Tulosta valinta
11
Liikkuva pallo osuu vahingossa henkilöön, eläimeen tai esineeseen; Tahalliset toimenpiteet, jotka vaikuttavat pallon liikkeeseen
Säännön tarkoitus: Sääntö 11 käsittelee kuinka toimia, kun liikkeessä oleva pallo osuu kentällä olevaan henkilöön, eläimeen, varusteeseen tai mihin tahansa muuhun. Kun tämä tapahtuu vahingossa, ei siitä seuraa rangaistusta ja pelaajan tulee yleensä hyväksyä lopputulos, oli se eduksi tai ei, ja jatkaa pelaamista sieltä, minne pallo pysähtyi. Sääntö 11 rajoittaa myös pelaajaa tekemästä mitään tahallista toimenpidettä vaikuttaakseen siihen, mihin pallo voisi pysähtyä.
11
Liikkuva pallo osuu vahingossa henkilöön, eläimeen tai esineeseen; Tahalliset toimenpiteet, jotka vaikuttavat pallon liikkeeseen
Tätä sääntöä sovelletaan aina, kun pelissä oleva pallo on liikkeessä (lyönnin seurauksena tai muutoin), paitsi kun pallo on pudotettu vapautumisalueelle eikä se ole vielä pysähtynyt. Tämä tilanne käsitellään Säännössä 14.3.
11.1

Liikkeessä oleva pallo osuu vahingossa henkilöön tai ulkopuoliseen vaikutukseen

11.1a

Ei rangaistusta pelaajille

Jos pelaajan liikkeessä oleva pallo osuu vahingossa johonkin henkilöön (mukaan lukien pelaaja itse) tai ulkopuoliseen vaikutukseen:
 • Rangaistusta ei seuraa kenellekään.
 • Tämä pätee, vaikka pallo osuu pelaajaan itseensä, vastustajaan tai toiseen pelaajaan tai heidän caddieen tai varusteisiin.
Poikkeus – Viheriöltä pelattu pallo lyöntipelissä: Jos liikkeessä oleva pelaajan pallo osuu viheriöllä paikallaan olevaan toiseen palloon ja molemmat pallot olivat viheriöllä ennen lyöntiä, pelaaja saa yleisen rangaistuksen (kahden lyönnin rangaistus).
11.1b

Paikka, josta pallo tulee pelata

(1) Kun pallo pelataan viheriön ulkopuolelta. Jos pelaajan muualta kuin viheriöltä pelaama liikkeessä oleva pallo osuu vahingossa johonkin henkilöön (mukaan lukien pelaajaan itseensä) tai ulkopuoliseen vaikutukseen (mukaan lukien varusteeseen), pallo täytyy yleensä pelata sijaintipaikaltaan. Mutta jos pallo pysähtyy jonkun henkilön, eläimen tai liikkuvan ulkopuolisen vaikutuksen päälle, pelaaja ei saa pelata palloa sijaintipaikaltaan, vaan pelaajan täytyy vapautua tilanteesta:
 • Kun pallo pysähtyy viheriön ulkopuolella olevan jonkun henkilön, eläimen tai liikkuvan ulkopuolisen vaikutuksen päälle. Pelaajan täytyy pudottaa alkuperäinen tai muu pallo seuraavanlaiselle vapautumisalueelle (ks. Sääntö 14.3):
  • Vertailupiste: Arvioitu piste suoraan sen kohdan alla, mihin pallo ensimmäisenä pysähtyi henkilön, eläimen tai liikkuvan ulkopuolisen vaikutuksen päälle.
  • Vertailupisteestä mitattu vapautumisalueen koko: Yksi mailanmitta, mutta seuraavin rajoituksin:
  • Vapautumisalueen sijainnin rajoitukset:
   • Täytyy olla samalla kentän alueella kuin vertailupiste, ja
   • Ei saa olla lähempänä reikää kuin vertailupiste.
 • Jos pallo pysähtyy viheriöllä olevan jonkun henkilön, eläimen tai liikkuvan ulkopuolisen vaikutuksen päälle. Pelaajan täytyy asettaa alkuperäinen tai muu pallo arvioituun paikkaan suoraan sen kohdan alle, missä pallo ensiksi pysähtyi henkilön, eläimen tai liikkuvan ulkopuolisen vaikutuksen päälle käyttäen takaisin asettamisen toimintatapoja Sääntöjen 14.2b(2) ja 14.2e mukaisesti.
(2) Kun pallo pelataan viheriöltä. Jos viheriöltä pelattu pelaajan liikkeessä oleva pallo osuu vahingossa pelaajaan itseensä tai ulkopuoliseen vaikutukseen, pallo täytyy yleensä pelata sijaintipaikaltaan. Mutta pelaajan täytyy uusia lyönti pelaamalla alkuperäinen tai muu pallo paikasta, josta lyönti suoritettiin (ks. Sääntö 14.6), jos tiedetään tai on käytännössä varmaa, että liikkeessä ollut pallo osui kyseisellä viheriöllä johonkin seuraavista:
 • Johonkin muuhun henkilöön kuin:
  • Pelaajaan itseensä, tai
  • Lipputankoa huoltavaan henkilöön (tämä käsitellään Säännössä 13.2b(2)), ei tässä säännössä).
 • Johonkin muuhun liikuteltavaan haittaan kuin:
  • Lyöntiin käytettyyn mailaan,
  • Pallon merkkinappiin,
  • Paikallaan olevaan palloon (ks. Sääntö 11.1a sovelletaanko lyöntipelissä rangaistusta), tai
  • Lipputankoon (tämä käsitellään Säännössä 13.2b(2), ei tässä säännössä).
 • Muuhun eläimeen kuin niihin, jotka on määritelty irrallisiksi luonnonhaitoiksi (esim. hyönteiset).
Jos pelaaja uusii lyönnin, mutta pelaa väärästä paikasta, pelaaja saa yleisen rangaistuksen Säännön 14.7 nojalla. Jos pelaaja ei uusi lyöntiä, pelaaja saa yleisen rangaistuksen ja lyönti lasketaan, mutta pelaaja ei ole pelannut väärästä paikasta. Ks. Sääntö 25.4k (Pelaajille, jotka käyttävät liikkumisen apuvälinettä, Sääntöä 11.1b(2) muokataan niin, että pallon osuessa apuvälineeseen peliä jatketaan pallon sijaintipaikalta).
11.2

