Vissza
14

A labda kezelésére vonatkozó szabályok: a labda megjelölése, felvétele és megtisztítása, visszahelyezése, ejtése a könnyítési területen, játék idegen helyről

Ugrás a szakaszra
Hivatalos szabályok
Fejezet nyomtatása
14
A labda kezelésére vonatkozó szabályok: a labda megjelölése, felvétele és megtisztítása, visszahelyezése, ejtése a könnyítési területen, játék idegen helyről
A szabály célja: A 14. szabály arra vonatkozik, hogy a játékos mikor és hogyan jelölheti meg a nyugvó labda helyét, mikor és hogyan veheti fel és tisztíthatja meg a labdát, valamint a megfelelő helyről történő megjátszásával hogyan hozhatja azt ismét játékba.
 • Amikor egy felvett vagy elmozdított labdát vissza kell helyezni, mindig ugyanazt a labdát kell visszatenni annak eredeti helyére.
 • Büntetés nélküli vagy büntetéssel járó könnyítés igénybevételekor egy cserelabdát vagy az eredeti labdát kell ejteni egy meghatározott könnyítési területen.
E szabály alkalmazása során elkövetett hibát a labda megjátszása előtt büntetés nélkül ki lehet javítani, de a játékos büntetést kap, ha a labdát idegen helyről játssza meg.
14
A labda kezelésére vonatkozó szabályok: a labda megjelölése, felvétele és megtisztítása, visszahelyezése, ejtése a könnyítési területen, játék idegen helyről
14.1

A labda lejelölése, felvétele és megtisztítása

E szabály a játékos nyugvó labdájának szándékos „felvételére”, pl. kézzel történő felvételére, forgatására vagy az eredeti helyéről való egyéb szándékos elmozdítására vonatkozik.
14.1a

A felveendő és visszahelyezendő labda helyét meg kell jelölni

Mielőtt a játékos felveszi a labdát egy olyan szabály szerint, amely a labda eredeti helyére történő visszahelyezését írja elő, a játékosnak a kérdéses helyet meg kell jelölnie, azaz:
 • egy labdajelölőt kell helyeznie közvetlenül a labda mögé vagy mellé, vagy
 • egy ütőt kell tartania a talajra közvetlenül a labda mögött vagy mellett.
Ha a játékos a labda helyét labdajelölővel jelöli meg, a labda visszahelyezése után, de még az ütés előtt el kell távolítania azt. Ha a játékos a labda helyének megjelölése nélkül veszi fel a labdát, szabálytalanul jelöli meg a labda helyét vagy a labdajelölő eltávolítása nélkül üt, egy büntetőütést kap. Ha a játékos azért veszi fel a labdát, hogy egy adott szabály alapján könnyítést vegyen igénybe, a felvétel előtt nem szükséges megjelölnie a labda helyét.
14.1b

Aki felveheti a labdát

A játékos labdáját a Szabályok értelmében kizárólag az alábbi személyek vehetik fel:
 • vagy a játékos;
 • vagy a játékos engedélyével bárki, azonban az engedélyt a labda felvétele előtt minden alkalommal külön, nem pedig általánosan a versenykörre vonatkozóan kell megadni.
Kivétel – A caddie az alábbi esetekben engedély nélkül is felveheti a játékos labdáját a greenről: A játékos caddie-je a játékos engedélye nélkül is felveheti a labdát:
 • Ha a játékos labdája a greenen van, vagy
 • ha jogosan következtet arra (ráutaló magatartás vagy kijelentés alapján), hogy a játékos egy szabály által engedélyezett könnyítést vesz igénybe.
Ha a caddie engedély nélkül veszi fel a labdát a greenen kívüli más területről, a játékos egy büntetőütést kap (lásd: 9.4. szabály). Lásd a 25.2g., 25.4a. és 25.5d. szabályokat (bizonyos fogyatékkal élő játékosoknak a 14.1b. szabály módosítása megengedi, hogy egy segítő előzetes felhatalmazás nélkül felvegye a greenről a játékos labdáját).
14.1c

