Tulosta valinta
21
Muut henkilökohtaiset lyönti- ja reikäpelin pelimuodot
Säännön tarkoitus: Sääntö 21 käsittelee neljää muuta henkilökohtaista pelimuotoa, sisältäen kolme lyöntipelimuotoa, joissa tuloslaskenta eroaa normaalista lyöntipelistä: Pistebogey (tuloksista saadaan pisteitä rei’ittäin), Maksimitulos (reikäkohtainen maksimitulos on rajoitettu tiettyyn lukuun) ja Par/Bogey (reikäpeli, jossa tulokset lasketaan reikäkohtaisesti).
21
Muut henkilökohtaiset lyönti- ja reikäpelin pelimuodot
21.1

Pistebogey

21.1a

Pistebogey yleisesti

Pistebogey on lyöntipelimuoto, jossa:
 • Pelaajan tai pelaajaparin tulos reiälle perustuu pisteisiin, jotka määräytyvät vertaamalla pelaajan tai pelaajaparin lyöntitulosta (sisältäen lyönnit ja mahdolliset rangaistuslyönnit) toimikunnan reiälle määrittelemään tavoitelyöntimäärään, ja
 • Kilpailun voittaa se pelaaja tai pelaajapari, joka saa eniten pisteitä pelatuilla kierroksilla.
Lyöntipeliä koskevat Säännöt 1-20 ovat voimassa seuraavin muutoksin. Sääntö 21.1 on kirjoitettu: Sääntö 21.1 on kirjoitettu:
 • Tasoituksettomille kilpailuille, mutta sitä voidaan käyttää myös tasoituksellisissa kilpailuissa, ja
 • Henkilökohtaiseen peliin, mutta sitä voidaan käyttää myös kilpailuissa, joissa on pelipartneri, kuten on sovellettu Säännöissä 22 (Foursome) ja 23 (Four-Ball), ja joukkuekilpailuissa kuten on sovellettu Säännössä 24.
21.1b

Pisteiden laskeminen pistebogeyssa

(1) Kuinka pisteitä saa. Pelaajan pisteet määräytyvät vertaamalla pelaajan lyöntitulosta kullekin reiälle määriteltyyn tavoitelyöntimäärään, joka on par, ellei toimikunta toisin määrää:
Pelattu reikäPisteet
Enemmän kuin yksi yli tavoitelyöntimäärän tai tulosta ei ilmoiteta0
Yksi yli tavoitelyöntimäärän1
Sama kuin tavoitelyöntimäärä2
Yksi alle tavoitelyöntimäärän3
Kaksi alle tavoitelyöntimäärän4
Kolme alle tavoitelyöntimäärän5
Neljä alle tavoitelyöntimäärän6
Pelaaja saa nolla pistettä, jos hän ei pelaa palloaan reikään sääntöjen mukaisesti. Pelinopeuden auttamiseksi pelaajia kannustetaan nostamaan pallo pois pelistä, jos he eivät voi enää saada pisteitä reiältä. Reikä on pelattu loppuun, kun pelaaja on pelannut pallonsa reikään, päättää olla pelaamatta palloaan reikään tai hän ei voi saada enää pisteitä reiältä. (2) Tulos kirjataan jokaiselle reiälle. Jotta Säännön 3.3b mukaiset vaatimukset täyttyvät tuloskortin reikäkohtaisten tulosten osalta:
 • Jos reikä pelataan loppuun pelaamalla pallo reikään.
  • Kun lyöntimäärä antaa pisteitä. Tuloskortissa reikäkohtaisen lyöntimäärän on oltava oikea.
  • Kun lyöntimäärä antaa nolla pistettä. Tuloskortista täytyy näkyä, ettei pelaaja saanut tulosta tai siihen kirjataan mikä tahansa sellainen lyöntimäärä, joka ei tuota pelaajalle pisteitä kyseiseltä reiältä.
 • Jos reikä pelataan loppuun ilman että pallo on pelattu reikään. Jos pelaaja ei pelaa palloa reikään sääntöjen mukaisesti, tuloskortista täytyy näkyä, ettei pelaaja saanut tulosta tai siihen kirjataan mikä tahansa sellainen lyöntimäärä, joka ei tuota pelaajalle pisteitä kyseiseltä reiältä.
Toimikunta on vastuussa pelaajan pistemäärän laskemisesta jokaiselle reiälle ja tasoituksellisessa kilpailussa mahdollisten tasoituslyöntien soveltamisesta oikeille rei’ille ennen reikäkohtaisten pisteiden laskemista. Ks. Toimikunnan ohjeet, Osa 5A(5) (Kilpailumääräyksissä voidaan kannustaa pelaajia laskemaan tuloskorttiin pisteet kullekin reiälle, mutta sitä ei voida vaatia).
21.1c

