaaja voi kohtuullisilla toimenpiteillä palauttaa viheriön mahdollisimman lähelle sen alkuperäistä kuntoa, mutta vain:
 • Käyttäen kättä, jalkaa tai muuta kehon osaa tai normaalia viheriöhaarukkaa, tiitä, mailaa tai vastaavaa normaalia varustetta, ja
 • Viivyttämättä peliä tarpeettomasti (ks. Sääntö 5.6a).
Mutta jos pelaaja parantaa viheriötä toimenpiteillä, jotka ylittävät viheriön kohtuullisen kunnostuksen alkuperäiseen kuntoon (esim. tekemällä uran kohti reikää tai käyttämällä esinettä, joka ei ole sallittu), pelaaja saa yleisen rangaistuksen Säännön 8.1a rikkomisesta. Viheriöllä oleva vaurio” tarkoittaa vauriota, jonka on aiheuttanut joku henkilö (mukaan lukien pelaaja itse) tai ulkopuolinen vaikutus. Tällaisia vaurioita ovat:
 • Pallon alastulojäljet, kenkien aiheuttamat vahingot (esim. jäljet piikeistä) ja varusteiden tai lipputangon aiheuttamat painaumat tai naarmut,
 • Vanhojen reikien kohdat, siirtonurmet, siirtonurmen saumat ja kentän hoitotyökalujen tai -koneiden aiheuttamat painaumat tai naarmut,
 • Eläinten jäljet tai kaviojäljet, ja
 • Maahan painuneet esineet (esim. kivet, kävyt, rakeet tai tiit) ja näiden aiheuttamat painaumat.
Mutta termi ”viheriöllä oleva vaurio” ei pidä sisällään mitään vaurioita tai olosuhteita, jotka aiheutuvat:
 • Normaaleista viheriön yleiskunnon hoitotoimenpiteistä (esim. ilmastusreiät ja pystyleikkauksesta aiheutuvat jäljet),
 • Sadetuksesta tai sateesta tai muista luonnonvoimista,
 • Luonnollisesta viheriön pinnan puutteellisuudesta (esim. rikkaruohot tai paljaat, sairaat tai epätasaisen kasvun alueet), tai
 • Normaalista reiän kulumisesta.
13.1d

Pallo tai pallon merkkinappi liikkuu viheriöllä

Pallon tai pallon merkkinapin liikkumisesta viheriöllä on kaksi erityistä sääntöä. (1) Ei rangaistusta, jos pallo liikkuu vahingossa. Rangaistusta ei seuraa, jos lyöntipelissä pelaaja, vastustaja tai joku muu pelaaja liikuttaa viheriöllä olevaa palloa tai pallon merkkinappia vahingossa. Pelaajan täytyy:
 • Asettaa pallo takaisin alkuperäiselle paikalleen (joka arvioidaan, jos se ei ole tiedossa) (ks. Sääntö 14.2), tai
 • Asettaa pallon merkkinappi merkitsemään pallon alkuperäistä paikkaa.
Poikkeus – Pallo tulee pelata sijaintipaikaltaan, kun se alkaa liikkua taakseviennin aikana tai lyönnin aikana ja lyönti suoritetaan (ks. Sääntö 9.1b). Jos pelaaja tai vastustaja nostaa tarkoituksellisesti pelaajan pallon tai pallon merkkinapin viheriöllä, ks. Säännöt 9.4 tai 9.5, joissa kerrotaan, tuleeko tilanteesta rangaistusta.
(2) Milloin pallo asetetaan takaisin, jos luonnonvoimat ovat sitä liikuttaneet. Kun luonnonvoimat aiheuttavat pelaajan pallon liikkumisen viheriöllä, paikka mistä peliä jatketaan riippuu siitä, oliko pallo jo nostettu ja asetettu takaisin viheriölle (ks. Sääntö 14.1):
 • Pallo oli jo nostettu ja asetettu takaisin. Pallo täytyy asettaa takaisin paikkaan, josta se liikkui (joka arvioidaan, jos se ei ole tiedossa) (ks. Sääntö 14.2), vaikka luonnonvoimat aiheuttivat sen liikkumisen eivätkä pelaaja, vastustaja tai ulkopuolinen vaikutus (ks. Säännön 9.3 Poikkeus).
 • Palloa ei vielä oltu nostettu ja asetettu takaisin. Pallo täytyy pelata sen uudesta paikasta (ks. Sääntö 9.3).
Rangaistus pallon pelaamisesta väärästä paikasta rikkoen Sääntöä 13.1d: Yleinen rangaistus Säännön 14.7a nojalla.
13.1e

