Tulosta valinta
15
Vapautuminen irrallisista luonnonhaitoista ja liikuteltavista haitoista (sisältäen pallon tai pallon merkkinapin, joka auttaa tai haittaa peliä)
Säännön tarkoitus: Sääntö 15 kattaa milloin ja miten pelaaja voi vapautua ilman rangaistusta irrallisista luonnonhaitoista ja liikuteltavista haitoista.
 • Luontoon kuuluvien liikuteltavien asioiden tai valmistettujen esineiden ei katsota olevan osa kentän pelaamisen haastetta, joten pelaaja saa normaalisti poistaa ne, kun ne haittaavat pelaamista.
 • Pelaajan tulee kuitenkin olla varovainen liikuttaessaan pallon lähellä olevia irrallisia luonnonhaittoja viheriön ulkopuolella, koska hän saa rangaistuksen, jos niiden liikuttaminen aiheuttaa pallon liikkumisen.
15
Vapautuminen irrallisista luonnonhaitoista ja liikuteltavista haitoista (sisältäen pallon tai pallon merkkinapin, joka auttaa tai haittaa peliä)
15.1

Irralliset luonnonhaitat

15.1a

Irrallisen luonnonhaitan poistaminen

Pelaaja voi poistaa irrallisen luonnonhaitan ilman rangaistusta missä tahansa kentällä tai sen ulkopuolella ja voi tehdä sen monella eri tavalla (kuten kädellä, jalalla, käyttäen mailaa tai muuta varustetta, saaden apua muilta tai poistamalla vain osan irrallisesta luonnonhaitasta). Mutta on olemassa kaksi poikkeusta: Poikkeus 1 – Irrallisen luonnonhaitan poistaminen alueelta, jolle pallo pitää asettaa takaisin paikalleen: Ennen nostetun tai liikkuneen pallon asettamista takaisin muualla kuin viheriöllä:
 • Pelaaja ei saa tarkoituksellisesti poistaa sellaista irrallista luonnonhaittaa, jonka siirtäminen ennen pallon nostamista tai liikuttamista olisi todennäköisesti aiheuttanut pallon liikkumisen, mikäli pallo olisi ollut paikallaan.
 • Jos pelaaja tekee näin, hän saa yhden lyönnin rangaistuksen, mutta poistettua irrallista luonnonhaittaa ei tarvitse asettaa takaisin.
Tämä poikkeus on voimassa sekä kierroksen aikana että pelin ollessa keskeytettynä Säännön 5.7a mukaisesti. Poikkeus ei koske irrallista luonnonhaittaa, jota ei ollut ennen kuin palloa nostettiin tai liikutettiin tai joka siirtyi pallon paikkaa merkittäessä tai palloa nostettaessa, siirrettäessä tai takaisin asetettaessa, tai joka aiheutti pallon liikkumisen. Poikkeus 2 – Rajoitukset irrallisten luonnonhaittojen siirtämiseen, kun tarkoituksena on vaikuttaa liikkuvan pallon kulkuun (ks. Sääntö 11.3).
15.1b

Pallo liikkuu irrallista luonnonhaittaa poistettaessa

Jos pelaaja poistaessaan irrallista luonnonhaittaa aiheuttaa pelissä olevan pallonsa liikkumisen:
 • Pallo täytyy asettaa takaisin alkuperäiselle paikalle (joka arvioidaan, jos se ei ole tiedossa) (ks. Sääntö 14.2).
 • Jos liikkunut pallo on ollut paikallaan muualla kuin viheriöllä (ks. Sääntö 13.1d) tai tiiausalueella (ks. Sääntö 6.2b(6)), pelaaja saa yhden lyönnin rangaistuksen Säännön 9.4b nojalla, paitsi jos Sääntö 7.4 on voimassa (ei rangaistusta etsinnän aikana liikkuneesta pallosta) tai kun joku toinen poikkeus Säännöstä 9.4b on voimassa.
Rangaistus pallon pelaamisesta väärästä paikasta rikkoen Sääntöä 15.1: Yleinen rangaistus Säännön 14.7a nojalla.
15.2

Liikuteltavat haitat

Tämä sääntö käsittelee vapautumista ilman rangaistusta sellaisista valmistetuista esineistä, jotka täyttävät liikuteltavan haitan määritelmän. Tämä sääntö ei anna vapautumista kiinteästä haitasta (josta vapaudutaan ilman rangaistusta Säännön 16.1 mukaisesti) eikä ulkorajan merkeistä tai olennaisesta osasta (joista ei saa vapautua).
15.2a

