Takaisin
25

Muokkaukset paragolfareille

Siirry osaan
Viralliset säännöt
Tulosta valinta
25
Muokkaukset paragolfareille
Säännön tarkoitus: Sääntö 25 sisältää muokkauksia tiettyihin Golfin Sääntöihin, jotka antavat mahdollisuuden paragolfareille pelata tasavertaisesti toisten paragolfarien tai vammattomien kanssa.
25
Muokkaukset paragolfareille
25.1

Yleisesti

Sääntö 25 koskee kaikkia kilpailuita ja pelimuotoja. Pelaajan vammaluokka ja kelpoisuus määrittelevät, voiko pelaaja käyttää muokattuja sääntöjä Säännön 25 mukaisesti. Sääntö 25 muokkaa tiettyjä sääntöjä seuraavien vammaluokkien osalta:
 • Sokeat ja näkövammaiset pelaajat,
 • Amputoidut pelaajat (ts. Pelaajat, joilla on raajapuutos tai raajan epämuodostuma),
 • Liikkumisen apuvälinettä käyttävät pelaajat, ja
 • Kehitysvammaiset pelaajat.
Tiedetään, että pelaajilla voi olla myös muita vammoja, lääketieteellisiä tiloja tai pitkäaikaissairauksia (kuten lyhytkasvuisuus, tukielinsairaudet, kuurous ja erilaiset neurologiset pitkäaikaissairaudet). Nämä luokat jäävät Säännön 25 ulkopuolelle, koska näissä tilanteissa ei ole todettu tarvetta Golfin Sääntöjen muokkaamiseen. Varustesäännöt ovat voimassa ilman muutoksia pois lukien Varustesäännön Osan 7 poikkeukset. Tietoa varusteen käytöstä (muut kuin maila ja pallo) lääketieteellisin perustein, ks. Sääntö 4.3b. Ks. Toimikunnan ohjeet, Osa 5D (Ohjeistus pelaajien kelpoisuudelle sekä lisäohjeistuksia Säännölle 25 ja kilpailuihin, joissa on paragolfareita).
25.2

Näkövammaisia pelaajia koskevat muutokset

Säännön tarkoitus: Sääntö 25.2 sallii sokean pelaajan (pitää sisällään myös tietyntasoisen näön heikkenemisen) käyttää samanaikaisesti sekä avustajaa että caddieta, sallii avustamisen tähtäämisessä, antaa pelaajalle rajoitetun luvan koskettaa mailalla hiekkaa bunkkerissa ja sallii auttamisen pallon nostamisessa, pudottamisessa, asettamisessa ja takaisin asettamisessa.
25.2a

Avustajan toiminta

Näkövammainen pelaaja voi käyttää avustajaa:
 • Lyöntiasennon ottamiseen,
 • Lyönnin tähtäämiseen, ja
 • Neuvon kysymiseen ja sen saamiseen.
Avustajalla on säännöissä sama asema kuin caddiella (ks. Sääntö 10.3), mutta Säännön 25.2e mukaisin poikkeuksin. Säännön 10.2a (Neuvo) tarkoittamalla tavalla pelaaja voi pyytää ja saada neuvoja samaan aikaan avustajalta ja caddielta.
25.2b

Pelaajalla voi olla vain yksi avustaja

Näkövammaisella pelaajalla voi olla vain yksi avustaja kerrallaan. Jos pelaajalla on enemmän kuin yksi avustaja kerrallaan, pelaaja saa yleisen rangaistuksen jokaiselle reiälle, jolla rike tapahtui, samalla tavalla kuin määritellään Säännössä 10.3a(1) (Pelaajalla saa olla vain yksi caddie kerrallaan).
25.2c

Muokkaus Sääntöön 10.2b(3) (Mitään esinettä ei saa asettaa avustamaan tähtäystä, stanssin ottamista tai svingaamista)

Sääntöä 10.2b(3) on muokattu niin, että rangaistusta ei seuraa, jos pelaaja, caddie tai avustaja asettaa maahan jonkin esineen avustamaan tähtäyksessä tai lyöntiasennon ottamisessa lyöntiä varten (esim. asettaa mailan maahan osoittamaan mihin suuntaan pelaajan tulisi tähdätä tai asettaa jalat). Mutta esine tulee poistaa ennen lyöntiä. Jos sitä ei poisteta saa pelaaja yleisen rangaistuksen Säännön 10.2b(3) rikkomisesta.
25.2d

