Takaisin
14

Toimintatavat pallon merkitsemiseen, nostamiseen ja puhdistamiseen, takaisin asettamiseen, vapautumisalueelle pudottamiseen ja väärästä paikasta pelaamiseen

Siirry osaan
Viralliset säännöt
Tulosta valinta
14
Toimintatavat pallon merkitsemiseen, nostamiseen ja puhdistamiseen, takaisin asettamiseen, vapautumisalueelle pudottamiseen ja väärästä paikasta pelaamiseen
Säännön tarkoitus: Sääntö 14 kattaa milloin ja kuinka pelaaja voi merkitä paikallaan olevan pallon paikan, nostaa ja puhdistaa sen, ja kuinka laittaa pallo takaisin peliin niin, että se pelataan oikealta paikalta.
 • Kun nostettu tai siirretty pallo asetetaan takaisin paikalleen, sama pallo on asetettava alkuperäiseen paikkaansa.
 • Kun vapaudutaan ilman rangaistusta tai rangaistuksella, korvaava tai alkuperäinen pallo on pudotettava tarkkaan määrätylle vapautumisalueelle.
Ennen pallon pelaamista pelaaja saa korjata ilman rangaistusta virheet, jotka hän teki käyttäessään näitä toimintatapoja, mutta pelaaja saa rangaistuksen, jos hän pelaa palloa väärästä paikasta.
14
Toimintatavat pallon merkitsemiseen, nostamiseen ja puhdistamiseen, takaisin asettamiseen, vapautumisalueelle pudottamiseen ja väärästä paikasta pelaamiseen
14.1

Pallon merkitseminen, nostaminen ja puhdistaminen

Tätä sääntöä sovelletaan, kun pelaaja tarkoituksellisesti ”nostaa” pysähtyneen pallonsa. Tämä voidaan tehdä millä tavalla tahansa, sisältäen pallon nostamisen kädellä, pallon pyörittämisen tai muut tavat, joilla tahallisesti aiheutetaan pallon liikkuminen paikaltaan.
14.1a

Nostettavan ja takaisin asetettavan pallon paikka täytyy merkitä

Ennen pallon nostamista sellaisen säännön nojalla, joka vaatii pallon asettamista takaisin alkuperäiselle paikalle, pelaajan täytyy merkitä pallon paikka, mikä tarkoittaa:
 • Pallon merkkinapin asettamista heti pallon taakse tai viereen, tai
 • Mailan pitämistä maassa heti pallon takana tai sen vieressä.
Jos pallon paikka on merkitty pallon merkkinapilla, se pitää poistaa pallon takaisin asettamisen jälkeen ennen lyöntiä. Jos pelaaja nostaa pallon merkitsemättä sen paikkaa, merkitsee paikan väärällä tavalla tai lyö lyönnin, kun pallon merkkinappi on vielä paikallaan, pelaaja saa yhden lyönnin rangaistuksen. Pallon paikkaa ei tarvitse merkitä, kun pelaaja nostaa pallon vapautuakseen sääntöjen mukaisesti.
14.1b

Kuka saa nostaa pallon

Pelaajan pallon saa nostaa sääntöjen mukaan vain:
 • Pelaaja itse, tai
 • Kuka tahansa pelaajan valtuuttama henkilö, mutta tällainen valtuutus tulee antaa erikseen joka kerta ennen pallon nostamista sen sijaan, että se annettaisiin yleisesti koko kierrokselle.
Poikkeus – Milloin caddie saa nostaa pelaajan pallon ilman valtuutusta : Caddie saa nostaa pelaajan pallon ilman valtuutusta kun:
 • Pelaajan pallo on viheriöllä, tai
 • On kohtuullista päätellä (esim. toiminnan tai puheen perusteella), että pelaaja tulee vapautumaan jonkun säännön nojalla.
Jos caddie nostaa pallon, kun se ei ole sallittua, pelaaja saa yhden lyönnin rangaistuksen (ks. Sääntö 9.4). Ks. Säännöt 25.2g, 25.4a ja 25.5d (Sääntöä 14.1b muutetaan tiettyjä vammoja omaaville pelaajille niin, että avustaja saa nostaa pelaajan pallon viheriöllä ilman valtuutusta).
14.1c

