Zadni

Pravidla golfu

Listování pravidly
O Pravidlech golfu
Obsah Pravidel golfu je určen všem, kteří hru řídí a kteří potřebují odpovědi na nejrůznější otázky, které mohou v souvislosti s golfovými soutěžemi vyvstat. Pokud jsi hráč, doporučujeme, abys nejprve vyzkoušel 'Vyhledávač pravidel'.
1
Účel: Pravidlo 1 zavádí základní principy hry z pohledu hráče: Hraj hřiště, jak ho nalezneš, a míč, jak leží. Hraj podle pravidel a v souladu s d...
Více
2
Účel: Pravidlo 2 zavádí základní pojmy, které by měl hráč o hřišti znát: Existuje pět definovaných oblastí hřiště, a Existuje několik typů objekt...
Více
3
Účel: Pravidlo 3 popisuje tři základní atributy všech golfových soutěží: Hraje se buď hra na jamky, nebo hra na rány, Hráči hrají buď jako jednot...
Více
4
Účel: Pravidlo 4 popisuje výstroj, kterou hráči mohou používat během kola. Vychází přitom z principu, že golf je náročná hra, při které by měl úspěch ...
Více
5
Účel: Pravidlo 5 popisuje, jak se má hrát kolo – třeba kde a kdy může hráč cvičit na hřišti před kolem nebo během kola, kdy kolo začíná a končí a co s...
Více
6
Účel: Pravidlo 6 popisuje, jak hrát jednotlivou jamku – třeba specifická Pravidla pro odehrání míče při zahájení jamky, požadavek hrát po celou jamku ...
Více
7
Účel: Pravidlo 7 dovoluje hráči podniknout rozumné kroky k tomu, aby po každé ráně mohl řádně hledat svůj míč ve hře. Hráč musí být nicméně opatrný...
Více
8
Účel: Pravidlo 8 se zabývá centrálním principem celé hry: „Hraj hřiště, jak honalezneš.“ Když se hráčův míč zastaví, musí hráč běžně akceptovat podmín...
Více
9
Účel: Pravidlo 9 se zabývá centrálním principem celé hry: „Hraj míč, jak leží.“ Jestliže se hráčův míč zastaví a následně se pohne vlivem přírodníc...
Více
10
Účel: Pravidlo 10 popisuje přípravu k ráně a její zahrání, a to včetně rady a jiné pomoci, které se hráči může dostat od jiných osob (včetně nosiče). ...
Více
11
Účel: Pravidlo 11 řeší, co se má stát, když hráčův míč v pohybu zasáhne osobu, zvíře, výstroj nebo cokoli jiného na hřišti. Když se tak stane náhodou,...
Více
12
Účel: Pravidlo 12 je specifické Pravidlo pro bankry, což jsou zvlášť připravené oblasti určené k prověření schopnosti hráčů hrát míč z písku. Aby se z...
Více
13
Účel: Pravidlo 13 je speciální Pravidlo pro jamkoviště. Jamkoviště jsou speciálně upravená pro hraní míče po zemi a v každé jamce na každém jamkovišti...
Více
14
Účel: Pravidlo 14 popisuje, kdy a jak hráč může označit polohu míče v klidu, zvednout a očistit míč, a jak ho má poté vrátit zpět do hry tak, aby byl ...
Více
15
Účel: Pravidlo 15 popisuje, kdy a jak může hráč využít beztrestnou úlevu od volných přírodních předmětů a pohyblivých závad. Tyto pohyblivé přírodn...
Více
16
Účel: Pravidlo 16 popisuje, kdy a jak může hráč využít beztrestnou úlevu tak, že bude hrát míč z jiného místa, třeba při překážení abnormálního stavu ...
Více
17
Účel: Pravidlo 17 je speciální Pravidlo pro trestné oblasti, což jsou vodní plochy a toky nebo jiné oblasti určené Soutěžním výborem, kde se často ztr...
Více
18
Účel: Pravidlo 18 popisuje úlevu se ztrátou rány a vzdálenosti. Když je míč ztracen mimo trestnou oblast nebo skončí mimo hřiště, naruší se tím vyžado...
Více
19
Účel: Pravidlo 19 popisuje několik možností úlevy, které má hráč v případě nehratelného míče. To dává hráči možnost volby, jak se – zpravidla s jednou...
Více
20
Účel: Pravidlo 20 řeší, co by hráči měli udělat, když mají pochybnost ohledně Pravidel během kola, včetně konkrétních postupů (které se liší pro hru n...
Více
21
Účel: Pravidlo 21 popisuje čtyři další formy individuální hry, včetně tří forem hry na rány, kde se skóre počítá jinak, než v běžné hře na rány: Stabl...
Více
22
Účel: Pravidlo 22 popisuje čtyřhru (hranou buď jako hra na jamky nebo hra na rány), kdy dva partneři soutěží spolu jako strana, přičemž se střídají v ...
Více
23
Účel: Pravidlo 23 popisuje hru čtyřmi míči (hranou buď v rámci hry na jamky nebo hry na rány), kdy partneři soutěží jako strana, přičemž každý z nich ...
Více
24
Účel: Pravidlo 24 popisuje týmové soutěže (hrané buď jako hra na jamky nebo hra na rány), kdy více hráčů nebo stran soutěží jako tým, přičemž se výsle...
Více
25
Účel: Pravidlo 25 zavádí úpravy vybraných Pravidel golfu s cílem umožnit hráčům s určitým postižením spravedlivou hru s hráči, kteří nemají žádný zdra...
Více