Henkilö muuttaa tahallisesti liikkuvan pallon suuntaa tai pysäyttää sen

11.2a

Milloin Sääntöä 11.2 sovelletaan

Tätä sääntöä sovelletaan vain, jos tiedetään tai on käytännössä varmaa, että henkilö tarkoituksellisesti muutti pelaajan liikkeessä olevan pallon suuntaa tai pysäytti sen, mikä tapahtuu silloin, kun:
 • Henkilö koskee tahallisesti liikkeessä olevaan palloon, tai
 • Liikkeessä oleva pallo osuu johonkin varusteeseen tai muuhun esineeseen (paitsi pallon merkkinappiin tai toiseen palloon, joka oli paikallaan, ennen pallon pelaamista tai sen liikkeelle lähtemistä) tai johonkin henkilöön (esim. pelaajan caddieen), jonka pelaaja tarkoituksellisesti asetti tai jätti tiettyyn kohtaan niin, että varuste, esine tai henkilö voisi muuttaa liikkuvan pallon kulkusuuntaa tai pysäyttää sen.
Poikkeus – Reikäpelissä pallon suuntaa tahallisesti muutettu tai pysäytetty, kun sillä ei ole mitään käytännön mahdollisuutta mennä reikään: Vastustajan liikkeessä olevan pallon tahallinen suunnan muuttaminen tai sen pysäyttäminen silloin, kun sillä ei ole enää mitään mahdollisuutta mennä reikään ja tämä tehdään luovuttamistarkoituksessa tai kun pallon olisi pitänyt mennä reikään reiän tasaamiseksi, käsitellään Säännöissä 3.2a(1) tai 3.2b(1), ei tässä säännössä. Pelaajan oikeus saada pallo tai pallon merkkinappi nostetuksi ennen lyöntiä, jos hän kohtuudella uskoo, että pallo tai pallon merkkinappi voi auttaa tai haitata peliä, ks. Sääntö 15.3.
11.2b

Milloin pelaajaa rangaistaan

 • Pelaaja saa yleisen rangaistuksen, jos hän tarkoituksellisesti muuttaa pallon suuntaa tai pysäyttää sen.
 • Tämä pätee niin pelaajan omalle pallolle, vastustajan pelaamalle pallolle kuin toisen pelaajan pelaamalle pallolle lyöntipelissä.
Poikkeus – Vedessä liikkuva pallo Rangaistusta ei seuraa, jos pelaaja nostaa tilapäisessä vedessä liikkuvan pallon tai pallon estealueella vapautuakseen Säännön 16.1 tai 17 nojalla (ks. Säännön 10.1d Poikkeus 3). Ks. Sääntö 22.2 (Foursome:ssa kumpikin pelipartneri voi tehdä toimenpiteitä pelaajaparin puolesta ja pelipartnerin toimenpiteet rinnastetaan pelaajan toimenpiteisiin); 23.5 (Four-Ball:ssa kumpikin pelipartneri voi tehdä toimenpiteitä pelaajaparin puolesta ja pelipartnerin toimenpiteet koskien pelaajan palloa tai varusteita rinnastetaan pelaajan toimenpiteisiin).
11.2c

Paikka, josta pallo tulee pelata, kun sen suuntaa on tarkoituksellisesti muutettu tai pysäytetty

