Fejezet nyomtatása
4
A játékos felszerelése
A szabály célja: A 4. szabály a játékos által egy versenykörben használható felszereléssel foglalkozik. A golf egy olyan kihívást jelentő játék, amelyben a siker kulcsát a játékos döntései, ügyessége és képességei jelentik:
 • A játékosnak az előírásoknak megfelelő ütőket és labdákat kell használnia.
 • A játékos legfeljebb 14 ütőt használhat, és a sérült vagy elveszett ütőit szabály szerint nem cserélheti ki.
 • Minden olyan egyéb felszerelés használata tilos, amely mesterséges úton segíti a játékos játékát.
4
A játékos felszerelése
Az ütőkre, labdákra és egyéb felszerelésre vonatkozó részletes előírásokat, valamint a felszerelés megfelelőségével kapcsolatos egyeztetés és a bevizsgálásra való benyújtása során követendő eljárást lásd: Felszerelésre vonatkozó szabályok.
4.1

Ütők

4.1a

Az ütéshez engedélyezett ütők

(1) Szabályos ütők. A játékosnak az ütéshez olyan ütőt kell használnia, amely megfelel a felszerelésre vonatkozó szabályokban meghatározott követelményeknek. Ezek az alábbiak:
 • Az ütéshez használt ütőnek nem csak új állapotában kell megfelelnie az előírásoknak, hanem akkor is, ha azon szándékosan vagy véletlenül bármilyen módosítást hajtottak végre.
Azonban ha egy szabályos ütő teljesítményjellemzői a rendeltetésszerű használatból eredő kopás miatt változnak meg, továbbra is szabályos ütőnek minősül. A „teljesítményjellemző” szó alatt az ütő azon részei és tulajdonságai értendőek, amelyek az ütés során befolyásolják az ütő viselkedését, ezek: a markolat, a nyél, az ütőfej, a fekvés vagy a dőlésszög (beleértve az állítható ütő fekvését és dőlésszögét is). (2) A versenykörben megsérült ütő használata, megjavítása vagy lecserélése. Ha egy szabályos ütő megsérül a versenykörben vagy a játék 5.7a. szabály szerinti leállítása alatt, a játékos a sérült ütőt megjavíthatja, vagy lecserélheti másik ütőre – kivéve, ha a sérülést szabálytalan használattal okozta. Azonban a sérülés jellegétől és okától függetlenül a versenykör hátralévő részében a sérült ütőt szabályos ütőként kell kezelni (stroke playben való rájátszásban azonban nem, az ugyanis új versenykörnek számít). A versenykör hátralévő részében a játékos:
 • folytathatja az ütéseket a sérült ütővel, vagy
 • szabálytalan használat esetének kivételével megjavíthatja az ütőt, vagy lecserélheti egy másik ütővel (lásd a 4.1b(4) szabályt).
Ha a játékos lecseréli a megsérült ütőt, köteles azt a 4.1c(1) szabályban meghatározott eljárás szerint kivonni játékból a soron következő ütés végrehajtása előtt. A „versenykörben megsérült” kitétel azt jelenti, hogy az ütő teljesítményjellemzői a versenykörben (és a játék 5.7a. szabály szerinti leállítása alatt) történt cselekmény következtében változtak meg, és ezt a változást:
 • a játékos idézte elő (pl. ütést vagy próbalendítést végzett az ütővel, az ütőt golftáskába tette vagy kivette onnan, leejtette, rátámaszkodott, eldobta vagy szabálytalanul használta), vagy
 • bárki más követte el, illetve külső tényező vagy természeti erők okozták.
Azonban az ütőre nem igaz a „versenykörben megsérült” kitétel akkor, ha a játékos annak teljesítményjellemzőit szándékosan változtatta meg a versenykörben a 4.1a(3) szabályban foglaltak szerint. (3) Az ütő teljesítményjellemzőinek szándékos megváltoztatása a versenykörben. A játékos nem üthet olyan ütővel, amelynek teljesítményjellemzőit a versenykörben (és a játék 5.7a. szabály szerinti leállítása alatt) szándékosan módosította az alábbi módok egyikével:
 • igénybe vette az ütő beállítási lehetőségeinek egyikét vagy fizikailag megváltoztatta az ütőt (kivéve, ha a sérülés megjavítását a 4.1a(2) szabály lehetővé teszi), vagy
 • anyagot vitt fel az ütőfejre (kivéve, ha az az ütőfej megtisztításának céljával történik), hogy az befolyásolja az ütést.
Kivétel – Állítható ütő visszaállítása eredeti állapotba, vagy meg nem engedett külső tartozék eltávolítása: Nincs büntetés, és az ütés elvégezhető az ütővel az alábbi két esetben:
 • Ha az ütő teljesítményjellemzőit egy beállítási lehetőség igénybevételével módosították, és ütés végrehajtása előtt ugyanezzel a beállítással az ütőt amennyire csak lehetséges, visszaállítják az eredeti állapotába.
 • Ha egy meg nem engedett külső tartozékot (mint például egy tapaszt az ütőfejen) eltávolítanak az ütés végrehajtása előtt.
A 4.1a. szabály megszegésével végrehajtott ütésért járó büntetés: Kizárás.
 • E szabály alapján nincs büntetés a nem szabályos vagy az olyan ütő puszta birtoklásáért, amelynek teljesítményjellemzőit a versenykörben szándékosan változtatták meg, de nem ütöttek vele.
 • Azonban a 4.1b(1) szabályban előírt 14 ütős korlátozás az ilyen ütőre is vonatkozik.
4.1b

