Tisk
11
Míč v pohybu náhodou zasáhne osobu, zvíře nebo objekt; Úmyslné ovlivnění míče v pohybu
Účel Pravidla: Pravidlo 11 řeší, co se má stát, když hráčův míč v pohybu zasáhne osobu, zvíře, výstroj nebo cokoli jiného na hřišti. Když se tak stane náhodou, není to trestné a hráč běžně musí přijmout výsledek, ať už je pro něj výhodný nebo ne, a hrát míč z místa, kde se zastavil. Pravidlo 11 také zakazuje hráči podniknout cokoli, čím by ovlivnil, kde by se jakýkoli míč v pohybu mohl zastavit.
11
Míč v pohybu náhodou zasáhne osobu, zvíře nebo objekt; Úmyslné ovlivnění míče v pohybu
Toto Pravidlo platí, kdykoli je míč ve hře v pohybu (ať už po úderu nebo jinak), vyjma když byl míč spuštěn v oblasti úlevy a ještě se nezastavil. Takovou situaci řeší Pravidlo 14.3.
11.1

Míč v pohybu náhodou zasáhne osobu nebo vnější vliv

a

Žádný hráč není nijak potrestán

Jestliže míč v pohybu náhodou zasáhne jakoukoli osobu nebo vnější vliv:
 • Žádný hráč není nijak potrestán.
 • Toto platí, i když míč zasáhne hráče, soupeře nebo jakéhokoli jiného hráče nebo libovolného z jejich nosičů nebo výstroj.
Výjimka – Míč zahraný na jamkovišti ve hře na rány: Jestliže hráčův míč v pohybu zasáhne jiný míč v klidu na jamkovišti, přičemž oba míče byly před zahráním rány na jamkovišti, obdrží hráč všeobecný trest (dvě trestné rány).
b

Míč se musí hrát, jak leží 

Jestliže hráčův míč v pohybu náhodou zasáhne jakoukoli osobu nebo vnější vliv, musí se míč hrát, jak leží, vyjma dvou situací: Výjimka 1 – Když se míč zahraný odjinud než z jamkoviště zastaví na jakékoli osobě, zvířeti nebo pohybujícím se vnějším vlivu: Hráč nesmí hrát míč, jak leží. Místo toho musí hráč využít úlevu:
 • Když je míč kdekoli jinde než na jamkovišti. Hráč musí spustit původní nebo jiný míč v oblasti úlevy (viz Pravidlo 14.3):
  • Referenční bod: Odhadnutý bod přímo pod místem, kde se míč poprvé zastavil na osobě, zvířeti nebo pohybujícím se vnějším vlivu.
  • Velikost oblasti úlevy měřená od referenčního bodu: Jedna délka hole, avšak s těmito omezeními:
  • Omezení ohledně umístění oblasti úlevy:
   • Musí být ve stejné oblasti hřiště, jako je referenční bod, a
   • Nesmí být blíže jamce, než referenční bod.
 • Kdy je míč na jamkovišti Hráč musí umístit původní nebo jiný míč na odhadnutý bod přímo pod místem, kde se míč poprvé zastavil na osobě, zvířeti nebo pohybujícím se vnějším vlivu, za použití postupu pro vrácení míče podle Pravidla 14.2b(2) a 14.2e.
Výjimka 2 – Když míč zahraný z jamkoviště náhodou zasáhne jakoukoli osobu, zvíře nebo pohyblivou závadu (včetně jiného míče v pohybu) na jamkovišti: Rána se nepočítá a původní nebo jiný míč musí být vrácen na původní místo (které, když není známo, musí být odhadnuto) (viz Pravidlo 14.2), vyjma těchto dvou situací:
 • Míč v pohybu zasáhne jiný míč v klidu nebo markovátko na jamkovišti. Rána se počítá a míč se musí hrát, jak leží. (Viz Pravidlo 11.1a ohledně případného trestu ve hře na rány.)
 • Míč v pohybu náhodou zasáhne praporkovou tyč nebo osobu, která ji obsluhuje. Tuto situaci řeší Pravidlo 13.2b(2), nikoli toto Pravidlo.
[Dostupná vzorová místní pravidla: Místní pravidlo D-7 omezující, kdy se rána na jamkovišti musí opakovat podle Výjimky 2 u Pravidla 11.1b [Dostupná vysvětlení: Jak aplikovat Výjimku 2 u Pravidla 11.1b Živý hmyz je zvíře] Trest za zahrání neoprávněně nahrazeného míče nebo za zahrání z nesprávného místa v rozporu s Pravidlem 11.1: Všeobecný trest podle Pravidla 6.3b nebo 14.7a. Jestliže v rámci jednoho úkonu nebo v rámci vzájemně provázaných úkonů dojde k vícenásobnému porušení Pravidel, viz Pravidlo 1.3c(4).
11.2

Míč v pohybu úmyslně odražen nebo zastaven osobou

a

Kdy Pravidlo 11.2 platí

Toto Pravidlo platí, pouze když je známo nebo prakticky jisto, že hráčův míč v pohybu byl úmyslně odražen nebo zastaven osobou, což nastane když:
 • Nějaká osoba se úmyslně dotkne míče v pohybu, nebo
 • Míč v pohybu zasáhne libovolnou výstroj nebo jiný objekt (vyjma markovátko nebo jiný míč v klidu, který byl v klidu i v okamžiku, kdy byl míč zahrán nebo se jinak začal pohybovat) nebo jakoukoli osobu (třeba hráčova nosiče), které hráč úmyslně postavil nebo nechal postavené na určitém místě tak, že výstroj, objekt nebo osoba mohou odrazit nebo zastavit míč v pohybu.
Výjimka – Míč úmyslně odražen nebo zastaven ve hře na jamky v okamžiku, kdy zřejmě neexistuje možnost, že by byl dohrán:  Situaci, kdy je soupeřův míč v pohybu úmyslně odražen nebo zastaven v okamžiku, kdy zřejmě neexistuje možnost, že by byl dohrán, a když se tak stane jako součást darování nebo když bylo potřeba míč dohrát, aby jamka byla půlena, řeší Pravidlo  3.2a(1) nebo 3.2b(1), nikoli toto Pravidlo. Ohledně hráčova práva nechat si před ránou zvednout míč nebo markovátko, jestliže se rozumně domnívá, že by mu mohly napomáhat nebo překážet ve hře, viz Pravidlo 15.3.
b