Muokkaus Sääntöön 10.2b(4) (Rajoitukset caddien seisomisesta pelaajan takana)

Sääntöä 10.2b(4) on muokattu niin, että rangaistusta ei seuraa, jos avustaja tai caddie on asettunut pelilinjan jatkeelle tai sen läheisyyteen ennen pelaajan lyöntiä tai lyönnin aikana, kunhan avustaja tai caddie ei avusta pelaajaa lyönnin suorittamisessa.
25.2e

Muokkaus Sääntöön 10.3 (Caddiet)

Sokean pelaajan avustaja voi lisäksi, mutta ei tarvitse, toimia pelaajan caddiena. Pelaajalla voi olla samanaikaisesti sekä avustaja että caddie jolloin:
 • Avustaja ei saa kantaa tai käsitellä pelaajan mailoja paitsi opastaessa pelaajaa, avustaessaan pelaajaa lyöntiasennon ottamisessa tai tähtäämisessä ennen lyöntiä, tai avustaessaan pelaajaa kohteliaisuudesta kuten caddien määritelmässä on määritelty.
 • Jos avustaja kantaa tai käsittelee pelaajan mailoja rikkoen tätä sääntöä, pelaajalla on samanaikaisesti kaksi caddieta ja hän saa yleisen rangaistuksen jokaiselle reiälle, jolla rike tapahtui (ks. Sääntö 10.3a(1)).
25.2f

Muokkaus Sääntöön 12.2b(1) (Milloin hiekkaan koskeminen aiheuttaa rangaistuksen)

Pallon ollessa bunkkerissa, näkövammainen pelaaja voi ennen lyöntiä koskea mailalla kyseisen bunkkerin hiekkaa ilman rangaistusta:
 • Alueelle, joka on suoraan pallon edessä tai takana, ja
 • Lyönnin taakseviennissä.
Mutta jos pelaaja tekee niin, hän ei saa parantaa pallon makuuta enemmän kuin mitä tapahtuisi mailaa kevyesti maahan laitettaessa. Pelaajaa rajoittavat edelleen Säännön 12.2b(1) kiellot bunkkerin hiekan tahallisesta koskettamisesta hiekan kokeilemiseksi sekä hiekan koskettamisesta harjoitussvingillä.
25.2g

Muokkaus Sääntöön 14.1b (Kuka voi nostaa pallon)

Pelaajan pallon ollessa viheriöllä, Sääntöä 14.1b muokataan niin, että caddien lisäksi pelaajan avustaja saa nostaa pallon ilman pelaajan valtuutusta.
25.2h

Pudottamisen, asettamisen ja takaisin asettamisen avustaminen

Pelaajan ollessa näkövammainen kaikkia sellaisia sääntöjä, jotka koskevat pelaajan pallon pudottamista, asettamista tai takaisin asettamista on muokattu niin, että pelaaja voi ilman rajoituksia antaa yleisen valtuutuksen kenelle tahansa pudottaa, asettaa tai takaisin asettaa hänen pallonsa.
25.3

Amputoituja pelaajia koskevat muokkaukset

Säännön tarkoitus: Sääntö 25.3 sallii, että amputoitu pelaaja (mikä tarkoittaa sekä synnynnäistä raajan epämuodostumaa että raajapuutosta) saa käyttää proteesia ja lyödä maila ankkuroituna, sekä sallii avun antamisen hänelle pallon pudottamisessa, asettamisessa ja takaisin asettamisessa.
25.3a

Proteesin käyttö

Keinotekoisen käden tai jalan käyttäminen ei riko Sääntöä 4.3 edellyttäen, että pelaajalla on lääketieteellinen syy tämän käyttöön ja toimikunta päättää, että sen käyttö ei anna pelaajalle mitään epäreilua etua muihin pelaajin nähden (ks. Sääntö 4.3b). Jos pelaaja on epävarma proteesin käytöstä, pelaajan tulee tuoda asia toimikunnan tietoon. Proteesia käyttävää pelaajaa koskee Säännön 4.3a kielto varusteen käyttämisestä epänormaalilla tavalla.
25.3b

Muokkaus Sääntöön 10.1b (Mailan ankkurointi)