Pallon puhdistaminen

Viheriöltä nostetun pallon saa aina puhdistaa (ks. Sääntö 13.1b). Pallo, joka on nostettu jostain muualta, voidaan myös puhdistaa paitsi silloin, kun se nostetaan:
 • Pallon halkeamisen tai säröytymisen toteamiseksi. Puhdistaminen ei ole sallittua (ks. Sääntö 4.2c(1)).
 • Pallon tunnistamiseksi. Puhdistaminen on sallittua vain siinä määrin kuin on tarpeen tunnistamista varten (ks. Sääntö 7.3).
 • Koska se haittaa peliä. Puhdistaminen ei ole sallittua (ks. Sääntö 15.3b(2)).
 • Jotta nähdään, onko pallo olosuhteessa, josta saa vapautumisen.. Puhdistaminen ei ole sallittua, ellei pelaaja tämän jälkeen päätä vapautua jonkin säännön mukaisesti (ks. Sääntö 16.4).
Jos pelaaja puhdistaa palloa, kun se ei ole tämän säännön nojalla sallittua, hän saa yhden lyönnin rangaistuksen ja pallo täytyy asettaa takaisin, jos pallo nostettiin. Ks. Sääntö 22.2 (Foursome:ssa kumpikin pelipartneri voi tehdä toimenpiteitä pelaajaparin puolesta ja pelipartnerin toimenpiteet rinnastetaan pelaajan toimenpiteisiin); 23.5 (Four-Ball:ssa kumpikin pelipartneri voi tehdä toimenpiteitä pelaajaparin puolesta ja pelipartnerin toimenpiteet koskien pelaajan palloa tai varusteita rinnastetaan pelaajan toimenpiteisiin).
14.2

Pallon takaisin asettaminen

Tätä sääntöä sovelletaan aina, kun pallo on nostettu tai liikkunut ja sääntö edellyttää, että pallo on asetettava takaisin paikalleen.
14.2a

Alkuperäistä palloa täytyy käyttää

Alkuperäistä palloa täytyy käyttää asetettaessa pallo takaisin. Poikkeus – Toista palloa voidaan käyttää kun:
 • Alkuperäistä palloa ei saada peliin vähäisellä vaivalla ja muutamissa sekunneissa, kunhan pelaaja ei tahallisesti ole aiheuttanut pallon menetystä,
 • Alkuperäinen pallo on haljennut tai säröytynyt (ks. Sääntö 4.2c),
 • Peliä jatketaan pelin keskeyttämisen jälkeen (ks. Sääntö 5.7d), tai
 • Toinen pelaaja on pelannut alkuperäistä palloa vääränä pallona (ks. Sääntö 6.3c(2)).
14.2b

Kenen täytyy asettaa pallo takaisin paikalleen ja miten se täytyy tehdä

(1) Kuka saa asettaa pallon takaisin paikalleen. Pelaajan pallo on asetettava takaisin sääntöjen mukaisesti ja sen saa tehdä vain:
 • Pelaaja itse, tai
 • Se henkilö, joka nosti pallon tai aiheutti sen liikkumisen.
Jos pelaaja pelaa palloa, jonka oli asettanut takaisin henkilö, joka ei niin olisi saanut tehdä, pelaaja saa yhden lyönnin rangaistuksen. Ks. Säännöt 25.2h, 25.3c ja 25.4a (Säännön 14.2b(1) soveltaminen mahdollistaa tiettyjä vammoja omaavien pelaajien antaa yleinen valtuutus kenelle tahansa henkilölle asettaa tai asettaa takaisin pelaajan pallo). (2) Kuinka pallo asetetaan takaisin paikalleen. Pallo täytyy asettaa takaisin paikalleen asettamalla se kädellä sääntöjen edellyttämälle paikalle ja päästäen siitä irti niin, että se pysyy paikallaan. Jos pelaaja pelaa palloa, joka oli asetettu takaisin väärällä tavalla, mutta oikeaan kohtaan, pelaaja saa yhden lyönnin rangaistuksen.
14.2c

Paikka, johon pallo asetetaan takaisin

Pallo täytyy asettaa takaisin alkuperäiselle paikalleen (joka arvioidaan, jos se ei ole tiedossa), paitsi silloin kun se tulee asettaa takaisin eri paikkaan Sääntöjen 14.2d(2) ja 14.2e mukaisesti tai kun pelaaja vapautuu jonkun säännön mukaisesti. Jos pallo oli paikallaan kiinteän haitan, olennaisen osan, ulkorajan merkin tai kasvavan tai kiinnittyneen luontoon kuuluvan päällä, alla tai nojaten tällaista vasten:
 • Pallon “paikka” sisältää sen pystysuuntaisen sijainnin suhteessa maanpintaan.
 • Tämä tarkoittaa, että pallo täytyy asettaa takaisin alkuperäiselle paikalleen tämän esineen päälle, alle tai sitä vasten.
Sellaisia irrallisia luonnonhaittoja, jotka siirtyivät palloa nostettaessa tai liikutettaessa tai poistettiin ennen kuin pallo asetetaan takaisin, ei tarvitse palauttaa paikalleen. Rajoitukset, jotka koskevat irrallisten luonnonhaittojen poistamista ennen nostetun tai liikutetun pallon takaisin asettamista ks. Sääntö 15.1a, Poikkeus 1.
14.2d

