Tisk
18
Ztráta rány a vzdálenosti; Ztracený míč nebo míč mimo hřiště; Provizorní míč
Účel: Pravidlo 18 popisuje úlevu se ztrátou rány a vzdálenosti. Když je míč ztracen mimo trestnou oblast nebo skončí mimo hřiště, naruší se tím vyžadovaná posloupnost ran z odpaliště do jamky; hráč musí obnovit tuto posloupnost tím, že hraje z místa, odkud hrál svou předchozí ránu. Toto Pravidlo také popisuje, jak a kdy může být hrán provizorní míč, aby se ušetřil čas, když původní míč ve hře může být mimo hřiště nebo ztracen mimo trestnou oblast.
18
Ztráta rány a vzdálenosti; Ztracený míč nebo míč mimo hřiště; Provizorní míč
18.1

Úleva se ztrátou rány a vzdálenosti je možná kdykoli

Hráč může kdykoli postupovat se ztrátou rány a vzdálenosti tak, že si připočte jednu trestnou ránu a zahraje původní nebo jiný míč z místa, odkud hrál svou předchozí ránu (viz Pravidlo 14.6). Možnost úlevy se ztrátou rány a vzdálenosti má hráč kdykoli:
 • Bez ohledu na to, kde na hřišti se jeho míč nachází, a
 • I když Pravidla vyžadují, aby hráč využil úlevu určitým způsobem nebo hrál míč z určitého místa.
Jakmile hráč uvede do hry jiný míč se ztrátou rány a vzdálenosti (viz Pravidlo 14.4):
 • Původní míč již není ve hře a nesmí být dále hrán.
 • To platí, i když je následně nalezen na hřišti v rámci tří minut povolených na hledání (viz Pravidlo 6.3b).
Avšak toto neplatí pro míč hraný z místa, odkud hráč hrál svou předchozí ránu, když hráč:
18.2

Ztracený míč nebo míč mimo hřiště: Musíš postupovat se ztrátou rány a vzdálenosti

18.2a

Kdy je míč ztracen nebo mimo hřiště

(1) Kdy je míč ztracen. Míč je ztracen, jestliže není nalezen do tří minut od okamžiku, kdy ho hráč nebo jeho nosič začali hledat. Jestliže je míč během této doby nalezen, ale není jisto, že jde o hráčův míč:
 • Hráč se musí bezodkladně pokusit míč identifikovat (viz Pravidlo 7.2), přičemž na to má přiměřený čas, a to i když se tak stane až po uplynutí tří minut povolených na hledání.
 • Toto zahrnuje přiměřený čas potřebný k tomu, aby hráč dorazil na místo, kde byl míč nalezen.
Jestliže hráč v tomto přiměřeném čase svůj míč neidentifikuje, je míč ztracen. (2) Kdy je míč mimo hřiště. Míč v klidu je mimo hřiště, pouze pokud je celým svým objemem za hranicí hřiště. Míč je na hřišti, jestliže jakákoli část míče:
 • Leží na zemi uvnitř hranic hřiště, nebo když v rámci hřiště leží na čemkoli jiném (třeba přírodním nebo umělém předmětu) nebo se toho dotýká, nebo
 • Je nad hranicí hřiště nebo libovolnou jinou částí hřiště.
Hráč může stát mimo hřiště a hrát míč, který je na hřišti.
18.2b