Viheriöiden tarkoituksellinen kokeileminen kielletty

Kierroksen aikana ja kun peli on keskeytetty Säännön 5.7a mukaisesti, pelaaja ei saa tarkoituksellisesti tehdä kumpaakaan seuraavista toimenpiteistä kokeillakseen viheriötä tai väärää viheriötä:
 • Hangata viheriön pintaa, tai
 • Vierittää palloa.
Poikkeus – Viheriöiden kokeileminen kahden pelatun reiän välissä: Kahden pelatun reiän välissä pelaaja voi hangata viheriön pintaa tai vierittää palloa juuri pelatun reiän viheriöllä ja millä tahansa harjoitusviheriöllä (ks. Sääntö 5.5b). Rangaistus viheriön tai väärän viheriön kokeilemisesta rikkoen Sääntöä 13.1e: Yleinen rangaistus. Ks. Toimikunnan ohjeet, Osa 8; Mallipaikallissääntö I-2 (Toimikunta voi ottaa käyttöön paikallissäännön, jolla kielletään pallon vierittäminen juuri pelatun reiän viheriöllä).
13.1f

Pakollinen vapautuminen väärältä viheriöltä

(1) Mitä tarkoittaa väärän viheriön haittaaminen. Tämän säännön mukaista haittaamista on, kun:
 • Jokin osa pelaajan palloa koskettaa väärää viheriötä tai pallo on jonkin päällä tai sisällä (esim. irrallisen luonnonhaitan tai haitan) ja pallo on väärän viheriön reunojen sisäpuolella, tai
 • Väärä viheriö vaikuttaa fyysisesti pelaajan aiotun lyöntiasennon alueeseen tai svingin vaatimaan tilaan.
(2) Vapautuminen on pakollista. Väärän viheriön haitatessa pelaajaa, ei hän saa pelata palloa sijaintipaikaltaan. Sen sijaan pelaajan on vapauduttava ilman rangaistusta pudottamalla alkuperäinen tai muu pallo seuraavanlaiselle vapautumisalueelle (ks. Sääntö 14.3):
 • Vertailupiste: Lähin täydellisen vapautumisen piste, joka sijaitsee samalla kentän alueella, jolle pallo pysähtyi.
 • Vertailupisteestä mitattu vapautumisalueen koko: Yksi mailanmitta, mutta seuraavin rajoituksin:
 • Vapautumisalueen sijainnin rajoitukset:
  • Täytyy olla samalla kentän alueella, jossa vertailupiste on,
  • Ei saa olla lähempänä reikää kuin vertailupiste, ja
  • Täytyy vapautua kokonaan väärän viheriön kaikesta haittaamisesta.
(3) Selvästi epätarkoituksenmukaisen lyönnin nojalla vapautumista ei myönnetä. Säännön 13.1f perusteella ei saa vapautua, jos haittaaminen tapahtuu vain, jos pelaaja valitsee mailan, lyöntiasennon, svingin tai pelisuunnan, joka on epätarkoituksenmukainen kyseisissä olosuhteissa. Rangaistus pallon pelaamisesta väärästä paikasta rikkoen sääntöä 13.1f: Yleinen rangaistus Säännön 14.7a nojalla. Ks. Toimikunnan ohjeet, Osa 8; Mallipaikallissääntö D-3 (Toimikunta voi ottaa käyttöön paikallissäännön, jolla kielletään vapautuminen, kun väärä viheriö haittaa vain aiotun lyöntiasennon aluetta).
13.2

Lipputanko

Säännön tarkoitus: Tämä sääntö kattaa pelaajan valinnat lipputangon käsittelyyn. Pelaaja voi jättää lipputangon reikään tai ottaa sen pois reiästä (käsittää myös lipputangon huoltamisen ja poistamisen, kun palloa on pelattu), mutta tämä pitää päättää ennen lyöntiä. Pallon osumisesta lipputankoon ei yleensä seuraa rangaistusta.
Tämä sääntö pätee, kun palloa pelataan mistä tahansa kentältä, vaikka pallo ei olisi viheriöllä.
13.2a