Jos amputoitu pelaaja ei pysty raajan puuttumisen tai epämuodostuman takia pitämään tai svingaamaan suurinta osaa mailoista ilman ankkurointia, pelaaja voi lyödä maila ankkuroituna saamatta rangaistusta Säännön 10.1b rikkomisesta.
25.3c

Pudottamisen, asettamisen ja takaisin asettamisen avustaminen

Amputoidulle pelaajalle kaikkia pelaajan pallon pudottamista, asettamista tai takaisin asettamista vaativia sääntöjä on muokattu niin, että pelaaja voi ilman rajoituksia antaa yleisen valtuutuksen kenelle henkilölle tahansa pudottaa, asettaa tai takaisin asettaa pallo.
25.3d

Muokkaus Määritelmään “Asettaa takaisin”

Amputoidulle pelaajalle määritelmän asettaa takaisin (ja Säännön 14.2b(2)) muokkaus sallii pelaajan asettaa takaisin pallonsa joko kädellä tai käyttämällä jotain muuta varustetta (esim. vierittämällä palloa mailalla).
25.4

Liikkumisen apuvälinettä käyttäviä pelaajia koskevat muutokset

Säännön tarkoitus: Sääntö 25.4 sallii liikkumisen apuvälinettä käyttävän pelaajan käyttää samanaikaisesti sekä avustajaa että caddieta, selventää kuinka pelaaja voi käyttää liikkumisen apuvälinettä (esim. pyörätuolia tai muuta pyörällistä liikkumisen apuvälinettä tai keppiä tai kainalosauvaa) hyväkseen ottaessaan lyöntiasentoa ja lyödessä, sekä muokkaa tiettyjä vapautumismenettelyitä.
Säännöt 25.4a25.4l koskevat kaikkia liikkumisen apuvälineitä, ml. kepit, kainalosauvat ja muut pyörälliset liikkumisen apuvälineet. Säännöt 25.4m25.4n koskevat vain pyörätuoleja ja muita pyörällisiä liikkumisen apuvälineitä.
25.4a

Avustajan tai muun henkilön antama apu

Pelaaja, joka käyttää liikkumisen apuvälinettä, voi saada apua avustajalta tai joltain muulta henkilöltä (myös toiselta pelaajalta) seuraavilla tavoilla:
 • Pallon nostaminen viheriöllä: Pelaajan pallon ollessa viheriöllä, Sääntöä 14.1b on muokattu niin, että caddien lisäksi pelaajan avustaja voi nostaa pallon ilman pelaajan valtuutusta.
 • Pudottaminen, asettaminen ja takaisin asettaminen: Pallon pudottamista, asettamista tai takaisin asettamista vaativia sääntöjä on muokattu niin, että pelaaja voi ilman rajoituksia antaa yleisen valtuutuksen kenelle tahansa pudottaa, asettaa tai takaisin asettaa hänen pallonsa.
 • Pelaajan asettuminen tai laitteen asettaminen: Sääntö 10.2b(5) sallii, että pelaaja voi ennen lyöntiään saada fyysistä apua keneltä tahansa paikalleen asettumisessa tai liikkumisen apuvälineen asettamisessa tai poistamisessa.
25.4b

Avustajan antama neuvo

Pelaaja, joka käyttää liikkumisen apuvälinettä, voi pyytää ja saada neuvoja avustajalta samalla tavalla kuin kysyisi neuvoja caddielta Säännön 10.2a (Neuvo) mukaisesti. Avustajalla on säännöissä sama asema kuin caddiella (ks. Sääntö 10.3), mutta Säännön 25.4j mukaisin poikkeuksin. Säännön 10.2a (Neuvo) tarkoittamalla tavalla pelaaja voi pyytää ja saada neuvoja samaan aikaan avustajalta ja caddielta.
25.4c

Pelaajalla voi olla vain yksi avustaja

Pelaajalla, joka käyttää liikkumisen apuvälinettä, voi olla vain yksi avustaja kerrallaan. Jos pelaajalla on enemmän kuin yksi avustaja kerrallaan, pelaaja saa yleisen rangaistuksen jokaiselle reiälle, jolla rike tapahtui, samalla tavalla kuin määritellään Säännössä 10.3a(1) (Pelaajalla saa olla vain yksi caddie kerrallaan).
25.4d

Muokkaus Määritelmään “Lyöntiasento”