A felvett labda megtisztítása

A greenről felvett labdát mindig meg lehet tisztítani (lásd: 13.1b. szabály). A bárhonnan máshonnan felvett labdát mindig meg lehet tisztítani, kivéve, ha a labdát azért vették fel, hogy:
 • Megnézzék, keletkezett-e rajta vágás vagy repedés: ebben az esetben a labda megtisztítása nem megengedett (lásd: 4.2c(1) szabály).
 • Azonosítsák: ebben az esetben a megtisztítás csak az azonosításhoz szükséges mértékig engedélyezett (lásd: 7.3. szabály).
 • Ne zavarja a játékot: ebben az esetben megtisztítás nem megengedett (lásd: 15.3b(2) szabály).
 • Megvizsgálják, vajon olyan környezetben fekszik-e, ahol igénybe vehető könnyítés: ebben az esetben a megtisztítás nem megengedett, kivéve, ha a játékos ezt követően igénybe veszi a vonatkozó szabály alapján engedélyezett könnyítést (lásd: 16.4. szabály).
Ha a játékos megtisztítja a labdát, amikor az e szabály által nem megengedett, akkor egy büntetőütést kap, és a labdát vissza kell helyeznie, ha korábban felvette. Lásd a 22.2. szabályt (Foursome játékban bármelyik játékos eljárhat a fél nevében és a partnere cselekedetét a játékos cselekedeteként kell kezelni), illetve a 23.5. szabályt (Four-Ball játékban bármelyik játékos eljárhat a fél nevében, és a játékos labdájának vagy felszerelésének vonatkozásában a partnere cselekedetét a játékos cselekedeteként kell kezelni).
14.2

A labda visszahelyezése egy konkrét helyre

Ez a szabály akkor alkalmazandó, amikor a labdát felvették vagy elmozdították, és egy szabály előírása szerint egy bizonyos helyre vissza kell helyezni.
14.2a

Az eredeti labdát kell használni

A labda visszahelyezésekor mindig az eredeti labdát kell használni. Kivétel – Másik labda használható az alábbi esetekben:
 • ha az eredeti labda az észszerűség keretein belül megtett próbálkozásokkal és néhány másodperc alatt nem lelhető fel, feltéve hogy nem a játékos idézte elő, hogy a labda keresése ne járjon sikerrel;
 • ha az eredeti labdán vágás vagy repedés keletkezett (lásd: 4.2c. szabály);
 • ha a játék a leállítás után folytatódik (lásd: 5.7d. szabály), vagy
 • ha az eredeti labdát egy másik játékos idegen labdaként játszotta meg (lásd: 6.3c(2) szabály).
14.2b

Akinek és ahogyan a labdát vissza kell helyeznie

(1) Aki visszahelyezheti a labdát. A Szabályok értelmében a játékos labdáját kizárólag:
 • vagy a játékos;
 • vagy a labdát felvevő vagy az azt elmozdító személy (akkor is, ha a Szabályok értelmében ehhez nem lett volna joga) helyezheti vissza.
Ha a játékos olyan labdát játszik meg, amelyet egy arra engedéllyel nem rendelkező személy helyezett vissza, a játékos egy büntetőütést kap. Lásd a 25.2h., 25.3c. és 25.4a. szabályokat (bizonyos fogyatékkal élő játékosoknak a 14.2b. szabály módosítása megengedi, hogy a játékos általános felhatalmazást adjon bármely személynek, hogy helyezze vagy visszahelyezze a labdáját). (2) A labda visszahelyezésének módja. A labdát úgy kell visszahelyezni, hogy azt az előírt helyen úgy teszik le, hogy ott maradjon. Ha a játékos olyan labdát játszik meg, amelyet az előírt helyre, de szabálytalanul helyeztek vissza, a játékos egy büntetőütést kap.
14.2c

Ahová a labdát vissza kell helyezni

A labdát eredeti (vagy ha az nem ismert, a becsült) helyére kell visszahelyezni, kivéve, ha a 14.2d(2) és a 14.2e. szabály másik helyet ír elő, vagy ha a játékos valamely szabály alapján könnyítést vesz igénybe. Ha a labda bármilyen mozdíthatatlan akadály, pálya szerves részét képező tárgy, pályahatárt jelző tárgy, illetve ott növő vagy oda rögzült természetes tárgy tetején, alatt vagy azzal közvetlenül érintkezve került nyugvó állapotba:
 • A labda „helye” annak a talajhoz viszonyított függőleges helyét is magában foglalja.
 • Ez azt jelenti, hogy a labdát az eredeti helyére kell visszahelyezni, amely az adott tárgy tetején vagy alatt van, illetve azzal közvetlenül érintkezik.
Ha a labda felvétele vagy elmozdítása miatt, illetve a labda visszahelyezése előtt bármilyen laza természetes anyagot eltávolítottak a helyről, azt nem kell visszahelyezni. A laza természetes anyagoknak a felvett vagy elmozdított labda visszahelyezése előtti elmozdítására vonatkozó korlátozásokról lásd: 15.1a. szabály, 1. kivétel.
14.2d

