Tulosta valinta
18
Lyönti ja lyöntimatka -vapautuminen, Pallo kadonnut tai ulkona, Varapallo
Säännön tarkoitus: Sääntö 18 kattaa vapautumisen lyönti ja lyöntimatka -rangaistuksella. Kun pallo on kadonnut estealueen ulkopuolelle tai päätyy ulos kentältä, vaadittu eteneminen tiiausalueelta reikään keskeytyy; pystyäkseen jatkamaan etenemistä pelaajan täytyy pelata uudelleen sieltä, mistä hän edellisen kerran löi. Tämä sääntö kattaa myös sen, kuinka ja milloin varapallo voidaan ajan säästämiseksi pelata silloin, kun pallo voi olla ulkona tai kadonnut estealueen ulkopuolelle.
18
Lyönti ja lyöntimatka -vapautuminen, Pallo kadonnut tai ulkona, Varapallo
18.1

Vapautuminen lyönti ja lyöntimatka -rangaistuksella on aina sallittua

Pelaaja voi käyttää lyönti ja lyöntimatka -vapautumista koska tahansa lisäämällä yhden lyönnin rangaistuksen ja pelaamalla alkuperäisen tai muun pallon paikasta, josta edellinen lyönti suoritettiin (ks. Sääntö 14.6). Pelaajalla on aina lyönti ja lyöntimatka -vapautumisvaihtoehto käytettävissä:
 • Pallon sijainnilla kentällä ei ole merkitystä, ja
 • Myös silloin, kun sääntö edellyttää pelaajaa vapautumaan tietyllä tavalla tai pelaamaan palloa tietystä paikasta.
Kun pelaaja laittaa toisen pallon peliin lyönti ja lyöntimatka -rangaistuksella (ks. Sääntö 14.4):
 • Alkuperäinen pallo ei ole enää pelissä eikä sitä saa enää pelata.
 • Tämä pätee, vaikka alkuperäinen pallo löytyisikin kentältä ennen kolmen minuutin etsimisajan päättymistä (ks. Sääntö 6.3b).
Mutta tämä ei koske palloa, jota pelataan paikasta, josta edellinen lyönti lyötiin, kun pelaaja:
18.2

Pallo kadonnut tai ulkona: Lyönti ja lyöntimatka -vapautuminen on pakollinen

18.2a

Milloin pallo on kadonnut tai ulkona

(1) Milloin pallo on kadonnut. Pallo on kadonnut, jos sitä ei löydy kolmen minuutin kuluessa siitä, kun pelaaja tai hänen caddiensa aloittaa sen etsimisen. Jos pallo löytyy tässä ajassa, mutta ei ole varmuutta onko pallo pelaajan:
 • Pelaajan on viivyttelemättä yritettävä tunnistaa pallo (ks. Sääntö 7.2), jonka tekemiseen hänelle sallitaan kohtuullinen aika, vaikka kolmen minuutin etsintäaika olisi umpeutunut.
 • Kohtuulliseen aikaan sisältyy myös tarvittava aika pallolle siirtymiseen, jos pelaaja on eri paikassa kuin mistä pallo löydettiin.
Jos pelaaja ei tunnista palloaan kohtuullisessa ajassa, pallo on kadonnut. (2) Milloin pallo on ulkona. Pysähtynyt pallo on ulkona vain, jos se on kokonaan kentän ulkorajan ulkopuolella. Pallo on sisällä, jos osakin sitä:
 • On tai koskettaa maata tai jotain muuta (esim. jotain luontoon kuuluvaa tai jotain valmistettua esinettä) kentän ulkorajan sisäpuolella, tai
 • On kentän ulkorajan sisäreunan tai muun kentän osan yläpuolella.
Pelaaja saa seistä ulkona kentältä pelatessaan kentällä olevaa palloa.
18.2b

