Tulosta valinta
23
Four-Ball
Säännön tarkoitus: Sääntö 23 käsittelee Four-Ball-pelimuotoa (pelataan reikä- tai lyöntipelinä), jossa pelipartnerit kilpailevat pelaajaparina pelaten omia pallojaan. Pelaajaparin tulos on pelipartnereiden pienempi tulos kultakin reiältä.
23
Four-Ball
23.1

Four-Ball yleisesti

Four-Ball on pelipartnereiden pelimuoto (reikä- tai lyöntipeli), jossa:
 • Kaksi pelipartneria kilpailee pelaajaparina kummankin pelatessa omia pallojaan.
 • Pelaajaparin tulos on pelipartnereiden pienempi tulos kultakin reiältä.
Säännöt 1-20 koskevat tätä pelimuotoa ja ovat voimassa tässä säännössä esitetyin muutoksin. Tämän pelimuodon reikäpelimuunnelma on nimeltään Best-Ball, jossa yksi pelaaja pelaa kahden tai kolmen omaa palloaan pelaavan pelipartnerin muodostamaa pelaajaparia vastaan sääntöjen mukaisesti tässä säännössä esitetyin muutoksin. (Best-Ball:ssa, jossa kolme pelipartneria pelaa pelaajaparina, viittaus toiseen pelipartneriin tarkoittaa molempia kahdesta muusta pelipartnerista).
23.2

Four-Ball:n tulokset

23.2a

Pelaajaparin reikäkohtainen tulos reikä- ja lyöntipelissä

 • Kun molemmat pelipartnerit pelaavat pallon reikään tai muutoin reiän loppuun sääntöjen mukaisesti. Pienempi tulos on pelaajaparin tulos.
 • Kun vain toinen pelipartnereista pelaa pallon reikään tai muutoin reiän loppuun sääntöjen mukaisesti. Pelipartnerin tulos on pelaajaparin tulos. Toisen pelipartnerin ei tarvitse pelata palloa reikään.
 • Kun kumpikaan pelipartnereista ei pelaa palloa reikään tai muutoin reikää loppuun sääntöjen mukaisesti. Pelaajaparilla ei ole tulosta kyseiselle reiälle, jolloin:
  • Reikäpelissä pelaajapari häviää reiän, ellei vastustajapelaajapari ole jo luovuttanut tai muulla tavalla hävinnyt reikää.
  • Lyöntipelissä pelaajaparin tulos hylätään, ellei se korjaa virhettä ajoissa Säännön 3.3c mukaisesti.
23.2b

Pelaajaparin tuloskortti lyöntipelissä

(1) Pelaajaparin vastuu. Pelaajaparin bruttotulos kultakin reiältä pitää merkitä tuloskorttiin. Jokaisella reiällä:
 • Tuloskorttiin täytyy merkitä ainakin yhden pelipartnerin bruttotulos.
 • Rangaistusta ei seuraa, jos tuloskorttiin merkitään useamman kuin yhden pelipartnerin tulos.
 • Jokainen tuloskortissa oleva tulos pitää olla pelaajakohtaisesti tunnistettavissa; muutoin pelaajaparin tulos hylätään.
 • Ei riitä, että pelaajaparin reikätulos tunnistetaan yleisesti pelaajaparin tulokseksi.
Vain toisen pelipartnereista tarvitsee vahvistaa pelaajaparin tuloskortissa olevat reikäkohtaiset tulokset Säännön 3.3b(2) mukaisesti. (2) Toimikunnan vastuut. Toimikunnan vastuulla on kumpi pelaajaparin tuloksista tulee voimaan kuten myös tasoitusten soveltaminen tasoituksellisessa kilpailussa:
 • Jos reiälle on syötetty vain yksi tulos, tämä on pelaajaparin tulos.
 • Jos reiälle on syötetty molempien pelipartnereiden tulos:
  • Jos tulokset ovat erilaiset, alempi tulos (brutto tai netto) on pelaajaparin tulos.
  • Jos molemmat tulokset ovat samat, toimikunta voi huomioida kumman tahansa tuloksen. Jos huomioitu tulos havaitaan myöhemmin syystä tai toisesta vääräksi, toimikunta huomioi toisen tuloksen.
Jos reiälle valituksi tulevaa pelaajaparin tulosta ei selkeästi voida tunnistaa jommankumman pelipartnerin pelaamaksi tai jos tämän pelipartnerin suoritus kyseisellä reiällä on hylätty, pelaajaparin tulos hylätään.
23.2c