Ahová a labdát vissza kell helyezni, ha annak eredeti fekvése megváltozott

Ha egy felvett vagy elmozdított és ezért visszahelyezendő labda fekvése megváltozott, a játékosnak az alábbi módon kell visszahelyeznie azt: (1) Homokban lévő labda. Amikor a labda homokban volt, függetlenül attól, hogy egy bunkerben vagy a pályán bárhol máshol:
 • Amikor a labdát visszahelyezik annak eredeti (vagy ha az nem ismert, a becsült) helyére (lásd: 14.2c. szabály), a játékosnak törekednie kell arra, hogy a lehető legpontosabban helyreállítsa a labda eredeti fekvését.
 • A labda fekvésének helyreállítása során a játékos úgy is visszahelyezheti a korábban homokkal teljesen betakart labdát, hogy annak egy kis része látható legyen.
Ha a játékos a megfelelő helyről játszik, de e szabályt megszegve nem állítja helyre a fekvést, akkor a játékos általános büntetést kap. (2) Nem homokban lévő labda. Amikor a labda nincs a homokban, a játékosnak úgy kell visszahelyeznie, hogy az eredeti fekvéséhez legközelebbi és leginkább hasonlító fekvést biztosító helyre kerüljön, azaz:
 • az eredeti (vagy ha az nem ismert, a becsült) helyétől egy ütőhosszon belülre (lásd: 14.2c. szabály);
 • nem közelebb a lyukhoz, és
 • az eredeti hellyel megegyező pályaterületre.
Ha a játékos tudja, hogy az eredeti fekvés megváltozott, de nem tudja, hogy az milyen volt pontosan, meg kell becsülnie azt, és a labdát az (1) vagy (2) pont szerint kell visszahelyeznie. Kivétel – A játék megállításának ideje alatt és a labda felvétele során megváltozott fekvés esetén lásd az 5.7d. szabályt.
14.2e

Ha a visszahelyezett labda nem marad az eredeti helyen

Ha a játékos megpróbálja visszahelyezni a labdát, de az nem marad az eredeti helyen, még egyszer meg kell próbálnia visszahelyezni azt. Ha a labda ekkor sem marad ott, a játékosnak arra a legközelebbi helyre kell visszahelyeznie, ahol az nyugvó állapotban marad, azonban az eredeti helyétől függően az alábbi korlátozásokkal:
 • az új hely nem lehet közelebb a lyukhoz,
 • ha az eredeti hely az általános területen van: a legközelebbi helynek is ott kell lennie,
 • ha az eredeti hely bunkerben vagy büntetőterületen van: a legközelebbi helynek is ugyanabban bunkerben vagy ugyanazon a büntetőterületen kell lennie,
 • ha az eredeti hely a greenen van: a legközelebbi helynek is a greenen vagy az általános területen kell lennie.
Büntetés a 14.2. szabály megsértésével idegen helyről játszott labdáért: általános büntetés a 14.7a. szabály szerint. Lásd a 22.2. szabályt (Foursome játékban bármelyik partner eljárhat a fél nevében és a partnere cselekedetét a játékos cselekedeteként kell kezelni), illetve a 23.5. szabályt (Four-Ball játékban bármelyik partner eljárhat a fél nevében, és a játékos labdájának vagy felszerelésének vonatkozásában a partnere cselekedetét a játékos cselekedeteként kell kezelni).
14.3

A labda ejtése a könnyítési területen

Ez a szabály minden olyan esetben alkalmazandó, amikor a játékosnak egy szabály szerinti könnyítés során ejtenie kell a labdát, beleértve azt is, amikor a játékosnak a könnyítést úgy kell végrehajtania, hogy a 14.3c(2) szabály szerint helyezi a labdát. Ha a játékos a labda ejtése előtt vagy közben javít a könnyítési területen, lásd a 8.1. szabályt.
14.3a

