Tulosta valinta
22
Foursome
Säännön tarkoitus: Sääntö 22 käsittelee Foursome-pelimuotoa (pelataan joko reikä- tai lyöntipelinä), jossa kaksi pelipartneria pelaavat yhdessä pelaajaparina lyöden vuorotellen yhtä palloa. Säännöt tässä pelimuodossa ovat periaatteessa samat kuin henkilökohtaisessa pelissä, paitsi pelipartnereiden täytyy vuorotella reiän pelaamisen aloittamisessa ja pelata reikä lyömällä vuorotellen.
22
Foursome
22.1

Foursome yleisesti

Foursome on pelimuoto (reikä- tai lyöntipelissä), jossa pelipartnerit kilpailevat pelaten lyömällä vuorotellen yhtä palloa jokaisella reiällä. Säännöt 1-20 koskevat tätä pelimuotoa (yhtä palloa pelaavaa pelaajaparia käsitellään samalla tavalla kuin itsenäistä pelaajaa) ja ovat voimassa seuraavin muutoksin. Tämän pelimuodon reikäpelimuunnelma on nimeltään Threesome, jossa yksi pelaaja pelaa sääntöjen mukaisesti kahden palloa vuorotellen lyövän pelipartnerin muodostamaa pelaajaparia vastaan.
22.2

Kumpikin pelipartneri voi toimia pelaajaparin puolesta

Koska molemmat pelipartnerit pelaavat pelaajaparina yhtä palloa, niin:
  • Kumpikin pelipartneri voi tehdä sallittuja menettelytapoja pelaajaparin puolesta ennen lyöntiä kuten merkitä pallon paikan ja nostaa, asettaa takaisin, pudottaa ja asettaa pallon riippumatta siitä, kumman pelipartnerin vuoro on pelata pelaajaparista seuraavana.
  • Pelipartneri ja hänen caddiensa saavat avustaa toista pelipartneria kaikilla niillä tavoilla kuin hänen oman caddiensa on sallittu häntä avustavan (kuten antamalla tai kysymällä neuvoa tai tekemällä muita Säännön 10 sallimia toimenpiteitä), mutta mitään sellaista apua, joka sääntöjen perusteella on pelipartnerin omalta caddielta kielletty, ei saa antaa.
  • Kummankin pelipartnerin tai heidän caddiensa tekemät menettelytavat tai sääntörikkeet koskevat pelaajaparia.
Lyöntipelissä vain toisen pelipartnereista tulee vahvistaa pelaajaparin tuloskortissa olevat reikätulokset (ks. Sääntö 3.3b).
22.3

Pelaajaparin tulee pelata vuorolyönnein

Jokaisella reiällä pelipartnereiden tulee lyödä vuorotellen:
  • Pelipartnerien täytyy vaihtaa reiän avauslyönnin suorittaja jokaisen reiän jälkeen.
  • Pelaajaparin ensimmäisen tiiausalueelta lyödyn lyönnin jälkeen pelipartnereiden tulee pelata reikä loppuun lyömällä vuorotellen.
  • Jos lyönti mitätöidään, uusitaan tai sitä ei muutoin lasketa jonkin säännön perusteella (paitsi jos lyönti on lyöty väärässä järjestyksessä tämän säännön vastaisesti), saman pelipartnerin, joka lyönnin löi, tulee lyödä pelaajaparin seuraava lyönti.
  • Jos pelaajapari päättää pelata varapallon, sen pelaa se pelipartneri, jonka vuoro olisi lyödä pelaajaparin seuraava lyönti.
22.4

Kierroksen aloittaminen

22.4a

Ensimmäisenä pelaava pelipartneri

Pelaajapari voi päättää kumpi pelipartnereista aloittaa kierroksen pelaten ensimmäiseltä tiiausalueelta, ellei kilpailumääräyksissä kerrota, kumman pelipartnereista tulee pelata ensin. Pelaajaparin kierros alkaa, kun tämä pelipartneri suorittaa avauslyönnin pelaajaparin ensimmäisellä reiällä.
22.4b

Lähtöaika ja -paikka

Sääntöä 5.3a sovelletaan eri tavalla pelipartnereihin riippuen siitä, kumpi pelaajaparista pelaa ensin: Pelipartnerin, joka pelaa ensimmäisenä, on oltava valmiina pelaamaan määrätyllä lähtöajalla ja lähtöpaikalla ja hänen on aloitettava pelaaminen tällöin (ei aikaisemmin). Toisena pelaavan pelipartnerin tulee olla lähtöaikana joko lähtöpaikalla tai lähellä sitä kohtaa, jonne tiiausalueelta pelatun pallon oletetaan päätyvän. Jos jompi kumpi pelipartnereista ei ole paikalla edellä kuvatulla tavalla, rikkoo pelaajapari Sääntöä 5.3a.
22.5

Pelipartnerit voivat jakaa mailat

Sääntöä 4.1b(2) muokataan siten, että pelipartnerit saavat jakaa mailat keskenään edellyttäen, että heidän mailojensa yhteenlaskettu määrä on enintään 14.
22.6

Rajoitus lyönnin aikana pelaajan seisomiselle pelipartnerin takana

Lisäyksenä Säännön 10.2b(4) rajoituksiin, pelaaja ei saa seistä pallon takana pelilinjan jatkeella tai sen läheisyydessä, kun pelipartneri on lyömässä saadakseen tietoa pelaajaparin seuraavaa lyöntiä varten. Rangaistus Säännön 22.6 rikkomisesta: Yleinen rangaistus.
TUTUSTU TARKEMMIN
Sääntö 1Peli, pelaajan käyttäytyminen ja säännöt
Säännön tarkoitus Sääntö 1 esittelee pelin keskeiset periaatteet pelaajalle: Pelaa kenttä sellaisena kuin se on ja pallo sijaintipaikaltaan. Pela...
Lue lisää