Tisk
22
Čtyřhra (Foursome)
Účel Pravidla: Pravidlo 22 popisuje čtyřhru (hranou buď jako hra na jamky nebo hra na rány), kdy dva partneři soutěží spolu jako strana, přičemž se střídají v ranách při hraní jednoho míče. Pravidla pro tuto formu hry jsou v zásadě stejná, jako pro hru jednotlivců, vyjma požadavku na to, aby se hráči střídali při odpalech při zahájení jamky a také v ranách během hraní každé jamky.
22
Čtyřhra (Foursome)
22.1

Co je to čtyřhra

Čtyřhra (známá též jako klasický foursome) je forma hry zahrnující partnery (ať už ve hře na jamky nebo ve hře na rány), kdy dva partneři soutěží jako strana, přičemž hrají jeden míč a na každé jamce se v ranách střídají. Pro tuto formu hry platí Pravidla 1–20 (přičemž strana hrající jeden míč se bere stejně, jako samostatný hráč), s úpravami uvedenými v následujících specifických Pravidlech. Variantou této formy hry je forma hry na jamky známá jako trojhra (Threesome), kdy jeden hráč soutěží proti straně dvou partnerů, kteří se střídají v úderech podle následujících specifických Pravidel. 
22.2

Libovolný partner může jednat coby strana

Jelikož oba partneři soutěží jako jedna strana hrající jeden míč:
  • Libovolný partner může provést úkon povolený jeho straně předtím, než je proveden úder, jako je označení polohy míče a zvednutí, vrácení, spuštění a umístění míče, bez ohledu na to, kdo z partnerů je na řadě, aby za stranu hrál příští ránu.
  • Partner a jeho nosič mohou pomáhat druhému z partnerů stejným způsobem, jako to může činit nosič tohoto druhého partnera (třeba dávat rady nebo o ně být žádán nebo provádět další úkony v souladu s Pravidlem 10), avšak nesmí mu poskytnout žádnou pomoc, kterou mu podle Pravidel  nosič  tohoto druhého  partnera nesmí poskytnout.
  • Na stranu se vztahuje jakýkoli úkon či porušení Pravidel způsobené libovolným z partnerů nebo libovolným z jejich nosičů.
Ve hře na rány stačí, když správnost jamkových výsledků strany zapsaných na výsledkovém lístku potvrdí pouze jeden z partnerů (viz Pravidlo 3.3b).
22.3

Hráči jedné strany se při hře musí po ranách střídat

Na každé jamce se partneři musí po ranách za stranu střídat:
  • Jeden z partnerů musí začínat hru z odpaliště na lichých jamkách, zatímco druhý partner musí začínat hru z odpaliště na sudých jamkách.
  • Po zahrání první rány z odpaliště dané jamky se partneři musí po zbytek jamky po ranách střídat.
  • Jestliže je rána zrušena nebo se z jiného důvodu podle jakéhokoli Pravidla nepočítá (vyjma když je rána zahrána v nesprávném pořadí v rozporu s tímto Pravidlem), musí další ránu strany hrát ten samý partner, který hrál tuto ránu.
  • Jestliže se strana rozhodne hrát provizorní míč, musí ho hrát ten partner, na kterém je řada, aby za stranu hrál příští ránu.
Žádné trestné rány, které strana obdrží, nemají vliv na střídání partnerů ve hře. Trest za zahrání rány v nesprávném pořadí v rozporu s Pravidlem 22.3: Všeobecný trest. Ve hře na rány musí strana tuto chybu napravit:
  • Správný partner musí zahrát ránu z místa, odkud strana zahrála první ránu v nesprávném pořadí.
  • Rána zahraná v nesprávném pořadí, ani další rány zahrané tímto míčem předtím, než je tato chyba opravena (což zahrnuje jednak zahrané rány a také trestné rány obdržené výhradně při hraní tohoto míče), se nezapočítávají.
  • Jestliže strana tuto chybu neopraví předtím, než odehraje úvodní ránu na další jamce, nebo, v případě poslední jamky kola, než odevzdá výsledkový lístek, je strana diskvalifikována.
22.4

Zahájení kola

a

Který z partnerů hraje jako první

Strana si může zvolit, který z partnerů bude hrát z prvního odpaliště na začátku kola, ledaže toto stanoví podmínky soutěže.Strana započne kolo, když tento partner zahraje úvodní ránu na první jamce strany.
b

Čas a místo startu

Pravidlo 5.3a platí různým způsobem pro každého z partnerů podle toho, kdo z nich hraje za stranu jako první: Partner, který hraje jako první, musí být ve startovním čase připraven ke hře na startovním místě a musí začít hrát ve stanovený startovní čas (a nikoli dříve). Partner, který hraje jako druhý, musí být ve startovním čase přítomen buď na startovním místě, nebo na té samé jamce blízko místa, kde lze očekávat, že se míč zahraný z odpaliště zastaví. Jestliže kterýkoli z partnerů není přítomen, jak uvedeno, znamená to pro stranu porušení Pravidla 5.3a.
22.5

Partneři mohou sdílet hole

Pravidlo 4.1b(2) je upraveno tak, že umožňuje partnerům sdílet hole za předpokladu, že celkový počet holí, které dohromady mají, nepřevýší 14.
VÍCE
Pravidlo 1Hra, chování hráčů a Pravidla
Účel Pravidla: Pravidlo 1 zavádí základní principy hry z pohledu hráče: Hraj hřiště, jak ho nalezneš, a míč, jak leží. Hraj podle pravidel a v so...
Více