Az eredeti labda vagy egy másik labda is használható

A játékos eredeti vagy egy másik labdát is használhat. Ez azt jelenti, hogy a játékos a labda jelen szabály szerinti minden egyes ejtésekor vagy elhelyezésekor bármilyen labdát használhat.
14.3b

A labdát szabályosan kell ejteni

A játékosnak szabályosan kell ejtenie a labdát, és ez alatt az alábbi három kikötés együttes teljesítése értendő: (1) A játékosnak kell ejtenie a labdát. A labdát csak a játékos ejtheti. Sem a játékos caddie-je, sem másik személy nem ejthet. Lásd a 25.2h., 25.3c. és 25.4a. szabályokat (bizonyos fogyatékkal élő játékosoknak a 14.3b(1) szabály módosítása megengedi, hogy a játékos általános felhatalmazást adjon bármely személynek, hogy ejtse a labdáját). (2) A labdát térdmagasságból függőlegesen kell ejteni úgy, hogy az ne érjen hozzá a játékoshoz vagy a felszereléshez. Ezt azt jelenti, hogy a játékosnak térdmagasságból kell ejtenie a labdát úgy, hogy az:
 • függőlegesen essen le anélkül, hogy azt a játékos dobná, csavarná vagy gurítaná, vagy bármilyen más mozdulattal befolyásolná a pontot, ahol a labda nyugalmi helyzetbe kerül, és
 • földet érés előtt ne érjen a játékos egyetlen testrészéhez vagy bármely felszerelési tárgyához.
A „térdmagasság” kitétel az álló játékos térdének magasságát jelenti. Lásd a 25.6b. szabályt (iránymutatásul a 14.3b(2) szabály alkalmazására bizonyos fogyatékosságokkal kapcsolatban). (3) A labdát a könnyítési területre (vagy a vonalon) kell ejteni. A labdát a könnyítési területre kell ejteni. A labda ejtésekor a játékos állhat a könnyítési területen belül vagy azon kívül is. Azonban vonalon hátrafelé könnyítés esetén (lásd a 16.1c.(2), 17.1d.(2), 19.2b. és 19.3b. szabályokat), a labdát a vonalon kell ejteni olyan helyen, amit az adott szabály megenged, és az a pont ahová a labdát ejtettük, egy könnyítési területet határoz meg. (4) Amikor a labda ejtése szabálytalan. Ha az (1), (2) vagy (3) pontok előírásainak bármelyikét vagy mindegyikét megszegve a labda ejtése szabálytalan:
 • A játékosnak az ejtést meg kell ismételnie mindaddig, amíg az ejtés szabályos nem lesz, és nincs korlátozva, hogy ezt hányszor kell megtennie.
 • A szabálytalanul ejtett labda nem számít bele abba a két ejtésbe, amelyet a 14.3c(2) szabály a labda helyezése előttre előír.
Ha a játékos a labda újbóli ejtése helyett a labdát megüti onnan, ahol az a rossz ejtés után nyugalomba került:
 • Ha a labdát a könnyítési területen (de a 14.7a. szabály szerint nem idegen helyről) játszotta meg, a játékos egy büntetőütést kap.
 • Ha azonban a labdát a könnyítési területen kívülről játszotta meg vagy a labdát helyezte, holott ejtenie kellett volna (mindegy, hogy honnan játszotta meg), a játékos általános büntetést kap.
14.3c

