Tisk
2
Hřiště
Účel Pravidla: Pravidlo 2 zavádí základní pojmy, které by měl hráč o hřišti znát:
 • Existuje pět definovaných oblastí hřiště, a
 • Existuje několik typů objektů a podmínek, které mohou zasahovat do hry.
Je důležité vědět, v jaké části hřiště míč leží a jaký je status objektů a podmínek ovlivňujících hru, protože to často ovlivňuje hráčovy možnosti, jak hrát míč či získat úlevu.
2
Hřiště
2.1

Hranice hřiště a území mimo hřiště

Golf se hraje na hřišti, jehož hranice stanoví Soutěžní výbor. Území, která nejsou na hřišti, jsou mimo hřiště.
2.2

Definované oblasti hřiště

Je definováno pět oblastí hřiště.
a

Pole

Pole zahrnuje celé hřiště s výjimkou čtyř specifických oblastí hřiště popsaných v Pravidle 2.2b. Jde o nejčastěji využívanou oblast, protože:
 • Zahrnuje většinu hřiště, odkud také hráč bude většinou hrát, než dosáhne jamkoviště.
 • Zahrnuje všechny druhy povrchů a rostoucí či další objekty v dané oblasti, jako jsou fervej, raf a stromy.
b

Čtyři specifické oblasti

Určitá Pravidla platí pouze pro čtyři dané specifické oblasti hřiště, které nejsou součástí pole:
c

Určení oblasti hřiště, kde míč leží

Oblast hřiště, ve které hráčův míč leží, ovlivňuje, jaká Pravidla platí pro hraní tohoto míče nebo pro využití úlevy. Z pohledu Pravidel se míč vždy nachází pouze v jedné oblasti hřiště:
 • Jestliže je míč jak v poli, tak v některé ze čtyř specifických oblastí hřiště, pak se má za to, že leží v dané specifické oblasti hřiště.
 • Jestliže je míč ve dvou specifických oblastech hřiště najednou, pak se má za to, že leží v té specifické oblasti hřiště, která je v následujícím pořadí uvedena dříve: trestná oblast, bankr, jamkoviště.
2.3

Objekty nebo podmínky, které mohou bránit ve hře

Určitá Pravidla mohou hráči poskytnout beztrestnou úlevu (úlevu bez udělení trestu) od překážení určitých objektů nebo podmínek, jako jsou:
 • Volné přírodní předměty (Pravidlo 15.1),
 • Pohyblivé závady (Pravidlo 15.2), a
 • Abnormální stav hřiště, což jsou díry po zvířeti, půda v opravě, nepohyblivé závady a náhodná voda (Pravidlo 16.1).
Nicméně neexistuje žádná beztrestná úleva od hraničních objektů nebo nedílných součástí, které překážejí ve hře.
2.4

Oblasti se zákazem hry

Oblast se zákazem hry je vymezená část abnormálního stavu hřiště (viz Pravidlo 16.1f) nebo trestné oblasti (viz Pravidlo 17.1e), kde je hra zakázána. Hráč musí využít úlevu, jestliže:
 • Jeho míč je v oblasti se zákazem hry, nebo
 • Oblast se zákazem hry překáží hráči v zamýšleném postoji nebo prostoru švihu při odehrání míče, který je mimo danou oblast se zákazem hry (viz Pravidla 16.1f a 17.1e).
Viz Postupy Soutěžního výboru, Sekce 5H(1) (Kodex chování může hráči nařídit, že do oblasti se zákazem hry nesmí vůbec nijak zasahovat).
VÍCE
Pravidlo 1Hra, chování hráčů a Pravidla
Účel Pravidla: Pravidlo 1 zavádí základní principy hry z pohledu hráče: Hraj hřiště, jak ho nalezneš, a míč, jak leží. Hraj podle pravidel a v so...
Více