Tisk
12
Bankry
Účel: Pravidlo 12 je specifické Pravidlo pro bankry, což jsou zvlášť připravené oblasti určené k prověření schopnosti hráčů hrát míč z písku. Aby se zajistilo, že hráči budou čelit této výzvě, existuje několik omezení ohledně dotknutí se písku před zahráním rány a toho, kde může hráč využít úlevu, když má míč v bankru.
12
Bankry
12.1

Kdy je míč v bankru

Míč je v bankru, když se libovolná část míče:
 • Dotýká písku na zemi uvnitř okrajů bankru, nebo
 • Nachází uvnitř okrajů bankru a leží:
  • Na zemi v místě, kde by běžně byl písek (jako když byl písek vyfoukán větrem nebo odplaven vodou), nebo
  • Uvnitř nebo na volném přírodním předmětu, pohyblivé závadě, abnormálním stavu hřiště nebo nedílné součásti, která se dotýká písku v bankru nebo je na zemi v místě, kde by běžně byl písek.
Jestliže míč leží na půdě nebo trávě nebo jiném rostoucím nebo připevněném přírodním objektu uvnitř okrajů bankru, aniž by se dotýkal písku, pak tento míč není v bankru. Jestliže je míč jak v bankru, tak i jiné oblasti hřiště, viz Pravidlo 2.2c.
12.2

Hraní míče v bankru

Toto Pravidlo platí jak během kola, tak i v době, kdy je hra zastavena podle Pravidla 5.7a.
12.2a

Odstranění volných přírodních předmětů a pohyblivých závad

Předtím, než zahraje míč v bankru, může hráč odstranit volné přírodní předměty podle Pravidla 15.1 a pohyblivé závady podle Pravidla 15.2. V rámci takového úkonu se hráč může v rozumné míře dotknout písku v bankru nebo s ním pohnout.
12.2b

Omezení ohledně dotknutí se písku v bankru

(1) Kdy je dotknutí se písku trestné. Předtím, než zahraje ránu míčem v bankru, hráč nesmí:
 • Úmyslně se dotknout písku v bankru rukou, holí, hráběmi nebo jiným předmětem za účelem zjištění stavu písku pro svou příští ránu, nebo
 • Dotknout se písku v bankru holí:
  • V prostoru bezprostředně před míčem nebo za ním (vyjma jak povoluje Pravidlo 7.1a při řádném hledání míče nebo Pravidlo 12.2a při odstraňování volného přírodního předmětu nebo pohyblivé závady),
  • Při cvičném švihu, nebo
  • Při nápřahu k ráně.
Viz Pravidlo 25.2f (úprava Pravidla 12.2b(1) pro slepé hráče); Pravidlo 25.4l (aplikace Pravidla 12.2b(1) pro hráče používající dopomocné zařízení pohybu). (2) Kdy dotknutí se písku není trestné. Vyjma případů uvedených v (1) toto Pravidlo nezakazuje hráči dotknout se písku v bankru jakýmkoli jiným způsobem, včetně:
 • Zavrtání se nohama při zaujímání postoje pro cvičný švih nebo ránu,
 • Uhlazení bankru v rámci péče o hřiště,
 • Odložení holí, výstroje nebo dalších předmětů v bankru (ať už je tam hodí nebo položí),
 • Měření, označení, zvednutí nebo vrácení míče nebo jiného úkonu podle Pravidel,
 • Opírání se o hůl v rámci odpočinku, zachování rovnováhynebo zabránění pádu, nebo
 • Udeření do písku z frustrace nebo v hněvu.
Avšak hráč obdrží všeobecný trest, jestliže si při dotknutí se písku zlepší podmínky ovlivňující ránu v rozporu s Pravidlem 8.1a. (Viz též Pravidla 8.2 a 8.3 ohledněomezení zlepšení nebo zhoršení dalších fyzických podmínek ovlivňujících hru.) (3) Poté, co je míč zahrán mimo bankr, neplatí žádná omezení. Poté, co byl míč zahrán z bankru a skončil mimo něj, nebo když hráč využil nebo hodlá využít úlevu mimo bankr, může hráč:
 • Dotknut se písku v bankru beztrestně podle Pravidla 12.2b(1), a
 • Uhladit písek v bankru v rámci péče o hřiště beztrestně podle Pravidla 8.1a.
Toto platí, i když míč skončí mimo bankr a:
 • Hráč je povinen nebo má podle Pravidel možnost využít úlevu se ztrátou rány a vzdálenosti tak, že spustí míč v daném bankru, nebo
 • Písek v bankru je ve směru hry hráčovy příští rány hrané odjinud než z daného bankru.
Avšak jestliže se míč zahraný z bankru opět dostane do toho samého bankru, nebo když hráč využije úlevu, při které spustí míč v daném bankru, nebo když se hráč rozhodne nevyužít úlevu mimo bankr, pak se na tento míč ve hře opět vztahují všechna omezení pro míč v bankru daná Pravidly 12.2b(1) a 8.1a. Trest za porušení Pravidla 12.2: Všeobecný trest.
12.3

Specifická Pravidla pro úlevu při míči v bankru

Když je míč v bankru, mohou při úlevě platit určitá zvláštní Pravidla, a to v těchto situacích:
VÍCE
Pravidlo 1Hra, chování hráčů a Pravidla
Účel: Pravidlo 1 zavádí základní principy hry z pohledu hráče: Hraj hřiště, jak ho nalezneš, a míč, jak leží. Hraj podle pravidel a v souladu s d...
Více