14 ütős korlát, az ütők megosztása és cseréje, az ütők számának növelése a versenykörben

(1) A 14 ütős korlát. A játékos:
 • nem kezdheti meg a versenykört 14-nél több ütővel, vagy
 • a versenykörben nem rendelkezhet 14-nél több ütővel.
Ez a korlát minden, a játékosnál lévő ütőre vonatkozik. Azonban nem tartoznak ide egy törött ütő darabjai, valamint a különálló ütőalkatrészek (úgymint ütőfej, szár vagy markolat), amelyeket a versenykör kezdetétől a játékos magával hord, vagy számára hordoznak. Ha a versenykört a játékos 14-nél kevesebb ütővel kezdi el, a versenykörben mindaddig növelheti ütőinek számát, amíg az nem éri a 14-et (az ezzel kapcsolatos megszorításokat lásd a 4.1b(4) szabályban). Egy ütő attól kezdve számít hozzáadott ütőnek, hogy a játékos bármely ütővel elvégezte a soron következő ütését, miközben a hozzáadott ütő már a birtokában volt. Ha a játékos észreveszi, hogy 14-nél több ütővel rendelkezvén megszegte a szabályt, a többletütő(ke)t a 4.1c(1) szabályban meghatározott eljárás szerint köteles azonnal kivonni a játékból, azaz ha a játékos:
 • 14-nél több ütővel kezdett, megválaszthatja, hogy melyik ütő(ke)t vonja ki a játékból.
 • A versenykörben újabb ütők hozzáadásával lépte túl a megengedett ütőszámot, a hozzáadott többletütő(ke)t kell kivonnia a játékból.
Ha a játékos a versenykör elkezdése után felveszi egy másik játékos otthagyott ütőjét, vagy egy ütő a játékos tudtán kívül véletlenül a játékos golftáskájába kerül, az az ütő a 14 ütős korlátozás szempontjából nem tekintendő a játékos ütőjének (használata azonban tilos). (2) Az ütők megosztásának tilalma. A játékos csak azokat az ütőket használhatja, amelyekkel kezdett vagy amelyekkel az (1) pont értelmében növelte ütőinek számát:
 • A játékos nem üthet olyan ütővel, amellyel éppen más játszik a pályán (akkor sem, ha ez a másik játékos másik csoportban vagy versenyben játszik).
 • Ha a játékos észreveszi, hogy ezt a szabályt megszegi azáltal, hogy egy másik játékos ütőjével üt, az adott ütőt a 4.1c(1) szabályban meghatározott eljárás szerint köteles haladéktalanul kivonni játékból.
Lásd: 22.5. és 23.7. szabály (korlátozott kivétel partnerrel játszott játék esetén, ekkor ugyanis a partnerek megoszthatják egymással ütőiket, ha együttesen nem rendelkeznek 14-nél több ütővel). (3) Elvesztett ütők cseréjének tilalma. Ha a játékos 14 ütővel kezdett vagy a megengedett 14-ig növelte ütőinek számát, majd a versenykörben vagy a játék 5.7a. szabály szerinti leállítása alatt egy ütőjét elveszíti, nem helyettesítheti azt másik ütővel. (4) Az ütők számának növelésére és az ütők cseréjére vonatkozó korlátozások. Ha a játékos a 4.1a(2) vagy a 4.1b(1) szabály alapján növeli ütőinek számát vagy kicserél egy ütőt:
 • indokolatlanul nem késleltetheti a játékot (lásd: 5.6a. szabály);
 • nem vehet igénybe és nem kérhet kölcsön olyan ütőt, amellyel más játszik a pályán (akkor sem, ha a másik játékos másik csoportban vagy versenyben játszik), vagy
 • nem állíthat össze ütőt a játékos vagy a pályán játszó más játékos által, illetve számára a versenykörben hozott alkatrészekből (akkor sem, ha a másik játékos másik csoportban vagy versenyben játszik.
