Tulosta valinta
20
Tuomarin ja toimikunnan menettelytavat, kun sääntöjen soveltamisessa tulee epäselvyyksiä
Säännön tarkoitus: Sääntö 20 käsittelee kuinka pelaajien tulisi toimia, kun heillä on kierroksen aikana kysymyksiä säännöistä. Sääntö käsittelee myös menettelytavat, joilla pelaaja voi suojella oikeuksiaan saada myöhemmin sääntötulkinta tilanteeseen. Nämä menettelytavat eroavat reikä- ja lyöntipeleissä toisistaan. Lisäksi Sääntö käsittelee tuomarin roolia. Tuomarilla on oikeus selvittää tosiasiat ja soveltaa Golfin sääntöjä. Tuomarin tai toimikunnan sääntötulkinnat sitovat kaikkia pelaajia.
20
Tuomarin ja toimikunnan menettelytavat, kun sääntöjen soveltamisessa tulee epäselvyyksiä
20.1

Sääntötilanteiden ratkaiseminen kierroksen aikana

20.1a

Pelaajan tulee välttää tarpeetonta viivyttelyä

Kierroksen aikana pelaaja ei saa tarpeettomasti viivytellä hakiessaan sääntöapua:
 • Jos tuomaria tai toimikuntaa ei ole saatavilla kohtuullisessa ajassa avustamaan sääntötilanteessa, tulee pelaajan päättää mitä hän tekee ja jatkaa pelaamista.
 • Pelaaja voi turvata oikeuksiaan reikäpelissä pyytämällä sääntötulkintaa (ks. Sääntö 20.1b(2)) tai lyöntipelissä pelaamalla kahta palloa (ks. Sääntö 20.1c(3)).
20.1b