Pallon takaisin asettaminen, kun pallon paikan alkuperäinen makuu on muuttunut

Jos nostetun tai liikkuneen pallon, joka tulee asettaa takaisin, makuu on muuttunut, täytyy pelaajan asettaa pallo takaisin seuraavalla tavalla: (1) Pallo hiekassa. Kun pallo on hiekassa joko bunkkerissa tai muualla kentällä:
 • Asetettaessa pallo takaisin alkuperäiselle paikalleen (joka arvioidaan, jos se ei ole tiedossa) (ks. Sääntö 14.2c), täytyy pelaajan palauttaa pallon alkuperäinen makuu niin hyvin kuin mahdollista.
 • Alkuperäisen pallon makuun palauttamisessa pelaaja voi jättää pienen osan palloa näkyviin, jos pallo on ollut täysin hiekan peitossa.
Jos pelaaja pelaa oikeasta paikasta, mutta ei pyri luomaan pallolle alkuperäistä makuuta rikkoen tätä sääntöä, pelaaja saa yleisen rangaistuksen. (2) Pallo muualla kuin hiekassa. Kun pallo oli muualla kuin hiekassa, täytyy pelaajan asettaa pallo takaisin lähimpään paikkaan, jossa makuu on mahdollisimman samankaltainen kuin alkuperäinen makuu:
 • Yhden mailanmitan sisälle alkuperäisestä paikasta (joka arvioidaan, jos se ei ole tiedossa) (ks. Sääntö 14.2c),
 • Ei lähemmäksi reikää, ja
 • Samalle kentän alueelle, kuin alkuperäinen paikka.
Jos pelaaja tietää, että alkuperäinen pallon makuu muuttui, mutta ei tiedä millainen se oli, pelaajan täytyy arvioida alkuperäinen makuu ja asettaa pallo takaisin kohtien (1) tai (2) mukaisesti. Poikkeus – Kun makuu muuttui pelin ollessa keskeytettynä ja pallon ollessa nostettuna, ks. Sääntö 5.7d.
14.2e

Menettely, jos takaisin asetettu pallo ei pysy alkuperäisellä paikallaan

Jos pelaaja yrittää asettaa palloa takaisin paikoilleen, mutta pallo ei pysy alkuperäisellä paikallaan, täytyy pelaajan yrittää toisen kerran. Jos pallo ei vieläkään pysy tällä paikalla, täytyy pelaajan asettaa pallo takaisin mahdollisimman lähelle alkuperäistä paikkaa, jossa pallo pysyy paikallaan, mutta seuraavin rajoituksin riippuen alkuperäisen pallon sijainnista:
 • Paikka ei saa olla lähempänä reikää.
 • Alkuperäinen paikka yleisellä pelialueella. Lähin paikka täytyy olla yleisellä pelialueella.
 • Alkuperäinen paikka bunkkerissa tai estealueella. Lähin paikka täytyy olla joko samassa bunkkerissa tai samalla estealueella.
 • Alkuperäinen paikka viheriöllä. Lähin paikka täytyy olla joko viheriöllä tai yleisellä pelialueella.
Rangaistus pallon pelaamisesta väärästä paikasta rikkoen sääntöä 14.2: Yleinen rangaistus Säännön 14.7a nojalla. Ks. Sääntö 22.2 (Foursome:ssa kumpikin pelipartneri voi tehdä toimenpiteitä pelaajaparin puolesta ja pelipartnerin toimenpiteet rinnastetaan pelaajan toimenpiteisiin); 23.5 (Four-Ball:ssa kumpikin pelipartneri voi tehdä toimenpiteitä pelaajaparin puolesta ja pelipartnerin toimenpiteet koskien pelaajan palloa tai varusteita rinnastetaan pelaajan toimenpiteisiin).
14.3

Pallon pudottaminen vapautumisalueelle

Tätä sääntöä sovelletaan aina, kun pelaajan täytyy pudottaa pallo vapautuakseen jonkun säännön nojalla, myös silloin kun pelaajan täytyy saada vapautuminen päätökseen asettamalla pallo Säännön 14.3c(2) nojalla. Jos pelaaja parantaa vapautumisaluetta palloa pudotettaessa tai sitä ennen, ks. Sääntö 8.1.
14.3a

Alkuperäistä tai muuta palloa voi käyttää

Pelaaja voi käyttää alkuperäistä tai muuta palloa. Tämä tarkoittaa, että pelaaja voi käyttää mitä tahansa palloa joka kerta, kun hän pudottaa tai asettaa pallon tämän säännön nojalla.
14.3b

