Tulosta valinta
12
Bunkkerit
Säännön tarkoitus: Sääntö 12 on erillinen sääntö bunkkereille, jotka ovat erityisesti tehtyjä alueita, joiden tarkoituksena on mitata pelaajan kykyä pelata palloa hiekasta. Jotta varmistetaan, että pelaaja kohtaa tämän haasteen, on asetettu joitakin rajoituksia hiekkaan koskemiselle ennen lyöntiä ja bunkkerissa olevan pallon vapautumiselle.
12
Bunkkerit
12.1

Milloin pallo on bunkkerissa

Pallo on bunkkerissa, kun jokin osa pallosta:
 • Koskettaa bunkkerin reunojen sisäpuolella maassa olevaa hiekkaa, tai
 • On bunkkerin reunojen sisäpuolella ja on:
  • Maassa, missä normaalisti olisi hiekkaa (esim. mistä hiekka on lentänyt tai huuhtoutunut pois tuulen tai veden mukana), tai
  • Irrallisen luonnonhaitan, liikuteltavan haitan, epänormaalin kenttäolosuhteen tai olennaisen osan sisällä tai päällä ja tämä koskettaa bunkkerissa hiekkaa tai on maassa, missä normaalisti olisi hiekkaa.
Pallo ei ole bunkkerissa, jos se on maakaistaleella tai ruohon taikka muun kasvavan tai kiinnittyneen luontoon kuuluvan päällä bunkkerin reunojen sisäpuolella eikä pallo kosketa hiekkaa. Jos osa pallosta on sekä bunkkerissa, että toisella kentän alueella, ks. Sääntö 2.2c.
12.2

Pallon pelaaminen bunkkerista

Tätä sääntöä sovelletaan sekä kierroksen aikana, että pelin ollessa keskeytettynä Säännön 5.7a mukaisesti.
12.2a

Irrallisten luonnonhaittojen ja liikuteltavien haittojen poistaminen

Ennen pallon pelaamista bunkkerista pelaaja voi poistaa irrallisia luonnonhaittoja Säännön 15.1 perusteella ja liikuteltavia haittoja Säännön 15.2 perusteella. Edellä mainitulla tavalla toimittaessa voidaan samalla koskea kyseisen bunkkerin hiekkaan tai liikuttaa sitä kohtuuden rajoissa.
12.2b

Rajoitukset bunkkerin hiekkaan koskemisessa

(1) Milloin hiekkaan koskeminen aiheuttaa rangaistuksen. Jos pallo on bunkkerissa, pelaaja ei saa ennen lyöntiä:
 • Kokeilla hiekaa koskettamalla tahallisesti sen bunkkerin hiekkaa kädellä, mailalla, haravalla tai muulla esineellä saadakseen tietoa seuraavaa lyöntiä varten, tai
 • Koskettaa sen bunkkerin hiekkaa mailalla:
  • Suoraan pallon edessä tai takana (paitsi Säännön 7.1a sallimalla tavalla etsiessään palloa normaalisti tai Säännön 12.2a sallimalla tavalla poistaessaan irrallista luonnonhaittaa tai liikuteltavaa haittaa),
  • Harjoitussvingillä, tai
  • Lyönnin taakseviennissä.
Ks. Sääntö 25.2f (Säännön 12.2b(1) soveltaminen näkövammaisille pelaajille); Sääntö 25.4.l (Säännön 12.2b(1) soveltaminen pelaajille, jotka käyttävät liikkumisen apuvälineitä). (2) Milloin hiekan koskettaminen ei aiheuta rangaistusta. Lukuun ottamatta kohdassa (1) mainittuja tilanteita, tämä sääntö ei kiellä pelaajaa koskettamasta hiekkaa kyseisessä bunkkerissa muilla tavoin, kuten:
 • Kaivaessaan jalkoja maahan ottaessaan lyöntiasentoa harjoitussvingiin tai lyöntiä varten,
 • Tasatessaan bunkkeria tarkoituksenaan kentän kunnosta huolehtiminen,
 • Asettaessaan mailoja, varusteita tai muita esineitä bunkkeriin (joko heittämällä tai laskemalla ne maahan),
 • Mitatessaan, merkitessään, nostaessaan, takaisin asettaessaan tai tehdessään muita sääntöjen mukaisia toimenpiteitä,
 • Nojatessaan mailaan levätäkseen, pysyäkseen tasapainossa tai estääkseen kaatumisen, tai
 • Lyödessään hiekkaa turhautuneena tai vihaisena.
Mutta pelaaja saa yleisen rangaistuksen, jos hänen toimenpiteensä hiekkaan koskettaessa parantavat lyöntiin vaikuttavia olosuhteita rikkoen Sääntöä 8.1a. (Ks. myös Sääntö 8.2 ja 8.3 koskien muiden fyysisten olosuhteiden parantamiseen ja huonontamiseen liittyviä rajoituksia.) (3) Rajoituksia ei ole sen jälkeen, kun pallo on pelattu bunkkerista pois. Sen jälkeen, kun palloa on pelattu bunkkerista ja se on bunkkerin ulkopuolella, tai pelaaja on vapautunut tai aikoo vapautua bunkkerin ulkopuolelle, pelaaja voi:
 • Koskettaa sen bunkkerin hiekkaa ilman, että saa rangaistuksen Säännön 12.2b(1) perusteella, ja
 • Tasata sen bunkkerin hiekkaa tarkoituksenaan kentän kunnosta huolehtiminen ilman, että saa rangaistuksen Säännön 8.1a perusteella.
Tämä pätee, vaikka pallo pysähtyisi sen bunkkerin ulkopuolelle ja:
 • Pelaajan täytyy tai hän saa sääntöjen mukaan ottaa lyönti ja lyöntimatka -vapautumisen pudottamalla pallon siihen bunkkeriin, tai
 • Sen bunkkerin hiekka on pelaajan seuraavan lyönnin pelilinjalla, ja tuo lyönti pelataan sen bunkkerin ulkopuolelta.
Mutta jos bunkkerista pelattu pallo päätyy takaisin samaan bunkkeriin, tai pelaaja vapautuu pudottamalla pallon siihen bunkkeriin, tai pelaaja päättää olla vapautumatta sen bunkkerin ulkopuolelle Sääntöjen 12.2b(1) ja 8.1a rajoitukset ovat voimassa bunkkerissa pelissä olevaan palloon nähden. Rangaistus Säännön 12.2 rikkomisesta: Yleinen rangaistus.
12.3

Erityiset säännöt vapautumiselle pallon ollessa bunkkerissa

Jos pallo on bunkkerissa, erityiset vapautumissäännöt voivat olla voimassa seuraavissa tilanteissa:
TUTUSTU TARKEMMIN
Sääntö 1Peli, pelaajan käyttäytyminen ja säännöt
Säännön tarkoitus Sääntö 1 esittelee pelin keskeiset periaatteet pelaajalle: Pelaa kenttä sellaisena kuin se on ja pallo sijaintipaikaltaan. Pela...
Lue lisää