Zadni

Pravidla golfu

Listování pravidly
Definice
Existuje víc než 70 definovaných pojmů, které tvoří základ, na němž jsou Pravidla vystavěna. Dobrá znalost těchto pojmů (jež jsou v textu vyznačena světle modrou barvou a tučným písmem) je velmi důležitá po správné použití Pravidel.
A
Abnormální stav hřiště
B
Bankr
Č
Čtyřhra (Foursome)
D
Délka hole
Díra po zvířeti
Dohraný
H
Hra čtyřmi míči
Hra na jamky
Hra na rány
Hra třemi míči
Hraniční objekt
Hřiště
J
Jamka
Jamkoviště
K
Kolo
18 nebo méně jamek hraných v pořadí určeném Soutěžním výborem.
M
Markovátko
Maximální skóre
Forma hry na rány, kde nejvyšší výsledek hráče nebo strany na jamce je omezen maximálním počtem úderů (což zahrnuje jednak zahrané rány a také trestné rány) určeným Soutěžním výborem, jako je dvojnásobek paru, pevně stanovené číslo nebo netto double bogey.
Mimo hřiště
Místo maximální možné úlevy
N
Náhodná voda
Nahradit
Nedílná součást
Nejbližší místo úplné úlevy
Nepohyblivá závada
Nesprávné jamkoviště
Nesprávné místo
Nesprávný míč
Nosič
O
Oblast se zákazem hry
Oblast úlevy
Oblasti hřiště
Odpaliště
Označit
P
Par/Bogey
Partner
Hráč, který soutěží spolu s jiným hráčem coby strana, ať už ve hře na jamky nebo ve hře na rány.
Podmínky ovlivňující ránu
Pohnul
Pohyblivá závada
Pole
Poloha
Postoj
Praporková tyč
Pravidla pro výstroj
Specifikace a další předpisy týkající se holí, míčů a další výstroje, jež hráč může používat během kola. Pravidla pro výstroj najdeš tady: RandA.org/EquipmentStandards.
Provizorní míč
Přednost
Právo hráče hrát jako první z odpaliště (viz Pravidlo 6.4).
Přírodní síly
Následky přírodních úkazů, jako je vítr či voda nebo když se něco stane bez zjevného důvodu v důsledku působení gravitace.
Půda v opravě
R
Rada
Rána; Úder
Rozhodčí
S
Směr hry
Soupeř
Osoba, proti které hráč hraje zápas. Pojem soupeř se používá pouze při hře na jamky.
Soutěžní výbor
Spustit
Stableford
Strana
T
Trestná oblast
Týčko
Předmět určený k vyvýšení míče nad úroveň země při hře z odpaliště. Nesmí být delší než 4 palce (101.6 mm) a musí vyhovovat Pravidlům pro výstroj.
V
Ve hře
Vnější vliv
Volný přírodní předmět
Vrátit
Všeobecný trest.
Ztráta jamky ve hře na jamky nebo dvě trestné rány ve hře na rány.
Výsledkový lístek
Výstroj
Z
Zabořený
Zapisovatel
Závada
Závažné porušení
Zlepšit
Změnit jednu nebo více podmínek ovlivňujících ránu nebo jiných fyzických podmínek ovlivňujících hru tak, že hráč získá případnou výhodu pro svou ránu.
Známo nebo prakticky jisto
Ztracen
Ztráta rány a vzdálenosti
Zvíře
Jakýkoli živý příslušník živočišné říše (kromě člověka), včetně savců, ptáků, plazů, obojživelníků a bezobratlých (jako jsou červi, hmyz, pavouci a korýši).