Pallo täytyy pudottaa oikealla tavalla

Pelaajan täytyy pudottaa pallo oikein, mikä tarkoittaa kaikkia kohtien (1), (2) ja (3) vaatimusten täyttymistä: (1) Pelaajan täytyy pudottaa pallo. Pelaajan täytyy pudottaa pallo. Pelaajan caddie tai kukaan muu ei saa tehdä tätä. Ks. Säännöt 25.2h, 25.3c ja 25.4a (Säännön 14.3b(1) soveltaminen mahdollistaa tiettyjä vammoja omaavien pelaajien antaa yleinen valtuutus kenelle tahansa henkilölle pudottaa pelaajan pallo). (2) Pallo täytyy pudottaa suoraan polven korkeudelta ilman, että se osuu pelaajaan tai hänen varusteisiinsa. Pelaajan täytyy päästää irti pallosta polven korkeudelta niin, että pallo:
 • Putoaa suoraan alas ilman, että pelaaja heittää, pyöräyttää tai vierittää sitä tai käyttää jotain muuta liikettä, joka voisi vaikuttaa siihen, mihin pallo pysähtyy, ja
 • Ei kosketa mitään pelaajan vartalon osaa tai varustetta ennen kuin se osuu maahan.
“Polven korkeus” tarkoittaa pelaajan seisoma-asennossa olevaa polven korkeutta. Ks. Sääntö 25.6b (Kuinka Sääntöä 14.3b(2) sovelletaan tiettyjä vammoja omaaville pelaajille). (3) Pallo täytyy pudottaa vapautumisalueelle (tai -linjalle). Pallo täytyy pudottaa vapautumisalueelle. Pelaaja saa seistä vapautumisalueen sisä- tai ulkopuolella #pudottaessaan pallon. Mutta käytettäessä linjassa taaksepäin -vapautumista (ks. Säännöt 16.1c(2), 17.1d(2), 19.2b ja 19.3b), pallo täytyy pudottaa linjalle, jonka kyseinen sääntö sallii, ja paikka, johon pallo pudotetaan muodostaa vapautumisalueen. (4) Miten menetellä, jos pallo on pudotettu väärällä tavalla. Jos pallo pudotetaan väärällä tavalla rikkoen yhtä tai useampaa vaatimuksista (1), (2) tai (3):
 • Pelaajan täytyy pudottaa pallo uudestaan oikealla tavalla eikä ole mitään rajoitusta, kuinka monta kertaa pelaajan täytyy näin tehdä.
 • Väärällä tavalla tehtyä pallon pudotusta ei lasketa yhdeksi niistä kahdesta pudotuksesta, jotka vaaditaan ennen kuin pallo pitää asettaa Säännön 14.3c(2) mukaisesti.
Jos pelaaja ei pudota uudestaan vaan sen sijaan lyö lyönnin paikasta, johon pallo pysähtyi väärällä tavalla pudottamisen seurauksena:
 • Mikäli pallo pelattiin vapautumisalueelta, saa pelaaja yhden lyönnin rangaistuksen (mutta ei ole pelannut väärästä paikasta Säännön 14.7a mukaisesti).
 • Mutta mikäli pallo pelattiin vapautumisalueen ulkopuolelta tai se oli asetettu pudottamisen sijaan (riippumatta siitä mistä pallo pelattiin), saa pelaaja yleisen rangaistuksen.
14.3c

Oikealla tavalla pudotetun pallon täytyy jäädä vapautumisalueelle

Tätä sääntöä sovelletaan vain, kun pallo on pudotettu oikein Säännön 14.3b mukaisesti. (1) Pelaaja on suorittanut vapautumisen, kun oikein pudotettu pallo pysähtyy vapautumisalueelle. Pallon täytyy jäädä vapautumisalueelle. Ei haittaa, jos pallo maahan osumisen jälkeen ja ennen pysähtymistä osuu johonkin henkilöön (mukaan lukien pelaajaan itseensä), varusteeseen tai muuhun ulkopuoliseen vaikutukseen:
 • Jos pallo pysähtyy vapautumisalueelle, pelaaja on suorittanut vapautumisen ja hänen täytyy pelata pallo sijaintipaikaltaan.
 • Jos pallo pysähtyy vapautumisalueen ulkopuolelle, pelaajan täytyy toimia Säännön 14.3c(2) toimintatapojen mukaisesti.
Kummassakaan tapauksessa kenellekään ei seuraa rangaistusta, jos oikealla tavalla pudotettu pallo ennen pysähtymistään osuu vahingossa johonkin henkilöön (mukaan lukien pelaajaan itseensä), varusteeseen tai muuhun ulkopuoliseen vaikutukseen. Poikkeus – Joku henkilö tarkoituksellisesti muuttaa oikealla tavalla pudotetun pallon suuntaa tai pysäyttää sen: Kun joku henkilö tarkoituksellisesti muuttaa oikealla tavalla pudotetun pallon suuntaa tai pysäyttää sen ennen kuin se on pysähtynyt, ks. Sääntö 14.3d. (2) Miten menetellään, jos oikealla tavalla pudotettu pallo pysähtyy vapautumisalueen ulkopuolelle. Jos pallo pysähtyy vapautumisalueen ulkopuolelle, pelaajan täytyy pudottaa pallo oikealla tavalla toisen kerran. Jos myös tällöin pallo pysähtyy vapautumisalueen ulkopuolelle, pelaajan täytyy viedä vapautuminen päätökseen käyttämällä takaisin asettamisen toimintatapoja Sääntöjen 14.2b(2) ja 14.2e mukaisesti:
 • Pelaajan täytyy asettaa pallo paikkaan, johon pallo toisella kerralla pudotettaessa osui ensimmäiseksi maahan.
 • Jos tähän paikkaan asetettu pallo ei pysy paikallaan, pelaajan täytyy asettaa pallo tähän paikkaan uudestaan.
 • Jos toiseen kertaan tähän paikkaan asetettu pallo ei pysy paikallaan, pelaajan täytyy asettaa pallo lähimpään paikkaan, jossa se pysyy paikallaan ja Säännön 14.2e rajoitukset toteutuvat. Tällöin pallo voidaan joutua asettamaan vapautumisalueen ulkopuolelle.
14.3d

