Zadni

Pravidla golfu

Listování pravidly
O vysvětleních
Vysvětlení jsou uváděna pouze pro takové aspekty Pravidel, u kterých je to potřeba. Nicméně drtivou většinu otázek, které vzniknou při hře na hřišti, je možné zodpovědět čistě na základě Pravidel golfu, a proto doporučujeme napřed důkladně prostudovat odpovídající Pravidlo předtím, než začneš hledat ve Vysvětleních. Viz tento dokument obsahující další vysvětlení Pravidel golfu 2023.
Žádná vysvětlení nejsou dostupná