Vapautuminen liikuteltavasta haitasta

(1) Liikuteltavan haitan poistaminen. Pelaaja voi ilman rangaistusta poistaa liikuteltavan haitan missä tahansa kentällä tai sen ulkopuolella ja voi tehdä sen monella eri tavalla. Mutta on olemassa kaksi poikkeusta: Poikkeus 1 – Tiimerkkejä ei saa siirtää, kun palloa pelataan tiiauspaikalta (ks. Sääntö 6.2b(4) ja 8.1a(1)). Poikkeus 2 – Rajoitukset liikuteltavien haittojen siirtämiseen tarkoituksena vaikuttaa liikkuvan pallon kulkuun (ks. Sääntö 11.3). Jos pelaajan pallo liikkuu, kun liikuteltavaa haittaa siirretään:
 • Pelaajalle ei seuraa rangaistusta, ja
 • Pallo tulee asettaa takaisin alkuperäiselle paikalleen (joka arvioidaan, jos se ei ole tiedossa) (ks. Sääntö 14.2).
(2) Vapautuminen pallon ollessa liikuteltavan haitan sisällä tai sen päällä kentällä muualla kuin viheriöllä. Pelaaja voi vapautua ilman rangaistusta nostamalla pallon, poistamalla liikuteltavan haitan ja pudottamalla alkuperäinen tai muun pallo seuraavanlaiselle vapautumisalueelle (ks. Sääntö 14.3):
 • Vertailupiste: Arvioitu piste suoraan sen kohdan alla, missä pallo oli paikallaan liikuteltavan haitan sisällä tai päällä.
 • Vertailupisteestä mitattu vapautumisalueen koko: Yksi mailanmitta, mutta seuraavin rajoituksin:
 • Vapautumisalueen sijainnin rajoitukset:
  • Täytyy olla samalla kentän alueella kuin vertailupiste on, ja
  • Ei saa olla lähempänä reikää kuin vertailupiste.
(3) Vapautuminen pallon ollessa liikuteltavan haitan sisällä tai sen päällä viheriöllä. Pelaaja voi vapautua:
 • Nostamalla pallon ja poistamalla liikuteltavan haitan, ja
 • Asettamalla alkuperäinen tai muu pallo kohtaan, joka on arvioitu suoraan liikuteltavan haitan sisälle tai päälle pysähtyneen pallon alle, käyttäen pallon takaisin asettamisen toimintatapoja Sääntöjen 14.2b(2) ja 14.2e mukaisesti.
15.2b

Vapautuminen, kun palloa ei löydy, mutta se on liikuteltavan haitan sisällä tai päällä

Jos pelaajan palloa ei ole löydetty, mutta tiedetään tai on käytännössä varmaa, että se pysähtyi kentällä olevan liikuteltavan haitan sisälle tai päälle, pelaaja voi käyttää tätä vapautumisvaihtoehtoa lyönti ja lyöntimatka -vapautumisen sijaan:
 • Pelaaja voi vapautua ilman rangaistusta Säännön 15.2a(2) tai 15.2a(3) mukaisesti, käyttäen vertailupisteenä arvioitua kohtaa maasta suoraan sen kohdan alla, josta pallo kentällä viimeksi meni liikuteltavan haitan sisälle tai päälle.
 • Pelaajan vapauduttua laittamalla toisen pallon peliin:
  • Alkuperäinen pallo ei enää ole pelissä eikä sitä saa pelata.
  • Tämä pätee, vaikka alkuperäinen pallo löytyisikin kentältä ennen kolmen minuutin etsimisajan päättymistä (ks. Sääntö 6.3b).
Mutta jos ei tiedetä tai ole käytännössä varmaa, että pallo pysähtyi liikuteltavan haitan sisälle tai sen päälle, ja pallo on kadonnut, täytyy pelaajan ottaa lyönti ja lyöntimatka -vapautuminen Säännön 18.2 mukaisesti. Rangaistus pelattaessa palloa väärästä paikasta rikkoen Sääntöä 15.2: Yleinen rangaistus Säännön 14.7a nojalla.
15.3

Pallo tai pallon merkkinappi auttaa tai haittaa pelaamista

15.3a

Viheriöllä oleva pallo auttaa peliä

Sääntöä 15.3a sovelletaan ainoastaan pallolle, joka on paikallaan viheriöllä, ei missään muualla kentällä. Jos pelaajalla on kohtuullinen syy uskoa, että viheriöllä oleva pallo voi auttaa jonkun peliä (esim. toimii pallon pysäyttäjänä lähellä reikää), pelaaja voi:
 • Jos pallo on hänen, merkitä sen paikan ja nostaa sen Säännön 13.1b mukaisesti, tai jos pallo kuuluu jollekin toiselle pelaajalle, vaatia tätä pelaajaa merkitsemään pallon paikan ja nostamaan sen (ks. Sääntö14.1).
 • Nostettu pallo tulee asettaa takaisin alkuperäiselle paikalleen (ks. Sääntö 14.2).
Vain lyöntipelissä:
 • Pelaaja, jonka on nostettava pallo, voi pelata ensin, ja
 • Jos kaksi tai useampi pelaajaa sopivat, että pallo jätetään paikalleen auttamaan jotain pelaajaa ja tämä pelaaja lyö lyönnin auttavan pallon edelleen ollessa paikallaan, kaikki pelaajat, jotka sopivat asiasta saavat yleisen rangaistuksen (kahden lyönnin rangaistus).
Ks. Toimikunnan ohjeet, Osa 5J (Ohjeita parhaista käytännöistä kuinka estää ”pysäyttäjinä toimivat pallot”).
15.3b