Miten menetellään, jos joku henkilö tarkoituksellisesti muuttaa oikealla tavalla pudotetun pallon suuntaa tai pysäyttää sen

Tätä sääntöä sovellettaessa pudotetun pallon ”suuntaa on muutettu tarkoituksellisesti tai pallo on pysäytetty”, kun:
 • Henkilö tarkoituksellisesti koskee liikkeessä olevaan pallon sen osuttua maahan, tai
 • Liikkuva pallo osuu johonkin varusteeseen tai muuhun esineeseen tai henkilöön (sisältäen pelaajan itsensä ja hänen caddiensa), jonka pelaaja on tahallisesti asettanut tai jättänyt sillä tavalla, että se voi muuttaa liikkuvan pallon suuntaa tai pysäyttää pallon.
Kun joku henkilö tarkoituksellisesti muuttaa oikealla tavalla pudotetun pallon suuntaa tai pysäyttää sen (joko vapautumisalueella tai sen ulkopuolella) ennen pallon pysähtymistä:
 • Pelaajan tulee pudottaa pallo uudestaan käyttäen Säännön 14.3b menettelytapoja (mikä tarkoittaa, että pudottamista, jossa pudotetun pallon suuntaa muutettiin tahallisesti tai pysäytettiin, ei lasketa yhdeksi niistä kahdesta pudottamisesta, jotka vaaditaan ennen kuin pallo täytyy asettaa Säännön 14.3c(2) mukaisesti).
 • Jos kuka tahansa pelaajista tai hänen caddiensa muuttaa tahallisesti pallon suuntaa tai pysäyttää pallon, saa tämä pelaaja yleisen rangaistuksen.
Poikkeus – Kun ei ole käytännössä mahdollista, että pallo pysähtyy vapautumisalueelle: Jos oikein pudotetun pallon suuntaa muutetaan tahallisesti tai pallo pysäytetään (joko vapautumisalueella tai sen ulkopuolella), kun ei ole käytännössä mahdollista, että se pysähtyy vapautumisalueelle:
 • Kenellekään pelaajalle ei seuraa rangaistusta, ja
 • Pudotettua palloa käsitellään aivan kuin se olisi pysähtynyt vapautumisalueen ulkopuolelle ja lasketaan yhdeksi niistä kahdesta pudotuksesta, jotka vaaditaan ennen kuin pallo täytyy asettaa Säännön 14.3c(2) mukaisesti.
Rangaistus pallon pelaamisesta väärästä paikasta tai asetetun pallon pelaamisesta, kun se piti pudottaa, rikkoen Sääntöä 14.3: Yleinen rangaistus Säännön 14.7a nojalla. Ks. Sääntö 22.2 (Foursome:ssa kumpikin pelipartneri voi tehdä toimenpiteitä pelaajaparin puolesta ja pelipartnerin toimenpiteet rinnastetaan pelaajan toimenpiteisiin); 23.5 (Four-Ball:ssa kumpikin pelipartneri voi tehdä toimenpiteitä pelaajaparin puolesta ja pelipartnerin toimenpiteet koskien pelaajan palloa tai varusteita rinnastetaan pelaajan toimenpiteisiin).
14.4

Milloin pelaajan pallo on takaisin pelissä sen jälkeen, kun pelaajan alkuperäinen pallo ei enää ollut pelissä