Lipputangon jättäminen reikään

(1) Pelaaja voi jättää lipputangon reikään. Pelaaja saa lyödä lipputangon ollessa reiässä niin, että liikkeessä oleva pallo voi osua lipputankoon. Pelaajan on päätettävä tämä ennen lyöntiä, joko:
 • Jättämällä lipputangon reikään niin kuin se siinä on tai siirtämällä sitä niin, että se on keskellä reikää ja jättämällä sen siihen, tai
 • Laittamalla poistetun lipputangon takaisin reikään.
Kummassakaan tapauksessa:
 • Pelaaja ei saa yrittää saada hyötyä siirtämällä lipputankoa reiässä tarkoituksellisesti muuhun asentoon kuin keskelle reikää.
 • Jos pelaaja tekee niin ja liikkeessä oleva pallo osuu lipputankoon, hän saa yleisen rangaistuksen.
(2) Rangaistusta ei seuraa, jos pallo osuu reikään jätettyyn lipputankoon. Jos pelaaja lyö, kun lipputanko on jätetty reikään ja liikkeessä oleva pallo osuu lipputankoon:
 • Rangaistusta ei seuraa (paitsi kohdassa (1) mainitussa tapauksessa), ja
 • Pallo tulee pelata sijaintipaikaltaan.
(3) Rajoitukset lipputangon siirtämisestä tai poistamisesta reiästä pallon ollessa liikkeessä. Lyönnin jälkeen lipputangon ollessa reiässä:
 • Pelaaja ja hänen caddiensa eivät saa tarkoituksellisesti liikuttaa tai poistaa lipputankoa vaikuttaakseen siihen, mihin pelaajan liikkeessä oleva pallo pysähtyisi (esim. estääkseen pallon osuminen lipputankoon). Jos näin menetellään, pelaaja saa yleisen rangaistuksen.
 • Mutta rangaistusta ei seuraa, jos pelaajan reikään jättämää lipputankoa liikutetaan tai poistetaan jostain muusta syystä, esim. kun pelaajan on kohtuullista olettaa, että liikkeessä oleva pallo ei osu lipputankoon ennen pysähtymistään.
(4) Rajoitukset muille pelaajille lipputangon liikuttamisesta ja poistamisesta, kun pelaaja on päättänyt jättää lipputangon reikään. Kun pelaaja on jättänyt lipputangon reikään eikä ole valtuuttanut ketään huoltamaan lipputankoa (ks. Sääntö 13.2b(1)), toinen pelaaja ei saa tarkoituksellisesti liikuttaa tai poistaa lipputankoa vaikuttaakseen siihen, mihin pelaajan liikkeessä oleva pallo pysähtyisi.
 • Jos toinen pelaaja tai hänen caddiensa tekee niin ennen lyöntiä tai sen aikana ja pelaaja lyö ilman, että on tästä tietoinen tai toinen pelaaja tekee niin, kun pelaajan pallo on liikkeessä lyönnin jälkeen, saa toinen pelaaja yleisen rangaistuksen.
 • Mutta rangaistusta ei seuraa, jos toinen pelaaja tai hänen caddiensa liikuttaa tai poistaa lipputangon jostain muusta syystä, esim. kun:
  • Hänen on kohtuullista olettaa, että liikkeessä oleva pelaajan pallo ei osu lipputankoon ennen pysähtymistään, tai
  • Hän ei tiedä, että pelaaja on pelaamassa palloaan tai että pelaajan pallo on liikkeessä.
Ks. Sääntö 22.2 (Foursome:ssa kumpikin pelipartneri voi tehdä toimenpiteitä pelaajaparin puolesta ja pelipartnerin toimenpiteet rinnastetaan pelaajan toimenpiteisiin); 23.5 (Four-Ball:ssa kumpikin pelipartneri voi tehdä toimenpiteitä pelaajaparin puolesta ja pelipartnerin toimenpiteet koskien pelaajan palloa tai varusteita rinnastetaan pelaajan toimenpiteisiin).
13.2b

