Tulosta valinta
1
Peli, pelaajan käyttäytyminen ja säännöt
Säännön tarkoitus Sääntö 1 esittelee pelin keskeiset periaatteet pelaajalle:
 • Pelaa kenttä sellaisena kuin se on ja pallo sijaintipaikaltaan.
 • Pelaa sääntöjen ja pelin hengen mukaisesti.
 • Jos rikot jotain sääntöä, olet itse vastuussa rangaistusten soveltamisesta, jotta et saavuttaisi mitään mahdollista etua vastustajaan nähden reikäpelissä tai muita pelaajia vastaan lyöntipelissä.
1
Peli, pelaajan käyttäytyminen ja säännöt
1.1

Golfpeli

Golfia pelataan kentällä lyöden mailalla palloa kierroksen aikana, joka käsittää 18 reikää (tai pienemmän määrän reikiä). Jokainen reikä aloitetaan lyönnillä tiiausalueelta ja se päättyy, kun pallo pelataan viheriöllä reikään (tai kun reikä muutoin on sääntöjen mukaisesti saatu valmiiksi). Jokaisella lyönnillään pelaaja:
 • Pelaa kenttää sellaisena kuin se on, ja
 • Pelaa palloansa sijaintipaikaltaan.
Mutta on poikkeustilanteita, joissa säännöt sallivat pelaajan muuttavan peliolosuhteita kentällä, ja jotka edellyttävät tai sallivat pelaajan pelaavan palloa eri paikasta kuin mihin se on pysähtynyt.
1.2

Pelaajan käyttäytyminen

1.2a

Kaikilta pelaajilta oletettava käyttäytyminen

Kaikkien pelaajien oletetaan pelaavan golfpelin hengen mukaisesti:
 • Toimimalla rehellisesti – kuten noudattamalla sääntöjä, soveltamalla kaikkia rangaistuksia ja olemalla kaikin tavoin rehellinen.
 • Huomioimalla muut – kuten pelaamalla ripeästi, huolehtimalla muiden turvallisuudesta sekä olemalla häiritsemättä muiden peliä. Jos pelaajan lyömällä pallolla on mahdollisuus osua johonkin toiseen ihmiseen, pelaajan tulee välittömästi varoittaa mahdollisesta vaarasta esim. huutamalla ”FORE”.
 • Pitämällä hyvää huolta kentän kunnosta – kuten paikkaamalla lyöntijäljet, haravoimalla bunkkerit, korjaamalla pallojen alastulojäljet sekä olemalla aiheuttamatta tarpeetonta vahinkoa kentälle.
Sääntöjen nojalla rangaistusta ei seuraa, mikäli hän ei toimi edellä mainituilla tavoilla, mutta toimikunta voi vakavasta pelin hengen vastaisesta toiminnasta hylätä pelaajan tuloksen. ”Vakavaksi käyttäytymisrikkeeksi” katsotaan sellainen pelaajan toiminta, joka poikkeaa merkittävästi käytöksestä, jota pelaajalta odotetaan golfissa. Tällöin pelaaja voidaan sulkea kilpailusta. Muita kuin hylkäämisrangaistuksia voidaan pelaajan käyttäytymisrikkeistä antaa vain, jos ne ovat Säännön 1.2b mukaisesti osana annettuja käyttäytymissääntöjä.
1.2b

Käyttäytymissäännöt

Toimikunta voi antaa paikallissäännöissä määräyksiä pelaajan käyttäytymiselle.
 • Määräyksiin voidaan sisällyttää rangaistuksia käytösrikkeistä, kuten yhden lyönnin rangaistus tai yleinen rangaistus.
 • Toimikunta voi myös hylätä pelaajan tuloksen vakavasta käyttäytymismääräysten rikkomisesta.
Ks. Toimikunnan ohjeet, Osa 5I (Selittää pelaajan käyttäytymissääntöjä, jotka voidaan ottaa käyttöön).
1.3

Pelaaminen sääntöjen mukaisesti

1.3a

Termin “Säännöt” merkitys; Kilpailumääräykset

Termi “Säännöt” tarkoittaa:
 • Golfin sääntöjä 1-25 ja sääntöihin liittyviä määritelmiä, sekä
 • Kaikkia toimikunnan kilpailuun tai kentälle laatimia “paikallissääntöjä”.
Pelaajat ovat myös velvollisia noudattamaan kaikkia toimikunnan asettamia “kilpailumääräyksiä” (kuten ilmoittautumisvaatimuksia, pelipäivämääriä ja pelimuotoa, pelattavien kierrosten lukumäärää sekä kierroksella pelattavien reikien pelijärjestystä ja määrää). Ks. Toimikunnan ohjeet, Osa 5C ja Osa 8 (Paikallissäännöt ja täydelliset hyväksytyt mallipaikallissäännöt); Osa 5A (Kilpailumääräykset).
1.3b