Rangaistukset pistebogeyssa

Kaikkia lyöntipelissä sovellettavia rangaistuksia sovelletaan myös pistebogeyssa, paitsi että pelaajan tulosta ei hylätä vaan hän saa nolla pistettä sille reiälle, jolla sääntörike tapahtui, jos hän rikkoo jotain seuraavista viidestä säännöstä:
 • Palloa ei ole pelattu reikään Säännön 3.3c mukaisesti,
 • Reiän pelaamisen aloittamista tiiausalueen ulkopuolelta ei ole korjattu (ks. Sääntö 6.1b(2)),
 • Virhettä väärällä pallolla pelaamisesta ei ole korjattu (ks. Sääntö 6.3c),
 • Virhettä väärästä paikasta pelaamisesta ei ole korjattu, kun kyse on vakavasta sääntörikkeestä (ks. Sääntö 14.7b), tai
 • Virhettä väärällä vuorolla lyömisestä ei ole korjattu (ks. Sääntö 22.3).
Jos pelaaja rikkoo mitä tahansa muuta sääntöä, jossa rangaistuksena on tuloksen hylkääminen, pelaajan tulos hylätään. Minkä tahansa rangaistuslyöntien lisäämisen jälkeen pelaajan pistebogeytulos ei voi olla pienempi kuin nolla pistettä millään reiällä.
21.1d

Säännön 11.2 poikkeus pistebogeyssa

Sääntö 11.2 ei ole voimassa seuraavassa tapauksessa: Jos pelaajan liikkeessä olevan pallon pitäisi mennä reikään, jotta hän saisi yhden pisteen kyseiseltä reiältä, ja kuka tahansa tahallisesti vaikuttaa tämän pallon suuntaan tai pysäyttää sen silloin, kun pallon ei ole enää käytännössä mahdollista mennä reikään, ei tälle henkilölle seuraa rangaistusta ja pelaaja saa nolla pistettä reiälle.
21.1e

Pistebogey-kierroksen päättyminen

Pelaajan kierros loppuu, kun pelaaja:
 • Pelaa loppuun viimeisen reikänsä (mukaan lukien virheen korjaamisen esim. Säännön 6.1 tai 14.7b mukaisesti), tai
 • Valitsee olla pelaamatta viimeisellä reiällä palloaan reikään tai ei enää voi saada pisteitä viimeiseltä reiältä.
21.2

Maksimitulos

21.2a

Maksimitulos yleisesti

Maksimitulos on lyöntipelimuoto, jossa toimikunta asettaa pelaajalle tai pelaajaparille reikäkohtaisen maksimituloksen, kuten kaksi kertaa par, joku kiinteä lyöntimäärä tai nettotuplabogey. Lyöntipeliä koskevat Säännöt 1-20 ovat voimassa seuraavin muutoksin. Sääntö 21.2 on kirjoitettu:
 • Tasoituksettomille kilpailuille, mutta sitä voidaan käyttää myös tasoituksellisissa kilpailuissa, ja
 • Henkilökohtaiseen peliin, mutta sitä voidaan käyttää muokattuna myös kilpailuissa, joissa on pelipartneri, kuten Foursome (Sääntö 22) ja Four-Ball (Sääntö 23) sekä joukkuekilpailuissa (Sääntö 24).
21.2b