Sääntötilanteet reikäpelissä

(1) Tilanteiden päättäminen yhteisymmärryksessä. Ottelussa pelaajat voivat sopia sääntötilanteista kierroksen aikana:
 • Sovittu ratkaisu on lopullinen, vaikka myöhemmin selviäisi, että se on ollut sääntöjen nojalla väärä, edellyttäen, että pelaajat eivät tarkoituksella sopineet olla välittämättä tietämästään säännöstä tai rangaistuksesta (ks. Sääntö 1.3b(1)).
 • Mutta jos otteluun on määrätty tuomari, hänen tulee ratkaista kaikki sääntötilanteet, jotka tulevat hänen tietoonsa ajoissa ja pelaajien tulee noudattaa näitä sääntötulkintoja.
Jos tuomaria ei ole ja jos pelaajat ovat eri mieltä tai epätietoisia sääntöjen soveltamisesta, kumpi tahansa pelaajista voi pyytää sääntötulkintaa Säännön 20.1b(2) nojalla. (2) Sääntötulkinnan pyytäminen ennen kuin ottelun tulos on lopullinen. Jos pelaaja haluaa tuomarin tai toimikunnan päätöksen sääntöjen soveltamisesta omaan tai vastustajan peliin, pelaaja voi tehdä sääntötulkintapyynnön. Jos tuomaria tai toimikuntaa ei ole saatavilla kohtuullisessa ajassa, pelaaja voi tehdä sääntötulkintapyynnön ilmoittamalla vastustajalle, että hän haluaa tuomarilta tai toimikunnalta sääntötulkinnan, kun sellainen myöhemmin on mahdollista. Jos pelaaja tekee sääntötulkintapyynnön ennen kuin ottelun tulos on lopullinen:
 • Sääntötulkinta annetaan vain, jos se on tehty ajoissa. Onko sääntötulkintapyyntö tehty ajoissa riippuu siitä, milloin pelaaja saa tietoonsa tosiasiat, jotka aiheuttivat sääntötilanteen:
  • Kun pelaaja saa tietoonsa tosiasiat ennen kuin kumpikaan pelaaja aloittaa reikäpeliottelun viimeisen reiän pelaamisen. Kun pelaaja saa tietoonsa tosiasiat, tulee sääntötulkintapyyntö tehdä ennen kuin kumpikaan pelaaja suorittaa aloituslyönnin seuraavalla reiällä.
  • Kun pelaaja saa tietoonsa tosiasiat reikäpeliottelun viimeisen reiän pelaamisen aikana tai reiän pelaamisen jälkeen. Sääntötulkintapyyntö tulee tehdä ennen kuin ottelun tulos on lopullinen (ks. Sääntö 3.2a(5)).
 • Jos pelaaja ei tee pyyntöä ajoissa, tuomari tai toimikunta ei anna sääntötulkintaa ja kyseisen reiän (reikien) tulos jää voimaan, vaikka sääntöjä olisi sovellettu väärin.
Jos pelaaja tekee sääntötulkintapyynnön aikaisemmalle reiälle, sääntötulkinta annetaan vain, jos kaikki seuraavat kolme kohtaa täyttyvät:
 • Vastustaja rikkoi Sääntöä 3.2.d(1) (kertoi käytettyjen lyöntien määrän väärin) tai Sääntöä 3.2d(2) (jätti ilmoittamatta pelaajalle saamastaan rangaistuksesta),
 • Pyyntö perustuu tosiasioihin, joita pelaaja ei tiennyt ennen kuin kumpikaan pelaaja löi pelattavan reiän avauslyönnin tai, ollessaan reikien pelaamisen välissä, ennen kuin juuri pelattu reikä oli saatu ratkaistua, ja
 • Saatuaan tietoonsa nämä tosiasiat pelaaja tekee sääntötulkintapyynnön ajoissa (kuten edellä on esitetty).
(3) Sääntötulkinnan pyytäminen, kun ottelun tuloksen on lopullinen. Kun pelaaja tekee sääntötulkintapyynnön sen jälkeen, kun ottelun lopullinen tulos on lopullinen:
 • Toimikunta antaa pelaajalle sääntötulkinnan vain, jos molemmat seuraavista kohdista täyttyvät:
  • Pyyntö perustuu tosiasioihin, joita pelaaja ei tiennyt ennen kuin ottelun tulos oli lopullinen, ja
  • Vastustaja rikkoi Sääntöä 3.2.d(1) (kertoi käytettyjen lyöntien määrän väärin) tai Sääntöä 3.2d(2) (jätti ilmoittamatta pelaajalle saamastaan rangaistuslyönnistä) tietäen rikkoneensa sääntöjä ennen kuin ottelun tulos oli lopullinen.
 • Sääntötulkinnan antamiselle ei ole aikarajaa.
(4) Ei oikeutta pelata kahta palloa. Pelaaja ei saa pelata kahta palloa, jos hän on epätietoinen ottelun aikana oikeasta menettelytavasta. Tämä käytäntö on mahdollista vain lyöntipelissä (ks. Sääntö 20.1c).
20.1c

