Tulosta valinta
7
Pallon etsiminen, löytäminen ja tunnistaminen
Säännön tarkoitus: Sääntö 7 sallii pelaajalle reilun mahdollisuuden etsiä pelissä olevaa palloaan kunkin lyönnin jälkeen kohtuullisia toimenpiteitä käyttäen.
 • Mutta pelaajan täytyy silti olla varovainen, koska pelaajaa rangaistaan, mikäli hänen tarpeettomat toimensa parantavat seuraavan lyönnin olosuhteita.
 • Pelaajaa ei rangaista, jos pallo liikkuu vahingossa sitä etsittäessä ja tunnistettaessa, mutta pallo täytyy asettaa takaisin alkuperäiselle paikalleen.
7
Pallon etsiminen, löytäminen ja tunnistaminen
7.1

Pallon etsiminen sääntöjenmukaisesti

7.1a

Pelaaja voi suorittaa tarpeellisia toimenpiteitä löytääkseen ja tunnistaakseen pallonsa

Pelaaja itse on vastuussa pelissä olevan pallonsa löytymisestä jokaisen lyönnin jälkeen. Pelaaja voi suorittaa tarpeellisia toimenpiteitä etsiessään palloa löytääkseen ja tunnistaakseen sen, esim.:
 • Liikuttamalla hiekkaa tai vettä, ja
 • Liikuttamalla tai taivuttamalla heinää, pensaita, puun oksia ja muita kasvavia tai kiinnittyneitä luontoon kuuluvia ja samalla myös katkoa niitä, mutta vain jos niiden katkeaminen on seurausta tarpeellisista toimenpiteistä palloa etsittäessä tai tunnistettaessa.
Mikäli etsinnän aikana tarpeelliset toimenpiteet parantavat seuraavaan lyöntiin vaikuttavia olosuhteita:
 • Rangaistusta ei seuraa Säännön 8.1a perusteella, jos olosuhteiden parantuminen johtuu oikealla tavalla suoritetusta etsinnästä.
 • Mutta, jos olosuhteiden parantuminen johtuu tarpeettomista toimenpiteistä palloa etsittäessä, pelaaja saa yleisen rangaistuksen Säännön 8.1a rikkomisesta.
Yrittäessään löytää ja tunnistaa palloaan, pelaaja voi poistaa irrallisia luonnonhaittoja Säännön 15.1 mukaisesti ja poistaa liikuteltavia haittoja Säännön 15.2 mukaisesti.
7.1b

Kuinka menetellä, jos pelaajan pallon makuuseen vaikuttavaa hiekkaa on siirretty palloa etsittäessä tai tunnistettaessa

 • Pelaajan täytyy palauttaa hiekkaan alkuperäisen kaltainen makuu, mutta pelaaja saa jättää pienen osan palloa näkyviin, vaikka pallo olisi ollut kokonaan hiekan peitossa.
 • Jos pelaaja pelaa palloa ilman, että hän on palauttanut alkuperäisen kaltaisen makuun, saa pelaaja yleisen rangaistuksen.
7.2

Kuinka pallo tunnistetaan

Pelaajan paikallaan oleva pallo voidaan tunnistaa millä tahansa seuraavista tavoista:
 • Pelaaja tai joku muu näkee, että pallo pysähtyy paikkaan, jossa voidaan tietää kyseessä olevan pelaajan pallo.
 • Näkemällä pelaajan tunnistemerkit pallossa (ks. Sääntö 6.3a), mutta palloa ei voi tunnistaa, jos samalta alueelta löydetään samanlainen pallo samanlaisilla merkinnöillä.
 • Löytämällä samanmerkkinen, -mallinen, -numeroinen ja kunnoltaan vastaavanlainen pallo kuin pelaajan pallo siltä alueelta, jossa pelaajan pallon oletetaan olevan. Mutta palloa ei voi tunnistaa, jos toinen vastaavanlainen pallo on samalla alueella eikä ole mahdollista tietää kumpi on pelaajan pallo.
Mikäli pelaajan varapalloa ei voida erottaa hänen alkuperäisestä pallostaan, ks. Sääntö 18.3c(2).
7.3