Ha a játékos felismeri, hogy megsértette ezt a szabályt azzal, hogy meg nem engedett módon növelte ütőinek számát, vagy ütőt cserélt, akkor a játékos köteles a 4.1c(1) eljárással az ilyen ütőt játékon kívül helyezni, még a soron következő ütés előtt. Ha a játékos üt egy olyan ütővel, amelyet korábban játékon kívül helyezett akár a versenykör megkezdése előtt (4.1c(2) szabály), akár a versenykör közben (4.1c(1) szabály), akkor a büntetése kizárás a 4.1c(1) szabály alapján. Büntetés a 4.1b. szabály megszegéséért: a büntetés attól függ, hogy a játékos mikor veszi észre a szabálysértést:
 • Ha a játékos a szakasz megjátszása során veszi észre a szabálysértést. a büntetést az éppen megjátszott szakasz végén kell alkalmazni. Match playben a játékosnak előbb be kell fejeznie a szakaszt, majd a szakasz eredményét be kell számítania a mérkőzés eredményébe, végül a büntetéssel módosítania kell azt.
 • Ha a játékos két szakasz között veszi észre a szabálysértést. a büntetést az éppen befejezett szakasz végén, nem pedig a következő szakasznál kell alkalmazni.
Büntetés match playben: a mérkőzés eredményének módosítása legfeljebb két nyert szakasz levonásával:
 • Ez a büntetés a mérkőzés eredményét módosítja, de nem azonos a szakaszvesztés-büntetéssel.
 • Az éppen megjátszott vagy befejezett szakasz végén a mérkőzés állását módosítani kell oly módon, hogy minden olyan szakasznál, ahol szabályszegés történt, le kell vonni egy nyert szakaszt, ez azonban egy versenykörben nem haladhatja meg a két szakaszt.
 • Például ha egy játékos, aki 15 ütővel kezdett, a 3. szakasz megjátszásakor veszi észre a szabálysértést, majd a szakaszt megnyerve három szakasszal vezeti a mérkőzést, a maximális két szakaszt kell levonni, így a játékos előnye egy szakaszra csökken.
Büntetés stroke playben – két büntetőütés, legfeljebb négy ütés: A játékos általános büntetést (két büntetőütést) kap minden olyan szakaszra, ahol szabályszegés történt; ez az adott versenykörben legfeljebb négy büntetőütés lehet (két-két büntetőütést kell hozzáadni az első két olyan szakasz eredményéhez, ahol szabályszegés történt).
4.1c

Ütők kivonása a játékból

(1) A versenykörben. Ha a játékos a versenykörben észleli, hogy megszegte a 4.1b szabályt, köteles a soron következő ütése előtt olyan intézkedést tenni, amely egyértelműen jelzi, hogy mely ütőket vonja ki a játékból. Ez az alábbiak szerint történhet:
 • ezt match playben közli az ellenfelével vagy stroke playben a jegyzővel, vagy a csoport másik játékosával, vagy
 • más egyértelmű lépést tesz (pl. az ütőt fejjel lefelé teszi a golftáskába, a golfkocsi padlójára fekteti vagy átadja egy másik személynek).
A játékos a versenykör hátralévő részében nem üthet a játékból kivont ütőkkel. Ha a játékból kivont ütő egy másik játékosé, a másik játékos továbbra is használhatja az ütőt. Büntetés a 4.1c(1) szabály megszegéséért: kizárás. (2) A versenykör előtt. Ha a játékos röviddel a versenykör megkezdése előtt észreveszi, hogy véletlenül 14-nél több ütő van nála, a többletütő(ke)t meg kell próbálnia hátrahagyni. Azonban a játékos büntetés nélküli lehetőségként:
 • a versenykör megkezdése előtt az (1) pontban foglalt eljárás szerint kivonhatja a játékból a többletütőket, és
 • a versenykörben magánál tarthatja ezeket a (játékból kivont) ütőket (használnia azonban nem szabad őket), és azok nem számítanak a 14 ütős korlátba.
Ha a játékos az első elütőterületre szándékosan visz magával 14-nél több ütőt, és a versenykört anélkül kezdi meg, hogy hátrahagyná a többletütőket, ezt a lehetőséget nem lehet igénybe venni, és a 4.1.b(1) szabály lép életbe.
4.2