Co dělat, když je míč ztracen nebo je mimo hřiště

Jestliže je míč ztracen nebo je mimo hřiště, musí hráč postupovat se ztrátou rány a vzdálenosti tak, že si připočte jednu trestnou ránu a hraje původní nebo jiný míč z místa, odkud hrál svou předchozí ránu (viz Pravidlo 14.6). Výjimka – Hráč může původní míč nahradit jiným míčem podle jiného Pravidla, jestliže je známo nebo prakticky jisto, co se stalo s původním míčem: Namísto úlevy se ztrátou rány a vzdálenosti může hráč nahradit původní míč jiným míčem podle příslušného Pravidla, jestliže původní míč nebyl nalezen, ale je známo nebo prakticky jisto, že tento míč:
 • Se zastavil na hřišti a následně s ním pohnul vnější vliv (viz Pravidlo 9.6), nebo ho jiný hráč odehrál jako nesprávný míč (viz Pravidlo 6.3c(2)),
 • Se zastavil na hřišti v pohyblivé závadě nebo na ní (viz Pravidlo 15.2b), nebo v abnormálním stavu hřiště nebo na něm (viz Pravidlo 16.1e),
 • Je v trestné oblasti (viz Pravidlo 17.1c), nebo
 • Byl úmyslně odražen nebo zastaven jakoukoli osobou (viz Pravidlo 11.2c).
Trest za zahrání míče z nesprávného místa v rozporu s Pravidlem 18.2: Všeobecný trest podle Pravidla 14.7a.
18.3

Provizorní míč

18.3a

Kdy je možné hrát provizorní míč

Jestliže míč může být ztracen mimo trestnou oblast nebo může být mimo hřiště, může hráč, aby ušetřil čas, hrát provizorně další míč s trestem ztráty rány a vzdálenosti (viz Pravidlo 14.6). To zahrnuje když:
 • Původní míč nebyl dosud nalezen a identifikován, ale není ještě ztracen,
 • Míč může být ztracen v trestné oblasti, ale také může být ztracen jinde na hřišti, nebo
 • Míč může být ztracen v trestné oblasti, ale také může být mimo hřiště.
Jestliže hráč zahraje ránu z místa, odkud hrál svou poslední ránu, s úmyslem hrát provizorní míč, přičemž hra provizorního míče není možná, stává se zahraný míč hráčovým míčem ve hře s trestem ztráty rány a vzdálenosti (viz Pravidlo 18.1).  Jestliže provizorní míč může být také ztracen mimo trestnou oblast nebo být mimo hřiště:
 • Hráč může hrát další provizorní míč.
 • Tento provizorní míč má stejný vztah vůči prvnímu provizornímu míči, jako má první provizorní míč vůči původnímu míči.
18.3b

Oznámení hry provizorního míče

Ještě před zahráním rány musí hráč někomu oznámit, že bude hrát provizorní míč:
 • Nestačí, aby hráč řekl, že bude hrát další míč nebo že bude hrát znovu.
 • Hráč musí použít slovo „provizorní“ nebo dát jiným způsobem zřetelně najevo, že bude hrát míč provizorně podle Pravidla 18.3.
Jestliže to hráč nikomu neoznámí (i když měl v úmyslu hrát provizorní míč) a zahraje ránu míčem z místa, odkud hrál svou předchozí ránu, stává se tento míč hráčovým míčem ve hře s trestem ztráty rány a vzdálenosti (viz Pravidlo 18.1). Avšak když nikdo není tak blízko hráče, aby slyšel jeho oznámení, může hráč zahrát provizorní míč a až poté to někomu oznámit, jakmile je to možné.
18.3c

Hraní provizorního míče, než se stane míčem ve hře nebo než hry s ním hráč zanechá