Sääntöjen soveltaminen

(1) Pelaajan vastuu sääntöjen soveltamisessa. Pelaajat ovat vastuussa sääntöjen soveltamisesta omaan peliinsä:
 • Pelaajien oletetaan tunnistavan tilanteet, joissa he ovat rikkoneet jotakin sääntöä ja olevan rehellisiä soveltaessaan rangaistuksia omaan peliinsä.
  • Jos pelaaja tietää rikkoneensa sääntöä, josta seuraa rangaistus ja hän jättää sen tarkoituksellisesti huomioimatta, hänen tuloksensa hylätään.
  • Jos kaksi tai useampi pelaaja sopivat, etteivät noudata jotain sääntöä tai huomioi jotain rangaistusta, ja jos yksikin näistä pelaajista on aloittanut kierroksen, heidän tuloksensa hylätään (vaikka he eivät olisi vielä toimineet sopimuksen mukaisesti).
 • Kun on tarve selvittää tapahtuman tosiasiat, pelaajan vastuulla on huomioida omien tietojensa lisäksi kaikki muu tieto, joka on kohtuudella saatavissa.
 • Pelaaja voi kysyä apua sääntöihin tuomarilta tai toimikunnalta, mutta jos apua ei ole saatavilla kohtuullisessa ajassa, pelaajan pitää jatkaa pelaamista ja ottaa asia esille tuomarin tai toimikunnan kanssa heti, kun tämä on mahdollista (ks. Sääntö 20.1).
(2) Pelaajan “kohtuullisen hyvän arvion” hyväksyminen paikan määrittämisessä, kun sääntöjä sovelletaan.
 • Useat säännöt edellyttävät tietyissä tilanteissa pelaajaa määrittelemään paikan, pisteen, linjan, alueen tai muun sääntöjen mukaisen kohdan kuten:
  • Arvioitaessa kohtaa, jossa pallo viimeksi leikkasi estealueen rajan,
  • Arvioitaessa tai mitattaessa, kun palloa pudotetaan tai asetetaan vapauduttaessa,
  • Asetettaessa palloa takaisin alkuperäiselle paikalleen (oli paikka tiedossa tai ei),
  • Määriteltäessä millä kentän alueella pallo on, mukaan lukien sen onko pallo kentällä, tai
  • Määriteltäessä koskettaako pallo epänormaalia kenttäolosuhdetta tai onko se sellaisen sisällä tai päällä.
 • Tällaiset paikan määritykset tulee tehdä ripeästi ja huolella, vaikka niitä ei aina pystytäkään tekemään täsmällisesti.
 • Mikäli pelaaja toimii tarkan paikan määrittämiseksi tavalla, jota siinä tilanteessa voidaan kohtuudella odottaa, pelaajan päätös on hyväksyttävä, vaikka paikka osoittautuisikin lyönnin jälkeen vääräksi videokuvan tai muun tiedon perusteella.
 • Jos pelaaja huomaa ennen lyöntiään arvioineensa paikan väärin, virhe tulee korjata (ks. Sääntö 14.5).
1.3c