A szabályosan ejtett labdának a könnyítési területen kell nyugalomba kerülnie

Ez a szabály csak akkor alkalmazandó, ha a labda ejtése szabályosan, a 14.3b. szabály szerint történik. (1) A játékos akkor végezte el a könnyítést, amikor a szabályosan ejtett labda a könnyítési területen kerül nyugalomba. A labdának a könnyítési területen kell nyugalomba kerülnie. Nem számít, hogy a földet érést követően és a nyugalomba kerülés előtt a labda hozzáér-e bármilyen személyhez, felszereléshez vagy egyéb külső tényezőhöz:
 • Ha a labda a könnyítési területen kerül nyugalomba, a játékos elvégezte a könnyítést, és a labdát onnan kell megjátszania, ahol az fekszik.
 • Ha a labda a könnyítési területen kívül kerül nyugalomba, a játékosnak a 14.3c(2) szabály szerint kell eljárnia.
A fenti két eset közül egyikben sem jár büntetés egyetlen játékosnak sem, ha a szabályosan ejtett labda nyugalomba kerülése előtt véletlenül bárkihez vagy bármilyen felszereléshez vagy egyéb külső tényezőhöz hozzáér. Kivétel – Ha a szabályosan ejtett labdát valaki szándékosan eltéríti vagy megállítja: Arra az esetre, ha a szabályosan ejtett labdát annak nyugalomba kerülése előtt valaki szándékosan eltéríti vagy megállítja, lásd a 14.3d. szabályt. (2) Ha a szabályosan ejtett labda a könnyítési területen kívül kerül nyugalomba. A játékosnak szabályosan újra ejtenie kell a labdát. Ha a másodjára ejtett labda is a könnyítési területen kívül kerül nyugalomba, a játékosnak úgy kell alkalmaznia a könnyítést, hogy a labda visszahelyezésére vonatkozó 14.2b(2) és a 14.2e. szabályok szerint jár el, azaz:
 • A játékosnak oda kell helyeznie a labdát, ahol a másodjára ejtett labda először ért földet.
 • Ha a helyezett labda nem marad a helyén nyugvó állapotban, a játékosnak még egyszer meg kell próbálnia a labdát arra a helyre helyezni.
 • Ha a másodszorra helyezett labda sem marad a helyén, a játékosnak arra a legközelebbi helyre kell a labdát helyeznie, ahol az nyugvó állapotban marad, feltéve hogy ez megfelel a 14.2e. szabálynak.
14.3d

Ha a szabályosan ejtett labdát valaki szándékosan eltéríti vagy megállítja

E szabály alkalmazásában az ejtett labda „szándékos eltérítése vagy megállítása” arra az esetre vonatkozik, amikor:
 • valaki szándékosan megérinti a mozgásban levő, de már földet ért labdát, vagy
 • a mozgásban levő labda eltalál valamilyen felszerelést, egyéb tárgyat vagy személyt (pl. a játékos caddie-jét), amelyet vagy akit a játékos szándékosan helyezett vagy hagyott olyan helyen, hogy az a felszerelés, tárgy vagy személy eltéríthesse vagy megállíthassa a mozgásban levő labdát.
Amikor a szabályosan ejtett labdát valaki szándékosan eltéríti vagy megállítja (függetlenül attól, hogy az a könnyítési területen belül vagy kívül történik), mielőtt az nyugalomba kerülne:
 • a játékosnak a 14.3b. szabály szerint újra ejtenie kell a labdát (ami azt jelenti, hogy a szándékosan eltérített vagy megállított labda nem számít bele abba a két ejtésbe, amit a 14.3c(2) szabály a labda helyezése előtt előír.
 • ha a labdát a játékos vagy annak caddie-je térítette el vagy állította meg szándékosan, a kérdéses játékos általános büntetést kap.
Kivétel – Amikor nincs észszerű esély arra, hogy a labda a könnyítési területen belül fog nyugalomba kerülni: Ha a szabályosan ejtett labdát valaki szándékosan eltéríti vagy megállítja (függetlenül attól, hogy az a könnyítési területen belül vagy azon kívül történik), és nincs észszerű esély arra, hogy a labda a könnyítési területen kerül nyugalomba:
 • egyetlen játékosnak sem jár büntetés, és
 • az ejtett labdát úgy kell tekinteni, mintha a könnyítési területen kívül került volna nyugalomba, és beleszámít abba a két ejtésbe, amelyet a 14.3c(2) szabály a labda helyezése előtt előír.
Büntetés a labda idegen helyről való megjátszására vagy az ejtett helyett helyezett labda megjátszására a 14.3. szabály megszegésével: általános büntetés a 14.7a. szabály szerint. Lásd a 22.2. szabályt (Foursome játékban bármelyik partner eljárhat a fél nevében és a partnere cselekedetét a játékos cselekedeteként kell kezelni), illetve a 23.5. szabályt (Four-Ball játékban bármelyik partner eljárhat a fél nevében, és a játékos labdájának vagy felszerelésének vonatkozásában a partnere cselekedetét a játékos cselekedeteként kell kezelni).
14.4

Amikor a játékos labdája újra játékba kerül az után, hogy az eredeti labda kikerült a játékból