Sääntötilanteet lyöntipelissä

(1) Ei oikeutta päättää sääntötilanteista yhteisellä päätöksellä. Jos tuomaria tai toimikuntaa ei ole saatavilla kohtuullisessa ajassa avustamaan sääntötilanteessa:
 • Pelaajia kannustetaan auttamaan toisiaan sääntöjen soveltamisessa, mutta heillä ei ole oikeutta ratkaista sääntötilannetta sopimalla, eikä mikään tällainen heidän tekemänsä sopimus sido ketään pelaajaa, tuomaria tai toimikuntaa.
 • Pelaajan tulisi ottaa esille kaikki epäselvät sääntötilanteet toimikunnan kanssa ennen kuin hän palauttaa tuloskorttinsa.
(2) Pelaajien tulisi huolehtia muiden pelaajien oikeuksista kilpailussa. Huolehtiakseen kaikkien pelaajien eduista:
 • Jos pelaaja tietää tai arvelee, että toinen pelaaja on rikkonut tai on saattanut rikkoa sääntöjä ja että tämä pelaaja ei huomaa rikettä tai jättää sen huomioimatta, pelaajan tulee raportoida rikkeestä tälle pelaajalle, tämän merkitsijälle, tuomarille tai toimikunnalle.
 • Pelaajan tulisi raportoida havaitusta rikkeestä viipymättä, ja viimeistään ennen kuin tämä pelaaja palauttaa tuloskorttinsa, ellei tämä ole mahdotonta.
Jos pelaaja ei toimi näin, toimikunta voi hylätä pelaajan Säännön 1.2a nojalla, jos se toteaa tämän vakavaksi rikkomukseksi pelin henkeä vastaan. (3) Epävarmuus menettelytavasta, Kahden pallon pelaaminen. Pelaaja, joka on epävarma oikeasta menettelytavasta reikää pelattaessa, voi pelata reiän loppuun kahdella pallolla ilman rangaistusta:
 • Pelaajan tulee päättää kahden pallon pelaamisesta sen jälkeen, kun epävarmuutta aiheuttanut tilanne ilmenee ja ennen seuraavaa lyöntiään.
 • Pelaajan tulisi valita kumman pallon tulos lasketaan, mikäli säännöt sallivat tämän pallon käytön, ilmoittamalla tästä valinnasta merkitsijälleen tai toiselle pelaajalle ennen seuraavaa lyöntiään.
 • Jos pelaaja ei tee valintaa ajoissa, oletetaan ensimmäisenä pelatun pallon olevan valittu pallo.
 • Pelaajan tulee ilmoittaa tapaukseen liittyvät tosiasiat toimikunnalle ennen kuin hän palauttaa tuloskorttinsa, vaikka molemmilla palloilla pelattu tulos olisi sama. Pelaajan tulos hylätään, jos hän ei menettele näin.
 • Jos pelaaja lyö palloa ennen kuin hän päättää pelata toisen pallon:
  • Tällöin tätä sääntöä ei voi käyttää ja tulokseksi tulee se tulos, joka on pelattu pallolla, joka pelattiin ennen kuin pelaaja päätti pelata toista palloa.
  • Mutta pelaaja ei saa rangaistusta toisella pallolla pelaamisesta.
Tämän säännön perusteella pelattu toinen pallo ei ole Säännön 18.3 mukainen varapallo. (4) Toimikunnan päätös reikätuloksesta. Pelaajan pelatessa kohdan (3) mukaisesti kahdella pallolla, päättää toimikunta pelaajan tuloksen seuraavasti:
 • Valitun pallon (pelaajan valitsema tai oletettu) tulos tulee voimaan, jos palloa on pelattu sääntöjen mukaisesti.
 • Jos palloa ei ole pelattu sääntöjen mukaisesti, toisen pallon tulos tulee voimaan, jos tätä palloa on pelattu sääntöjen mukaisesti.
 • Jos kummallakaan pallolla ei ole pelattu sääntöjen mukaisesti, valitun pallon tulos tulee voimaan (pelaajan valitsema tai oletettu), ellei kyseisellä pallolla ole tehty vakavaa sääntörikettä pelattaessa tätä väärästä paikasta. Tällöin toisen pallon tulos tulee voimaan.
 • Pelaajan tulos hylätään, jos molemmilla palloilla on tehty vakava sääntörike pelaamalla niitä väärästä paikasta.
 • Kaikki lyönnit, jotka tehtiin pallolla, jonka tulosta ei huomioida (sisältäen lyönnit ja mahdolliset rangaistuslyönnit, jotka on saatu vain tätä palloa pelattaessa) jätetään laskematta pelaajan tulokseen.
”Pallolla menetelty sääntöjen mukaisesti” tarkoittaa, että joko (a) alkuperäinen pallo pelattiin sijaintipaikaltaan ja pelaaminen tästä paikasta oli sallittua, tai (b) pelattu pallo laitettiin peliin sääntöjen mukaisesti oikealla tavalla ja oikeaan paikkaan.
20.2