Pelaajan käyttämä liikkumisen apuväline voi vaikuttaa monessa säännössä tarkoitettuun pelaajan lyöntiasentoon, esim. määriteltäessä Säännössä 8.1a lyöntiasennon aluetta ja päätettäessä onko kyseessä Säännön 16.1 mukainen epänormaalin kenttäolosuhteen haittaaminen. Tämän korjaamiseksi lyöntiasennon määritelmää on muokattu siten, että se tarkoittaa ”pelaajan jalkojen ja vartalon asentoa sekä liikkumisen apuvälineen, jos sellaista käytetään, paikkaa lyöntiin valmistauduttaessa tai lyödessä”.
25.4e

Muokkaus Määritelmään “Asettaa takaisin”

Liikkumisen apuvälinettä käyttäville pelaajille määritelmää asettaa takaisin (ja Sääntöä 14.2b(2)) laajennetaan sallimaan pelaajan asettaa pallonsa takaisin joko kädellä tai käyttämällä jotain muuta varustetta (esim. vierittämällä palloa mailalla).
25.4f

Säännön 4.3 (Varusteiden käyttö) soveltaminen

Sääntöä 4.3 sovelletaan liikkumisen apuvälineisiin:
 • Pelaaja voi käyttää liikkumisen apuvälinettä avustamaan pelaamista, jos tämä on sallittu Säännön 4.3b vaatimuksissa, ja
 • Liikkumisen apuvälinettä käyttävää pelaajaa rajoittaa edelleen Säännön 4.3b kielto varusteen epänormaalilla tavalla käyttämisestä.
25.4g

Muokkaus Sääntöön 8.1b(5), jossa liikkumisen apuväline sallitaan lyöntiasennon ottamisessa

Säännön 8.1b(5) mukaisesti rangaistusta ei seuraa, jos pelaaja parantaa lyöntiin vaikuttavia olosuhteita asettamalla jalat tukevasti paikoilleen ottaessaan lyöntiasennon, ”mukaan lukien kohtuullinen määrä jalkojen kaivamista hiekkaan”. Pelaaja, joka käyttää liikkumisen apuvälinettä, Sääntöä 8.1b(5) muokataan niin, että ”kohtuullinen määrä jalkojen kaivamista hiekkaan” sisältää:
 • Kohtuullisen määrän kaivamista liikkumisen apuvälineellä, tai
 • Kohtuulliset toimet liikkumisen apuvälineen asettamiseksi lyöntiasentoa otettaessa ja toimet liukastumisen välttämiseksi.
Mutta tämä muokkaus ei salli pelaajan toimien menevän niin pitkälle, että lyöntiasennon rakentaminen estää liikkumisen apuvälineen lipeämisen svingin aikana esim. tekemällä maa- tai hiekkakasan, jota vastaan apuväline tuetaan. Jos pelaaja toimii näin, hän saa yleisen rangaistuksen maanpinnan muokkaamisesta lyöntiasentoa otettaessa rikkoen Sääntöä 8.1a(3).
25.4h

Muokkaus Sääntöön 10.1b (Mailan ankkurointi)

Jos pelaaja ei pysty liikkumisen apuvälineen vuoksi pitämään tai svingaamaan suurinta osaa mailoista ilman ankkurointia, pelaaja voi lyödä maila ankkuroituna saamatta rangaistusta Säännön 10.1b rikkomisesta.
25.4i

Muokkaus Sääntöön 10.1c (Lyönnin aikana pelilinjalla tai sen molemmilla puolilla seisominen)

Ottaen huomioon pelaajan liikkumisen apuvälineen käyttö, Sääntöä 10.1c on muokattu niin, että pelaaja ei saa lyödä minkään liikkumisen apuvälineen osan ollessa tarkoituksellisesti molemmilla puolilla tai koskettaessa pelilinjaa tai tämän jatketta pallon takana.
25.4j

Muokkaus Sääntöön 10.3 (Caddiet)

