Wróć

Reguły gry w golfa

Przeglądaj reguły gry
O Procedurach Komitetu
Procedury Komitetu zawierają praktyczne wskazówki dla osób odpowiadających za codzienną grę lub prowadzenie zawodów na każdym poziomie, na polach golfowych.. Zostały one podzielone na informacje związane z "grą poza turniejową" (kiedy Komitet nie prowadzi zawodów) oraz informacje dotyczące „zawodów”, przy czym bardzo często te dwie części pokrywają się. Rozdział 8 zawiera również wzory reguł lokalnych, które Komitet może wprowadzić, aby wykorzystać je do potrzeb lokalnych.