Tulosta valinta
9
Pallo pelataan sijaintipaikaltaan; Paikallaan olevan pallon nostaminen tai liikuttaminen
Säännön tarkoitus: Sääntö 9 kattaa pelin keskeisen periaatteen: "pallo pelataan sijaintipaikaltaan."
 • Jos pelaajan pallo pysähtyy ja sen jälkeen luonnonvoimat kuten tuuli tai vesi liikuttavat sitä, niin pelaajan tulee yleensä jatkaa peliä pallon uudesta paikasta.
 • Jos joku tai jokin ulkopuolinen vaikutus nostaa tai liikuttaa paikallaan olevaa palloa ennen lyöntiä, täytyy pallo asettaa takaisin alkuperäiselle paikalleen.
 • Pelaajan tulee olla varovainen kaikkien paikallaan olevien pallojen lähellä, ja pelaaja, joka aiheuttaa oman pallonsa tai vastustajan pallon liikkumisen, saa normaalisti tästä rangaistuksen (paitsi viheriöllä).
9
Pallo pelataan sijaintipaikaltaan; Paikallaan olevan pallon nostaminen tai liikuttaminen
Sääntöä 9 sovelletaan kentällä pelissä paikallaan olevaan palloon sekä kierroksen aikana että pelin ollessa keskeytettynä Säännön 5.7a mukaisesti.
9.1

Pallo pelataan sijaintipaikaltaan

9.1a

Pallon pelaaminen sieltä, mihin se pysähtyi

Pelaajan paikallaan oleva pallo, joka on kentällä, on pelattava sijaintipaikaltaan, paitsi jos säännöt edellyttävät tai sallivat pelaajan:
 • Pelaavan pallon toisesta paikasta kentällä, tai
 • Nostavan pallon ja sen jälkeen asettavan sen takaisin alkuperäiselle paikalleen.
9.1b

Kuinka menetellä, kun pallo liikkuu taakseviennin tai lyönnin aikana

Jos pelaajan paikallaan oleva pallo alkaa liikkua lyönnin tai taakseviennin aloittamisen jälkeen, ja pelaaja lyö palloa:
 • Palloa ei saa asettaa takaisin huolimatta siitä mikä liikkumisen aiheutti.
 • Sen sijaan pelaajan täytyy pelata pallo sieltä, minne se pysähtyi lyönnin seurauksena.
 • Jos pelaaja aiheutti pallon liikkumisen, ks. Sääntö 9.4b tuleeko tilanteesta rangaistusta.
Rangaistus pallon pelaamisesta väärästä paikasta rikkoen Sääntöä 9.1: Yleinen rangaistus Säännön 14.7a nojalla.
9.2

Pallon liikkumisen ja sen aiheuttajan ratkaiseminen

9.2a

Onko pallo liikkunut?

Pelaajan paikallaan olevan pallon katsotaan liikkuneen vain, jos tiedetään tai on käytännössä varmaa, että näin tapahtui. Jos pallo on saattanut liikkua, mutta ei tiedetä tai ole käytännössä varmaa, niin katsotaan, että pallo ei ole liikkunut ja se pitää pelata sijaintipaikaltaan.
9.2b

Mikä aiheutti pallon liikkumisen?

Kun pelaajan paikallaan ollut pallo on liikkunut:
 • On selvitettävä mikä aiheutti pallon liikkumisen.
 • Tämä määrittää sen, täytyykö pelaajan asettaa pallo takaisin vai pelata se sijaintipaikaltaan ja tuleeko tilanteesta rangaistus.
(1) Neljä mahdollista syytä. Säännöt tunnistavat vain neljä mahdollista syytä, miksi paikallaan oleva pallo liikkuu ennen pelaajan lyöntiä:
 • Luonnonvoimat, esim. tuuli ja vesi (ks. Sääntö 9.3),
 • Pelaajan toiminta, mukaan lukien pelaajan caddien toiminta (ks. Sääntö 9.4),
 • Vastustajan toiminta reikäpelissä, mukaan lukien vastustajan caddien toiminta (ks. Sääntö 9.5), tai
 • Ulkopuolinen vaikutus, mukaan lukien muut pelaajat lyöntipelissä (ks. Sääntö 9.6).
Ks. Sääntö 22.2 (Foursome:ssa kumpikin pelipartneri voi tehdä toimenpiteitä pelaajaparin puolesta ja pelipartnerin toimenpiteet rinnastetaan pelaajan toimenpiteisiin); 23.5 (Four-Ball:ssa kumpikin pelipartneri voi tehdä toimenpiteitä pelaajaparin puolesta ja pelipartnerin toimenpiteet koskien pelaajan palloa tai varusteita rinnastetaan pelaajan toimenpiteisiin). (2) “Tiedetään tai on käytännössä varma” - kriteeri pallon liikkumisen aiheuttajan ratkaisemiseksi.
 • Pelaajan, vastustajan tai ulkopuolisen vaikutuksen katsotaan aiheuttaneen pallon liikkumisen vain, jos tiedetään tai on käytännössä varmaa, että näin tapahtui.
 • Jos ei tiedetä tai ole käytännössä varmaa, että joku edellä mainituista aiheutti liikkumisen, niin katsotaan, että luonnonvoimat aiheuttivat pallon liikkumisen.
Sovellettaessa tätä kriteeriä kaikki kohtuudella saatavilla oleva tieto tulee huomioida, joka tarkoittaa kaikkea tietoa, minkä pelaaja on jo saanut tai voi hankkia kohtuullisen pienellä vaivalla ja ilman tarpeetonta pelin viivyttämistä.
9.3