Kun pelaajan pelissä oleva pallo on nostettu kentältä, kadonnut tai ulkona, tämä pallo ei ole enää pelissä. Pelaajan pallo on taas pelissä, kun:
 • Pelaaja pelaa alkuperäistä tai muuta palloa tiiausalueelta, tai
 • Alkuperäinen tai muu pallo asetetaan takaisin, pudotetaan tai asetetaan kentälle tarkoituksena laittaa tämä pallo peliin.
Jos pelaaja palauttaa pallon kentälle millä tahansa tavalla, jonka tarkoitus on laittaa se peliin, pallo on pelissä, vaikka se olisi:
 • Vaihdettu alkuperäisen pallon tilalle, kun se ei ole sääntöjen mukaan sallittua, tai
 • Asetettu takaisin, pudotettu tai asetettu (1) väärään paikkaan, (2) väärällä tavalla tai (3) käyttäen toimenpidettä, joka ei sovellu tilanteeseen.
Takaisin asetettu pallo on pelissä, vaikka sen paikkaa merkitsevää pallon merkkinappia ei olisikaan poistettu.
14.5

Pallon korvaamisessa, takaisinasettamisessa, pudottamisessa tai asettamisessa tehdyn virheen korjaaminen

14.5a

Pelaaja voi nostaa pallon korjatakseen virheen ennen pallon pelaamista

Pelaajan vaihdettua alkuperäisen pallon muuhun palloon ilman, että se on sääntöjen mukaan sallittua tai kun pelaajan pelissä oleva pallo asetettiin takaisin, pudotettiin tai asetettiin (1) väärällä tavalla, (2) väärään paikkaan tai (3) käyttäen toimenpidettä, joka ei sovellu tilanteeseen:
 • Pelaaja saa korjata virheen ilman rangaistusta.
 • Mutta virheen korjaaminen on sallittua vain ennen pallon pelaamista.
14.5b

Milloin pelaaja voi vaihtaa toiseen sääntöön tai vapautumisvaihtoehtoon korjatessaan vapautumisessa tehtyä virhettä

Korjatessaan vapautumisessa tehtyä virhettä ratkaisee virheen luonne pitääkö pelaajan käyttää samaa sääntöä ja vapautumisvaihtoehtoa vai voiko hän vaihtaa toiseen sääntöön tai vapautumisvaihtoehtoon: (1) Kun pallo laitettiin peliin soveltuvan säännön perusteella ja pudotettiin tai asetettiin oikeaan paikkaan, mutta sääntö vaatii uudelleen pudottamista tai asettamista.
 • Korjatakseen virheensä, täytyy pelaajan vapautua saman säännön ja saman vapautumisvaihtoehdon mukaisesti.
 • Esimerkiksi, jos pelaaja vapautuessaan pelaamattoman paikan säännöllä käytti sivuttaisen vapautumisen vaihtoehtoa (Sääntö 19.2c) ja pallo pudotettiin oikealle vapautumisalueelle, mutta (1) pudotettiin väärällä tavalla (ks. Sääntö 14.3b) tai (2) pallo pysähtyi vapautumisalueen ulkopuolelle (ks. Sääntö 14.3c). Korjatessaan virhettä pelaajan täytyy vapautua Säännön 19.2 mukaisesti ja hänen täytyy käyttää samaa vapautumisvaihtoehtoa (sivuttainen vapautuminen Säännön 19.2c mukaisesti).
(2) Kun pallo laitettiin peliin soveltuvan säännön mukaisesti, mutta pallo pudotettiin tai asetettiin väärään paikkaan.
 • Korjatakseen tämän virheen, täytyy pelaajan vapautua saman säännön perusteella, mutta hän saa käyttää mitä tahansa tämän säännön vapautumisvaihtoehdoista, jotka soveltuvat kyseiseen tilanteeseen.
 • Esimerkiksi, jos pelaaja vapautuessaan pelaamattoman paikan säännöllä käytti sivuttaista vapautumisvaihtoehtoa (Sääntö 19.2c) ja vahingossa pudotti pallon vaaditun vapautumisalueen ulkopuolelle, pelaajan täytyy virhettä korjatessaan vapautua Säännön 19.2 mukaisesti ja hän saa käyttää mitä tahansa tämän säännön vapautumisvaihtoehdoista.
(3) Kun pallo laitettiin peliin sellaisen säännön mukaisesti, jota tilanteessa ei voi käyttää.
 • Korjatakseen virheensä, täytyy pelaajan vapautua saman säännön ja saman vapautumisvaihtoehdon mukaisesti.
 • Esimerkiksi, jos pelaaja vahingossa käytti pelaamattoman paikan vapautumista pallon ollessa estealueella (missä Sääntöä 19.1 ei voi soveltaa), pelaaja täytyy korjata virhe joko asettamalla pallo takaisin (jos se on nostettu) Säännön 9.4 mukaisesti, tai vapautua rangaistuksella Säännön 17 mukaisesti ja tällöin pelaaja voi käyttää mitä tahansa vaihtoehtoa, jota sääntö sallii kyseiseen tilanteeseen.
14.5c