Sääntötilanteiden tulkitseminen

20.2a

Tuomarin sääntötulkinnat

Tuomari on toimikunnan nimeämä toimitsija, jonka tehtävänä on selvittää tosiasiat ja soveltaa Golfin sääntöjä. Tuomari voi pyytää toimikunnalta apua ennen sääntötulkinnan antamista. Pelaajan tulee noudattaa tuomarin tekemää sääntötulkintaa tai ohjetta siitä, kuinka sääntöjä sovelletaan. Pelaajalla ei ole oikeutta valittaa tuomarin sääntötulkinnasta toimikunnalle, mutta sääntötulkinnan antamisen jälkeen tuomari voi:
 • Pyytää toista mielipidettä toiselta tuomarilta, tai
 • Siirtää sääntötulkinnan toimikunnan tarkasteltavaksi,
mutta hänen ei tarvitse tehdä niin. Tuomarin päätös on lopullinen, joten jos tuomari antaa virheellisesti pelaajan rikkoa sääntöä, pelaajaa ei rangaista. Mutta ks. Säännöstä 20.2d milloin tuomarin tai toimikunnan väärä sääntötulkinta korjataan.
20.2b

Toimikunnan sääntötulkinnat

Jos tuomaria ei ole antamassa sääntötulkintaa tai tuomari on siirtänyt sääntötulkinnan toimikunnalle:
 • Toimikunta antaa sääntötulkinnan, ja
 • Toimikunnan sääntötulkinta on lopullinen.
Jos toimikunta ei pysty antamaa sääntötulkintaa, voi se pyytää sitä R&A:n sääntötoimikunnalta, jonka päätös on lopullinen.
20.2c

“Paljaan silmän”-käytäntö käytettäessä videokuvaa todisteena

Videokuvaa käytettäessä todisteet rajataan “paljaan silmän”- käytäntöön toimikunnan selvittäessä tosiasioita sääntötulkinnan antamiseksi:
 • Jos videokuvasta havaittua seikkaa ei kohtuudella olisi voinut havaita paljaalla silmällä, ei videotodistetta huomioida, vaikka sen perusteella sääntöjä olisi rikottu.
 • Vaikka videokuvan todistetta ei huomioidakaan “paljaan silmän”- käytännön vuoksi, sääntörike tuomitaan, jos pelaaja oli muuten tietoinen rikkeestä (esim. pelaaja tunsi, että maila kosketti bunkkeria, vaikka sitä ei voitu paljaalla silmällä huomata).
20.2d

Väärät sääntötulkinnat ja hallinnolliset virheet

(1) Väärät sääntötulkinna. Väärästä sääntötulkinnasta on kyse silloin, kun tuomari tai toimikunta on pyrkinyt soveltamaan sääntöjä, mutta on tehnyt sen väärin. Esimerkkejä vääristä sääntötulkinnoista ovat:
 • Sovelletaan väärää rangaistusta tai rangaistusta ei sovelleta,
 • Sovelletaan väärää sääntöä tai sovelletaan sääntöä, jota ei ole, ja
 • Tulkitaan tai sovelletaan sääntöä väärin.
Jos tuomarin tai toimikunnan sääntötulkinta havaitaan jälkikäteen vääräksi, sääntötulkinta korjataan, jos se on sääntöjen nojalla mahdollista. Jos sääntötulkinnan korjaamista ei voida enää tehdä, pysyy väärä tulkinta voimassa. Jos pelaaja rikkoo sääntöä ja tämä johtuu ilmeisestä väärinymmärryksestä toimia tuomarin tai toimikunnan antamien ohjeiden mukaisesti kierroksen aikana tai silloin, kun peli on keskeytetty Säännön 5.7a mukaisesti (kuten pelissä olevan pallon nostaminen, kun se ei ole Sääntöjen nojalla sallittua), ei pelaajalle seuraa rangaistusta ja ohjetta käsitellään kuten väärää sääntötulkintaa. Ks. Toimikunnan ohjesäännöt, Osa 6C (Mitä toimikunnan tulisi tehdä väärän sääntötulkinnan tapahduttua). (2) Hallinnolliset virheet. Hallinnollinen virhe on kilpailun hallintoon liittyvä menettelyvirhe, eikä virheen korjaamiseen ole aikarajaa, vaikka ottelun tulos olisi lopullinen tai lyöntipelikilpailu olisi jo päättynyt. Hallinnollinen virhe on eri asia kuin väärä sääntötulkinta. Esimerkkejä hallinnollisista virheistä ovat:
 • Lyöntipelissä tasatuloksen väärin laskeminen,
 • Tasoituksellisen tuloksen väärin laskeminen siten, että väärä pelaaja voittaa, ja
 • Palkinnon antaminen väärälle pelaajalle, kun voittajan tulos on jäänyt kirjaamatta.
Näissä tapauksissa tulisi korjata virhe ja korjata kilpailun tulokset oikeiksi.
20.2e