Milloin Sääntöä 11.2 ei sovelleta Four-Ball:ssa

Sääntö 11.2 ei ole voimassa seuraavassa tapauksessa: Jos joku tahallisesti vaikuttaa pelaajan liikkeessä olevan pallon suuntaan tai pysäyttää sen tilanteessa, jossa pallolla ei enää ole käytännössä mahdollisuutta mennä reikään silloin, kun pelaajan pelipartneri on jo pelannut reiän loppuun ja pelaajan liikkeessä olevan pallon pitäisi mennä reikään, jotta pelaajaparin tulos paranisi yhdellä lyönnillä, ei tälle henkilölle seuraa rangaistusta eikä pelaajan tulosta lasketa pelaajaparin tulokseen.
23.3

Milloin kierros alkaa ja loppuu; Milloin reikä on pelattu loppuun

23.3a

Milloin kierros alkaa

Pelaajaparin kierros alkaa, kun toinen pelipartnereista suorittaa avauslyönnin ensimmäisellä reiällä.
23.3b

Milloin kierros päättyy

Pelaajaparin kierros loppuu:
 • Reikäpelissä kun:
  • Jompikumpi pelaajapari on voittanut ottelun (ks. Säännöt 3.2a(3)), tai
  • Ottelu on tasan viimeisen reiän jälkeen ja kilpailumääräyksissä todetaan, että ottelu voi päättyä tasan (ks. Sääntö 3.2a(4)).
 • Lyöntipelissä, kun pelaajapari lopettaa viimeisen reiän pelaamisen joko niin, että molemmat pelipartnerit pelaavat pallon reikään (sisältäen virheen korjaamisen esim. Säännön 6.1 tai 14.7b mukaisesti) tai kun toinen pelipartnereista pelaa pallon reikään viimeisellä reiällä ja toinen pelipartneri valitsee olla tekemättä niin.
23.3c

Milloin reikä on pelattu loppuun

(1) Reikäpeli. Pelaajapari on pelannut reiän loppuun, kun:
 • Molemmat pelipartnerit ovat pelanneet pallonsa reikään tai heidän seuraavat lyöntinsä on luovutettu.
 • Toinen pelipartnereista on pelannut pallonsa reikään tai hänen seuraava lyöntinsä on luovutettu ja hänen pelipartnerinsa joko päättää olla pelaamatta palloaan reikään tai hänen tuloksensa ei voi enää vaikuttaa pelaajaparin tulokseen, tai
 • Reiän tulos on ratkennut (esim. jos toisen pelaajaparin tulos reiältä on pienempi kuin mitä pelaajapari voi mahdollisesti tehdä).
(2) Lyöntipeli. Pelaajapari on pelannut reiän loppuun, kun toinen pelipartnereista on pelannut pallonsa reikään, ja kun hänen pelipartnerinsa on pelannut pallon reikään, on valinnut olla tekemättä niin tai hänen tuloksensa on hylätty reiältä.
23.4

Yksi tai molemmat pelipartnerit voivat edustaa pelaajaparia

Kierroksen aikana pelaajaparia voi edustaa toinen pelipartnereista koko kierroksen tai osan siitä. Molempien pelipartnereiden ei ole pakko olla paikalla, tai ollessaan paikalla ei ole pakko pelata kaikilla rei’illä. Jos pelipartneri ei ole paikalla ja saapuu sitten myöhemmin, tämä pelipartneri saa liittyä pelaamaan pelaajapariin vain reikien pelaamisen välillä, mikä tarkoittaa:
 • Reikäpelissä – Ennen kuin yksikään ottelussa pelaavista aloittaa reiän pelaamisen. Jos pelipartneri saapuu vasta sen jälkeen, kun yksikin pelaaja jommastakummasta pelaajaparista on aloittanut reiän pelaamisen, tällä pelipartnerilla ei ole oikeutta pelata pelaajaparissa ennen seuraavaa reikää.
 • Lyöntipelissä – Ennen kuin hänen pelipartnerinsa on aloittanut reiän pelaamisen. Jos pelipartneri saapuu vasta sen jälkeen, kun hänen pelipartnerinsa on aloittanut reiän pelaamisen, saapuva pelipartneri ei saa pelata pelaajaparissa ennen seuraavaa reikää.
Saapuva pelipartneri, joka ei saa pelata pelaajaparissa kyseisellä reiällä, saa antaa neuvoja tai avustaa pelipartneria ja toimia pelipartnerin puolesta kyseisellä reiällä (ks. Säännöt 23.5a ja 23.5b). Rangaistus lyömisestä silloin, kun pelipartneri ei ole oikeutettu pelaamaan reikää rikkoen Sääntöä 23.4: Yleinen rangaistus.
23.5