Maksimituloksen laskeminen

(1) Pelaajan reikätulos. Pelaajan reikätulos perustuu pelaajan lyöntimäärään (sisältäen lyönnit ja mahdolliset rangaistuslyönnit), paitsi että pelaajalle kirjataan vain maksimitulos, vaikka hänen oikea lyöntimääränsä olisi tätä suurempi. Pelaaja, joka ei pelaa palloaan reikään sääntöjen mukaisesti, saa reikätulokseksi maksimituloksen. Pelinopeuden auttamiseksi pelaajia kannustetaan nostamaan pallo pois pelistä, mikäli he ovat saavuttaneet maksimilyöntimäärän. Reikä on pelattu loppuun, kun pelaaja on pelannut pallonsa reikään, päättää olla pelaamatta palloaan reikään tai hän on saavuttanut maksimilyöntimäärän. (2) Tulos kirjataan jokaiselle reiälle. Jotta Säännön 3.3b mukaiset vaatimukset täyttyvät tuloskortin reikäkohtaisten tulosten osalta:
 • Jos reikä pelataan loppuun pelaamalla pallo reikään.
  • Kun lyöntimäärä on pienempi kuin maksimitulos. Tuloskortissa reikäkohtaisen lyöntimäärän on oltava oikea.
  • Kun lyöntimäärä on sama tai korkeampi kuin maksimitulos. Tuloskortissa tulee näkyä, ettei pelaaja saanut tulosta tai sellainen lyöntimäärä, joka on maksimitulos tai sitä suurempi.
 • Jos reikä pelataan loppuun ilman että pallo on pelattu reikään. Jos pelaaja ei pelaa reikää loppuun sääntöjen mukaisesti, tuloskortissa tulee näkyä, ettei pelaaja saanut tulosta tai sellainen lyöntimäärä, joka on maksimitulos tai sitä suurempi.
Toimikunta on vastuussa pelaajan tuloksen korjaamisesta maksimitulokseksi niille rei’ille, joissa tuloskorttiin on kirjattu “ei tulosta” tai kirjattu tulos on suurempi kuin maksimitulos, sekä tasoituksellisessa kilpailussa tasoituslyöntien soveltamisesta.
21.2c

Rangaistukset Maksimituloksessa

Kaikkia lyöntipelissä sovellettavia rangaistusiaet sovelletaan myös maksimituloksessa, paitsi että pelaajan tulosta ei hylätä vaan hän saa maksimituloksen sille reiälle, jolla sääntörike tapahtui, jos hän rikkoo jotain seuraavista viidestä säännöstä:
 • Palloa ei ole pelattu reikään Säännön 3.3c mukaisesti,
 • Reiän pelaamisen aloittamista tiiausalueen ulkopuolelta ei ole korjattu (ks. Sääntö 6.1b(2)),
 • Virhettä väärällä pallolla pelaamisesta ei ole korjattu (ks. Sääntö 6.3c),
 • Virhettä väärästä paikasta pelaamisesta ei ole korjattu, kun kyse on vakavasta sääntörikkeestä (ks. Sääntö 14.7b), tai
 • Virhettä väärällä vuorolla lyömisestä ei ole korjattu (ks. Sääntö 22.3).
Jos pelaaja rikkoo mitä tahansa muuta sääntöä, jossa rangaistuksena on tuloksen hylkääminen, hänen tuloksensa hylätään. Minkä tahansa rangaistuslyöntien lisäämisen jälkeen pelaajan tulos ei voi ylittää toimikunnan asettamaa maksimitulosta.
21.2d

Säännön 11.2 poikkeus Maksimituloksessa

Sääntö 11.2 ei ole voimassa seuraavassa tapauksessa: Jos pelaajan liikkeessä olevan pallon pitäisi mennä reikään, jotta hänen tuloksensa olisi yhtä lyöntiä maksimitulosta pienempi, ja kuka tahansa tahallisesti vaikuttaa tämän pallon suuntaan tai pysäyttää sen silloin, kun pallon ei ole enää käytännössä mahdollista mennä reikään, ei tälle henkilölle seuraa rangaistusta ja pelaajalle merkitään reiälle maksimitulos.
21.2e

Maksimitulos-kierroksen päättyminen

Pelaajan kierros loppuu, kun pelaaja:
 • Pelaa loppuun viimeisen reikänsä (mukaan lukien virheen korjaamisen esim. Säännön 6.1 tai 14.7b mukaisesti), tai
 • Valitsee olla pelaamatta viimeisellä reiällä palloaan reikään tai ei enää voi saada viimeiseltä reiältä maksimitulosta pienempää tulosta.
21.3

Par/Bogey

21.3a

Par/Bogey yleisesti

Par/Bogey-kilpailut ovat lyöntipelimuotoja, joissa tuloksen laskeminen tapahtuu kuten reikäpelissä:
 • Pelaaja tai pelaajapari voittaa tai häviää reiän pelaamalla reiän vähemmällä tai suuremmalla määrällä lyöntejä kuin mitä toimikunta on asettanut tavoitelyöntimääräksi kyseiselle reiälle, ja
 • Kilpailun voittaa pelaaja tai pelaajapari, jolla on eniten voitettuja reikiä suhteessa hävittyihin reikiin (eli laskemalla yhteen voitetut reiät ja vähentämällä siitä hävityt reiät).
Lyöntipeliä koskevat Säännöt 1-20 ovat voimassa seuraavin muutoksin. Sääntö 21.3 on kirjoitettu: Sääntö 21.3 on kirjoitettu:
 • Tasoituksettomille kilpailuille, mutta sitä voidaan käyttää myös tasoituksellisissa kilpailuissa, ja
 • Henkilökohtaiseen peliin, mutta sitä voidaan käyttää mukautettuna myös kilpailuissa, joissa on pelipartneri, kuten Foursome (Sääntö 22) ja Four-Ball (Sääntö 23) sekä joukkuekilpailuissa (Sääntö 24).
21.3b