Kdy je hráč potrestán

 • Hráč obdrží všeobecný trest, jestliže úmyslně odrazí nebo zastaví libovolný míč v pohybu.
 • Toto platí, ať už jde o hráčův vlastní míč, soupeřův míč nebo míč nějakého jiného hráče ve hře na rány.
Výjimka – Míč pohybující se ve vodě: Není trestné, jestliže hráč zvedne svůj míč pohybující se ve vodě v rámci náhodné vody nebo trestné oblasti, když využívá úlevu podle Pravidla  16.1 nebo 17 (viz Pravidlo 10.1d Výjimka 3). Viz Pravidla 22.2 (ve čtyřhře může libovolný z partnerů vystupovat jako strana a úkon vykonaný partnerem se bere, jako kdyby ho vykonal hráč); 23.5 (ve  hře čtyřmi míči může libovolný z partnerů vystupovat jako strana a úkon vykonaný partnerem, který se týká hráčova míče nebo výstroje, se bere, jako kdyby ho vykonal hráč).
c

Odkud se musí hrát míč, který byl úmyslně odražen nebo zastaven

Jestliže je známo nebo prakticky jisto, že hráčův míč v pohybu byl úmyslně odražen nebo zastaven nějakou osobou (ať už byl původní míč nalezen nebo ne), nesmí se hrát, jak leží. Místo toho musí hráč využít úlevu: (1) Rána byl zahrána odjinud než z jamkoviště. Hráč musí využít úlevu na základě odhadnutého místa, kde by se míč zastavil, kdyby nebyl odražen nebo zastaven:
 • Když by se míč zastavil kdekoli na hřišti vyjma jamkoviště. Hráč musí spustit původní nebo jiný míč v oblasti úlevy (viz Pravidlo 14.3):
  • Referenční bod: Odhadnuté místo, kde by se míč zastavil.
  • Velikost oblasti úlevy měřená od referenčního bodu: Jedna délka hole, avšak s těmito omezeními:
  • Omezení rozsahu oblasti úlevy:
   • Musí být ve stejné oblasti hřiště, jako je referenční bod, a
   • Nesmí být blíže jamce, než referenční bod.
 • Když by se míč zastavil na jamkovišti. Hráč musí umístit původní nebo jiný míč na odhadnuté místo, kde by se míč zastavil za použití postupu pro vrácení míče podle Pravidla 14.2b(2) a 14.2e.
 • Když by se míč zastavil mimo hřiště. Hráč musí využít úlevu se ztrátou rány a vzdálenosti podle Pravidla 18.2.
(2) Rána byla zahrána z jamkoviště. Rána se nepočítá a původní nebo jiný míč musí být vrácen na původní místo (které, když není známo, musí být odhadnuto) (viz Pravidlo 14.2). Trest za zahrání neoprávněně nahrazeného míče nebo za zahrání z nesprávného místa v rozporu s Pravidlem 11.2: Všeobecný trest podle Pravidla 6.3b nebo 14.7a. Jestliže v rámci jednoho úkonu nebo v rámci vzájemně provázaných úkonů dojde k vícenásobnému porušení Pravidel, viz Pravidlo 1.3c(4).
11.3

Úmyslné přesunutí objektu nebo změna podmínek ovlivňujících míč v pohybu

Zatímco je míč v pohybu, nesmí hráč úmyslně podniknout žádný z následujících kroků k ovlivnění toho, kde se míč (ať už jde o hráčův míč nebo míč nějakého jiného hráče) může zastavit:
 • Pozměnit fyzické podmínky libovolným úkonem uvedeným v Pravidle 8.1a (jako je vrácení vyseknutého drnu nebo stlačení vystouplé části trávníku), nebo
 • Zvednout nebo posunout:
Výjimka – Posunutí praporkové tyče, míče v klidu na jamkovišti nebo jiné hráčské výstroje: Toto Pravidlo nezakazuje hráči zvednout nebo posunout:
 • Odstraněnou praporkovou tyč,
 • Míč v klidu na jamkovišti, nebo
 • Jakoukoli jinou hráčskou výstroj (vyjma míče v klidu jinde než na jamkovišti nebo markovátka kdekoli na hřišti).
Odstranění praporkové tyče z jamky (včetně jejího obsluhování), zatímco je míč v pohybu, řeší Pravidlo 13.2, nikoli toto Pravidlo. Trest za porušení Pravidla 11.3: Všeobecný trest. Viz Pravidla 22.2 (ve čtyřhře může libovolný z partnerů vystupovat jako strana a úkon vykonaný partnerem se bere, jako kdyby ho vykonal hráč); 23.5  (ve hře čtyřmi míči může libovolný z partnerů vystupovat jako strana a úkon vykonaný partnerem, který se týká hráčova míče nebo výstroje, se bere, jako kdyby ho vykonal hráč).
VÍCE
Pravidlo 1Hra, chování hráčů a Pravidla
Účel Pravidla: Pravidlo 1 zavádí základní principy hry z pohledu hráče: Hraj hřiště, jak ho nalezneš, a míč, jak leží. Hraj podle pravidel a v so...
Více