Lipputangon poistaminen reiästä

(1) Pelaaja voi poistattaa lipputangon reiästä. Pelaaja voi lyödä niin, että lipputanko ei ole reiässä, jotta pelaajan liikkeessä oleva pallo ei osu reiässä olevaan lipputankoon. Pelaajan on päätettävä tämä ennen lyöntiä, joko:
 • Poistattamalla lipputangon reiästä ennen pallon pelaamista, tai
 • Valtuuttamalla jonkun huoltamaan lipputankoa, mikä tarkoittaa, että:
  • Pidetään lipputankoa reiässä, sen päällä tai vieressä ennen lyöntiä ja lyönnin aikana osoittaen pelaajalle reiän sijaintia, ja
  • Sitten poistetaan lipputanko lyönnin aikana tai sen jälkeen.
Pelaajan katsotaan valtuuttaneen lipputangon huoltamisen, jos:
 • Pelaajan caddie pitää lipputankoa reiässä, sen päällä tai vieressä tai seisoo reiän läheisyydessä lyönnin aikana, vaikka pelaaja ei tietäisikään caddien tekevän niin,
 • Pelaaja pyytää jotain muuta henkilöä huoltamaan lipputankoa ja tämä henkilö toimii niin, tai
 • Pelaaja havaitsee toisen henkilön pitävän lipputankoa reiässä, sen päällä tai vieressä tai seisoo aivan reiän vieressä, ja pelaaja lyö ilman, että pelaaja pyytää tätä henkilöä siirtymään pois tai jättämään lipputangon reikään.
(2) Miten toimitaan, jos pallo osuu lipputankoon tai sitä huoltavaan henkilöön. Kun pelaajan liikkeessä oleva pallo osuu lipputankoon, jonka pelaaja oli päättänyt poistaa reiästä kohdan (1) mukaisesti, tai osuu henkilöön, joka on huoltamassa lipputankoa (tai johonkin, mitä henkilöllä on mukana), seuraukset riippuvat siitä, oliko tämä tahallista vai vahinko:
 • Pallo osuu vahingossa lipputankoon tai henkilöön, joka poisti tai huoltaa sitä. Jos pelaajan liikkeessä oleva pallo osuu vahingossa lipputankoon tai henkilöön, joka poisti tai huoltaa sitä (tai johonkin, mitä henkilöllä on mukana), rangaistusta ei seuraa ja pallo täytyy pelata sijaintipaikaltaan.
 • Henkilö, joka huoltaa lipputankoa, tarkoituksellisesti muuttaa pallon suuntaa tai pysäyttää sen. Jos henkilö, joka huoltaa lipputankoa tarkoituksellisesti muuttaa liikkeessä olevan pallon suuntaa tai pysäyttää sen, sovelletaan Sääntöä 11.2c:
  • Mistä palloa pelataan. Pelaaja ei saa pelata palloa sijaintipaikaltaan vaan hänen täytyy vapautua Säännön 11.2c mukaisesti.
  • Milloin tulee rangaistus. Jos henkilö, joka tarkoituksellisesti muutti pallon suuntaa, oli joku pelaajista tai tämän pelaajan caddie, saa tämä pelaaja yleisen rangaistuksen Säännön 11.2 rikkomisesta.
Tätä sääntöä sovellettaessa “muuttaa tarkoituksellisesti suuntaa tai pysäyttää” tarkoittaa samaa kuin Säännössä 11.2a sisältäen pelaajan liikkeessä olevan pallon osumisen:
 • Poistettuun lipputankoon, joka oli tarkoituksellisesti asetettu tai jätetty maahan tiettyyn kohtaan niin, että se voi muuttaa pallon kulkusuuntaa tai pysäyttää sen,
 • Huollettuun lipputankoon, jota henkilö ei tarkoituksellisesti poistanut reiästä tai siirtänyt pois pallon tieltä, tai
 • Henkilöön, joka huolsi tai poisti lipputangon (tai johonkin, mitä henkilöllä oli mukana), kun hän ei tarkoituksellisesti liikkunut pois pallon tieltä.
Poikkeus – Rajoitukset tahalliselle lipputangon liikuttamiselle, jolla yritetään vaikuttaa liikkeessä olevan pallon kulkuun (ks. Sääntö 11.3). Ks. Sääntö 22.2 (Foursome:ssa kumpikin pelipartneri voi tehdä toimenpiteitä pelaajaparin puolesta ja pelipartnerin toimenpiteet rinnastetaan pelaajan toimenpiteisiin); 23.5 (Four-Ball:ssa kumpikin pelipartneri voi tehdä toimenpiteitä pelaajaparin puolesta ja pelipartnerin toimenpiteet koskien pelaajan palloa tai varusteita rinnastetaan pelaajan toimenpiteisiin).
13.2c