Par-Bogeyn tulokset

(1) Kuinka reikiä voitetaan tai hävitään. Tulokset lasketaan kuten reikäpelissä. Reikiä voitetaan tai hävitään vertaamalla pelaajan lyöntimäärää (sisältäen lyönnit ja mahdolliset rangaistuslyönnit) toimikunnan kyseiselle reiälle asettamaan tavoitelyöntimäärään (yleensä par tai bogey):
 • Pelaaja voittaa reiän, jos hänen tuloksensa on pienempi kuin tavoitelyöntimäärä.
 • Pelaaja tasaa reiän, jos hänen tuloksensa on sama kuin tavoitelyöntimäärä.
 • Pelaaja häviää reiän, jos hänen tuloksensa on suurempi kuin tavoitelyöntimäärä tai hän ei saa tulosta.
Pelaaja häviää reiän, jos hän ei pelaa palloaan reikään sääntöjen mukaisesti. Pelinopeuden auttamiseksi pelaajia kannustetaan nostamaan pallo pois pelistä, mikäli heidän tuloksensa ylittää tavoitelyöntimäärän (ovat jo hävinneet reiän). Reikä on pelattu loppuun, kun pelaaja on pelannut pallonsa reikään, päättää olla pelaamatta palloaan reikään tai hänen tuloksensa ylittää tavoitelyöntimäärän. (2) Tulos kirjataan jokaiselle reiälle. Jotta Säännön 3.3b mukaiset vaatimukset täyttyvät tuloskortin reikäkohtaisten tulosten osalta:
 • Jos reikä pelataan loppuun pelaamalla pallo reikään:
  • Kun lyöntimäärällä voittaa tai tasaa reiän. Tuloskortissa reikäkohtaisen lyöntimäärän on oltava oikea.
  • Kun lyöntimäärällä häviää reiän. Tuloskortissa tulee näkyä, ettei pelaaja saanut tulosta tai siinä on mikä tahansa lyöntimäärä, joka aiheuttaa reiän häviämisen.
 • Jos reikä pelataan loppuun ilman että pallo on pelattu reikään. Jos pelaaja ei pelaa reikää loppuun sääntöjen mukaisesti, tuloskortissa tulee näkyä, ettei pelaaja saanut tulosta tai siinä on mikä tahansa lyöntimäärä, joka aiheuttaa reiän häviämisen.
Toimikunnan vastuulla on ratkaista, voittiko, tasasiko vai hävisikö pelaaja reiän, ja soveltaa tasoituksellisessa kilpailussa mahdolliset tasoituslyönnit oikeille rei’ille. Poikkeus – Ei rangaistusta, jos ei vaikutusta reiän tulokseen: Pelaajalle ei seuraa rangaistusta Säännön 3.3b nojalla, jos hän palauttaa tuloskortin, jossa on todellista lyöntimäärää pienempi reikätulos, mutta tämä ei vaikuta reiän voittamiseen, tasaamiseen tai häviämiseen. Ks. Toimikunnan ohjeet, Osa 5A(5) (Kilpailumääräyksissä voidaan kannustaa pelaajia kirjaamaan tuloskorttiin kunkin reiän lopputulos, mutta sitä ei voida vaatia).
21.3c

Rangaistukset Par/Bogeyssa

Kaikkia lyöntipelissä sovellettavia rangaistuksia sovelletaan myös Par/Bogeyssa, paitsi että pelaajan tulosta ei hylätä vaan hän häviää sen reiän, jolla sääntörike tapahtui, jos hän rikkoo jotain seuraavista viidestä säännöstä:
 • Palloa ei ole pelattu reikään Säännön 3.3c mukaisesti,
 • Reiän pelaamisen aloittamista tiiausalueen ulkopuolelta ei ole korjattu (ks. Sääntö 6.1b(2)),
 • Virhettä väärällä pallolla pelaamisesta ei ole korjattu (ks. Sääntö 6.3c),
 • Virhettä väärästä paikasta pelaamisesta ei ole korjattu, kun kyse on vakavasta sääntörikkeestä (ks. Sääntö 14.7b), tai
 • Virhettä väärällä vuorolla lyömisestä ei ole korjattu (ks. Sääntö 22.3).
Jos pelaaja rikkoo mitä tahansa muuta sääntöä, jossa rangaistuksena on tuloksen hylkääminen, pelaajan tulos hylätään. Minkä tahansa rangaistuslyöntien lisäämisen jälkeen pelaaja voi huonoimmillaankin hävitä ainoastaan kyseessä olevan reiän.
21.3d