Luonnonvoimat liikuttavat palloa

Jos luonnonvoimat (esim. tuuli ja vesi) aiheuttavat pelaajan paikallaan olevan pallon liikkumisen:
 • Rangaistusta ei seuraa, ja
 • Pallo täytyy pelata sen uudesta paikasta.
Poikkeus 1 – Viheriöllä oleva pallo täytyy asettaa takaisin, jos se liikkuu sen jälkeen, kun se on jo nostettu ja asetettu takaisin (ks. Sääntö 13.1d): Jos viheriöllä oleva pelaajan pallo liikkuu sen jälkeen, kun se on jo nostettu ja asetettu takaisin paikalleen, josta pallo sen jälkeen liikkui:
 • Pallo täytyy asettaa takaisin alkuperäiselle paikalle (joka arvioidaan, jos se ei ole tiedossa) (ks. Sääntö 14.2).
 • Näin toimitaan riippumatta siitä, mikä aiheutti pallon liikkumisen (mukaan lukien luonnonvoimat).
Poikkeus 2 – Jos paikallaan oleva pallo liikkuu toiselle kentän alueelle tai menee ulos pudottamisen, asettamisen tai takaisin asettamisen jälkeen: Jos pelaaja laittaa alkuperäisen tai toisen pallon peliin pudottamalla, asettamalla tai takaisin asettamalla ja luonnonvoimat aiheuttavat paikallaan olevan pallon liikkumisen ja pysähtymisen kentän toiselle alueelle tai ulos kentältä, pallo täytyy asettaa takaisin alkuperäiselle paikalle (joka arvioidaan, jos se ei ole tiedossa) (ks. Sääntö 14.2). Mutta viheriölle takaisin asetetulle pallolle, ks. Poikkeus 1. Rangaistus pallon pelaamisesta väärästä paikasta rikkoen Sääntöä 9.3: Yleinen rangaistus Säännön 14.7a nojalla.
9.4

Pelaaja nostaa tai liikuttaa palloa

Tätä sääntöä sovelletaan vain, jos tiedetään tai on käytännössä varmaa, että pelaaja (mukaan lukien pelaajan caddie) nosti paikallaan olevan pallonsa tai pelaajan tai hänen caddiensa toiminta aiheutti sen liikkumisen.
9.4a

Milloin nostettu tai liikutettu pallo täytyy asettaa takaisin

Jos pelaaja nostaa paikallaan olevan pallonsa tai aiheuttaa sen liikkumisen, pallo täytyy asettaa takaisin alkuperäiselle paikalleen (joka arvioidaan, jos se ei ole tiedossa) (ks. Sääntö 14.2), paitsi:
 • Pelaajan nostaessa pallon jonkun säännön nojalla vapautuakseen tai asettaakseen pallon takaisin eri paikkaan (ks. Säännöt 14.2b ja 14.2e), tai
 • Pallon liikkuessa vasta pelaajan lyönnin tai taakseviennin aloittamisen jälkeen, ja pelaaja lyö palloa (ks. Sääntö 9.1b).
9.4b

Rangaistus pallon nostamisesta, tarkoituksellisesti palloon koskemisesta tai pallon liikkumisen aiheuttamisesta