Pelaajan toimet, jotka vaikuttavat pelipartnerin peliin

23.5a

Pelaajalla on oikeus tehdä samoja menettelytapoja pelipartnerin pallolle, joita pelipartnerikin saa tehdä

Vaikka pelaajaparin molempien pelaajien tulee pelata omaa palloaan:
 • Pelaaja voi tehdä niitä menettelytapoja pelipartnerin pallolle, joita pelipartnerikin saa tehdä ennen lyöntiä, kuten merkitä pallon paikan ja nostaa, asettaa takaisin, pudottaa ja asettaa pallon.
 • Pelaaja ja hänen caddiensa saavat avustaa pelipartneria kaikilla niillä tavoilla, joilla pelipartnerin oma caddie saa avustaa häntä (kuten antamalla tai kysymällä neuvoja tai toimimalla muilla Säännön 10 sallimilla tavoilla), mutta mitään sellaista apua, joka sääntöjen perusteella on pelipartnerin omalta caddielta kielletty, ei saa antaa.
Lyöntipelissä pelipartnerit eivät saa sopia keskenään, että jättävät viheriöllä pallon paikalleen avustamaan jompaakumpaa heistä tai ketään muuta pelaajaa (ks. Sääntö 15.3a).
23.5b

Pelipartneri on vastuussa pelaajan menettelytavoista

Kaikkia menettelytapoja, joita pelaaja tekee pelipartnerin pallolle tai varusteille, katsotaan pelipartnerin tekemiksi. Jos pelaajan menettelytavat rikkoisivat sääntöä, jos pelipartneri tekisi niin:
 • Pelipartnerin katsotaan rikkovan sääntöä ja hän saa asianomaisen rangaistuksen (ks. Sääntö 23.9a).
 • Esimerkkejä tästä ovat tilanteet, joissa pelaaja rikkoo sääntöjä seuraavasti:
  • Parantamalla pelipartnerin tulevaan lyöntiin vaikuttavia olosuhteita,
  • Aiheuttamalla vahingossa pelipartnerin pallon liikkumisen, tai
  • Jättämällä merkitsemättä pelipartnerin pallon paikan ennen sen nostamista.
Tämä koskee myös pelaajan caddien toimenpiteitä, joita hän tekee pelipartnerin pallolle ja jotka rikkoisivat sääntöjä, jos pelipartneri tai hänen caddiensa tekisi niin. Jos pelaajan tai hänen caddiensa menettelytavat vaikuttavat sekä pelaajan että pelipartnerin pallon pelaamiseen, ks. Säännöstä 23.9a(2) milloin molemmat pelipartnerit saavat rangaistuksen.
23.6

Pelaajaparin pelijärjestys

Pelipartnerit voivat pelata pelaajaparin pallot parhaaksi katsomassaan järjestyksessä. Tämä tarkoittaa sitä, että kun on pelaajan vuoro pelata Säännön 6.4a (reikäpeli) tai 6.4b (lyöntipeli) mukaisesti, voi pelaaja tai hänen pelipartnerinsa pelata seuraavaksi. Poikkeus – Reiän pelaamisen jatkaminen lyönnin luovuttamisen jälkeen reikäpelissä:
 • Pelaaja ei saa jatkaa reiän pelaamista sen jälkeen, kun hänen seuraava lyöntinsä on luovutettu, jos tämä voisi auttaa hänen pelipartneriaan.
 • Jos pelaaja tekee näin, pelaajan tulos tulee voimaan ilman rangaistusta, mutta pelipartnerin tulosta reiälle ei voida ottaa pelaajaparin tulokseksi.
23.7

Pelipartnerit voivat jakaa mailat

Sääntöä 4.1b(2) muokataan siten, että pelipartnerit saavat jakaa mailat keskenään edellyttäen, että heidän mailojensa yhteenlaskettu määrä on enintään 14.
23.8

Rajoitus lyönnin aikana pelaajan seisomiselle pelipartnerin takana

Lisäyksenä Säännön 10.2b(4) rajoituksiin, pelaaja ei saa seistä pallon takana pelilinjan jatkeella tai sen läheisyydessä, kun pelipartneri on lyömässä saadakseen tietoa pelaajaparin seuraavaa lyöntiä varten. Rangaistus Säännön 23.8 rikkomisesta: Yleinen rangaistus.
23.9