Jos tiedetään tai on käytännössä varmaa, että henkilö on tahallisesti muuttanut pelaajan liikkeessä olevan pallon suuntaa tai pysäyttänyt sen (vaikkei palloa olisi löydetty), palloa ei saa pelata sijaintipaikaltaan vaan pelaajan täytyy vapautua: (1) Palloa lyöty muualta kuin viheriöltä. Pelaajan täytyy vapautua perustuen arvioituun paikkaa, minne pallo olisi pysähtynyt ilman sen suunnan muuttamista tai pysäyttämistä:
 • Kun pallo olisi pysähtynyt kentällä muualle kuin viheriölle. Pelaajan täytyy pudottaa alkuperäinen tai muu pallo seuraavanlaiselle vapautumisalueelle (ks. Sääntö 14.3):
  • Vertailupiste: Arvioitu paikka, johon pallo olisi pysähtynyt.
  • Vertailupisteestä mitattu vapautumisalueen koko: Yksi mailanmitta, mutta seuraavin rajoituksin
  • Vapautumisalueen sijainnin rajoitukset:
   • Täytyy olla samalla kentän alueella kuin vertailupiste, ja
   • Ei saa olla lähempänä reikää kuin vertailupiste.
Poikkeus – Pallon on arvioitu pysähtyneen estealueelle: Jos pallon arvioitu paikka on estealueella, pelaajan ei ole pakko vapautua käyttämällä tätä sääntöä. Vaihtoehtoisesti pelaaja voi vapautua estealueelta suoraan Säännön 17.1d nojalla käyttäen arvioitua kohtaa, josta pallo olisi viimeksi leikannut estealueen rajan.
 • Kun pallo olisi pysähtynyt viheriölle.. Pelaajan täytyy asettaa alkuperäinen tai muu pallo arvioituun paikkaan, mihin pallo olisi pysähtynyt käyttämällä takaisin asettamisen toimintatapoja Sääntöjen 14.2b(2) ja 14.2e mukaisesti.
 • Kun pallo olisi pysähtynyt ulos. Pelaajan täytyy käyttää lyönti ja lyöntimatka -vapautumista Säännön 18.2 mukaisesti.
Rangaistus pallon pelaamisesta väärästä paikasta rikkoen Sääntöä 11.2c(1): Yleinen rangaistus Säännön 14.7a nojalla. (2) Palloa lyöty viheriöltä. Pelaajan täytyy uusia lyönti pelaamalla alkuperäinen tai muu pallo alkuperäisestä paikasta (ks. Sääntö 14.6). Jos pelaaja uusii lyönnin, mutta pelaa väärästä paikasta, pelaaja saa yleisen rangaistuksen Säännön 14.7 nojalla. Jos pelaaja ei uusi lyöntiä, pelaaja saa yleisen rangaistuksen ja lyönti lasketaan, mutta pelaaja ei ole pelannut väärästä paikasta.
11.3

Esineiden siirtäminen tai olosuhteiden muuttaminen, kun tarkoituksena on vaikuttaa liikkeessä olevaan palloon

Jos pallo on liikkeessä, pelaaja ei saa tarkoituksellisesti tehdä mitään seuraavista toimenpiteistä vaikuttaakseen siihen, mihin pallo (pelaajan oma tai toisen pelaajan pallo) voisi pysähtyä:
 • Muuttaa fyysisiä olosuhteita tekemällä jotain Säännössä 8.1a mainittuja toimenpiteitä (esim. laittamalla takaisin lyöntijäljen turpeen tai painamalla alas kohonnutta ruohopintaa), tai
 • Nostaa tai siirtää:
Pelaaja rikkoo tätä sääntöä tehdessään näitä toimia tarkoituksellisesti, vaikka kyseiset toimet eivät vaikuttaisikaan siihen, mihin pallo pysähtyy. Poikkeus – Lipputangon, viheriöllä paikallaan olevan pallon ja toisen pelaajan varusteen liikuttaminen: Tämä sääntö ei kiellä pelaajaa nostamasta tai liikuttamasta:
 • Reiästä poistettua lipputankoa,
 • Viheriöllä paikallaan olevaa palloa (ks. Säännöt 9.4, 9.5 ja 14.1 sovelletaanko rangaistusta), tai
 • Kenelle tahansa pelaajalle kuuluvaa varustetta (mutta viheriön ulkopuolella paikallaan olevaa palloa tai missä tahansa kentällä olevaa pallon merkkinappia ei saa siirtää).
Lipputangon poistaminen reiästä (mukaan lukien huoltaminen), kun pallo on liikkeessä, käsitellään Säännössä 13.2, ei tässä säännössä. Rangaistus Sääntöä 11.3 rikkovasta kielletystä toimenpiteestä: Yleinen rangaistus. Ks. Sääntö 22.2 (Foursome:ssa kumpikin pelipartneri voi tehdä toimenpiteitä pelaajaparin puolesta ja pelipartnerin toimenpiteet rinnastetaan pelaajan toimenpiteisiin); 23.5 (Four-Ball:ssa kumpikin pelipartneri voi tehdä toimenpiteitä pelaajaparin puolesta ja pelipartnerin toimenpiteet koskien pelaajan palloa tai varusteita rinnastetaan pelaajan toimenpiteisiin).
TUTUSTU TARKEMMIN
Sääntö 1Peli, pelaajan käyttäytyminen ja säännöt
Säännön tarkoitus Sääntö 1 esittelee pelin keskeiset periaatteet pelaajalle: Pelaa kenttä sellaisena kuin se on ja pallo sijaintipaikaltaan. Pela...
Lue lisää