Zadni

Pravidla golfu

Listování pravidly
O postupech soutěžního výboru
Postupy soutěžního výboru poskytují praktické návody pro ty, kteří jsou zapojeni do řízení každodenní běžné hry na hřištích nebo soutěží jakékoli úrovně. Samostatně jsou uvedeny návody pro "běžnou hru" (kdy nejde o soutěž řízenou soutěžním výborem) a pro "soutěže", i když je zřejmé, že se tyto dvě oblasti zhusta překrývají. Sekce 8 pak uvádí vzorová místní pravidla, která si soutěžní výbor může upravit podle místních podmínek.