Säännön 11.2 poikkeus Par/Bogeyssa

Sääntö 11.2 ei ole voimassa seuraavassa tapauksessa: Jos pelaajan liikkeessä olevan pallon pitäisi mennä reikään, jotta hän tasaisi reiän, ja kuka tahansa tahallisesti vaikuttaa tämän pallon suuntaan tai pysäyttää sen silloin, kun pallon ei ole enää käytännössä mahdollista mennä reikään, ei tälle henkilölle seuraa rangaistusta ja pelaaja häviää reiän.
21.3e

Par/Bogey-kierroksen päättyminen

Pelaajan kierros loppuu, kun pelaaja:
 • Pelaa loppuun viimeisen reikänsä (mukaan lukien virheen korjaamisen esim. Säännön 6.1 tai 14.7b mukaisesti), tai
 • Valitsee olla pelaamatta palloaan reikään viimeisellä reiällä tai on jo hävinnyt reiän.
21.4

Three-Ball-reikäpeli

21.4a

Three-Ball-reikäpeli yleisesti

Three-Ball-reikäpeli on reikäpelin ottelumuoto, jossa:
 • Jokainen kolmesta pelaajasta pelaa henkilökohtaista ottelua kahta muuta pelaajaa vastaan samanaikaisesti, ja
 • Jokainen pelaaja pelaa yhtä palloa, jonka tulosta käytetään molemmissa hänen otteluissaan.
Reikäpeliä koskevat Säännöt 1-20 ovat voimassa kaikissa kolmessa pelattavassa ottelussa, poikkeuksena seuraavien sääntöjen soveltaminen, kun niiden soveltaminen yhteen otteluun saattaa olla ristiriidassa toiseen otteluun soveltamisen kanssa.
21.4b

Pelaaminen väärällä vuorolla

Jos pelaaja pelaa väärällä vuorolla missä tahansa ottelussa, voi vastustaja, jonka vuoro oli pelata, mitätöidä pelaajan lyönnin Säännön 6.4a(2) nojalla. Jos pelaaja pelaa väärällä vuorolla molemmissa ottelussa, voi kumpikin vastustaja valita mitätöikö lyönnin omassa ottelussaan. Jos pelaajan lyönti mitätöidään vain yhdessä ottelussa:
 • Tulee pelaajan jatkaa pelaamista toisessa ottelussa alkuperäisellä pallolla.
 • Tämä tarkoittaa sitä, että pelaajan tulee pelata reikä loppuun kahdella eri pallolla.
21.4c

Vastustaja nostaa tai liikuttaa palloa tai pallon merkkinappia

Jos vastustaja saa yhden lyönnin rangaistuksen pelaajan pallon tai pallon merkkinapin nostamisesta tai aiheuttaessaan pelaajan pallon tai pallon merkkinapin liikkumisen Säännön 9.5b tai 9.7b mukaisesti, niin rangaistusta sovelletaan vain tätä pelaajaa vastaan pelattavaan otteluun. Vastustaja ei saa rangaistusta toista pelaajaa vastaan pelattavassa ottelussa.
21.5

Muut golfin pelimuodot

Vaikka tietyt pelimuodot on käsitelty Säännöissä 3, 21, 22 ja 23, pelataan golfia myös monilla muilla pelimuodoilla kuten scramble ja greensome. Sääntöjä voidaan muokata näiden muiden pelimuotojen pelaamisen ohjeistamiseksi. Ks. Toimikunnan ohjeet, Osa 9 (Suositeltavat tavat muokata sääntöjä muissa pelimuodoissa).
TUTUSTU TARKEMMIN
Sääntö 1Peli, pelaajan käyttäytyminen ja säännöt
Säännön tarkoitus Sääntö 1 esittelee pelin keskeiset periaatteet pelaajalle: Pelaa kenttä sellaisena kuin se on ja pallo sijaintipaikaltaan. Pela...
Lue lisää