Jos pelaaja nostaa tai koskee tarkoituksellisesti paikallaan olevaa palloansa tai aiheuttaa sen liikkumisen, saa pelaaja yhden lyönnin rangaistuksen. Mutta on olemassa viisi poikkeusta: Poikkeus 1 – Pelaajan on sallittua nostaa tai liikuttaa palloa: Rangaistusta ei seuraa, kun pelaaja nostaa tai liikuttaa palloa sellaisen säännön perusteella, joka:
 • Sallii nostaa pallon ja asettaa takaisin alkuperäiselle paikalleen,
 • Edellyttää liikkuneen pallon asettamista takaisin alkuperäiselle paikalleen, tai
 • Edellyttää tai sallii pelaajan pudottaa tai asettaa pallon uudestaan tai pelata palloa eri paikasta.
Poikkeus 2 – Tahaton pallon liikkuminen palloa etsittäessä tai tunnistettaessa: Rangaistusta ei seuraa, jos pelaaja vahingossa aiheuttaa pallon liikkumisen sitä etsittäessä tai tunnistettaessa (ks. Sääntö 7.4). Poikkeus 3 – Tahaton pallon liikkuminen viheriöllä: Rangaistusta ei seuraa, jos pelaaja vahingossa aiheuttaa pallon liikkumisen viheriöllä (ks. Sääntö 13.1d), riippumatta siitä miten tämä tapahtuu. Poikkeus 4 – Tahaton pallon liikkuminen muualla kuin viheriöllä: Rangaistusta ei seuraa, jos pelaaja vahingossa aiheuttaa pallon liikkumisen muualla kuin viheriöllä pelaajan tehdessä tarvittavia toimenpiteitä:
 • Merkitessään pallon paikkaa tai nostaessaan tai asettaessaan takaisin palloa, kun se on sallittua (ks. Säännöt 14.1 ja 14.2),
 • Poistaessaan liikuteltavaa haittaa (ks. Sääntö 15.2),
 • Palauttaessaan huonontuneita olosuhteita alkuperäiseksi, kun se on sallittua (ks. Sääntö 8.1d),
 • Vapautuessaan jonkun säännön nojalla, myös määrittäessään onko vapautuminen mahdollista säännön nojalla (esim. svingaamalla mailaa nähdäkseen haittaako olosuhde) tai minne vapaudutaan (esim. määritettäessä lähintä täydellisen vapautumisen pistettä) tai
 • Mitatessaan jonkun säännön perusteella (esim. päätettäessä lyöntivuoroa Säännön 6.4 nojalla).
Poikkeus 5 – Pallo liikkuu sen jälkeen, kun se on pysähtynyt kiinni pelaajaan tai varusteeseen: Rangaistusta ei seuraa, jos pallo pysähtyy pelaajaan tai hänen varusteeseensa lyönnin (Sääntö 11.1) tai pudottamisen (Sääntö 14.3c(1)) seurauksena ja pelaajan liikkuminen tai varusteen poistaminen aiheuttaa pallon liikkumisen. Rangaistus pallon pelaamisesta väärästä paikasta rikkoen Sääntöä 9.4: Yleinen rangaistus Säännön 14.7a. Jos pelaajaa vaaditaan asettamaan liikkunut pallo takaisin Säännön 9.4 mukaisesti, mutta hän ei toimi näin ja pelaa väärästä paikasta, pelaaja saa yleisen rangaistuksen Säännön 14.7a nojalla (ks. Säännön 1.3c(4) Poikkeus).
9.5

Vastustaja nostaa tai liikuttaa palloa reikäpelissä

Tämä sääntöä sovelletaan vain, jos tiedetään tai on käytännössä varmaa, että vastustaja (tai vastustajan caddie) nosti pelaajan paikallaan olevan pallon tai aiheutti toiminnallaan sen liikkumisen. Jos vastustaja pelaa pelaajan palloa vääränä pallona, tämä tilanne käsitellään Säännössä 6.3c(1), ei tässä säännössä.
9.5a

Milloin nostettu tai liikutettu pallo täytyy asettaa takaisin

Jos vastustaja nostaa pelaajan pysähtyneen pallon tai aiheuttaa sen liikkumisen, täytyy pallo asettaa takaisin alkuperäiselle paikalleen (joka arvioidaan, jos se ei ole tiedossa) (ks. Sääntö 14.2), paitsi:
 • Vastustajan luovuttaessa seuraavan lyönnin, reiän tai ottelun (ks. Sääntö 3.2b), tai
 • Vastustajan nostaessa tai liikuttaessa palloa pelaajan pyynnöstä, kun pelaajan aikeena on soveltaa jotain sääntöä vapautuakseen tai asettaakseen pallon takaisin eri paikkaan.
9.5b

Rangaistus pallon nostamisesta, tarkoituksellisesti palloon koskemisesta tai pallon liikkumisen aiheuttamisesta