Kentällä oleva pallo haittaa peliä

(1) Mitä tarkoitetaan toisen pelaajan pallon haittaamisella. Tämän säännön mukaista haittaamista on, kun toisen pelaajan pysähtynyt pallo:
 • Voi haitata pelaajan aiotun lyöntiasennon aluetta tai svingin vaatimaa tilaa,
 • On pelaajan pelilinjalla tai sen lähellä niin, että aiotulla lyönnillä pelaajan pallolla on olemassa kohtuullinen mahdollisuus osua tuohon palloon, tai
 • On niin lähellä, että se häiritsee pelaajaa tämän lyödessä palloa.
(2) Milloin saa vapautua haittaavasta pallosta. Jos pelaajalla on kohtuullinen syy uskoa, että toisen pelaajan kentällä oleva pallo voi häiritä pelaajan omaa peliä:
 • Pelaaja voi vaatia toista pelaajaa merkitsemään pallon paikan ja nostamaan pallon (ks. Sääntö 14.1). Nostettua palloa ei saa puhdistaa (paitsi jos pallo on nostettu viheriöltä Säännön 13.1b mukaisesti) ja se tulee asettaa takaisin alkuperäiselle paikalleen (ks. Sääntö 14.2).
 • Jos toinen pelaaja ei merkitse pallon paikkaa ennen sen nostamista tai puhdistaa nostetun pallon, kun se ei ole sallittua, saa hän yhden lyönnin rangaistuksen.
 • Kun pelaajan on nostettava pallonsa tämän säännön perusteella, hän voi nostamisen sijaan pelata pallonsa ensin. Näin voi menetellä ainoastaan lyöntipelissä.
Pelaaja ei saa nostaa palloaan tämän säännön nojalla silloin, jos ainoastaan pelaaja itse luulee pallonsa haittaavan jonkun toisen pelaajan peliä. Jos pelaaja nostaa pallonsa, kun toinen pelaaja ei ole sitä vaatinut (paitsi jos pallo on nostettu viheriöllä Säännön 13.1b mukaisesti), saa pelaaja yhden lyönnin rangaistuksen.
15.3c

Pallon merkkinappi auttaa tai haittaa peliä

Jos pallon merkkinappi auttaa tai haittaa peliä, pelaaja voi:
 • Siirtää pallon merkkinappia pois tieltä, jos se on hänen omansa, tai
 • Jos pallon merkkinappi kuuluu jollekin toiselle pelaajalle, vaatia tätä pelaajaa siirtämään pallon merkkinapin pois tieltä samoilla syillä kuin hän voi vaatia pallon nostettavan Sääntöjen 15.3a ja 15.3b perusteella.
Pallon merkkinappi täytyy siirtää pois tieltä uuteen paikkaan siten, että uusi paikka mitataan alkuperäisestä paikasta esim. käyttämällä yhtä tai useampaa mailan lavan mittaa. Kun pallon merkkinappi siirretään takaisin, pelaajan tulee tehdä se mittaamalla uudesta paikasta ja tekemällä menettelytavat päinvastaisessa järjestyksessä kuin mitä pallon merkkinapin pois tieltä siirtämisessä tehtiin. Samaa menettelyä tulee noudattaa, jos pelaajaliikutti haittaavan pallon pois tieltä ottamalla mitan pallosta. Rangaistus Säännön 15.3 rikkomisesta: Yleinen rangaistus. Tämä rangaistus annetaanmyös, jos pelaaja:
 • Lyö ennen kuin auttava pallo tai pallon merkkinappi nostetaan tai siirretään saatuaan tietoonsa, että toinen pelaaja (1) aikoi nostaa tai siirtää sitä tämän säännön perusteella tai (2) oli vaatinut jonkun muun tekemään niin, tai
 • Kieltäytyy nostamasta palloaan tai siirtämästä pallon merkkinappia, kun sitä vaaditaan ja se pelaaja, jonka peliä pallo voi auttaa tai haitata, suorittaa lyöntinsä.
Rangaistus pallon pelaamisesta väärästä paikasta rikkoen Sääntöä 15.3: Yleinen rangaistus Säännön 14.7a nojalla.
TUTUSTU TARKEMMIN
Sääntö 1Peli, pelaajan käyttäytyminen ja säännöt
Säännön tarkoitus Sääntö 1 esittelee pelin keskeiset periaatteet pelaajalle: Pelaa kenttä sellaisena kuin se on ja pallo sijaintipaikaltaan. Pela...
Lue lisää