Rangaistukset

(1) Rangaistuksiin johtavat toimenpiteet. Rangaistus seuraa, jos sääntörike on seurausta pelaajan tai hänen caddiensa toimenpiteistä (ks. Sääntö 10.3c). Rangaistus seuraa myös kun:
 • Toinen henkilö toimii pelaajan pyynnöstä tai luvalla niin, että kyseessä olisi sääntörike, mikäli pelaaja tai hänen caddiensa olisi toiminut näin, tai
 • Pelaaja näkee toisen henkilön toimivan pelaajan pallon tai varusteiden suhteen niin, että kyseessä olisi sääntörike, jos pelaaja tai hänen caddiensa olisi toiminut näin eikä pelaaja ryhdy kohtuullisiin toimenpiteisiin vastustaakseen tai pysäyttääkseen tämän tapahtumasta.
(2) Rangaistustasot. Rangaistusten tarkoituksena on poistaa pelaajan mahdollisesti saama hyöty. Rangaistusten kolme päätasoa ovat:
 • Yhden lyönnin rangaistus. Tätä rangaistusta sovelletaan tietyissä reikä- ja lyöntipelin säännöissä, kun joko (a) mahdollinen hyöty sääntörikkeestä on pieni tai (b) pelaaja vapautuu rangaistuksella pelaamalla pallon eri paikasta kuin missä pallo sijaitsee.
 • Yleinen rangaistus (reiän menetys reikäpelissä, kahden lyönnin rangaistus lyöntipelissä). Tätä rangaistusta sovelletaan suurimpaan osaan sääntörikkeistä, joissa mahdollinen hyöty on merkittävämpi kuin silloin, kun käytetään yhden lyönnin rangaistusta.
 • Tuloksen hylkääminen. Reikä- ja lyöntipelissä pelaajan tulos voidaan hylätä tiettyjen toimenpiteiden tai sääntörikkeiden vuoksi sisältäen vakavat käyttäytymissääntöjen rikkomukset (ks. Sääntö 1.2) tai milloin mahdollinen hyöty on niin merkittävä, ettei pelaajan tulosta voida pitää oikeana.
(3) Rangaistusten muuttamista ei voi harkita. Rangaistuksia tulee soveltaa vain sääntöjen mukaisesti:
 • Pelaajalla tai toimikunnalla ei ole oikeutta soveltaa rangaistuksia eri tavalla ja
 • Rangaistuksen väärin soveltaminen tai rangaistuksen soveltamatta jättäminen voi jäädä voimaan vain, jos sitä ei voida enää korjata (ks. Säännöt 20.1b(2), 20.1b(3), 20.2d ja 20.2e).
Reikäpelissä pelaaja ja vastustaja voivat sopia sääntötilanteen ratkaisusta, kunhan he eivät sovi minkään säännön noudattamatta jättämisestä tai jätä soveltamatta rangaistuksia, joista he ovat tietoisia (ks. Sääntö 20.1b(1)). (4) Rangaistusten soveltaminen useaan sääntörikkeeseen. Saako pelaaja useita rangaistuksia siitä, että hän rikkoi useita sääntöjä tai rikkoi samaa sääntöä useita kertoja, riippuu siitä, keskeytyikö tilanne ja siitä, mitä pelaaja teki. Tätä sääntöä sovellettaessa katsotaan tilanteen keskeytyneen, jos:
 • Pelaaja suorittaa lyönnin, ja
 • Pelaaja tietää tai hän saa tiedon sääntörikkeestä. (Tämä käsittää sen, että pelaaja tietää rikkovansa sääntöä, hänelle kerrotaan sääntörikkeestä tai hän epäilee tehneensä sääntörikkeen.)
Rangaistukset ovat seuraavat:
 • Yksi rangaistus useammasta rikkeestä ennen tilanteen keskeytymistä: Jos pelaaja rikkoo useita sääntöjä tai samaa sääntöä useita kertoja ennen tilanteen keskeytymistä, hän saa vain yhden rangaistuksen. Jos rikotuista säännöistä on määrätty eri rangaistukset, pelaaja saa vain suuremman rangaistuksen.
 • Useita rangaistuksia annetaan, jos sääntörike tapahtuu ennen ja jälkeen tilanteen keskeytymisen: Jos pelaaja rikkoo sääntöä ennen tilanteen keskeytymistä ja rikkoo sen jälkeen eri sääntöä tai samaa sääntöä uudelleen, hän saa useampia rangaistuksia.
Poikkeus – Liikkunutta palloa ei ole asetettu takaisin: Jos pelaajan on asetettava liikkunut pallo takaisin paikalleen Säännön 9.4 mukaisesti eikä hän toimi niin ja pelaa väärästä paikasta, hän saa vain yleisen rangaistuksen Säännön 14.7a mukaisesti. Mutta kaikki rangaistuslyönnit, jotka pelaaja saa vapautuessaan rangaistuksella (kuten yhden lyönnin rangaistus Sääntöjen 17.1, 18.1 ja 19.2 nojalla), lisätään aina kaikkiin muihin rangaistuksiin.
TUTUSTU TARKEMMIN
Sääntö 2Kenttä
Säännön tarkoitus: Sääntö 2 esittelee perusasiat, jotka kaikkien pelaajien tulisi tietää kentästä: Kentällä on viisi määriteltyä aluetta, ja Kent...
Lue lisää