Kun rangaistus kohdistuu yhteen tai molempiin pelipartnereihin

Kun pelaaja saa rangaistuksen sääntörikkeestä, voi rangaistus kohdistua pelkästään joko tähän pelaajaan tai molempiin pelipartnereihin (tämä tarkoittaa pelaajaparia). Tämä riippuu sääntörikkeestä ja pelimuodosta:
23.9a

Muut kuin hylkäämisrangaistukset

(1) Normaalisti rangaistus kohdistuu vain pelaajaan, ei pelipartneriin. Pelaajan saadessa muun kuin hylkäämisrangaistuksen, kohdistuu se yleensä vain pelaajaan eikä hänen pelipartneriinsa, paitsi kohdan (2) tapauksissa.
 • Kaikki rangaistuslyönnit lisätään pelaajan tulokseen, ei pelipartnerin tulokseen.
 • Pelaajan saadessa yleisen rangaistuksen (reiän menetys) reikäpelissä, ei hänellä ole reiälle tulosta, jota voisi käyttää; mutta tällä rangaistuksella ei ole vaikutusta pelipartneriin, joka voi jatkaa pelaajaparin peliä kyseisellä reiällä.
(2) Kolme tilannetta, joissa pelaajan rangaistus kohdistuu myös pelipartneriin.
 • Kun pelaaja rikkoo Sääntöä 4.1b (14 mailan rajoitus; Mailojen jakaminen, lisääminen tai korvaaminen kierroksen aikana). Reikäpelissä pelaajapari saa rangaistuksen (ottelutuloksen korjaaminen); lyöntipelissä myös pelipartneri saa saman rangaistuksen kuin pelaaja.
 • Kun pelaajan sääntörike auttaa pelipartnerin peliä. Reikä- ja lyöntipelissä pelipartneri saa saman rangaistuksen kuin pelaaja.
 • Reikäpelissä pelaajan tekemän sääntörikkeen haitatessa vastustajan peliä. Pelipartneri saa saman rangaistuksen kuin pelaaja.
Poikkeus – Pelaajan pelatessa väärää palloa, sen ei katsota auttavan pelipartnerin peliä tai haittaavan vastustajan peliä:
 • Vain pelaaja (ei pelipartneri) saa yleisen rangaistuksen Säännön 6.3c rikkomisesta.
 • Tämä pätee, vaikka vääränä pallona pelattu pallo kuuluisikin pelipartnerille, vastustajalle tai jollekin muulle.
23.9b

Hylkäämisrangaistukset

(1) Milloin pelipartnerin sääntörike johtaa pelaajaparin tuloksen hylkäämiseen. Pelaajaparin tulos hylätään, jos kumpi tahansa pelipartnereista rikkoo jotain seuraavista säännöistä, jonka seurauksena on tuloksen hylkääminen: Vain reikäpelissä. Vain lyöntipelissä: (2) Kun molempien pelipartnereiden sääntörike johtaa pelaajaparin tuloksen hylkäämiseen. Pelaajaparin tulos hylätään, jos molemmat pelipartnerit saavat hylkäämisrangaistuksen jonkin seuraavan säännön perusteella: Vain lyöntipelissä. Pelaajaparin tulos hylätään, jos samalla reiällä molemmat pelipartnerit saavat hylkäämisrangaistuksen jonkin seuraavan säännön perusteella: (3) Kun toisen pelaajan sääntörike johtaa siihen, että hänellä ei ole tulosta kyseiseltä reiältä. Kaikissa muissa tapauksissa, joissa pelaaja rikkoo sääntöä, jonka seurauksena olisi tuloksen hylkääminen, pelaajan tulosta ei hylätä, mutta tämän pelaajan tulosta ei voida käyttää pelaajaparin tuloksena sille reiälle, jolla sääntörike tapahtui. Jos reikäpelissä molemmat pelipartnerit rikkovat tällaista sääntöä samalla reiällä, pelaajapari häviää reiän.
TUTUSTU TARKEMMIN
Sääntö 1Peli, pelaajan käyttäytyminen ja säännöt
Säännön tarkoitus Sääntö 1 esittelee pelin keskeiset periaatteet pelaajalle: Pelaa kenttä sellaisena kuin se on ja pallo sijaintipaikaltaan. Pela...
Lue lisää