Labdák

4.2a

A versenykörben engedélyezett labdák

(1) Szabályos labdával kell játszani. A játékosnak minden ütéshez olyan labdát kell használnia, amely megfelel a felszerelésre vonatkozó szabályokban meghatározott követelményeknek. A játékos bárki mástól – így a pályán tartózkodó másik játékostól is – kaphat szabályos labdát a játékhoz. (2) Szándékosan módosított labdát tilos megjátszani. A játékos nem üthet olyan labdával, amelynek teljesítményjellemzőit szándékosan módosították (pl. a labda koptatásával vagy hevítésével, illetve bármilyen anyag felvitelével, kivéve, ha az tisztítási céllal történt). A 4.2a. szabály megszegésével végrehajtott ütésért járó büntetés: kizárás.
4.2b

A labda a szakasz megjátszása közben darabokra törik

Ha a játékos labdája egy ütés után darabokra törik, nincs büntetés, és az ütés nem számít. A játékosnak arról a helyről, ahonnan az ütést elvégezte, egy másik labdát kell megjátszania (lásd: 14.6. szabály). Büntetés a 4.2b. szabály megsértésével idegen helyről játszott labdáért: általános büntetés a 14.7a. szabály szerint.
4.2c

A labdán a szakasz megjátszása közben vágás vagy repedés keletkezik

(1) A labda felvétele annak megvizsgálásához, hogy keletkezett-e rajta vágás vagy repedés. Ha a játékos joggal feltételezi, hogy egy szakasz megjátszása közben labdáján vágás vagy repedés keletkezett:
 • felveheti a labdát ennek megtekintése érdekében, azonban:
 • először meg kell jelölni a labda helyét, a felemelt labdát tilos megtisztítani (kivéve a greenen) (lásd: 14.1. szabály);
Ha a játékos a fenti jogos feltételezés nélkül veszi fel a labdát (kivéve a greenen, ahol a 13.1b. szabály ezt lehetővé teszi), és a felvétel előtt nem jelöli meg a labda helyét vagy megtisztítja azt, amikor az nem megengedett, egy büntetőütést kap.
(2) Amikor másik labda használható. A játékos csak akkor cserélhet labdát, ha az eredeti labdán egyértelműen látható vágás vagy repedés a szakasz megjátszása során keletkezett, akkor azonban nem, ha a labda csupán megkarcolódott vagy festése megsérült vagy elszíneződött.
 • Ha az eredeti labdán vágás vagy repedés keletkezett, a játékosnak egy másik labdát vagy az eredeti labdát kell visszahelyeznie a labda eredeti helyére (lásd: 14.2. szabály).
 • Ha az eredeti labdán nem keletkezett vágás vagy repedés, a játékosnak azt vissza kell helyeznie az eredeti helyére (lásd: 14.2. szabály).
Ha a játékos megüt egy szabálytalanul lecserélt labdát, a egy büntetőütést kap a 6.3b. Szabály alapján. A jelen szabályban foglaltak nem tiltják, hogy a játékos egy másik szabály alapján másik labdát használjon vagy két szakasz között labdát cseréljen. Büntetés a 4.2c. szabály megsértésével idegen helyről játszott labdáért: általános büntetés a 14.7a. szabály szerint.
4.3

Felszerelés használata

A 4.3. szabály minden olyan felszerelésre vonatkozik, amelyet a játékos egy versenykörben használhat, kivéve a szabályos ütők és labdák használatára vonatkozó előírásokat, amelyekre nem ez a szabály, hanem a 4.1. és a 4.2. szabály vonatkozik. A jelen szabály kizárólag a felszerelés használatának módját írja elő. Nem korlátozza azt a felszerelést, amely a játékosnál lehet egy versenykörben.
4.3a