Pallon nostaminen tunnistamista varten

Jos pallo voi olla pelaajan, mutta sitä ei voida tunnistaa paikaltaan:
 • Tunnistaakseen pallon pelaaja saa nostaa sen (tai kääntää sitä paikallaan), mutta:
 • Pallon paikka tulee ensin merkitä, eikä palloa saa puhdistaa enempää kuin on tarpeen sen tunnistamiseksi (paitsi viheriöllä) (ks. Sääntö 14.1).
Jos nostettu pallo on pelaajan pallo tai jonkun muun pelaajan pallo, se täytyy asettaa takaisin alkuperäiselle paikalleen (ks. Sääntö 14.2). Jos pelaaja nostaa pallon tämän säännön perusteella, vaikka se ei ollut välttämätöntä pallon tunnistamiseksi, (lukuun ottamatta viheriötä, missä pelaaja voi nostaa pallon Säännön 13.1b mukaisesti), unohtaa merkitä pallon paikan ennen nostamista tai puhdistaa palloa, kun se ei ole sallittua, saa pelaaja yhden lyönnin rangaistuksen. Rangaistus pelaamisesta väärästä paikasta rikkoen Sääntöä 7.3: Yleinen rangaistus Säännön 14.7a nojalla.
7.4

Palloa liikutetaan vahingossa sitä etsittäessä tai tunnistettaessa

Rangaistusta ei seuraa, jos palloa etsittäessä tai tunnistettaessa pelaaja, vastustaja tai joku muu vahingossa liikuttaa pelaajan palloa. Mutta, jos pelaaja aiheuttaa pallon liikkumisen ennen kuin hän aloittaa sen etsimisen, pelaaja saa yhden lyönnin rangaistuksen Säännön 9.4b nojalla. Tämän säännön “vahingossa” sisältää pallon liikkumisen jonkun toimesta, joka löytääkseen piilossa olevan pallon tekee sellaisia toimia, jotka todennäköisesti aiheuttavat pallon liikkumisen samalla kun pallo löytyy (kuten pitkän ruohon siirtäminen syrjään jalalla tai puun ravisteleminen). Tällaisissa tapauksissa pallo täytyy asettaa takaisin alkuperäiselle paikalleen (joka arvioidaan, jos se ei ole tiedossa) (ks. Sääntö 14.2). Näin meneteltäessä:
 • Jos pallo oli kiinteän haitan, olennaisen osan, ulkorajan merkin, tai kasvavan tai kiinnittyneen luontoon kuuluvan päällä, alla tai sitä vasten, täytyy pallo asettaa takaisin alkuperäiselle paikalleen, edellä mainitun kohteen päälle, alle tai sitä vasten (ks. Sääntö 14.2c).
 • Jos pallo oli peittyneenä hiekkaan, makuu pitää palauttaa alkuperäisen kaltaiseksi ja pallo pitää asettaa takaisin tähän makuuseen (ks. Sääntö 14.2.d(1)). Mutta näin menetellessään pelaaja saa jättää pienen osan palloa näkyviin.
Ks. myös Sääntö 15.1a (rajoitus irrallisten luonnonhaittojen poistamisesta tarkoituksellisesti ennen pallon asettamista takaisin). Rangaistus Säännön 7.4 rikkomisesta: Yleinen rangaistus..
TUTUSTU TARKEMMIN
Sääntö 1Peli, pelaajan käyttäytyminen ja säännöt
Säännön tarkoitus Sääntö 1 esittelee pelin keskeiset periaatteet pelaajalle: Pelaa kenttä sellaisena kuin se on ja pallo sijaintipaikaltaan. Pela...
Lue lisää