Pelaajan hylkääminen kilpailusta, kun reikäpeliottelun tai lyöntipelikilpailun tulos on lopullinen

(1) Reikäpeli. Pelaajan hylkäämiselle ei ole aikarajaa, jos pelaaja on rikkonut Sääntöä 1.2 (vakava käyttäytymisrike) tai Sääntöä 1.3b(1) (tahallinen rangaistuksen noudattamatta jättäminen, tai sopiminen toisen pelaajan kanssa säännön tai rangaistuksen noudattamatta jättämisestä). Tämä voidaan tehdä senkin jälkeen, kun ottelun tulos on lopullinen (ks. Sääntö 3.2a(5)). Kun toimikunta antaa sääntötulkinnan, joka on pyydetty sen jälkeen, kun ottelun tulos on lopullinen, ks. Sääntö 20.1b(3). (2) Lyöntipeli. Yleensä rangaistusta ei tule lisätä tai korjata sen jälkeen, kun lyöntipelikilpailu on päättynyt, mikä tarkoittaa:
 • Kun tulos on lopullinen toimikunnan määrittelemällä tavalla tai,
 • Reikäpelin lyöntipelikarsinnan osalta silloin, kun pelaaja on aloittanut ensimmäisen ottelunsa.
Mutta, pelaajan tulos täytyy hylätä kilpailun päättymisen jälkeenkin, jos hän:
 • Palautti tuloskortin, jossa jonkin reiän tulos on todellista tulosta pienempi. Paitsi pelaajan tulosta ei hylätä, jos syy todellista pienempään tulokseen on yhden tai useamman sellaisen rangaistuslyönnin puuttuminen tuloksesta, joiden saamisesta hän ei ennen kilpailun päättymistä tiennyt. (ks. Sääntö 3.3b(3)),
 • Tiesi ennen kilpailun päättymistä syyllistyneensä jonkin sellaisen säännön rikkomiseen, josta rangaistuksena on tuloksen hylkääminen, tai
 • Sopi tahallisesti toisen pelaajan kanssa minkä tahansa tietämänsä säännön tai rangaistuksen noudattamatta jättämisestä (ks. Sääntö 1.3b(1)).
Toimikunta voi myös hylätä pelaajan tuloksen kilpailun päätyttyä Säännön 1.2 (vakava käyttäytymisrike) nojalla.
20.2f

Kilpailukelvoton pelaaja

Kilpailutulosten korjaamiselle ei ole aikarajaa, jos kilpailussa on pelannut kilpailumääräysten mukaan kilpailukelvoton pelaaja. Tämä pätee, vaikka ottelun tulos olisi lopullinen tai lyöntipelikilpailu olisi jo päättynyt. Näissä tapauksissa pelaajaa käsitellään ikään kuin hän ei olisi osallistunut kilpailuun - hänen tulostaan ei siis hylätä - ja kilpailun tulokset korjataan oikeiksi.
20.3

Tilanne, johon ei löydy sääntöä

Toimikunnan tulisi ratkaista kaikki ne sääntötulkinnat, joihin ei löydy ratkaisua sääntökirjasta:
 • Ottamalla huomioon kaikki olosuhteet, ja
 • Käsittelemällä tilanne kohtuudella, oikeudenmukaisesti ja samankaltaisesti kuin muut vastaavat tilanteet on käsitelty sääntöjen mukaan.
TUTUSTU TARKEMMIN
Sääntö 1Peli, pelaajan käyttäytyminen ja säännöt
Säännön tarkoitus Sääntö 1 esittelee pelin keskeiset periaatteet pelaajalle: Pelaa kenttä sellaisena kuin se on ja pallo sijaintipaikaltaan. Pela...
Lue lisää