Amikor egy játékos játékban lévő labdáját felveszik a pályáról, elveszett vagy a pályahatáron kívülre került, a labda már nincs játékban. A játékos labdája akkor lesz újra játékban, ha a játékos:
 • az eredeti vagy egy másik labdát az elütőterületről játszik meg, vagy
 • az eredeti vagy egy másik labdát visszahelyezi, ejti vagy helyezi a pályára azzal a szándékkal, hogy azt játékba hozza.
Ha a játékos egy labdát bármilyen módon visszahoz a pályára azzal a szándékkal, hogy azt játékba hozza, a labda játékban lévőnek számít akkor is, ha a labdát:
 • az eredeti labda kicserélésével hozták játékba, amikor ez a Szabályok értelmében nem megengedett, vagy
 • (1) idegen helyre, (2) szabálytalanul vagy (3) erre az esetre nem alkalmazható eljárás keretében helyezték vissza, ejtették vagy helyezték.
A visszahelyezett labda akkor is játékban van, ha a helyét jelző labdajelölőt nem távolították el.
14.5

A labda cseréje, visszahelyezése, ejtése vagy helyezése során elkövetett hibák kijavítása

14.5a

A játékos felveheti a labdáját egy labdakezelési hiba kijavítása céljából

Amikor a játékos szabályellenesen cserélte ki az eredeti labdát egy másikra, vagy a játékban lévő labdáját helyezték vissza, ejtették vagy helyezték (1) idegen helyre vagy idegen helyen került nyugalomba, (2) szabálytalanul vagy (3) nem erre az esetre alkalmazható eljárással:
 • A játékos büntetés nélkül felveheti a labdát és javíthatja a hibát.
 • Azonban ez csak a labda megjátszása előtt engedélyezett.
14.5b

Amikor a játékos másik szabályt vagy könnyítési lehetőséget választhat a könnyítés igénybevétele során elkövetett hiba kijavításához

A könnyítés igénybevétele során elkövetett hiba kijavításakor a hiba jellegétől függ, hogy a játékosnak az eredetileg alkalmazott szabályt vagy könnyítési lehetőséget kell használnia, vagy áttérhet egy másik szabály vagy könnyítési lehetőség alkalmazására: (1) Amikor a labda az adott helyzetre alkalmazható szabály szerint került játékba, a megfelelő helyre volt ejtve vagy helyezve, de a Szabályok a labda újra ejtését vagy helyezését írja elő.
 • E hiba kijavításához a játékosnak ugyanazt a szabályt kell alkalmaznia, ugyanazt a könnyítési lehetőséget választva.
 • Például, ha a játékos játszhatatlan labda miatt oldalsó könnyítést (19.2c) vett igénybe és a labdát a megfelelő könnyítési területre ejtette, de vagy (1) szabálytalanul (lásd: 14.3b szabály), vagy (2) a labda a könnyítési területen kívülre gurult (lásd 14.3c szabály), akkor a hiba javításakor a játékos köteles a 19.2 szabály szerint könnyítést igénybe venni, és azon belül ugyanazt a a lehetőséget választani (oldalsó könnyítés a 19.2c szerint).
(2) Amikor a labda az adott helyzetre alkalmazható szabály szerint került játékba, de idegen helyen ejtették vagy helyezték.
 • E hiba kijavításához a játékosnak a könnyítést ugyanazon szabály szerint kell igénybe vennie, de azon belül az adott helyzetére alkalmazható bármely könnyítési lehetőséget választhatja.
 • Például ha a játszhatatlan labda miatt igénybe vett könnyítéskor a játékos az oldalsó könnyítésre vonatkozó lehetőséget (19.2c) alkalmazta, és tévedésből az előírt könnyítési területen kívül ejtette a labdát, a hiba kijavításához továbbra is a 19.2 szabály szerinti könnyítést kell igénybe vennie, de annak bármelyik könnyítési lehetőségét választhatja.
(3) Amikor a labda az adott helyzetre nem alkalmazható szabály szerint került játékba.
 • E hiba kijavításához a játékosnak a könnyítést a helyzetre alkalmazható szabály szerint kell igénybe vennie.
 • Például ha a játékos tévedésből játszhatatlan labda miatt könnyítést vett igénybe egy büntetőterületen (amit a 19.1 szabály nem enged meg), a játékosnak úgy kell kijavítania a hibát, hogy vagy visszahelyezi a labdát (ha felvette) a 9.4 szabály szerint, vagy a büntetőterületről könnyítést vesz igénybe a 17. szabály szerint, annak bármelyik könnyítési lehetőségét választva.
14.5c