Miten menetellä, jos pallo on kadonnut tai ulkona

Jos pallo on kadonnut tai ulkona, täytyy pelaajan käyttää lyönti ja lyöntimatka -vapautumista lisäämällä yhden lyönnin rangaistus ja pelaamalla alkuperäinen tai muu pallo paikasta, josta edellinen lyönti lyötiin (ks. Sääntö 14.6). Poikkeus – Pelaaja voi vaihtaa pallonsa toisen säännön mukaisesti silloin, kun tiedetään tai on käytännössä varmaa, mitä alkuperäiselle pallolle on tapahtunut: Lyönti ja lyöntimatka -vapautumisen sijaan pelaaja voi vaihtaa pallonsa toisen säännön sallimalla tavalla silloin, kun hänen palloaan ei ole löydetty ja tiedetään tai on käytännössä varmaa, että alkuperäinen pallo: Rangaistus pallon pelaamisesta väärästä paikasta rikkoen Sääntöä 18.2: Yleinen rangaistus Säännön 14.7a nojalla.
18.3

Varapallo

18.3a

Milloin varapallon pelaaminen on sallittua

Jos pallo on voinut kadota estealueen ulkopuolelle tai voi olla ulkona, pelaaja voi aikaa säästääkseen pelata toisen pallon varapallona lyönti ja lyöntimatka -rangaistuksella (ks. Sääntö 14.6). Tämä sisältää tilanteet, kun:
 • Alkuperäistä palloa ei ole löydetty ja tunnistettu eikä se ole vielä kadonnut,
 • Pallo voi olla kadonnut estealueelle, mutta voi olla kadonnut myös jonnekin muualle kentällä, tai
 • Pallo voi olla kadonnut estealueelle, mutta voi olla myös ulkona.
Jos pelaaja lyö edellisen lyönnin paikasta tarkoituksenaan pelata varapallo, mutta tilanteessa varapallon lyöminen ei ole sallittua, tästä pallosta tulee pelaajan pelissä oleva pallo lyönti ja lyöntimatka -rangaistuksella (ks. Sääntö 18.1). Jos itse varapallo on voinut kadota estealueen ulkopuolelle tai voi olla ulkona:
 • Pelaaja voi pelata toisen varapallon.
 • Tällä varapallolla on tällöin sama suhde ensimmäiseen varapalloon kuin ensimmäisellä varapallolla on alkuperäiseen palloon.
18.3b

Varapallon pelaamisesta ilmoittaminen

Ennen lyöntiä pelaajan tulee ilmoittaa jollekin toiselle henkilölle pelaavansa varapallon:
 • Ei riitä, että pelaaja sanoo vain pelaavansa toisen pallon tai lyö uudestaan.
 • Pelaajan tulee käyttää sanaa “varapallo” tai muutoin selvästi ilmaista pelaavansa palloa varapallona Säännön 18.3 mukaisesti.
Jos pelaaja ei ilmoita tätä jollekin toiselle henkilölle (vaikka hänen aikomuksenaan olisi pelata varapallo) ja pelaa pallon paikasta mistä edellinen lyönti lyötiin, tästä pallosta tulee pelaajan pelissä oleva pallo lyönti ja lyöntimatka -rangaistuksella (ks. Sääntö 18.1). Mutta jos lähellä ei ole ketään kuulemassa pelaajan ilmoitusta, pelaaja voi pelata varapallon ja kertoa tästä heti jollekin toiselle henkilölle, kun se on mahdollista.
18.3c