Liikkumisen apuvälinettä käyttävän pelaajan avustaja voi lisäksi, mutta ei tarvitse, toimia pelaajan caddiena. Pelaajalla voi olla samanaikaisesti sekä avustaja että caddie jolloin:
 • Avustaja ei saa kantaa tai käsitellä pelaajan mailoja paitsi avustaessaan pelaajaa lyöntiasennon ottamisessa tai suuntaamisessa ennen lyöntiä, tai avustaessaan pelaajaa kohteliaisuudesta kuten caddien määritelmässä on määritelty. Mutta tämä ei muuta Sääntöä 10.2b(3) (Mitään esinettä ei saa asettaa avustamaan tähtäystä, stanssin ottamista tai svingaamista).
 • Jos avustaja kantaa tai käsittelee pelaajan mailoja rikkoen tätä sääntöä, pelaajalla on samanaikaisesti samanaikaisesti kaksi caddieta ja hän saa yleisen rangaistuksen jokaiselle reiälle, jolla rike tapahtui (ks. Sääntö 10.3a(1)).
25.4k

Modification of Rule 11.1b(2)

Liikkumisen apuvälinettä käyttäville pelaajille Sääntöä 11.1b(2) on muokattu niin, että jos viheriöltä pelattu pelaajan liikkeessä oleva pallo osuu vahingossa liikkumisen apuvälineeseen, pallo täytyy pelata normaalisti sijaintipaikaltaan.
25.4l

Säännön 12.2b(1) soveltaminen hiekan kunnon kokeilemiseen käytettäessä liikkumisen apuvälinettä

Säännön 12.2b(1) mukaisesti pelaaja ei saa ”kokeilla hiekan kuntoa koskettamalla tahallisesti bunkkerin hiekkaa kädellä, mailalla, haravalla tai muulla esineellä saadakseen tietoa seuraavaa lyöntiä varten”. Tämä koskee tilanteita, joissa liikkumisen apuvälinettä käytetään tahallisesti hiekan kunnon kokeilemiseen. Mutta muutoin pelaaja voi koskettaa hiekkaa liikkumisen apuvälineellä ilman rangaistusta.
25.4m

Pelaajalle, joka käyttää pyörällistä liikkumisen apuvälinettä: Muokataan sivuttaista vapautumista pallon ollessa punaisella estealueella ja pallon ollessa pelaamattomassa paikassa

Kun pelaaja, joka käyttää pyörällistä liikkumisen apuvälinettä, käyttää sivuttaista vapautumista punaiselta estealueelta tai pelaamattomasta paikasta, Sääntöjä 17.1d(3) ja 19.2c on muokattu niin, että vapautumisalueen kokoa laajennetaan kahdesta mailanmitasta neljään mailanmittaan.
25.4n

Pelaajalle, joka käyttää pyörällistä liikkumisen apuvälinettä: Muokataan Säännön 19.3b (Vapautuminen pallon ollessa pelaamattomassa paikassa bunkkerissa) rangaistusta

Kun pyörällistä liikkumisen apuvälinettä käyttävän pelaajan pallo on pelaamattomassa paikassa bunkkerissa, Sääntöä 19.3b on muokattu niin, että pelaaja voi käyttää linjassa taaksepäin -vapautuksen bunkkerin ulkopuolelle yhden lyönnin rangaistuksella.
25.5

Kehitysvammaisia pelaajia koskevat muutokset

Säännön tarkoitus: Sääntö 25.5 sallii kehitysvammaisen pelaajan käyttää samanaikaisesti sekä avustajaa että caddieta, sekä selventää sellaisen valvojan roolia, jota ei ole määritelty tietylle pelaajalle ja joka ei saa antaa neuvoja.
25.5a

Avustajan ja valvojan antama apu

Kehitysvammaisten pelaajien mahdollisesti tarvitseman avun määrä on yksilöllinen. Toimikunta voi tarjota tai sallia avustajan tai valvojan auttamaan kehitysvammaisia pelaajia:
 • Avustaja auttaa yksittäistä pelaajaa pelaajan pelissä ja sääntöjen noudattamisessa:
  • Avustajalla on säännöissä sama asema kuin caddiella (ks. Sääntö 10.3), mutta Säännön 25.5c mukaisin poikkeuksin.
  • Säännön 10.2a (Neuvo) tarkoittamalla tavalla pelaaja voi pyytää ja saada neuvoja samaan aikaan avustajalta ja caddielta.
 • Valvoja on toimikunnan nimeämä henkilö, joka avustaa kehitysvammaisia pelaajia kilpailun aikana:
  • Valvojaa ei ole määritelty tietylle pelaajalle, ja tämän rooli on auttaa kehitysvammaisia pelaajia tarpeen mukaan.
  • Valvoja on ulkopuolinen vaikutus sääntöjen näkökulmasta.
  • Pelaaja ei voi kysyä neuvoja valvojalta.
25.5b