A hiba kijavítása során az eredeti labdával végzett műveletekért nem jár büntetés

Miközben a játékos egy hiba kijavítását végzi a 14.5a. szabály szerint, nem kap büntetést azokért az eredeti labdára vonatkozó cselekedetekért, amelyeket a hiba elkövetése után hajt végre, pl. ha ezek az eredeti labda véletlen elmozdulását okozták (lásd: 9.4b. szabály), vagy az eredeti labda megjátszásának körülményeit javították (lásd: 8.1a. szabály), akkor nem számítanak. Azonban ha a játékos ugyanezen cselekedeteivel egyúttal a hiba kijavítása érdekében játékba hozott labdára vonatkozó valamelyik szabályt is megszegi (pl. amikor ezek a cselekedetek javították az ütés környezetén az aktuálisan játékban lévő labda esetében), a büntetés az aktuálisan játékban lévő labdára vonatkozik. Kivétel – Büntetés szándékosan eltérített vagy megállított labda miatt: Stroke playben ha egy játékos általános büntetést kap azért, mert szándékosan eltérítette vagy megállította az ejtett labdáját a 14.3d szabály szerint, a játékos akkor is megkapja ezt a büntetést, ha újra ejti a labdát a 14.3b szabály szerint.
14.6

Az ütés elvégzése az előző ütés helyéről

Ez a szabály minden olyan esetben alkalmazandó, amikor a Szabályok értelmében a játékosnak a következő ütést a korábbi ütés helyéről kell vagy lehet elvégeznie (vagyis amikor ütés és távolság könnyítést vesz igénybe, vagy egy érvénytelenített vagy egyébként nem számító ütés után játszik újra).
 • A labda játékba hozása attól függ, hogy az előző ütést a pálya melyik területén végezte.
 • A játékos minden ilyen helyzetben használhatja az eredeti vagy egy másik labdát.
14.6a

Ha a játékos az előző ütést az elütőterületről végezte el

A 6.2b. szabály szerint az eredeti vagy egy másik labdát az elütőterületen belül, annak bármely részéről kell megjátszani (akár tee-ről is).
14.6b

Ha a játékos az előző ütést az általános területről, büntetőterületről vagy bunkerből végezte el

Az eredeti vagy egy másik labdát az alábbi könnyítési területen belül kell ejteni (lásd: 14.3. szabály):
 • Viszonyítási pont: a hely, ahonnan az előző ütést végezték (amelyet, ha nem ismert, becsléssel kell megállapítani).
 • A könnyítési terület mérete a viszonyítási ponttól mérve: egy ütőhossz, azonban az alábbi korlátozásokkal:
 • A könnyítési terület helyére vonatkozó korlátozások:
  • a könnyítési területnek a pálya ugyanazon területén kell lennie, mint a viszonyítási pontnak, és
  • nem lehet közelebb a lyukhoz, mint a viszonyítási pont.
14.6c

Ha a játékos az előző ütést a greenen végezte el

Az eredeti vagy egy másik labdát arra a helyre kell tenni, ahonnan az előző ütést végezték (amelyet, ha nem ismert, valószínűsíteni kell) (lásd: 14.2. szabály), a 14.2b(2) és a 14.2e. szabályokban a labda visszahelyezésére vonatkozó előírásoknak megfelelően. Büntetés a 14.6. szabály megsértésével idegen helyről játszott labdáért: általános büntetés a 14.7a. szabály szerint.
14.7

Játék idegen helyről

14.7a

Ahonnan a labdát meg kell játszani

A szakasz megkezdését követően:
 • A játékosnak minden ütést onnan kell elvégeznie, ahol a labdája nyugalomba került, kivéve, amikor a Szabályok értelmében a játékosnak másik helyről kell vagy lehet megjátszania a labdáját (lásd: 9.1. szabály).
 • A játékos a játékban lévő labdáját idegen helyről nem játszhatja meg.
Büntetés a 14.7a. szabály megsértésével idegen helyről játszott labdáért: általános büntetés.
14.7b