Jos vastustaja nostaa tai koskee tahallaan pelaajan paikallaan olevaa palloa tai aiheuttaa sen liikkumisen, vastustaja saa yhden lyönnin rangaistuksen. Mutta on olemassa seuraavat poikkeukset: Poikkeus 1 – Vastustajalla on lupa nostaa pelaajan pallo: Rangaistusta ei seuraa, jos vastustaja nostaa pelaajan pallon:
 • Luovuttaessaan lyönnin, reiän tai ottelun tai
 • Nostaa pallon pelaajan pyynnöstä.
Poikkeus 2 – Pallon merkitseminen ja nostaminen viheriöllä vahingossa: Rangaistusta ei seuraa, jos vastustaja merkitsee pelaajan pallon paikan viheriöllä ja nostaa sen vahingossa luullen sen olevan vastustajan oma pallo. Poikkeus 3 – Samat poikkeuksen kuin pelaajalla: Rangaistusta ei seuraa, jos vastustaja vahingossa aiheuttaa pallon liikkumisen tehdessään jotain Säännön 9.4b poikkeuksissa 2, 3, 4 tai 5 kuvatuista toimenpiteistä. Rangaistus pallon pelaamisesta väärästä paikasta rikkoen Sääntöä 9.5: Yleinen rangaistus Säännön 14.7a nojalla.
9.6

Ulkopuolinen vaikutus nostaa pallon tai liikuttaa sitä

Jos tiedetään tai on käytännössä varmaa, että ulkopuolinen vaikutus (mukaan lukien lyöntipelissä toinen pelaaja tai toinen pallo) on nostanut tai liikuttanut pelaajan paikallaan ollutta palloa:
 • Rangaistusta ei seuraa, ja
 • Pallo täytyy asettaa takaisin alkuperäiselle paikalleen (joka arvioidaan, jos se ei ole tiedossa) (ks. Sääntö 14.2).
Näin menetellään, vaikka pelaajan palloa ei olisi löydetty. Mutta jos ei tiedetä tai ole käytännössä varmaa, että ulkopuolinen vaikutus on nostanut tai liikuttanut palloa ja pallo on kadonnut, täytyy pelaajan käyttää lyönti ja lyöntimatka - vapautumista Säännön 18.2 nojalla. Jos toinen pelaaja on pelannut pelaajan palloa vääränä pallona, tilanne käsitellään Säännössä 6.3c(2), ei tässä säännössä. Rangaistus pallon pelaamisesta väärästä paikasta rikkoen Sääntöä 9.6: Yleinen rangaistus Säännön 14.7a.
9.7

Pallon merkkinappi nostettu tai liikkunut

Tämä sääntö kertoo miten toimia, jos pallon paikkaa merkitsevä pallon merkkinappi nostetaan tai se liikkuu ennen pallon takaisin asettamista.
9.7a

Pallo tai pallon merkkinappi on asetettava takaisin

Jos ennen kuin pallo asetetaan takaisin tiedetään tai on käytännössä varmaa, että pelaajan pallon merkkinappi on nostettu tai liikkunut jollain tavalla (mukaan lukien luonnonvoimien vaikutus), täytyy pelaajan joko:
 • Asettaa pallo takaisin alkuperäiselle paikalle (joka arvioidaan, jos se ei ole tiedossa) (ks. Sääntö 14.2), tai
 • Asettaa pallon merkkinappi pallon alkuperäisen paikan merkiksi.
9.7b

Rangaistus pallon merkkinapin nostamisesta tai kun on aiheutettu sen liikkuminen

Jos pelaaja tai vastustaja reikäpelissä nostaa pelaajan pallon merkkinapin tai aiheuttaa sen liikkumisen (silloin, kun pallo on nostettuna eikä vielä asetettu takaisin), pelaaja tai vastustaja saa yhden lyönnin rangaistuksen. Poikkeus – Sääntöjen 9.4b ja 9.5b poikkeuksia sovelletaan pallon merkkinapin nostamiseen tai liikuttamiseen tai liikkumisen aiheuttamiseen: Kaikissa tapauksissa, joissa pelaaja tai vastustaja ei saa rangaistusta pelaajan pallon nostamisesta tai liikuttamisesta vahingossa, rangaistusta ei myöskään seuraa pelaajan pallon merkkinapin nostamisesta tai liikuttamisesta vahingossa. Rangaistus pallon pelaamisesta väärästä paikasta rikkoen Sääntöä 9.7: Yleinen rangaistus Säännön 14.7a nojalla.
TUTUSTU TARKEMMIN
Sääntö 1Peli, pelaajan käyttäytyminen ja säännöt
Säännön tarkoitus Sääntö 1 esittelee pelin keskeiset periaatteet pelaajalle: Pelaa kenttä sellaisena kuin se on ja pallo sijaintipaikaltaan. Pela...
Lue lisää