(1) Hraní provizorního míče vícekrát než jednou. Hráč může pokračovat ve hře provizorním míčem, aniž by tento ztratil status provizorního míče, tak dlouho, dokud je provizorní míč nejméně tak daleko od jamky, jako odhadovaná poloha původního míče. Toto platí, i když je provizorní míč odehrán několikrát. Avšak míč přestane být provizorním míčem, když se stane míčem ve hře podle (2), nebo když hry s ním hráč zanechá podle (3), načež se stává nesprávným míčem. (2) Kdy se provizorní míč stane míčem ve hře. Provizorní míč se stane hráčovým míčem ve hře s trestem ztráty rány a vzdálenosti v následujících dvou případech:
 • Když je původní míč ztracen kdekoli na hřišti vyjma v trestné oblasti nebo když je mimo hřiště. Původní míč již není míčem ve hře (a to i když je nalezen na hřišti po uplynutí tří minut povolených na hledání), stává se nesprávným míčem a nesmí být dále hrán (viz Pravidlo 6.3c).
 • Když je provizorní míč zahrán z místa, které je blíže jamce, než odhadovaná poloha původního míče. Původní míč již není míčem ve hře (a to i když je nalezen na hřišti před uplynutím tří minut povolených na hledání nebo je nalezen blíže jamce, než se předpokládalo), stává se nesprávným míčem a nesmí být dále hrán (viz Pravidlo 6.3c).
Jestliže hráč zahraje provizorní míč do víceméně stejné oblasti jako původní míč a není schopen rozeznat, který míč je který:
 • Jestliže je na hřišti nalezen pouze jeden z míčů, má se za to, že jde o provizorní míč, který se stává míčem ve hře.
 • Jestliže jsou na hřišti nalezeny oba míče, musí hráč vybrat jeden z nich jako provizorní míč, který se zároveň stává hráčovým míčem ve hře, přičemž druhý míč se považuje za původní míč, který již není ve hře a nesmí být dále hrán.
Výjimka – Hráč může původní míč nahradit jiným míčem podle jiného Pravidla, jestliže je známo nebo prakticky jisto, co se stalo s původním míčem: Hráč má doplňkovou možnost, jestliže původní míč nebyl nalezen, ale je známo nebo prakticky jisto, že tento míč:
 • Se zastavil na hřišti a následně s ním pohnul vnější vliv (viz Pravidlo 9.6),
 • Se zastavil na hřišti v pohyblivé závadě nebo na ní (viz Pravidlo 15.2b), nebo v abnormálním stavu hřiště nebo na něm (viz Pravidlo 16.1e), nebo
 • Byl úmyslně odražen nebo zastaven jakoukoli osobou (viz Pravidlo 11.2c).
Když platí některé z uvedených Pravidel, může hráč buď:
 • Nahradit původní míč jiným míčem podle příslušného Pravidla, nebo
 • Brát provizorní míč jako svůj míč ve hře s trestem ztráty rány a vzdálenosti.
(3) Kdy hráč musí zanechat hry provizorním míčem. Jestliže se provizorní míč ještě nestal míčem ve hře, musí hráč zanechat jeho hraní v následujících dvou případech:
 • Když je původní míč nalezen na hřišti mimo trestnou oblast před uplynutím tří minut povolených na hledání. Hráč musí hrát původní míč, jak leží.
 • Když je původní míč nalezen v trestné oblasti nebo je známo nebo prakticky jisto, že je v trestné oblasti. Hráč musí buď hrát původní míč, jak leží, nebo využít úlevu s trestem podle Pravidla 17.1d.
V obou případech:
 • Hráč nesmí zahrát další ránu provizorním míčem, který je nyní nesprávným míčem (viz Pravidlo 6.3c), a
 • Žádné rány zahrané provizorním míčem předtím, než hráč hry s ním zanechal (což zahrnuje jednak zahrané rány a také trestné rány obdržené výhradně při hraní tohoto míče), se nezapočítávají.
Hráč může ostatní požádat, aby nehledali jeho původní míč, když by raději pokračoval ve hře provizorním míčem, avšak nikdo není povinen podobné žádosti vyhovět.  Jestliže se provizorní míč ještě nestal míčem ve hře a je nalezen míč, který by mohl být hráčovým původním míčem, musí hráč vyvinout veškeré rozumné úsilí, aby tento míč identifikoval. Jestliže tak hráč neučiní, může ho Soutěžní výbor diskvalifikovat podle Pravidla 1.2a, jestliže shledá, že šlo o závažný prohřešek v rozporu s duchem hry.
VÍCE
Pravidlo 1Hra, chování hráčů a Pravidla
Účel: Pravidlo 1 zavádí základní principy hry z pohledu hráče: Hraj hřiště, jak ho nalezneš, a míč, jak leží. Hraj podle pravidel a v souladu s d...
Více