A szakasz teljesítése idegen helyről történő játék után stroke playben

(1) A játékosnak kell eldöntenie, hogy az idegen helyről megjátszott labdával fejezi be a szakaszt vagy javítja a hibát úgy, hogy a megfelelő helyről játszik. Ebben az esetben a játékos következő lépése attól függ, hogy súlyos szabálysértésről van-e szó, azaz a játékos jelentős előnyhöz juthatott volna, ha idegen helyről játszik:
 • Nem súlyos szabályszegés esetén: a játékosnak az idegen helyről játszott labdával kell befejeznie a szakaszt a hiba kijavítása nélkül.
 • Súlyos szabályszegés esetén:
  • A játékosnak úgy kell javítania a hibát, hogy a Szabályok szerinti megfelelő helyről játszott labdával fejezi be a szakaszt.
  • Ha a játékos egy új szakasz kezdőütése előtt vagy ‒ a versenykör utolsó szakasza esetén ‒ eredménykártyájának leadása előtt nem javítja ki a hibát, kizárják.
 • Ha a játékos bizonytalan abban, hogy szabálysértése súlyos-e: a játékosnak a Szabályok szerint két labdával, az idegen helyről játszott és a megfelelő helyről játszott labdával kell befejeznie a szakaszt.
(2) Ha a játékos két labdát játszik, köteles jelenteni a Bizottságnak. Ha a játékos bizonytalan abban, hogy az idegen helyről játszott labdával súlyos szabálysértést követett el, és a hiba javítására második labda játszása mellett dönt, akkor:
 • A történteket az eredménykártyájának leadása előtt köteles jelenteni a Bizottságnak.
 • Ez attól függetlenül kötelező, hogy a játékos mindkét labdával ugyanazt az eredményt érte el, vagy noha két labda megjátszását választotta, később mégis úgy dönt, hogy nem fejezi be a szakaszt mindkét labdával.
Ha a játékos nem jelenti a történteket a Bizottságnak, kizárják. (3) Amikor a játékos két labdát játszott, a Bizottság dönt a játékos adott szakaszon elért eredményéről. . A játékos adott szakaszon elért eredménye attól függ, hogy a Bizottság döntése értelmében az eredeti labda idegen helyről való megjátszása súlyos szabálysértésnek minősül-e:
 • Ha nem minősül súlyos szabálysértésnek.
  • Az idegen helyről megjátszott labdával elért eredményt beszámítják, és a játékos a 14.7a. szabály szerint általános büntetést kap (ami azt jelenti, hogy az adott labdával elért eredményéhez két büntetőütést adnak hozzá).
  • Ha a játékos egy második labdát játszott meg, az ezzel a labdával végzett ütések nem számítanak (beleértve a tényleges ütéseket és a kizárólag e labda megjátszásáért kapott esetleges büntetőütéseket).
 • Ha súlyos szabálysértésnek minősül.
  • Az idegen helyről való játék miatti hiba kijavításaként megjátszott labdával elért eredményt beszámítják, és a játékos a 14.7a. szabály szerint általános büntetést kap (ami azt jelenti, hogy az adott labdával elért eredményéhez két büntetőütést adnak hozzá).
  • Az idegen helyről megjátszott eredeti labdával elvégzett ütés és az e labdával végzett további ütések nem számítanak (így a tényleges ütések és a kizárólag e labda megjátszásáért kapott esetleges büntetőütések sem).
  • Ha a hiba kijavításaként megjátszott labdát ugyancsak idegen helyről játszották meg:
   • Ha a Bizottság döntése értelmében ez nem számít súlyos szabálysértésnek, a játékosnak a 14.7a. szabály szerint általános büntetés (további két büntetőütés), így összesen négy büntetőütés jár, amelyet hozzáadnak az ezzel a labdával elért eredményéhez (két büntetőütés jár az eredeti labda idegen helyről való megjátszásáért és kettő a másik labda idegen helyről való megjátszásáért).
   • Ha a Bizottság döntése értelmében ez súlyos szabálysértésnek számít, a játékost kizárják.
FEDEZZ FEL TÖBBET
Szabály 1A játék, a játékos viselkedése és a Szabályok
A szabály célja: Az 1. szabály a játék következő alapelveit mutatja be: Játszd meg a pályát úgy, ahogy találod, és játszd meg a labdát onnan...
Tovább