Virhettä korjattaessa pallon nostamisesta ei seuraa rangaistusta

Kun pelaaja korjaa virheen Säännön 14.5a perusteella, pelaajalle ei tule mitään rangaistusta menettelytavoista, jotka kohdistuivat ainoastaan alkuperäiseen palloon virheen tekemisen jälkeen, esim. pallon liikuttaminen vahingossa (ks. Sääntö 9.4b) tai alkuperäisen pallon lyöntiin vaikuttavien olosuhteiden parantaminen (ks. Sääntö 8.1a). Mutta jos samat menettelytavat aiheuttaisivat rangaistuksen myös pallolle, joka laitettiin peliin virheen korjaamiseksi (esim. menettelytavat paransivat lyöntiin vaikuttavia olosuhteita nyt pelissä olevalle pallolle), rangaistus kohdistuu palloon, joka on nyt pelissä. Poikkeus – Rangaistus tahallisesta pudotetun pallon suunnan muuttamisesta tai pysäyttämisestä: Jos pelaaja lyöntipelissä saa yleisen rangaistuksen tahallisesta pudotetun pallon suunnan muuttamisesta tai pysäyttämisestä Säännön 14.3d nojalla, pelaaja saa silti rangaistuksen, vaikka pelaaja pudottaa pallon uudestaan Säännön 14.3b menettelytapojen mukaisesti.
14.6

Seuraavan lyönnin lyöminen edellisen lyönnin paikalta

Tätä sääntöä sovelletaan aina, kun pelaajan edellytetään tai sallitaan sääntöjen mukaisesti lyödä seuraava lyönti edellisen lyönnin paikalta (esim. otettaessa lyönti ja lyöntimatka -vapautuminen tai pelattaessa uudestaan, kun lyönti mitätöidään tai sitä ei muutoin lasketa).
 • Tapa, jolla pelaajan täytyy laittaa pallo peliin, riippuu kentän alueesta, jolta edellinen lyönti lyötiin.
 • Pelaaja voi käyttää kaikissa näissä tilanteissa joko alkuperäistä tai muuta palloa.
14.6a

Edellinen lyönti suoritettiin tiiausalueelta

Alkuperäinen tai muu pallo täytyy pelata tiiausalueen sisäpuolelta (ja tiitä voidaan käyttää) Säännön 6.2b mukaisesti.
14.6b

Edellinen lyönti suoritettiin yleiseltä pelialueelta, estealueelta tai bunkkerista

Alkuperäinen tai muu pallo täytyy pudottaa seuraavanlaiselle vapautumisalueelle (ks. Sääntö 14.3):
 • Vertailupiste: Paikka, josta edellinen lyönti lyöntiin (joka arvioidaan, jos se ei ole tiedossa).
 • Vertailupisteestä mitattu vapautumisalueen koko: Yksi mailanmitta, mutta seuraavin rajoituksin:
 • Vapautumisalueen sijainnin rajoitukset:
  • Täytyy olla samalla kentän alueella, missä vertailupiste on, ja
  • Ei saa olla lähempänä reikää kuin vertailupiste.
14.6c

Edellinen lyönti suoritettiin viheriöltä

Alkuperäinen tai muu pallo täytyy asettaa paikkaan, josta edellinen lyönti lyötiin (joka arvioidaan, jos se ei ole tiedossa) (ks. Sääntö 14.2), käyttäen Sääntöjen 14.2b(2) ja 14.2e mukaisia menettelytapoja palloa takaisin asettaessa. Rangaistus pallon pelaamisesta väärästä paikasta rikkoen Sääntöä 14.6: Yleinen rangaistus Säännön 14.7a nojalla.
14.7

Pelaaminen väärästä paikasta

14.7a

Paikka, josta peliä jatketaan

Reiän pelaamisen aloittamisen jälkeen:
 • Pelaajan täytyy lyödä jokainen lyönti paikasta, johon hänen pallonsa on pysähtynyt, paitsi silloin, kun säännöt edellyttävät tai sallivat pelaajan pelaavan pallon jostain muusta paikasta (ks. Sääntö 9.1).
 • Pelaaja ei saa pelata pelissä olevaa palloaan väärästä paikasta.
Rangaistus pallon pelaamisesta väärästä paikasta rikkoen sääntöä 14.7a: Yleinen rangaistus.
14.7b

Kuinka reikä pelataan loppuun sen jälkeen, kun lyöntipelissä on pelattu väärästä paikasta

