Tisk
19
Nehratelný míč
Účel Pravidla: Pravidlo 19 popisuje několik možností úlevy, které má hráč v případě nehratelného míče. To dává hráči možnost volby, jak se – zpravidla s jednou trestnou ranou – dostat z obtížné situace kdekoli na hřišti (vyjma v trestné oblasti).
19
Nehratelný míč
19.1

Hráč se může rozhodnout využít úlevu pro nehratelný míč kdekoli vyjma v trestné oblasti

Sám hráč je jediný, kdo může rozhodnout, že jeho míč je nehratelný tím, že využije úlevu s trestem podle Pravidla  19.2 nebo 19.3.
 • Úleva pro nehratelný míč je možná kdekoli na hřišti, vyjma v trestné oblasti.
 • Jestliže je míč v trestné oblasti, má hráč jedinou možnost úlevy, a to úlevu s trestem podle Pravidla 17.
19.2

Možnosti úlevy pro nehratelný míč v poli nebo na jamkovišti

Hráč může využít úlevu pro nehratelný míč podle jedné ze tří možností uvedených v Pravidle  19.2a, b nebo c, přičemž si vždy připočte jednu trestnou ránu.
 • Hráč může postupovat se ztrátou rány a vzdálenosti podle Pravidla 19.2a, i když jeho původní míč nebyl nalezen a identifikován.
 • Avšak aby mohl využít úlevu dozadu po spojnici podle Pravidla 19.2b nebo úlevu do strany podle Pravidla 19.2c, musí hráč znát polohu původního míče.
a

Úleva se ztrátou rány a vzdálenosti

Hráč může hrát původní nebo jiný míč z místa, odkud hrál svou předchozí ránu (viz Pravidlo 14.6).
b

Úleva dozadu po spojnici

Hráč může spustit původní nebo jiný míč (viz Pravidlo 14.3) v oblasti úlevy, která je založena na spojnici jamky a polohy původního míče:
 • Referenční bod: Místo na hřišti podle volby hráče, které je na zmíněné spojnici a je dále od jamky, než původní poloha míče (přičemž není dáno žádné omezení, jak daleko dozadu po spojnici lze jít):
  • Při volbě referenčního bodu by hráč tento bod měl něčím označit (třeba týčkem).
  • Jestliže hráč spustí míč, aniž by zvolil referenční bod, má se za to, že referenčním bodem je bod na zmíněné spojnici, který je stejně daleko od jamky, jako místo, kde se spuštěný míč poprvé dotkl země.
 • Velikost oblasti úlevy měřená od referenčního bodu: Jedna délka hole, avšak s těmito omezeními:
 • Omezení rozsahu oblasti úlevy:
  • Nesmí být blíže jamce, než referenční bod, a
  • Může být v kterékoli oblasti hřiště, ale
  • Jestliže se do vzdálenosti jedné délky hole od referenčního bodu nachází více oblastí hřiště, musí se míč zastavit v rámci oblasti úlevy v té samé oblasti hřiště, které se míč při spuštění v oblasti úlevy poprvé dotkl.
c

Úleva do strany

Hráč může spustit původní nebo jiný míč v následující postranní oblasti úlevy (viz Pravidlo 14.3):
 • Referenční bod: Původní poloha míče.
 • Velikost oblasti úlevy měřená od referenčního bodu: Dvě délky hole, avšak s těmito omezeními:
 • Omezení rozsahu oblasti úlevy:
  • Nesmí být blíže jamce, než referenční bod, a
  • Může být v kterékoli oblasti hřiště, ale
  • Jestliže se do vzdálenosti dvou délek hole od referenčního bodu nachází více oblastí hřiště, musí se míč zastavit v rámci oblasti úlevy v té samé oblasti hřiště, které se míč při spuštění v oblasti úlevy poprvé dotkl.
Trest za zahrání míče z nesprávného místa v rozporu s Pravidlem 19.2: Všeobecný trest podle Pravidla 14.7a.
19.3

Možnosti úlevy pro nehratelný míč v bankru

a

Běžné možnosti úlevy (jedna trestná rána)

Když je hráčův míč v bankru:
 • Hráč může s jednou trestnou ranou využít libovolnou z možností úlevy podle Pravidla 19.2, avšak:
 • Jestliže hráč využívá buď úlevu dozadu po spojnici (viz Pravidlo 19.2b) nebo úlevu do strany (viz Pravidlo 19.2c), musí být míč spuštěn v oblasti úlevy v daném bankru a musí se v ní také zastavit,
b

Doplňková možnost úlevy (dvě trestné rány)

Jestliže je hráčův míč v bankru, má hráč doplňkovou možnost úlevy, když s celkovým trestem dvou trestných ran může využít úlevu dozadu po spojnici mimo daný bankr podle Pravidla 19.2b. Trest za zahrání míče z nesprávného místa v rozporu s Pravidlem 19.3: Všeobecný trest podle Pravidla 14.7a. 
VÍCE
Pravidlo 1Hra, chování hráčů a Pravidla
Účel Pravidla: Pravidlo 1 zavádí základní principy hry z pohledu hráče: Hraj hřiště, jak ho nalezneš, a míč, jak leží. Hraj podle pravidel a v so...
Více