A felszerelés engedélyezett és tiltott használata

A játékos egy versenykör megjátszásának elősegítése érdekében használhat felszerelést, azonban nem teremthet lehetséges előnyt azáltal, hogy:
 • olyan felszerelést használ (ütő vagy labda kivételével), amely mesterséges eszközökkel biztosítja, hogy ne, vagy csak kevésbé legyen szüksége olyan készségekre vagy ítélőképességre, amelyek nélkül a játék által támasztott kihívások nem küzdhetők le, vagy
 • egy ütés során rendellenes módon használja a felszerelést (beleértve az ütőt és a labdát is). A „rendellenes módon” kitétel azt jelenti, hogy a rendeltetésszerű használattól alapvetően eltérő és nem a golfjátéknak megfelelő módon.
Ez a szabály nem zárja ki más olyan szabályok alkalmazását, amelyek korlátozzák a játékos számára, hogy mit tehet egy ütővel, labdával vagy egyéb felszereléssel (például hogy leteheti-e az ütőjét vagy más felszerelési tárgyát az ütésirányba való beállás elősegítéséhez, lásd: 10.2b(3) szabály). E szabály szerint a felszerelés versenykörben való használatának leggyakoribb engedélyezett és tiltott formái az alábbiak: (1) Tájékozódás a távolságról és az irányról.
 • Engedélyezett. tájékozódás a távolságról és az irányról (pl. távolságmérővel vagy iránytűvel).
 • Nem engedélyezett.
  • a szintkülönbség mérése, vagy
  • a távolságra vagy az irányra vonatkozó adatok értelmezése (pl. olyan eszköz használata, amely a játékos labdájának helyzete alapján segít az ütésirány meghatározásában vagy az ütőválasztásban), vagy
  • irányzó eszközök használata (meghatározását lásd a Felszerelésre vonatkozó szabályokban).
Lásd: Bizottsági eljárások, 8. fejezet, G-5. helyi mintaszabály (a Bizottság hozhat helyi szabályt a távolságmérő eszközök használatának megtiltására). (2) Tájékozódás a szélviszonyokról és egyéb időjárási körülményekről.
 • Engedélyezett.
  • időjárás-jelentésből származó bármilyen időjárási információ beszerzése (szélsebesség is), vagy
  • a pályán uralkodó hőmérséklet és páratartalom mérése.
 • Nem engedélyezett.
  • a pályán uralkodó szélsebesség mérése, vagy
  • mesterséges tárgy használata a széllel kapcsolatos egyéb információk megszerzéséhez (pl. hintőpor, zsebkendő vagy szalag a szél irányának megállapításához).
(3) Versenykör előtt vagy közben gyűjtött információk.
 • Engedélyezett.
  • a versenykör előtt begyűjtött információk felhasználása (pl. előző versenykörökből szerzett információk, lendítési tippek vagy ütőjavaslatok), vagy
  • az adott versenykörből származó és a játékra vonatkozó vagy fiziológiai információk (pl. ütőtávolság, játékstatisztikák, szívritmus) feljegyzése (versenykör utáni felhasználás céljára).
 • Nem engedélyezett.
  • az adott versenykörből származó és a játékkal kapcsolatos információk (pl. ütőjavaslat az aktuális versenykör távolságai alapján) feldolgozása vagy értelmezése, vagy
  • a versenykörben feljegyzett fiziológiai információk felhasználása.
(4) Hang- és képanyagok.
 • Engedélyezett.
   • az aktuális versenytől független hanganyagok (pl. háttérzene) meghallgatása vagy képanyagok (pl. hírműsorok) megtekintése. Azonban ennek során tekintettel kell lenni másokra (lásd: 1.2. szabály).
 • Nem engedélyezett.
   • zene vagy egyéb hanganyag hallgatása a zavaró hatások kiiktatása vagy a lendítés ütemének elősegítése érdekében, vagy
   • a játékost vagy más játékosokat bemutató képanyag megtekintése a verseny során, ami segíti a játékost az ütőválasztásban, az ütés elvégzésében vagy annak eldöntésében, hogyan játssza meg a versenykört, kivéve, hogy a játékos nézheti a pályán a nézőknek sugárzott adásokat, mint például a videó eredménylistát.
Lásd: Bizottsági eljárások, 8. fejezet, G-8. helyi mintaszabály (a Bizottság hozhat helyi szabályt, amelyben megtiltja vagy korlátozza az audio- és videoberendezések használatát a versenykörben). (5) Kesztyűk és tapadást elősegítő anyagok.
 • Engedélyezett.
  • a felszerelésre vonatkozó szabályokban meghatározott előírásoknak megfelelő sima kesztyű viselése;
  • gyanta, hintőpor és egyéb nedvesítő vagy szárító anyagok alkalmazása, vagy
  • a markolat körbetekerése törülközővel vagy zsebkendővel.
 • Nem engedélyezett.
  • a felszerelésre vonatkozó szabályok előírásainak nem megfelelő kesztyű viselése, vagy
  • egyéb olyan felszerelés használata, amely a fogás vagy annak erőssége szempontjából tisztességtelen előnyt biztosít.
(6) Nyújtást, edzést és lendítést segítő eszközök.
 • Engedélyezett.
  • Bármilyen felszerelés használata általános nyújtáshoz (a próbalendítés kivételével), függetlenül attól, hogy a felszerelés golfban való felhasználásra (pl. vállakon keresztbe tett irányjelző pálca) vagy golftól független egyéb célra szolgál‑e (pl. gumicső vagy csődarab).
 • Nem engedélyezett.
  • Bármilyen fajta, golfedzést vagy lendítést segítő eszköz (pl. irányjelző pálca, nehezített ütővédő vagy az ütőre tehető nehezék) vagy nem szabályos ütő használata próbalendítés elvégzéséhez vagy bármilyen olyan módon, amely lehetséges előnyt jelent azáltal, hogy a játékos számára megkönnyíti az ütés előkészítését vagy elvégzését (pl. az ütés síkjával, fogással, irányával, a labda pozíciójával vagy a testtartással kapcsolatban).
A fent ismertetett felszerelés és más típusú felszerelés (pl. ruházat és cipő) használatára vonatkozóan a Felszerelésre vonatkozó szabályok tartalmaznak további iránymutatást. Ha a játékos nem biztos abban, hogy egy felszerelési tárgyat használhat-e egy konkrét módon, a Bizottság döntését kell kérnie (lásd: 20.2b. szabály). Lásd: Bizottsági eljárások, 8. fejezet, G-6. helyi mintaszabály (a Bizottság helyi szabályt hozhat, amelyben megtiltja a motoros szállítóeszközzel történő szállítást a versenykörben).
4.3b