(1) Pelaajan tulee päättää, pelaako hän reiän loppuun väärästä paikasta pelatulla pallolla vai korjaako hän virheen pelaamalla oikeasta paikasta. Pelaajan jatkotoimet riippuvat siitä, oliko kyseessä vakava sääntörike –toisin sanoen saiko pelaaja merkittävää hyötyä pelatessaan väärästä paikasta:
 • Jos kyseessä ei ole vakava sääntörike. Pelaajan täytyy pelata reikä pallolla, joka on pelattu väärästä paikasta korjaamatta virhettä.
 • Jos kyseessä on vakava sääntörike.
  • Pelaajan täytyy korjata virhe pelaamalla reikä loppuun sääntöjen mukaisesti oikeasta paikasta pelatulla pallolla.
  • Jos pelaaja ei korjaa virhettä ennen kuin hän suorittaa avauslyönnin seuraavalla reiällä tai, jos kyseessä on kierroksen viimeinen reikä, ennen kuin hän palauttaa tuloskorttinsa, pelaajan tulos hylätään.
 • Miten menetellään, jos ei tiedetä, onko kyseessä vakava sääntörike. Pelaajan tulee pelata reikä loppuun kahdella pallolla, väärästä paikasta pelatulla sekä sääntöjen mukaisesti oikeasta paikasta pelatulla.
(2) Pelaajan, joka pelaa kahdella pallolla, pitää ilmoittaa asiasta toimikunnalle. Jos pelaaja ei ole varma oliko väärästä paikasta pelaaminen vakava sääntörike ja päättää pelata toisen pallon korjatakseen virheen:
 • Pelaajan täytyy ilmoittaa tapaukseen liittyvät tosiasiat toimikunnalle ennen kuin hän palauttaa tuloskorttinsa.
 • Näin tulee menetellä, vaikka pelaaja luulee, että tulos on sama molemmilla palloilla samoin kuin silloin, kun pelaaja on päättänyt pelata toisen pallon, mutta ei pelaakaan reikää loppuun molemmilla palloilla. 
Jos pelaaja ei ilmoita tapaukseen liittyviä tosiasioita toimikunnalle, hänen tuloksensa hylätään. (3) Kun pelaaja pelaa kahdella pallolla, toimikunta päättää pelaajan tuloksen reiälle. Pelaajan reiän tulos riippuu toimikunnan päätöksestä, oliko alkuperäisen pallon pelaaminen väärästä paikasta vakava sääntörike:
 • Jos kyseessä ei ole vakava sääntörike.
  • Väärästä paikasta pelatun pallon tulos lasketaan ja pelaaja saa yleisen rangaistuksen Säännön 14.7a nojalla (mikä tarkoittaa kahden lyönnin rangaistuksen lisäämistä tällä pallolla pelattuun tulokseen).
  • Kaikki toisella pallolla suoritetut lyönnit (sisältäen lyönnit ja mahdolliset rangaistuslyönnit, jotka on saatu pelaamalla yksinomaan tällä pallolla) jätetään huomioimatta.
 • Jos kyseessä on vakava sääntörike.
  • Sen pallon, jolla korjattiin väärästä paikasta pelaamisen virhe, tulos tulee voimaan ja pelaaja saa yleisen rangaistuksen Säännön 14.7a nojalla (mikä tarkoittaa kahden lyönnin rangaistuksen lisäämistä tällä pallolla pelattuun tulokseen).
  • Väärästä paikasta pelatulla alkuperäisellä pallolla lyöty lyönti ja kaikki muut tällä pallolla suoritetut lyönnit (sisältäen lyönnit ja mahdolliset rangaistuslyönnit, jotka on saatu pelaamalla yksinomaan tällä pallolla) jätetään huomioimatta.
  • Jos virheen korjaamiseksi pelattu pallo pelattiin myös väärästä paikasta:
   • Jos toimikunta päättää, että kyseessä ei ollut vakava sääntörike, pelaaja saa yleisen rangaistuksen (kahden lyönnin lisärangaistuksen) Säännön 14.7a nojalla - siis yhteensä neljän lyönnin rangaistus - jotka lisätään tällä pallolla pelattuun tulokseen (kaksi lyöntiä alkuperäisellä pallolla väärästä paikasta pelaamisesta ja kaksi lyöntiä toisella pallolla väärästä paikasta pelaamisesta).
   • Jos toimikunta päättää, että tämäkin oli vakava sääntörike, pelaajan tulos hylätään.
TUTUSTU TARKEMMIN
Sääntö 1Peli, pelaajan käyttäytyminen ja säännöt
Säännön tarkoitus Sääntö 1 esittelee pelin keskeiset periaatteet pelaajalle: Pelaa kenttä sellaisena kuin se on ja pallo sijaintipaikaltaan. Pela...
Lue lisää