Tilbake

Golfreglene

Bla i reglene
Om definisjoner
Det er over 70 definerte begreper og disse danner grunnlaget for hvordan reglene er skrevet. God kjennskap til de definerte begrepene (som har fet lyseblå skrift) er svært viktig for korrekt bruk av reglene.
A
Alvorlig brudd
B
Ballmarkør
Bane
Bunker
C
Caddie
D
Dommer
Dropp
Dyr
Alle levende vesen i dyreriket (andre enn mennesker) inkludert pattedyr, fugler, krypdyr, amfibier og virvelløse dyr (slik som ormer, insekter, edderkopper og krepsdyr).
E
Erstatte
F
Feil Ball
Feil green
Feil sted
Flaggstang
Flyttbar hindring
Flyttet
Forbedre
Å forandre ett eller flere forhold som påvirker slaget eller andre fysiske forhold som påvirker spillet slik at spilleren oppnår en mulig fordel ved et slag.
Forholdene som påvirker slaget
Four-Ball
Foursome (også kjent som «annethvert slag»)
Fremmedelement
Fritaksområde
G
Generell straff
Tap av hull i matchspill eller to straffeslag i slagspill.
Generelt område
Grensegjenstand
Grunn under reparasjon
H
Hindring
Honnør
Retten en spiller har til å spille først fra utslagsområdet (se regel 6.4).
Hull
Hull laget av dyr
Hullet ut
I
I spill
Integrert gjenstand
K
Kjent eller så godt som sikkert
Komité
Køllelengde
L
Leie
Løs naturgjenstand
M
Maksimum Score
En form for slagspill hvor en spillers eller en sides score på et hull er begrenset til et maksimalt antall slag (inkludert slag slått og alle straffeslag) bestemt av Komiteen, slik som to ganger par, et fast antall eller netto dobbelbogey.
Markere
Markør
Matchspill
Midlertidig vann
Mistet
Motspiller
Personen en spiller konkurrerer mot i en match. Betegnelsen motspiller gjelder bare i matchspill.
N
Naturkrefter
Påvirkning fra naturen slik som vind, vann eller når noe skjer uten noen påviselig årsak på grunn av effekten av gravitasjon.
Nærmeste punkt for fullt fritak
O
Områder på banen
P
Par/Bogey
Partner
En spiller som konkurrerer sammen med en annen spiller som en side, i enten matchspill eller slagspill.
Peg
En gjenstand brukt til å løfte ballen over bakkenivå ved spill fra utslagsområdet. Den må ikke være lengre enn 101,6 mm (4 tommer) og godkjent etter utstyrsreglene.
Plassere tilbake
Plugget
Provisorisk ball
Punkt for maksimalt tilgjengelig fritak
Puttinggreen
R
Runde
18 eller færre hull spilt i den rekkefølgen Komiteen har bestemt.
Råd
S
Scorekort
Side
Slag
Slag og lengde
Slagspill
Slagstilling
Spilleforbudområde
Spillelinje
Stableford
Straffeområde
T
Three-Ball
U
Uflyttbar hindring
Unormale baneforhold
Utenfor banen
Utslagsområde
Utstyr
Utstyrsregler
Spesifikasjonene og andre bestemmelser for køller, baller og annet utstyr som spillere tillates å bruke under en runde. Utstyrsreglene finner du på RandA.org/EquipmentStandards.