Tisk
24
Týmové soutěže
Účel Pravidla: Pravidlo 24 popisuje týmové soutěže (hrané buď jako hra na jamky nebo hra na rány), kdy více hráčů nebo stran soutěží jako tým, přičemž se výsledky jejich kol nebo zápasů kombinují do jednoho celkového týmového výsledku.
24
Týmové soutěže
24.1

Co je to týmová soutěž

  • „Tým“ je skupina hráčů, kteří hrají jako jednotlivci nebo strany a soutěží proti ostatním týmům.
  • Jejich hra v rámci týmové soutěže může být také součástí jiné soutěže (třeba hry na rány jednotlivců), která se koná zároveň.
V týmové soutěži platí Pravidla 1–23, s úpravami uvedenými v následujících specifických Pravidlech.
24.2

Podmínky týmové soutěže

Soutěžní výbor určuje formu hry, jak se počítá celkový týmový výsledek a další podmínky soutěže, jako jsou:
  • Ve hře na jamky, počet bodů udělených za vítězství nebo remízu v zápase.
  • Ve hře na rány, počet individuálních výsledků, které se započítávají do celkového týmového výsledku.
  • Jestli soutěž může skončit remízou, a pokud ne, jak se bude rozhodovat při rovnosti.
24.3

Kapitán týmu

Každý tým může jmenovat týmového kapitána, který tým vede a činí za něj rozhodnutí, jako je nasazení hráčů týmu do jednotlivých kol nebo zápasů, jejich pořadí a kdo s kým bude hrát jako partneři. Kapitánem může být hráč hrající soutěž.
24.4

Umožnění rady v týmové soutěži

a

Osoba, která může týmu radit (týmový poradce)

Soutěžní výbor může přijmout Místní pravidlo umožňující každému týmu jmenovat jednu osobu (týmového poradce), která může členům týmu během jejich kola dávat rady a poskytovat další pomoc, jak je popsáno v Pravidle 10.2b(2), a kterou členové týmu mohou požádat o radu:
  • Týmovým poradcem může být kapitán týmu, trenér týmu nebo jiná osoba (včetně člena týmu hrajícího soutěž).
  • Týmový poradce musí být oznámen Soutěžnímu výboru předtím, než udělí radu.
  • Soutěžní výbor může umožnit změnu týmového poradce během kola nebo během soutěže.
Viz Postupy Soutěžního výboru, Sekce 8; Vzorové Místní pravidlo H-2  (Soutěžní výbor může přijmout Místní pravidlo umožňující jmenovat dva týmové poradce).
b

Omezení týmového poradce během jeho vlastní hry

Jestliže týmovým poradcem je člen týmu, nemůže vystupovat jako týmový poradce, zatímco sám hraje kolo v soutěži. Zatímco sám hraje kolo, je pro potřeby Pravidla 10.2a ohledně omezení možnosti rady týmový poradce brán jako jakýkoli jiný člen týmu. [Dostupné vysvětlení: Týmový poradce nesmí úmyslně stát za hráčem]
c

Členové týmů, kteří nejsou partnery, si nesmí radit

Vyjma když hráči hrají spolu jako partneři v rámci strany: Hráč nesmí požádat o radu ani dát radu žádnému členu svého týmu, který právě hraje na hřišti. Toto platí bez ohledu na to, zda tento člen týmu hraje ve stejné skupině jako hráč, nebo v jiné skupině na hřišti. Viz Postupy Soutěžního výboru, Sekce 8; Vzorové Místní pravidlo H-5  (v týmové soutěži ve hře na rány, kdy hráčovo skóre za kolo se počítá pouze jako část celkového výsledku týmu, může Soutěžní výbor přijmout Místní pravidlo umožňující, aby si členové jednoho týmu, kteří hrají ve stejné skupině, mohli navzájem radit, ačkoli nejsou partnery). Trest za porušení Pravidla 24.4: Všeobecný trest.
VÍCE
Pravidlo 1Hra, chování hráčů a Pravidla
Účel Pravidla: Pravidlo 1 zavádí základní principy hry z pohledu hráče: Hraj hřiště, jak ho nalezneš, a míč, jak leží. Hraj podle pravidel a v so...
Více