Tulosta valinta
24
Joukkuekilpailut
Säännön tarkoitus: Sääntö 24 käsittelee joukkuekilpailuita (pelataan joko reikä- tai lyöntipelinä), joissa useampi pelaaja tai pelaajapari kilpailee joukkueena, ja joissa näiden kierrosten tai otteluiden yhteistulos muodostaa joukkueen kokonaistuloksen.
24
Joukkuekilpailut
24.1

Joukkuekilpailut yleisesti

  • “Joukkue” on ryhmä pelaajia, jotka pelaavat yksilöinä tai pelaajapareina toisia joukkueita vastaan.
  • Heidän pelinsä joukkuekilpailussa voi olla myös osa toista kilpailua (kuten henkilökohtaista lyöntipeliä), jota pelataan samaan aikaan.
Säännöt 1-23 koskevat joukkuekilpailua ja ovat voimassa seuraavin muutoksin.
24.2

Joukkuekilpailun säännöt

Toimikunta päättää pelimuodon, kuinka joukkueen kokonaistulos lasketaan sekä muut kilpailumääräykset kuten:
  • Reikäpelissä, kuinka monta pistettä saa ottelun voitosta tai tasapelistä.
  • Lyöntipelissä, kuinka monta tulosta otetaan huomioon joukkuetulokseen.
  • Voiko kilpailu päättyä tasapeliin, ja jos ei voi, niin kuinka tasatulokset ratkaistaan.
24.3

Joukkueen kapteeni

Jokainen joukkue voi nimetä itselleen kapteenin johtamaan joukkuetta ja tekemään päätöksiä, kuten ketkä pelaajat pelaavat milläkin kierroksella tai missäkin ottelussa, missä järjestyksessä he pelaavat ja ketkä pelaavat pelipartnereina. Joukkueen kapteeni voi myös pelata kilpailussa.
24.4

Neuvominen joukkuekilpailussa

24.4a

Henkilö, joka saa antaa neuvoja joukkueelle (Neuvoja)

Toimikunta voi ottaa käyttöön paikallissäännön, jossa sallitaan jokaisen joukkueen nimetä yksi henkilö (”neuvoja”), joka saa antaa neuvoja ja muuta apua Säännön 10.2 mukaisesti joukkueen pelaajille kierroksen aikana ja jolta joukkueen pelaaja saa kysyä neuvoja:
  • Neuvoja voi olla joukkueen kapteeni, joukkueen valmentaja tai joku muu henkilö (myös kilpailussa pelaava joukkueen jäsen).
  • Neuvoja pitää ilmoittaa toimikunnalle ennen neuvojen antamista.
  • Toimikunta voi antaa luvan vaihtaa joukkueen neuvojaa kesken kierroksen tai kilpailun.
Ks. Toimikunnan ohjeet, Osa 8; Mallipaikallissääntö H-2 (Toimikunta voi ottaa käyttöön paikallissäännön, jolla sallitaan kunkin joukkueen nimeävän kaksi neuvojaa).
24.4b

Rajoitukset neuvojalle pelaamisen aikana

Jos joukkueen neuvoja on pelaaja joukkueessa, hän ei voi toimia neuvojana kilpailussa oman kierroksensa aikana. Kierroksensa aikana neuvojaa koskevat Säännössä 10.2 olevat rajoitukset neuvomiselle ja muulle avustamiselle samalla tavoin kuin ne koskevat muitakin joukkueen jäseniä.
24.4c

Muut joukkueen jäsenet kuin pelipartnerit eivät saa antaa neuvoja

Kun pelaaja ei pelaa pelipartnerina pelaajaparissa:
  • Hän ei saa kysyä tai antaa neuvoa kentällä pelaaville joukkueensa jäsenille.
  • Tämä on voimassa, riippumatta siitä, pelaako joukkueen jäsen kentällä samassa tai jossain toisessa ryhmässä.
Ks. Toimikunnan ohjeet, Osa 8; Mallipaikallissääntö H-5 (Joukkuelyöntipelikilpailussa, jossa pelaajan kierrostulos lasketaan vain osaksi joukkueen tulosta, toimikunta voi ottaa käyttöön paikallissäännön, jolla sallitaan samassa ryhmässä pelaavien joukkueen jäsenten antavan neuvoja toisilleen, vaikka eivät ole pelipartnereita). Rangaistus Säännön 24.4 rikkomisesta: Yleinen rangaistus Säännön 10.2a nojalla.
TUTUSTU TARKEMMIN
Sääntö 1Peli, pelaajan käyttäytyminen ja säännöt
Säännön tarkoitus Sääntö 1 esittelee pelin keskeiset periaatteet pelaajalle: Pelaa kenttä sellaisena kuin se on ja pallo sijaintipaikaltaan. Pela...
Lue lisää