Varapallon pelaaminen, kunnes siitä tulee pelissä oleva pallo tai se hylätään

(1) Useamman lyönnin pelaaminen varapallolla. Pelaaja voi jatkaa varapallolla pelaamista ilman, että se menettää varapallon aseman niin kauan kuin sitä ei pelata lähempää reikää kuin missä alkuperäisen pallon arvioidaan olevan. Tämä pätee, vaikka varapalloa lyödään useita kertoja. Mutta pallo lakkaa olemasta varapallo, kun se muuttuu pelissä olevaksi palloksi kohdan (2) mukaisesti tai se hylätään kohdan (3) mukaisesti, jolloin siitä tulee väärä pallo. (2) Milloin varapallosta tulee pelissä oleva pallo. Varapallosta tulee pelaajan pelissä oleva pallo lyönti ja lyöntimatka -rangaistuksella seuraavissa kahdessa tapauksessa:
 • Kun alkuperäinen pallo on kadonnut jonnekin kentän alueelle, mutta ei estealueelle tai on ulkona. Alkuperäinen pallo ei ole enää pelissä (vaikka se löytyisikin kentältä kolmen minuutin etsimisajan päättymisen jälkeen) ja siitä tulee väärä pallo, jota ei saa pelata. (ks. Sääntö 6.3c).
 • Kun varapalloa on pelattu lähempää reikää kuin missä alkuperäisen pallon arvioidaan olevan. Alkuperäinen pallo ei ole enää pelissä (vaikka se löytyisikin kentältä ennen kolmen minuutin etsimisajan päättymistä tai se löytyy lähempää reikää kuin mitä on arvioitu) ja siitä tulee väärä pallo, jota ei saa pelata. (ks. Sääntö 6.3c).
Jos pelaaja pelaa varapallon samalle alueelle alkuperäisen pallon kanssa eikä pysty tunnistamaan kumpi on kumpi:
 • Jos vain toinen palloista löytyy kentältä, tätä palloa kohdellaan varapallona ja siitä tulee pelissä oleva pallo.
 • Jos molemmat pallot löytyvät kentältä, täytyy pelaajan valita toinen palloista, jota kohdellaan varapallona, joka on nyt pelissä oleva pallo, ja toista palloa kohdellaan alkuperäisenä pallona, joka ei ole enää pelissä, eikä sitä saa enää pelata.
Poikkeus – Pelaaja voi vaihtaa pallonsa toisen säännön mukaisesti silloin, kun tiedetään tai on käytännössä varmaa, mitä pallolle on tapahtunut: Pelaajalla on ylimääräinen vaihtoehto, kun hänen palloaan ei ole löydetty ja tiedetään tai on käytännössä varmaa, että pallo:
 • Pysähtyi kentälle ja sitä liikutti ulkopuolinen vaikutus (ks. Sääntö 9.6),
 • Pysähtyi kentälle liikuteltavan haitan (ks. Sääntö 15.2b) tai epänormaalin kenttäolosuhteen (ks. Sääntö 16.1e) sisälle tai päälle, tai
 • Joku henkilö tarkoituksellisesti pysäytti sen tai muutti sen suuntaa (ks. Sääntö 11.2c).
Kun joku edellä mainituista säännöistä pätee, pelaaja voi:
 • Vaihtaa toisen pallon kyseisen säännön nojalla, tai
 • Kohdella varapalloa pelissä olevana pallona lyönti ja lyöntimatka -rangaistuksella.
(3) Milloin varapallo täytyy hylätä. Kun varapallosta ei ole vielä tullut pelissä olevaa palloa, täytyy se hylätä seuraavissa kahdessa tapauksessa:
 • Kun alkuperäinen pallo löytyy kentän alueelta estealueen ulkopuolelta ennen kolmen minuutin etsintäajan umpeutumista. Pelaajan täytyy pelata alkuperäistä palloa sijaintipaikaltaan.
 • Kun alkuperäinen pallo löytyy estealueelta tai tiedetään tai on käytännössä varmaa, että se on estealueella. Pelaajan täytyy joko pelata alkuperäistä palloa sijaintipaikaltaan tai vapautua rangaistuksella Säännön 17.1d mukaisesti.
Kummassakin tapauksessa:
 • Pelaaja ei saa enää lyödä varapalloa, joka on nyt väärä pallo (ks. Sääntö 6.3c), ja
 • Mitään varapallolla ennen sen hylkäämistä tehtyjä lyöntejä (sisältäen lyönnit ja mahdolliset rangaistuslyönnit, jotka on saatu vain tätä palloa pelaamalla) ei lasketa.
Pelaaja voi pyytää muilta, että alkuperäistä palloa ei etsitä, kun pelaaja haluaisi mieluummin jatkaa peliä varapallolla, mutta muiden ei ole pakko noudattaa tätä pyyntöä. Jos varapallosta ei ole tullut pelissä olevaa palloa ja löytyy pallo, joka voi olla alkuperäinen pallo, pelaajan täytyy rehellisesti pyrkiä tunnistamaan pallo. Jos pelaaja ei toimi näin, toimikunta voi hylätä pelaajan tuloksen Säännön 1.2a nojalla, jos se katsoo, että kyse on vakavasta pelin hengen vastaisesta toiminnasta.
TUTUSTU TARKEMMIN
Sääntö 1Peli, pelaajan käyttäytyminen ja säännöt
Säännön tarkoitus Sääntö 1 esittelee pelin keskeiset periaatteet pelaajalle: Pelaa kenttä sellaisena kuin se on ja pallo sijaintipaikaltaan. Pela...
Lue lisää