Pelaajalla voi olla vain yksi avustaja

Kehitysvammaisella pelaajalla voi olla vain yksi avustaja kerrallaan. Jos pelaajalla on enemmän kuin yksi avustaja kerrallaan, pelaaja saa yleisen rangaistuksen jokaiselle reiälle, jolla rike tapahtui, samalla tavalla kuin määritellään Säännössä 10.3a(1) (Pelaajalla saa olla vain yksi caddie kerrallaan).
25.5c

Muokkaus Sääntöön 10.3 (Caddiet)

Kehitysvammaisen pelaajan avustaja voi lisäksi, mutta ei tarvitse, toimia pelaajan caddiena. Pelaajalla voi olla samanaikaisesti sekä avustaja että caddie jolloin:
 • Avustaja ei saa kantaa tai käsitellä pelaajan mailoja paitsi avustaessaan pelaajaa lyöntiasennon ottamisessa tai tähtäämisessä ennen lyöntiä (jos toimikunta on tämän sallinut), tai avustaessaan pelaajaa kohteliaisuudesta kuten caddien määritelmässä on määritelty. Mutta tämä ei muuta Sääntöä 10.2b(3) (Mitään esinettä ei saa asettaa avustamaan tähtäystä, stanssin ottamista tai svingaamista).
 • Jos avustaja kantaa tai käsittelee pelaajan mailoja rikkoen tätä sääntöä, pelaajalla on saman aikaisesti samanaikaisesti kaksi caddieta ja hän saa yleisen rangaistuksen jokaiselle reiälle, jolla rike tapahtui (ks. Sääntö 10.3a(1)).
25.5d

Muokkaus Sääntöön 14.1b (Kuka saa nostaa pallon)

Pelaajan pallon ollessa viheriöllä, Sääntöä 14.1b muokataan niin, että caddien lisäksi pelaajan avustaja saa nostaa pallon ilman pelaajan valtuutusta.
25.5e

Pelaajat, joilla on sekä kehitysvamma että fyysisiä rajoitteita

Tilanteissa, joissa pelaajalla on sekä kehitysvamma että fyysisiä rajoitteita, suositellaan, että toimikunta yhdistelee Säännön 25 sääntöjä, jotta molemmat rajoitteet tulevat huomioiduksi.
25.6

Yleiset määräykset kaikille paragolfareille

25.6a

Tarpeeton viivyttely

Sovellettaessa Säännön 5.6a kieltoa tarpeettomasta viivyttelystä paragolfareille:
 • Jokaisen toimikunnan tulisi käyttää harkintavaltaa ja asettaa omat kohtuulliset standardit huomioiden kentän vaikeudet, sääolosuhteet (huomioiden sen vaikutus liikkumisen apuvälineen käyttöön), kilpailun luonne ja pelaajien toimintarajoitteiden laajuus.
 • Kun nämä tekijät otetaan huomioon, toimikuntien voi olla tarkoituksenmukaista käyttää hiukan väljempää tulkintaa kohtuuttomasta viivyttelystä.
25.6b

Pudottaminen

Koska fyysiset rajoitteet voivat tehdä tietyille toimintarajoitteisille pelaajille mahdottomaksi tai vaikeaksi tietää ovatko he pudottaneet pallon polven korkeudelta, sovellettaessa Sääntöä 14.3b (Pallo täytyy pudottaa oikealla tavalla) toimikunnan tulisi hyväksyä pelaajan kohtuullinen arvio siitä, että hän on toiminut oikein. Toimikunnan tulisi myös hyväksyä kaikki kohtuulliset yritykset pudottaa pallo polven korkeudelta pelaajan fyysiset rajoitukset huomioon ottaen. Ks. Toimikunnan ohjeet, Osa 5D (Lisäohjeistuksia Säännölle 25 ja kilpailuihin, joissa on paragolfareita).
TUTUSTU TARKEMMIN
Sääntö 1Peli, pelaajan käyttäytyminen ja säännöt
Säännön tarkoitus Sääntö 1 esittelee pelin keskeiset periaatteet pelaajalle: Pelaa kenttä sellaisena kuin se on ja pallo sijaintipaikaltaan. Pela...
Lue lisää