Pallo nojaa reiässä olevaan lipputankoon

Jos pelaajan pallo pysähtyy reiässä olevaa lipputankoa vasten:
 • Jos osakin pallosta on reiässä viheriöpinnan alapuolella, katsotaan pallon olevan reiässä, vaikka koko pallo ei olisikaan maanpinnan alapuolella.
 • Jos mikään osa pallosta ei ole reiässä viheriöpinnan alapuolella:
  • Pallo ei ole reiässä ja se tulee pelata sijaintipaikaltaan.
  • Jos lipputanko poistetaan ja pallo liikkuu (putoaa reikään tai liikkuu reiästä poispäin), rangaistusta ei seuraa ja pallo täytyy asettaa takaisin reiän reunalle (ks. Sääntö 14.2).
Rangaistus pallon pelaamisesta väärästä paikasta rikkoen sääntöä 13.2c: Yleinen rangaistus Säännön 14.7a nojalla. Lyöntipelissä pelaajan tulos hylätään, jos hän ei ole pelannut palloaan reikään kuten Säännössä 3.3c edellytetään.
13.3

Pallo reiän reunalla

13.3a

Odotusaika reiän reunalla olevan pallon reikään putoamiselle

Jos osakin pelaajan pallosta on ylittänyt reiän reunan:
 • Pelaajalla on kohtuullinen aika siirtyä reiälle ja tämän jälkeen 10 sekuntia aikaa odottaa, putoaako pallo reikään.
 • Jos pallo putoaa reikään tänä aikana, katsotaan pelaajan pelanneen pallon reikään edellisellä lyönnillä.
 • Jos pallo ei putoa reikään tänä aikana:
  • Katsotaan pallo pysähtyneeksi.
  • Jos pallo tämän jälkeen putoaa reikään, katsotaan pelaajan pelanneen pallon reikään edellisellä lyönnillä, mutta hän saa yhden lyönnin rangaistuksen, joka lisätään tämän reiän tulokseen.
13.3b

Miten toimitaan, jos reiän reunalla oleva pallo nostetaan tai sitä liikutetaan ennen odotusajan umpeutumista

Jos reiän reunalla oleva pallo nostetaan tai sitä liikutetaan, muutoin kuin luonnonvoimien johdosta, ennen Säännössä 13.3a olevan odotusajan umpeutumista, katsotaan pallon olleen pysähtynyt:
 • Pallo täytyy asettaa takaisin reiän reunalle (ks. Sääntö 14.2), ja
 • Tämän jälkeen Säännön 13.3a mukaista odotusaikaa ei enää ole. (Ks. Sääntö 9.3 miten menetellään, jos takaisin asetettu pallo liikkuu luonnonvoimien johdosta).
Jos vastustaja reikäpelissä tai joku toinen pelaaja lyöntipelissä tarkoituksellisesti nostaa tai liikuttaa pelaajan reiän reunalla olevaa palloa ennen kuin odotusaika on umpeutunut:
 • Reikäpelissä pelaajan pallon katsotaan olevan reiässä edellisellä lyönnillä eikä vastustajalle seuraa rangaistusta Säännön 11.2b perusteella.
 • Lyöntipelissä pelaaja, joka nosti tai liikutti palloa, saa yleisen rangaistuksen (kahden lyönnin rangaistus). Pallo täytyy asettaa takaisin reiän reunalle (ks. Sääntö 14.2).
TUTUSTU TARKEMMIN
Sääntö 1Peli, pelaajan käyttäytyminen ja säännöt
Säännön tarkoitus Sääntö 1 esittelee pelin keskeiset periaatteet pelaajalle: Pelaa kenttä sellaisena kuin se on ja pallo sijaintipaikaltaan. Pela...
Lue lisää