Egészségügyi okokból használt felszerelés

(1) Egészségügyileg indokolt kivétel. A játékos nem szegi meg a 4.3. szabályt, ha a felszerelés használata egészségügyi okokból indokolt:
 • a felszerelést valóban egészségügyi okból használja, és
 • a Bizottság úgy dönt, hogy ez a többi játékossal szemben nem biztosít számára tisztességtelen előnyt.
Lásd a 25.3a. szabályt (a művégtagok státuszáról); valamint a 25.4f. szabályt (a 4.3 szabály alkalmazásáról a mozgássérültek közlekedési eszközeire). (2) Ragtapasz vagy hasonló eszközök. A játékos egészségügyi okokból (pl. sérülés megelőzéséhez vagy egy meglévő sérülés bekötözéséhez) használhat ragtapaszt vagy hasonló eszközt, azonban a ragtapasz vagy hasonló eszköz:
 • nem alkalmazható túlzott mértékben, vagy
 • nem biztosíthat az orvosilag indokoltnál nagyobb segítséget a játékos számára (pl. nem rögzíthet ízületet az ütő lendítésének könnyítése érdekében).
Amennyiben a játékos nem biztos abban, hogy hol és hogyan alkalmazhat ragtapaszt vagy hasonló eszközt, a Bizottság döntését kell kérnie. Büntetés a 4.3. szabály megszegéséért:
 • Büntetés első szabálysértésért: általános büntetés. Ha a szabálysértés két szakasz között történt, a büntetés a következő szakaszra vonatkozik.
 • Büntetés második szabálysértésért: kizárás. Ezt a büntetést kell alkalmazni akkor is, ha a szabályszegés jellege teljesen eltér az első büntetéssel járó szabálysértéstől. Ez a büntetés akkor alkalmazható, ha egy közbeeső esemény történt az első szabálysértés után (lásd az 1.3c(4) szabályt).
FEDEZZ FEL TÖBBET
Szabály 1A játék, a játékos viselkedése és a Szabályok
A szabály célja: Az 1. szabály a játék következő alapelveit mutatja be: Játszd meg a pályát úgy, ahogy találod, és játszd meg a labdát onnan...
Tovább